Skip to main content

Március radikalizmusa

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

1848 a demokratikus radikalizmus mára szinte veszendőbe ment emlékét idézi fel. Noha Petőfi nézeteit a francia forradalomról girondista szerzők alakították (Lamartine forradalomtörténete és a nála jóval kisebb költő, Beranger versei) a magyar forradalmi fordulat előkészítésében jakobinusként vett részt. Az „akasszátok fel a királyokat” fordulat, az „Itt a nyilam, mibe lőjem” vers mondanivalója jakobinus republikanizmus. A március 15-e előestéjén megjelent „Dicsőséges nagyurak, hát hogy vagytok” nem kevésbé. A forradalom programadó írásának tekinthető Nemzeti dalban a nemesi múlt dicsőségét felidéző hazafiság („Ide veled, régi kardunk”, „A magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez”) is forradalmi tartalmat kap.

A forradalmak őszre tovább radikalizálódnak. Szeptember 28-án Pest-Buda népe meglincseli Lamberg tábornokot, akit az udvar a forradalom elfojtására küld Budára. Ezt ábrázolja a 48-at felidéző illusztráló kép. Október 6-án a bécsi forradalom lincseli meg Latour hadügyminisztert.

A megszilárdult modern demokrácia elfeledkezik a forradalmi radikalizmusról. A megszilárdult demokrácia vezérelve a kompromisszum, a radikalizmus vezérelve a győzelem. A huszadik századra kialakult demokráciafelfogás elvileg forradalomellenes. Csak akkor fogadja el a forradalmat, a radikális rendszerváltást, ha az ancien régime reformálhatatlannak bizonyul. Ebben az esetben utólag elfogadja a forradalmat, de még ebben az esetben is diszfunkciókkal terhes eljárásmódnak tekinti, amely lassan kibontakozó szerves folyamatokat zavar meg. A mai demokratikus polgári világ szellemi atyja Burke és Tocqueville, nem pedig Jefferson és Benjamin Franklin, különösen nem Saint-Just. A polgári világot Napóleon alapozta meg, elvei a Code Civilben találhatók. Véget vetett mind a jakobinus forradalmi radikalizmusnak, mind a royalista reakciós radikalizmusnak. Tette ezt vaskézzel. Bebizonyította, hogy az antiradikalizmus nem gyámoltalanság, ugyanolyan erőt, sőt hatalmi erőszakosságot tud felmutatni, mint a radikalizmus. Már a két bonapartista császárság megmutatta, hogy nemcsak a forradalmi perfekcionizmust, hanem a kompromisszumot és a félmegoldást is lehet zsarnoki módon a társadalomra kényszeríteni. A huszadik században pedig kiderült, hogy a radikalizmus is lehet békés. A Kádár-rendszer a zsarnoki módon érvényesített mérséklet uralma volt, mind a polgárosító, mind a vonalas radikalizmussal szemben.

Az 1990-es rendszerváltás ismét felveti a radikalizmus és a mérséklet problémáját. Rendszerváltáskor a radikalizmus elháríthatja a rendszerváltó folyamat előtt álló akadályokat.
A feudalizmusról a polgári rendszerbe való átmenet értelmezésében a marxizmus ezt a szerepet tulajdonítja a forradalmi radikalizmusnak. A marxi teória szerint a kapitalizmus a feudalizmus „méhében” alakul ki. A forradalom radikalizmusának az a történeti feladata, hogy politikai „császármetszéssel” világra hozza az újszülöttet. Ebben az értelmezésben benne van annak elfogadása, hogy a szülés után a „császármetszést” végrehajtó radikalizmus a schilleri mór szerepébe kerül, aki „megtette kötelességét és mehet”. A lelépés módja pedig lehet radikális: a termidori fordulat a forradalmi radikalizmus eszközeivel szabadult meg a radikalizmustól. Ez azonban még mindig azt bizonyítja, hogy az erős akadályba ütköző szerves folyamatnak csak a radikalizmus tud utat törni.

A Kádár-rendszert felszámoló rendszerváltás történetében az SZDSZ által kezdeményezett „négyigenes” népszavazás söpörte el az akadályt a rendszerváltó folyamat elől, és gátolta meg a kompromisszumot a rendszerváltó és a rendszerátmentő erők között. A rendszerváltások folyamatában a radikalizmus feladata lehet a kis lendületű, akadozva haladó rendszerváltási folyamat dinamizálása. Az 1848-as radikalizmusnak elsősorban az volt a feladata, hogy magával ragadja a nemességet. Az 1989–90-es magyar rendszerváltás során ilyen rendszerváltást dinamizáló radikalizmus mutatkozott meg a „taxisblokádban”. A polgári engedetlenségi akció ugyan a rendszerváltó kormány ellen irányult, de nyoma sem volt benne a rendszerváltás ellenzésének. A „taxis blokád” „56-ra vette a figurát”, a munkástanácsok ellenállását akarta felidézni. Be akarta pótolni azt a felszabadulás-élményt, amelyet a kompromisszumos rendszerváltás nem adott meg a társadalomnak, s ki akarta próbálni, hogy mennyire demokratikus az új demokrácia. A demokrácia fokmérőjének azt tekintette, hogy a demokratikus kormányzat megleckéztethető-e az utcán. Ez a demokráciának kétségkívül radikális értelmezése.

A rendszerváltó radikalizmus legproblematikusabb aspektusa, hogy a rendszerváltás perfekcionista eszményét állítja szembe a kompromisszumok révén létrejött rendszerváltás felemásságaival. A marxista forradalomelmélet ezt a helyzetet értelmezi úgy, hogy a forradalom radikálisai „előreszaladnak” és olyasmit akarnak megvalósítani, amire a helyzet „még nem érett”. A rendszerváltás radikálisai az 1989–90-es fordulat során is olyan mélységű, szélességű és főleg gyorsaságú átalakulást követeltek, amelytől a rendszerváltó erők tömegei is visszariadtak.

A polgári világ konszolidálódása után a szükséges változások reformok révén történő végrehajtása normává emelkedett. A forradalom ama „ultima ratio” lett, amely csak akkor megengedhető, ha az átalakulás nem hajtható végre békésen. A békés végrehajtás gyakorlatilag egyet jelent a kompromisszumos végrehajtással. Azzal, hogy a meghaladandó bizonyos mértékig fennmarad. A kompromisszumot elvető, a teljes, sztálinistául szólva csökevénymentes fordulatot követelő radikalizmus kizárólagos marxista jelenséggé vált. A marxizmus volt az egyetlen modern irányzat, amely a rendszerváltó átalakulás legfejlettebb formájának nem a kompromisszumos átmenetet, hanem a meghaladandó rendszer megdöntését tekintette. A marxizmus forradalomigenlő volt. A „forradalmi” marxizmus legradikálisabb irányzata, a maoizmus, a forradalom abszolutizálását egyenesen odáig vitte, hogy a forradalom „legmagasabb” szintű formájának a fegyveres felkelést tekintette, szemben az 1919-es magyarországi kompromisszumos hatalomátadással, az 1948-as „fordulat évével” és főleg persze a XX. Kongresszus kapituláns tételével, amely hajlandó volt „parlamentáris úton” végrehajtott forradalom lehetőségében gondolkodni. A szovjet típusú rendszerekkel szemben fellépő forradalmi mozgalmak átvették ellenfelüktől a forradalom radikális szemléletét. 1956 októberében Magyarországon a forradalmi erők, nem pedig a kompromisszumigenlő erők folytattak a harcot a sztálinista rendszer megdöntéséért. De az 1989–90-es rendszerváltás idején a társadalom széles rétegei kompromisszumos átalakításban gondolkodtak. Olyanban, amely úgy alakítja át a rendszert, hogy „megőrzi vívmányait”. Hatékony gazdaság lesz, de munkanélküliség nélkül, a piac fogja az árakat alakítani, de infláció nélkül. Meghaladni Kádár világát, de úgy, hogy mindenki megőrizze azt, amit az előző rendszerben elért. Félresodródott az a rendszerváltó radikalizmus, amely akkor is nyilvánosságra hozta volna a besúgólistákat, ha ez azzal jár, hogy a demokratikus rendőrség a jövőben nehezebben kap besúgót; akkor is kiszórta volna a volt hármas főcsoport belügyeseit, ha az ország politikai rendőrség nélkül marad; akkor is felszámolta volna a rendőrállamot, ha ez a bűnüldözés rovására megy. A radikalizmust elszigetelte a közérzület idegenkedése és kompromittálta az első jobboldali kormány hajszája a köztársasági elnök és a médiaelnökök ellen. Mára Magyarországon a radikalizmusról mindenkinek Csurka, és nem Petőfi jut eszébe.

Nyugaton a demokrácia 1945 óta szinte korlátlanul reformálható, és a radikalizmus csupán rendszer-alternatívaként jelenik meg. A baloldalon az alternatív mozgalmakban, amelyek az állami szférából a civil szférába kitelepülve nem az államot akarják megszállni, hanem ellenrezsimet akarnak szembeállítani az államrenddel. Olyat, amelynek nyomása alatt elsorvad a jelenlegi állam és vele az általa hatalmi keretbe foglalt jelenlegi társadalmi rendszer. Ezzel megteremtették a békés radikalizmust, amely a XIX. században abszurdumnak tűnt volna. Az agresszív radikalizmus a szélsőjobboldal ügye maradt, amely az államot akarja meghódítani, az államrendet megdönteni. A radikalizmus lényege szerint offenzív.

Ezen a téren hozott döntő változást az a világméretű tiltakozás, amely az osztrák Szabadságpárt kormányrészvétele ellen irányul, és amely defenzív radikalizmusnak tekinthető. Ezt a radikalizmust magukénak érezhetik azok is, akik számára kiemelkedő érték a demokratikus rend konszolidált volta. A demokrácia veszélyeztetettsége új színben tüntetheti fel egyfelől a már-már megtagadott forradalmi radikalizmust, másfelől minden olyan rendszerváltó radikalizmust, amely számára fontosabb az egyértelmű és tiszta helyzet teremtése, mint az átalakulás „levezényelhetősége”.

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon