Skip to main content

Lobbyk hete

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Lendületbe jött a nyugodt erő. A múlt héten is majd 200 milliárd forintos kockázat viselésére vállalt kötelezettséget ország-világ előtt.

A kormány javaslatára a parlament elfogadta három nagyberuházás fölött a költségvetési garancia vállalását. Csont nélkül, legfeljebb a suta szabad demokrata módosító indítványok miatt támadt egy kis zavar. Nem mindenki tudta ugyanis, mire szavaz éppen. Míg az 1991-es költségvetés 4,6 milliárd forintos garanciavállalási keretet biztosított a kormánynak, az már két hét múlva 9 milliárdos ígéretet adott a Suzuki gépkocsik hazai gyártásához. Nem sokkal később az Ikarus-buszok Iránba való szállításait, majd egy timföldgyár szintén iráni építését minősítette érdemesnek arra, hogy a vállalkozóktól az állam átvállalja a kockázatot. A három beruházásért együttesen közel 27 milliárd forint értékben áll jót a költségvetés.

Az SZDSZ javaslatát azért nevezem sutának, mert jobb ugyan, mint javaslataik általános színvonala, de teljes egészében igazolják TGM múlt heti, Beszélő-beli kifogásait.

A költségvetés évente 1,5-3 milliárdot fizet rá (minimum) a különböző gazdasági ügyletek politikai kockázatainak biztosítására. Ha más nem, legalább ez vitát provokálhatott volna a T. Házban az említett garanciavállalásról, még ha más jellegű üzletekről van is most szó. De nem. Csupán a minimumra szorítkozott az ellenzék. (Értsd: a Fidesz és az MSZP a semmire korlátozta magát. A Fidesz képviselője a parlamentben nem, csupán a Rádiónak egy keddi műsorában pécézte ki a kormány javaslatát.)

Tehát az SZDSZ arra korlátozta magát, hogy az egyes üzletek szétválasztását szorgalmazzák, de arról, hogy adott ügyekben milyen megfontolások merülhetnek föl, szó nem esett. Pedig a parlament a politikai, vagy egészítsük ki, a gazdaságpolitikai, vitáknak a helye.

A Suzuki-üzletnél fölmerülhet például: a kormány miért hazudott a költségvetés vitájában? Hiszen aligha feltételezhető, hogy nem tudott a saját tervéről, hogy két hét múlva olyan kötelezettséget vállal, ami önmagában kikényszeríti a mostani módosítást. S vajon szükséges-e a világban szokásos nagyságú szériánál nagyságrenddel (!) kisebb kapacitású autógyártásra garanciát vállalnia a költségvetésnek? Ahol az esetleges magyar beszállítók lehetőségei is fölöttébb szűkre szabottak a kicsi sorozat miatt? S miért kell a japán tőkét százszázalékosan mentesíteni a kockázattól? Mert ez a piacgazdaság? Vagy foglalkoztatási okok miatt? Vagy azért, mert Japán a legnagyobb hitelezőnk?

Bármelyik is legyen az érv, ez nem tartozna a parlament elé?

S a legvitathatóbb, az iráni timföldgyár-építés? Vajon miként függ össze a beruházó Magyar Alumíniumipari Vállalat tervezett privatizációja ezzel a garanciális ügylettel? Miért éppen ennek a vállalatnak a privatizációját kell segíteni államilag garantált ügyletekkel?

A parlamentet a jelek szerint ezek nem érdeklik. Vagy más megfontolások ezeket a kérdéseket háttérbe szorítják…

De eltörpül mindez a hét legfontosabb gazdasági lépése mellett, amely politikai volt.

A politikatörténészek számára vélhetően sokáig csemege lesz, hogy a magyar kormány akkor tört újólag és látványosan lándzsát az Expo mellett, amikor a bécsiek éppen kihajították a terveket az ablakukon. Mert ha biztosak voltak a bécsi népszavazás igenjében a magyar kormányhivatalokban akkor is, legalább propaganda okokból megvárhatták volna a népszavazás eredményét. (De a kormány úgy látszik már nemcsak az itthoni ügyekben magabiztos.)

A kormány láthatóan örül a bécsi eredménynek. 10-15 százalék többletköltség fejében hozzánk áramlik az egyébként Bécsbe vágyakozó tőke, s attól lesz nekünk jó. Sokat érvelni ez ellen nem lehet, mert a bélyeg rögvest rákerül az emberre. Ehelyett idézzünk olyat, akinek már úgyis mindegy. Egy Greskovits Béla nevű politikai bűnöző által vezetett közgazdasági csoport a korábbi világkiállítások tapasztalatai alapján úgy vélte, hogy a kiállítás „hardverje” nem kerül többe, mint annak „szoftverje”, tehát a reklám, a nyelvtanítás stb. Ha egyedül rendezzük meg az Expót (pontosabban, felejtsük el a többes számot: a választott önkormányzat nemet mondott. A választott kormány ezt leradírozta, ez idáig. Beszéljünk tehát a kormányról. Róluk.), akkor a „szoftver” költségei egyedül minket terhelnek.

Ausztria ne használja ki Magyarország demokráciahiányát! – érveltek néhány éve annak a levélnek az aláírói, akik a vízlépcsőben való osztrák részvétel ellen agitáltak a Die Pressében. Sikertelenül. Most a bécsi szavazással az osztrákok – a korábbihoz hasonló szempontjaik alapján – nem használják ki Magyarország demokráciahiányát: ez a gazdaságosabb számukra. A magyar kormány s azok az érdekcsoportok, amelyek a kiállítás megrendezésében érdekeltek, úgy tűnik, kihasználják Magyarország demokráciahiányát.

S eszembe jut az MDF II. Országos Gyűlésének közgazdasági szekciója. Ott másfelen érveltek az Expo mellett. Szabó Iván volt az egyik, akiről e sorok írója nem szeret jót mondani, de azt, hogy következetes, nem lehet tagadni. A kiállítás melletti másik érvelő a szobát tévesztő Fekete György belsőépítész volt. Bod Péter Ákos, Schamschula György, Diczházy Bertalan, Árva László (ma mind a kormány vagy környékének tagjai) ellene szólaltak föl. Korábbi érveik cáfolatáról ez idáig még nem nyilatkoztak.

Kupa Mihály mindenesetre elteheti azt a fényképet, amit a szombati Híradóban, főnöke oldalán készítettek róla. Amikor kinevezték miniszternek, éppen a Beszélő hasábjain megkockázattam azt a feltételezést, hogy Kupa elhamarkodottan vállalta el a tárca vezetését. Korábban sokat mondogatta, ő lesz az Antall-kormány harmadik pénzügyminisztere. Nem tudott várni, ő lett a második. A kezdetek őt igazolták.

A kormány legnépszerűbb embere lett. Szakértelme miatt a leghatásosabb politikussá vált egy-két hónap alatt. A politikus azonban elveszejteni látszik a szakembert. A merevség, ahogy Antall mellett ült, nem sok reményre jogosít. Az „ott ülést” vállalja, s ez az igazán döntő. Még akkor is, ha a kormány világkiállítási határozati javaslatának előadója a kérdésben teljesen érdektelen igazságügy-miniszter. Meglehet, Kupa ezt már nem vállalta. De, ismétlem, a döntő lépést megtette. Pedig jó pénzügyminiszter válhatott volna belőle…

Apró hír jelent meg a Magyar Hírlapban. A holland kormány több mint 60 millió forintnak megfelelő nagyságú segélyt nyújt Magyarországnak, aminek háromnegyed része energiaprogramokra fordítható. A holland kormánnyal a megállapodást az ipari tárca energetikai ügyekben illetékes helyettes államtitkára, Bakay Árpád írta alá a tudósítás szerint.

A segélyből közvetlenül a helyettes államtitkár korábbi munkahelyének, az Energiagazdálkodási Intézetnek (EGI) a részvételével használható föl 800 ezer gulden (31 millió forint), az úgynevezett kapcsolt hő- és energiafelhasználás lehetőségeinek hasznosítására.

Ezek után kíváncsian várom, hogy Kupa Mihály mikor köt államközi megállapodást, aminek keretében megelőző munkahelye, a DRT Hungary könyvvizsgáló cég jut sok milliós megrendeléshez. Hiszen ha a kormány egyik tagjának lehet, miért ne lehetne a többinek is?

Pedig az EGI aligha szorul erre a holland segélyre, kaphat itthonról is eleget. A magyar energetika vezetőcseréi az EGI diadalmenetévé várnak. Az MDF energetikai programjának meghatározó csoportja a cég munkatársaiból verbuválódott. A csoport tagjai sorban nyerik el kiérdemelt jutalmukat. A leglátványosabban Bakay Árpád s most a nyomában a Magyar Villamos Művek Tröszt vezérigazgatói székével a szintén EGI-s Halzl József.

Különbségek persze vannak közöttük. Helyettes államtitkárával szemben az MVMT új vezérigazgatója elismert szakember a maga területén, koncepciója van, s a hivatalostól eltérő energetikai elképzeléseit nem csupán ma kezdte hangoztatni. A HVG múlt heti interjújának enyhén rosszindulatú sugallatával ellentétben (a gyanakvást teljesen megértem) Halzl József valóban fontos szerepet játszott a vízlépcső elleni kampányban. Döntően az ő segítségével és szakmai támogatásával dolgozták ki a GNV ellenzői azt az alternatív programot, amely energetikai szempontból is egészében elhagyhatónak ítélte a nevezetes műtárgyat.

A különböző energetikai koncepciók és energialobbyk közötti vita és küzdelem akkoriban éppen holtponton volt. A harc a következő alaperőmű építése körül zajlott, ahol újabb 50-150 milliárdos energetikai beruházás volt a tét. A korábbi alternatívákat az újabb paksi atomerőmű és a bükkábrányi ligniterőmű jelentették. A beruházási erőforrások szűkülése megerősített egy másik érdekcsoportot, a gázturbinás lobbyt, mely nagyságrenddel kisebb beruházási költséggel tudna hasonló kapacitást fölépíteni.

A vízlépcsős vitákban a környezetvédők egy része termékeny kompromisszumot kötött ezzel a lobbyval. Mivel a gázturbinás program nem csupán a GNV ellen szolgáltatott érveket, hanem megvalósítása javítaná az energiahatékonyságot, s számol az energiaigények stagnálásával vagy csökkenésével, az egyezség jó szívvel megköthető volt. (Mellesleg a közelmúltban kiebrudaltak közül az OKGT vezetője, Zsengellér István – itt most nem részletezhető eltérésekkel – a gázturbinás koncepciót támogatta, az MVMT vezérigazgatója, Hatvani György az újabb nagy atomerőművet és a vízlépcsőt.)

De az érdekcsoportok a maguk természete szerint működnek. Ennek figyelmezető jele például a lobby által támogatott s az Őrség tönkretételére kiválóan alkalmas 2000-3000 MW-ra tervezett gázturbinás erőmű terve. (Ez utóbbi egy nagyszabású olasz–szovjet csereüzlet magyar hasznosításaként fogalmazódott meg, amelyben az olaszok tulajdonképpen villamos energiát importálnának a SZU-tól, s erre akasztotta a mi gázturbinás lobbynk az őrségi erőművet.)

Az MDF-fel és a kormánnyal immár „szervesen” összefonódott gázturbinás lobby térnyerése ugyanazokat a rémképeket idézi fel, mint a korábbi érdekcsoportok országlásai. A szakmailag posztjára teljesen alkalmatlan helyettes államtitkár vezérletével újra a korábbi egyoldalúságokhoz juthatunk el. A környezetvédők és a közgazdászok újra szerveződhetnek…

A kisgazdák megírták e heti soros levelüket elöljárójuknak, Antall Józsefnek, melyben szépen segítségét kérték az immáron „politikai következményekkel is fenyegető” sertés túltermelési válság miatt.

Az év elején a Pénzügyminisztériumban készült egyik tanulmány már kerek perec kijelenti, hogy a kormány késve reagált a sertéstúltermelésre, amivel egy rossz állattermelési ciklus is kialakulhat. A kései beavatkozásnak a konkrét költségkihatása még nem becsülhető – írták meg akkor. A Népszabadság újságírója most, kedden megpróbálta a becslést. Félmilliárdos állami intervenció és 3 milliárdos, a tenyésztőknél megjelenő veszteség elkerülhető lett volna 120 millió forintos tavalyi állami támogatással, aminek ráadása lett volna még az olcsóbb malachús is.

Bájos kiegészítése ennek az állításnak a Magyar Hírlap egy nappal korábbi cikke: az eladhatatlan hazai gabonafelesleg mellett a kisgazda irányítású tárca, rosszul fölmérve a kukoricapiacot, egy kedvezményes kamatozású kölcsön segítségével feleslegesen importálva fölverte az árakat.

Ennél már az sem lenne rosszabb, ha a következő héten arról számolhatnék be, hogyan vertem el egy nyugati segélyt, melyet kormányzati munka javítására szántak…


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon