Skip to main content

Menni kell, menni kell…

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


A nemzeti liberálisok Csurka elleni föllépésének és a mérsékelt népnemzetiekkel kiegészült centrum Csurka elleni föllépésének ellentétes a tartalma. Az előbbiek azt mondják: Csurkának távoznia kell, mert az MDF és a kormány nem tudja elfogadni Csurka eszméit. Az utóbbiak azt mondják: Csurkának távoznia kell, mert nem tudja elfogadni a kormányt, amely pedig az ő igazságait is képviseli úgy, ahogy itt és most lehet. A két csoportnak tökéletesen ellentétes képe van az általa támogatott, illetve folytatott kormánypolitika eszmei tartalmáról, és mindkettő óvakodik attól, hogy tisztán lásson.

Lezsáknak mennie kell…

Pedig minden az ő elképzelései szerint alakul. Nem Csurka „eszméit”, hanem ezen eszmék ellenfeleit távolították el Csurkával együtt, s a kormány sorsa most igen jelentős mértékben az egyéni alkukkal benntartott és az esetleg külön frakcióba távozó csurkisták szavazataitól függ. A párt operatív irányítása Lezsák kezében van, a kampány vezetését kivették a „nómenklatúra-burzsoáziával” való megbékélést szorgalmazó privatizációs miniszter kezéből, s Csurkáék kizárását a hétvégi választmányi ülésen minden előzmény nélkül összekötötték az eddigi – Schamschula György szerint – „majdhogynem liberális” gazdaságpolitikát felváltó, az állami beavatkozást erősítő, populista gazdaságélénkítő program bejelentésével. Alig néhány hete nyilatkozta a miniszterelnök, hogy el van szánva arra, hogy szigorú pénzügyi politikát folytasson, és nem kockáztatja választási érdekből az ország pénzügyi stabilitását. Régen volt.

Az Új Magyarország hétfői száma a választmányi ülésen történtekhez két szubjektív hangvételű keretes kommentárt fűz. Az egyik arról szól, hogy a mozgalmi állapot mennyivel emberközelibb, mint a pártállapot, a másik meg arról, hogy odalent nem is értik, mi ez a veszekedés, mi ez a szakadás odafönt. Lent, az egészséges népi közegben ennek a szakadásnak nincs bázisa. Lezsák azt reméli, hogy lesznek folyosók a Magyar Út és az MDF között, Csurka azt válaszolja, hogy vannak folyosók, csak el kell távolítani a közéleti hullákat, amelyek eltorlaszolják azokat. Debreczenit és Eleket már eltávolították.

Lehetséges lenne, hogy ami történik, az nem más, mint a csurkizmus szervezeti differenciálódása?

Nem lehetséges, mert nem lehet mérsékelten csurkista kormánypolitikát folytatni. Amíg a kormány mérsékeltnek nevezhető politikát folytat, amíg az ország működőképességének a fenntartására törekszik, addig nem térhet le az európai exigenciák által kijelölt szűk ösvényről. A lehetőségeken belül választhat etatista, antiliberális megoldásokat, de nem fütyülhet az IMF-re, a költségvetési egyensúlyra, a társadalmi erőviszonyokra, a nagy érdekcsoportokra. S ha mindezekre csak annyira nem fütyül, amennyire ez a működőképesség fenntartásához szükséges, akkor is azokra a világpolitikai és világgazdasági tényezőkre, azokra a fogyasztói érdekekre, modernizációs törekvésekre és arra a hazai elitre kell tekintettel lennie, amelyek a csurkai világképben összehangolt nemzetromboló erőkként működnek. Egy mérsékelt kormánypolitika nem lehet mérsékelten csurkista, csak mérsékelten anticsurkista. Mint az Antall-kormány.

A mérsékelt csurkizmus – ennek a mérsékelten anticsurkista kormánypolitikának a keretében – szóban, szimbólumokban és a szimbolikus szférában: a kultúrpolitikában él.

A kormány háta mögött tartott csurkisták nem laknak jól a szavakkal és a szimbólumokkal, hanem egyre éhesebbek lesznek tőlük. Egyre élesebb szavakkal és egyre kényesebb szimbólumokkal lehet – egyre rövidebb ideig – elfeledtetni velük, hogy nem kapnak semmit, hogy a szavak a valóságos folyamatokon kívül kavarognak. Ezért a mérsékelt csurkizmus egyre kevésbé lesz mérsékelt, egyre kevésbé lehet benntartani a szalonképes fogalmazásmód keretei között. A kormánypárti mérsékelt csurkizmus verbálisan (is) egybemosódik a Magyar Úttal. A mérsékelt csurkizmus útja újabb meghasonlásokon, csalódásokon, újraéleződő ellentéteken és – a Debreczeni József által már most megjósolt – Antall–Lezsák-viszályon keresztül a Magyar Útig vezet.

A kormánypártok folyamatosan olyan érzelmeket és indulatokat kívánnak fölhasználni, amelyek kielégítésére nem tesznek és nem is tehetnek semmit. Ez sokáig nem megy: Lezsáknak kell mennie.

Ki marad?

Furmann Imre a Csurka-dolgozat megjelenése után egy héttel azt nyilatkozta a Pesti Hírlapnak, hogy a nemzeti liberálisok is elkészítik a maguk mélyreható, elemző vitairatát. Ez a vitairat soha nem készült el. Amilyen világosan beszéltek a nemzeti liberálisok Csurkáról, olyan homályosan hallgatnak Antallról.

Adva van egy liberális tömb az ellenzékben, amely lényegében antiliberálisnak tekinti az Antall-kormány gazdaságpolitikáját, privatizációs politikáját, költségvetési politikáját, közigazgatási elképzeléseit, kultúrpolitikáját, egyházpolitikáját, oktatáspolitikáját, agrárpolitikáját stb. Adva van egy liberális csoport az MDF-ben, amelyik ennek a kormánypolitikának lényegében minden fontos elemét támogatja, és azzal szemben – legalábbis nyilvánosan – szinte csak stilisztikai alternatívát képvisel.

A liberalizmus útja széles, sokan elférnek rajta, de azért mégiscsak van széle, különben nem lenne út. A nemzeti liberálisok tarthatják tévesnek azt a liberalizmusfelfogást, amelynek keretében az ellenzék a kormány politikáját antiliberálisnak minősíti, de hát valamit erről tartani kell. Kétségtelen, az SZDSZ már megkapta néhányszor a magáét Debreczeni Józseftől, Kulin Ferenctől és másoktól, a Demokratikus Charta is Mile Lajostól, de a kormánypolitika liberális elvekre hivatkozó ellenzéki kritikájához a nemzeti liberálisok érdemben nem viszonyulnak.

És nem tudnak válaszolni arra sem, hogy a koalíciós keretben való politizálásuknak mi a perspektívája. Mit tudnak elérni a velük szemben álló túlnyomó többséggel szemben. A frakcióról már sokszor elmondták, hogy ott a többség tulajdonképpen Csurkával rokonszenvez. Furmann Imre februárban azt nyilatkozta a Népszabadságban, hogy ha a Magyar Út „mégis szakítana az MDF-fel, akkor a fórumban aktívan politizáló ötezer tagból csak (!) körülbelül 40-50 százalék menne át Csurkáékhoz”.

Egy lehetőség marad, ezt fejti ki Balázsi Tibor is a szomszédos interjúban: az ideológiai vonatkozások, az elvi alapok pragmatikus letakarása.

A takaró alatt

Sokan vágynak a pragmatikus takaró alá, az biztos. A kormánypártokban is, az ellenzékben is. A Fidesz például kifejezetten lelkesedik a takaróért. A szélesebb publikum is – ezért lelkesedik a Fideszért. Rendes demokráciákban is a takaró alatt maradnak az ideológiák a politikai élet hétköznapjaiban.

Csakhogy egyrészt a rendes, megállapodott demokráciákban bizonyos alapvető kérdésekben konszenzus van a takaró alatt, a mi takarónk alatt pedig nincs. Másrészt most minálunk nem a politikai élet hétköznapjai következnek, hanem választási kampány kezdődik. Harmadrészt a mérsékelt és nem mérsékelt csurkistákat nem lehet bedugni a takaró alá, mert akkor eltűnne mindenük – szó, szó, szó és szimbólum –, amijük van. Negyedrészt a koalíciós partok csak akkor vezethetnének gyakorlatias kampányt, ha meggyőző és kézzelfogható eredményeket tudnának felmutatni, de nem tudnak. Nincs más lehetőségük, mint hogy megpróbálják az identitásukon keresztül megfogni a választókat: akármilyen is vagyok, én vagyok Te, én vagyok a magyar, a keresztény, én vagyok az új, a megváltott rendszer. És ezt nem lehet önérzettel eltűrni csöndben a takaró alatt.

Mindhiába, Magyarországra még nem szállt le az ideológia alkonya, még nem jött el a világnézeti takarodó ideje.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon