Skip to main content

Mennyire lehet „civil” egy demokrácia?

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


A városi tanács olyan, mint egy torta

Először azt a címet akartam adni ennek az írásnak, hogy „Példaképeink a németek: hivatalban és civilben”, de aztán elbizonytalanodtam; valaki még azt hihetné, hogy tudományos színezetű tanulmányt fog olvasni. Másrészt pedig példaképeinket követni is szoktuk, ugyebár…

Maradjunk tehát a tényeknél. Annál az esti órákra jellemző sűrű cigarettafüstnél, amelyben a karácsonyi szünetre hazalátogató külföldi hazánkfia vagy húsz rég nem látott barát és ismerős közt pácolódik a székébe kapaszkodva, és egyszer csak azon kapja magát, hogy az általános hangzavart túlkiabálva éppen ismeretterjesztő előadást tart, mintha csak az Egyetemi Színpad közönségéhez szólna:

„…Németországban minden gimnáziumi igazgatónak ott van a valamelyik párthoz való tartozást igazoló tagkönyv a zsebében… A városi tanács olyan, mint egy torta; tetején a dísz vagy a hab: a helyhatósági választáson megválasztott városatyák. Ez a torta díszestől, habostul nyolcfelé van vágva. Öt tartozik ebből az SPD-hez, kettő a CDU-hoz és mondjuk egy az FDP-hez – ahogy az arányok a jobb évjáratokban például Kölnre is jellemzőek. Ez az osztás természetesen a torta minden rétegére vonatkozik, így az egész városi adminisztrációra is. Talán éppen az iskolaigazgatók a legalsó réteg. Mert például gimnáziumi tanár bárki lehet, mindennemű tagkönyv nélkül is…”

Életfogytiglani hatállyal és könyökvédőben

Még szép – hallom a társaságból. Érezni, hogy egyesek az egészet el sem tudják képzelni, mert ugye, Németország, az egy polgári demokrácia. („Egy demokráciát csak ne vezessenek a pártok…”) Mások ugyan elhiszik, de inkább csak udvariasságból vagy viccből.

„…Nem, nem” – magyarázom erőlködve –, „az igazgatókat nem közvetlenül a városatyák nevezik ki, hanem a városi felügyelő hatóság, a Regierungspräsident. (Akit magyarul nem miniszterelnöknek hívnék, ahogy az a szóból, ha lefordítjuk, következik, hanem inkább városi főjegyzőnek. Ugyanis őt nem választják, hiszen egy egyszerű, hivatásos hivatalnok ő, életfogytiglani hatállyal és könyökvédőben.) A fontosabb hivatali kinevezésekben természetesen tükröződik a tanács politikai pártok szerinti összetétele. Ez Németországban az ötvenes és hatvanas évek folyamán fokozatosan alakult ki így. A tanárokat is a Regierungspräsident nevezi ki, de őket már tisztán szakmai alapon. Hogy a Regierungspräsident lenne egy személyben a polgármester is? Nem, mert polgármester az külön van, őt a városatyák választják maguk közül, hogy legyen, aki elnököljön. Más dolga nincs is…”

Teljes a zavar. Újabb lélegzetvétel után megpróbálom az Észak-Rajna–Vesztfáliában honos rendszert fölvázolni. Ez a rendszer a régi porosz hivatalnokkasztra vezethető vissza. A hivatásos katonákhoz vagy a szerzetesi fogadalmat tett papokhoz hasonlóan ez a hivatalnoktársadalom is főleg „hivatásos” adminisztrátorokból állt, akik egy életre eladták magukat az államnak. Legfeljebb annyiban változtak az idők, hogy államhűségük mellett manapság a pártokhoz való hűségük is fontossá vált – egyszerűen azért, mert ma nem egy császár, hanem a pártok szervezik meg az államot. De ma is az a helyzet, hogy korlátlanul áthelyezhetők bárhova, és egyáltalán nem vagy csak nagy megszorításokkal sztrájkolhatnak.

Feltételezem, hogy eredetileg még a politikai pártokba sem léphettek be, nehogy a hűségüket valami is befolyásolhassa – ma ez, ebben az egy vonatkozásban, már másképp van. De általános függőségükért az állam jelenleg is kárpótolja őket egy sor kedvezménnyel: kifizeti helyettük az SZTK-jukat, a nyugdíjprémiumot és a hasonló kiadásokat, és az ilyen hivatalnokember abszolút hitelképessége és életfogytiglanig tartó biztonsága általában véve is garantált.

Nem, én nem vagyok ilyen „beámter”, hiszen ha valakinek nem tetszik a járom, megteheti, hogy nem veszi a nyakába. De számoljon az illető azzal, hogy örökre a városi vagy állami hivatalnoklétra alsó fokain marad majd. Na igen, természetesen furcsa az, hogy a függetlenséget választó hivatalnok kevésbé számít megbízhatónak, mint az, aki letette a „beámter”-fogadalmat. Lehet, hogy a régi porosz monarchia katonáskodó stílusa és szervilizmusa tükröződik ebben a gyakorlatban.

És hogy miért maradtak hűek a németek ehhez a szemlélethez a demokrácia bevezetése után is? Na, ez egy fogas kérdés. Rossz nyelvek szerint azért, mert a hivatásos hivatalnok a világ legtakarékosabb embere (hiszen ami az anyagiakat illeti, abban is életfogytiglanban gondolkodik), és ezért sok száz milliárdra rúg az a tétel, amit a bankokban tart ez a hivatalnokkaszt. Van hát miből gazdálkodni. Helmut Schmidt ezt egyszer úgy fogalmazta meg, hogy kétféle típusú fogyasztói társadalom van. Az egyik a hitelkártyás, ezek az amerikaiak. A másik a takarékbetétkönyves, és ezek lennének a németek. Meg kell azonban jegyeznem, hogy ma az egész világon a hitelkártyás rendszer terjed. Nem jó előrejelzés ez a német hivatalnokkarnak.

A szülő, úgy is mint öntudatos választópolgár, és úgy is mint független vállalkozó

Manapság, amikor a politikai választások döntik el, hogy az államhivatalnok milyen színezetű hűség jegyében végezze a munkáját, nem is ennek a hűségnek a túllihegése, a politikai programok túl direkt szolgálata a legnagyobb probléma. Az iskolaigazgatóknál maradva ugyanis hiába nevezik ki őket a városi tanács összetételének arányában, ha a politikai programok érvényesítéséről van szó, ezt csak fölfelé tehetik meg, azokkal, akiktől a mandátumukat kapták, tehát csak az igazgatói konferenciákon vagy a Regierungspräsident előszobájában jártathatják a szájukat. De próbálják csak meg ugyanezt lefelé, a gyerekek előtt vagy a szülői értekezleteken. Rögtön fellázadnának a szülők – a különböző pártok harcosan elfogult tagjai is –, hogy az igazgató irányzatos politikai nézetekre nevel, és ezért nem igazi pedagógus, nem pártatlan.

Ez a civil társadalom hangja. A szülők ugyanis többnyire nagyon is öntudatos választópolgárok. De ezzel egyidejűleg független vállalkozók is (a munkássorban élő kisalkalmazott is vállalkozó, mert teljesen tudatában van annak, hogy munkaerejét a szabad piac törvényei szerint adja el ide vagy oda). Bármennyire is támogatja tehát az ilyen vállalkozó az egyik vagy a másik pártot, alapállása – például éppen az „utánpótlás”, a gyereknevelés terén többnyire az, hogy féltékenyen ügyel a vállalkozói szabadság, a „nyílt pálya” érvényesülésére. Nagyon kétségbeesne, ha azt látná, hogy idővel ez a szabadság esetleg beszűkülhet. Filozófiáját ezért így foglalhatnám össze: a pártoknak az állampolgárokat kell szolgálniuk, az állampolgárok pedig azért választják a pártokat, mert ezek úgy működnek, hogy bár „pártosak”, de ezzel egyidejűleg a vállalkozói és politikai szabadságot is garantálják. Egyszóval demokratikusak.

A kör ezzel bezárul: a választott politikusok és a szakmailag és politikailag megbízhatónak számító hivatalnokok, vagyis a politikai és adminisztratív hierarchia, együttesen is kisebbségben van a harmadik réteggel, a civil vállalkozókkal szemben. Kisebbségben, mert szívük mélyén maguk a politikusok és a hivatalnokok is leginkább még a szabad vállalkozói státuszhoz húznak. Hogy miért? Nagyon egyszerű a válasz. Ez a státusz biztosítja a legnagyobb jövedelmeket, a legproduktívabb eljárásokat, és ez az, amelyik a nemzeti önérzetet is a legkézzelfoghatóbb sikerélményekkel táplálja. Aki tehetséges, az inkább vállalkozó lesz. Soha nem hivatalnok, és csak ritkán politikus. A társadalmat ez a civil magatartás dominálja.

A rajztanár esete a hivatalnokokkal

Na, persze sokáig tudnék mesélni ennek a látszólag tökéletes rendszernek a fonákságairól is. Az életfogytiglani hűségre fogott hivatalnok kiesik a szabad versenyből, eltunyul, improduktív lesz – ő a szabad társadalom legkonzervatívabb és szakmailag is a legkevésbé rugalmas tagja. Mondjak példát is? Nekem mint rajztanárnak nincs jogom önállóan vásárolni, megrendeléseimet a városi tanács beszerzési osztályához kell elküldeném. Ott vizsgálják felül az igényeimet, döntik el a jogosultságát, majd – ha hinni lehet a hivatalnokoknak – vásárolják meg a legolcsóbb kínálat alapján a kért rajzeszközöket. Nem csoda hát, hogy amikor rajzszenet rendeltem, akkor grillsütéshez való, közönséges faszenet kaptam – hiszen ez olcsóbb volt, s érkezhetett akár zsákszámra is.

Az állammal vagy a várossal is megeshet, hogy hasonló logika áldozata lesz. Az egyik legkiáltóbb példa a kölni Ludwig Múzeum újonnan épült székháza, amelyből a városi okosok kifelejtették (kispórolták?) a változó kiállítások fogadására alkalmas szárnyat. Egy sor évekre előre leszerződött nemzetközi cserekiállítást kellett lemondani ezért, és nemcsak a kifizetett bánatpénzek nyomják azóta a várost, hanem az az eléggé meglepő gond is, hogy hát jó, de akkor szükség lenne egy új – azaz egy még újabb – múzeumra.

Két egymással ellentétes tendencia uralja a német közéletet Egyrészt az, hogy a kommunális adminisztrációt egyre jobban áthatja a pártpolitika. Másrészt viszont az a felismerés is érvényesülni kezd, hogy a politikus beállítottságú államszolgálat jól teszi, ha tanul a civil üzleti élettől. Hosszú távon ez majd odavezet, hogy a hűségre fogott (és párttagságra kötelezett) hivatalnokokból rugalmasabb stílusban politizáló menedzserek lesznek.

Közben az éjszakai órákba nyúló karácsonyi beszélgetések penetráns cigarettafüstje még sűrűbben gomolygott. Női kezek ügyesen szendvicses tálakat tolnak elém, s akinek tele van a szája, az nem beszélhet tovább – az előadás tehát e ponton véget ér. Még látom, hogy Kőszeg Feri felemelkedik, s hallom, hogy pianissimo kiabálva, a rá jellemző, oldalra billentett (rokokó?) fejtartással felém suttogja: „Ezt azért írd meg a Beszélőnek…”

Kinek? – szólnék, de Kőszeget elsodorják a feleségek és a munkatársak (Solt Ottilia lakásán vagyunk), a rokokó fej, akár egy habzó fürdőkádban, eltűnik a társaság örvényei között. Egy utolsó kísérletet teszek még: Miért?


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon