Skip to main content

Menő fejek

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Romániai magyar értelmiség


A romániai magyar értelmiség példátlanul rossz helyzetbe került: a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya a romániai magyar népesség lélekszámához viszonyítva jóval kisebb, mint a román lakosság esetében. Tovább tart az elmúlt évek tömeges kivándorlási hulláma – kritikus szintre apadt a pedagógusok, főként pedig az orvosok száma –, s továbbra is rendkívül alacsony a felsőoktatási intézményekbe felvettek aránya: az 1993/94-es tanévben például a romániai orvostanhallgatóknak mindössze a 2,56%-a volt magyar nemzetiségű, miközben az 1992-es hivatalos népszámlálás a magyar kisebbség részarányát az ország összlakosságának 7,12%-ában adta meg. A kivándorlási hullám ráadásul az egyetemistákat is elérte: az 1993/94-es tanévben a marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem hat évfolyamáról összesen tizenhat magyar hallgató települt át végleg Magyarországra, miközben a kolozsvári orvosira huszonkét új magyar elsőéves iratkozhatott be.

Ugyanakkor a kolozsvári Babes–Bolyai Tudományegyetemen ma még így is sokkal több magyar hallgató tanul, mint az intézmény fennállása óta bármikor: az elmúlt tanévben összesen 2571 hallgató kezdte meg tanulmányait, köztük 590 (22,9%) magyar. (Figyelemre méltó, hogy a felvételi vizsgákon elutasított 5911 jelentkezőből viszont csak 882 [14,9%] volt magyar nemzetiségű.) A magyar nyelvet főtárgyként persze csak a magyar szakosok tanulják (tavaly itt ötven elsőéves volt), míg a többi szak magyar nemzetiségű elsős diákjai közül 215 fő hallgathatta választott tárgyát – vagy annak egyes stúdiumait – az anyanyelvén.

Érdemes egy pillantást vetni arra, hogyan alakulnak ugyanezek az arányok a többi kolozsvári egyetemen: a műszaki egyetem 778 elsős diákjából 116 (25,3%), az orvosi 474-éből a már említett 22 (4,6%!), míg az agrár 334-éből 42 (12,6%) volt tavaly magyar nemzetiségű. A képzőművészeti főiskolára összesen felvett 73 főből 18 (24,7%), míg a Zeneakadémián a 76-ból 29 (38,2%) volt a magyar; ez utóbbi két intézményben azonban kiemelkedően magas (40,1 illetve 66,6%) volt a magyar elutasítottak aránya. (Persze mindezek az országos magyar nemzetiségi arány fölött lévő adatok Kolozsváron jelentkeznek, egy olyan városban, ahol a magyar népesség összlakossághoz viszonyított aránya 22,7%, nem is beszélve a város hatalmas vonzáskörzetéről, illetve némely esetben, az egész Erdélyben egyedül itt meglévő felsőfokú tanulmányi lehetőségekről!)

Nehezített terepen

A romániai magyar színházak tragikus színészhiányának enyhítésére két évvel ezelőtt az addig ezzel egyedül foglalkozó marosvásárhelyi színművészeti főiskola mellett a Babes–Bolyai Egyetemen is elkezdődött – a hasonló román stúdium megindításával egy időben – a színészképzés. Az 1993-ban másodszor meghirdetett színészfelvételin a tizenöt magyar jelentkezőből nyolcat vettek fel, a románok közül tizenháromból tizenegyet. A nyolc felvett elsős magyar színészhallgató közül egyetlen egy sem kapott sem ösztöndíjat – pedig tanulmányi eredményeik az első félév végén már meglehetősen kiemelkedőek voltak –, sem kollégiumi elhelyezést. (Egy egyetemi oktató információja szerint az 1993/94-es tanévre az egész Babes–Bolyain az odajáró több százból egyetlen magyar hallgatót ítéltek érdemesnek arra, hogy az egyetem kollégiumában lakhasson – emiatt sok magyar hallgató naponta ingázik vonattal Tordáról, Vásárhelyről, sőt van, aki Csíkszeredáról.) Az albérletbe kényszerülő szinisek egy szobáért általában 40 ezer lejt fizetnek, többnyire valutában. Összehasonlításul: a színházban végzett statisztálásért havi átlagban akár már tízezer lejt is megkereshetnek; más munka vállalására egész napos tanulmányi elfoglaltságuk miatt nemigen van módjuk. A hallgatóknak verselemzést oktató költőnő például minden óráját egy-egy kifli kiosztásával kezdi… Becslések szerint ma egy más városban tanuló egyetemista költségei egy átlagosan kereső romániai család jövedelmének körülbelül 20%-át emésztik fel – ha a hallgatónak sikerül kollégiumi ellátást kapni az egyetemtől.

Ebben a helyzetben persze kérdés, nem marad-e csupán vágy, hogy a kisebbségi helyzet miatt ne süllyedjen a színvonal. Ennek elkerülése érdekében hozta létre Cs. Gyímesi Éva, a Babes–Bolyai Egyetem magyar tanszékének tanára és Székely Győző tanár, aki egyben a Tankönyvkiadó szerkesztője is, Soros-támogatással a Láthatatlan Kollégiumot, a kimagasló képességű romániai magyar értelmiségi szakembergárda képzésére. A Láthatatlan Kollégium egyelőre még csak a kolozsvári bölcsészkaron működik, de hasonló, kis létszámú speciális oktatási formát készítenek elő a kémia, a közgazdaságtan és a szociológia szakokon is.

Vissztérítés?

Az elmúlt évek tapasztalatai szerint a más országokban tanuló erdélyi magyar diákok nagy része tanulmányai befejezése után nem tér vissza Romániába. Az ebből a tendenciából születő újabb tragikus kilátásokat is felismerte az RMDSZ ügyvezető elnökségének – Cs. Gyímesi Éva alelnök vezette – oktatási főosztálya; tavaly év végén kidolgoztak egy „tervcsomagot” a hazatelepülés támogatására. A tervezet az utolsó pillanatban készült: a legfrissebb felmérések szerint a jelenleg hazánkban tanuló körülbelül kétezer romániai magyar diáknak mindössze húsz százaléka kíván visszatérni. A dokumentum készítői előtt nyilvánvaló, hogy ezt legfőképp a hazatérőket „váró” riasztó életkörülmények okozzák, amelyeket azonban csakis nagyon összehangolt munkával (és nagyon sok pénzzel) lehet javítani. Cs. Gyímesi Éva az erdélyi magyar közösségek önkormányzataiban, illetve a romániai magyarság – lassan szerencsére azért csak-csak kialakulóban lévő – vállalkozói rétegében bízik, sok helyen például már az is elég lenne egy pedagógus házaspár „hazacsalogatására”, ha akadna a településen valaki, aki vállalná az évek óta üresen álló szolgálati lakás rendbe tételét, s adódna pénz a tisztességes megélhetést biztosító fizetésre. Persze, ezek a lépések újabb konfliktusok forrásai lesznek, hiszen máris hallatszanak felháborodott vélemények: nem elég, hogy valaki külföldön tanulhatott, most még itthon is jobb körülményekkel, magasabb fizetéssel várjuk?
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon