Skip to main content

Milyen is volt… II.

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Salve Atque Vale

A T. szerkesztőség szubjektív parlamenti naplót kért – csupán ezért merészelek válaszolni. Bölcs politológusaink már ezerszer elmondták, hogy négyszáz törvény – de X% alkotmánysértő, hogy alapintézmények, de vitastílus. Áttételesen az utóbbihoz kapcsolódnak személyes szívfájdalmaim, ám azonnal le kell szögeznem, hogy nem a vita élességét – pláne nem puszta tényét – tekintem problematikusnak, hanem azon tónusát, mely életem első szabadon választott parlamentjében nem kevesebbet, mint a szabad választás legitimitását, illetve a parlamentáris demokrácia leglényegét tette kérdésessé. Nemcsak arról a triviális tényről van szó, hogy a többség a preliberális demokrácia rousseau-i–robespierre-i variánsát hangoztatta a kisebbség alkotmányos alapjogait szentnek és sérthetetlennek tekintő liberális demokrácia-felfogás (Jefferson, Mill, Tocqueville) ellenében, hanem hogy a kisebbség puszta létét is sérelmesnek vélte, s a parlamenttel a legfőbb baja az volt, hogy van benne ellenzék. S ez igen különböző intellektuális és morális színvonalon, de egyaránt jellemző Szabad György őszinte meghatottságról tanúskodó búcsúbeszédére és Lezsák létezésre sem méltó ellenzékfelfogására. Úgy alakultak egyetemi óráim, hogy kedd délután – azaz az interpellációs időszakban – gyakran módom volt nézni a tévéközvetítéseket, így példáimat ebből a műfajból hozom – annál is inkább, mert patinás parlamenti rendszerekben az interpellációk jelentik a kormány parlamenti ellenőrzésének legfőbb formáját (a másik a paritásos vizsgálóbizottságok működése – de tudtommal ilyenek létrehozását ab ovo megakadályozták).

A skizma kezdete Jeszenszky híres-hírhedt válasza a Magyar Nemzet-ügyben. Kormányzati oldalról itt történt meg először, hogy a nem a kormányzati többség ideológiáját követő polgárokat egyszerűen „kidefiniálták” a magyar nemzetből. Mint jobbfajta teokráciákban szokás…

Andrásfalvy kultuszminiszter úr minden interpellációra adott válaszán átsütött az autodafék tüze: a gondolat szabadsága védelmében felvetett legjámborabb kérdést is szentségsértésként kezelte, érdemi válaszra csak azt a kisgazda-képviselőt méltatta hosszú parlamenti pályafutása alatt, aki az avar–magyar történelmi tudatnak a nem kellő mélységű oktatását kifogásolta iskoláinkban. A szexuális felvilágosítást materialista (?) volta miatt tiltotta be, a filozófiaoktatást pedig gondolom azért, mert mint maga mondta, elsősorban dalolni és táncolni kívánta megtaníttatni gyermekeinket, a filozófusok többsége pedig ilyesmit restell. (Itt kell megjegyeznem, hogy Mádl miniszter úr válaszai – főként tárca nélküli korából – a legkorrektebbek közé tartoztak: amikor ő került a kulturális tárca élére, úgy éreztem, hogy Aba Sámuel korából Samuel Beckett századába jutottunk.)

Egyébként e nevetséges és anakronisztikus hitvitákban a liberális ellenzék sem mindig állt a helyzet magaslatán: azt kellett volna minden múlt századi Kulturkampfot megelőzően kimondani, hogy a vita nem hit és hitetlenség (?) között vagyon, mivel a gondolat szabadsága és a szabad hitvallás édestestvérek – ahogy iker-ideológia az államvallássá tett tudományos ateizmus és az állami ideológiává tett bármely pozitív vallás is. Siralmasnak találtam, hogy a tordai országgyűlés négyszáz éves évfordulóján megszavazta a magyar parlament a „destruktív” jelző használatát bármely felekezet kapcsán; és szellemi mélypontot jelentett, ahogy az alkotmányjogi bizottság elnöke ezt a Naptévében „elmagyarázta”: destruktív, ami alapvető morális elveket sért. És mi sérti ezen elveket? Ami destruktív.

Ha már említettem szellemi mélypontot, nem hagyhatom ki a morálisát sem: számomra ezt Katona Tamás „nem osztottak kártyát a köztársasági elnök úrnak” fordulata képviselte, a tenyérbe mászó úri pimaszság non plus ultrája… Egyébként érdemes lenne nyomon követni, hogy a Horthy-korszak rehabilitálása – majd mennybe menesztése – milyen retorikai fordulatokon keresztül ment végbe. 1990-ben még felháborító rágalomként utasították vissza kormányzati részről azt, ami 1993-ban a kormányzati retorika központi fordulata lett. Ha már „fordulatoknál” tartunk: örök szégyen, hogy 1990-ben nem hajtotta végre az önátvilágítást első szabadon választott parlamentünk – ahogy az is, hogy az átvilágítást végző bírókat az utolsó szó jogán az az exbelügyminiszter jelöli ki, aki anno az ország nyilvánossága előtt kijelentette, hogy amíg ő lesz a belügyminiszter, senki nem fog az aktákba bepillantani. A végül elfogadott törvény vonatkozásában helyeslem a kiterjesztést az egyetemi tanárokra és a bírákra (1956-ban Bibó is ezt a két értelmiségi csoportot jelölte meg mint extra morális felelősséggel bírót), de abszurdnak tartom a bankárok és főleg az újságírók vonatkozásában: kit érdekel egy akármilyen nagy példányszámú bulvárlap főszerkesztőjének a múltja? A „hírszerzés” nagyon is beleillik a profiljába…

A másik nagy vita, amit nyomon követtem, az igazságtétel X tételben. Primer érzelmeim itt ütköztek racionális reflexióimmal: a gyilkosok iránti gyűlöletet le kell győzni a jogállami normák tiszteletének. Megkönnyítette ezt az „igazságtevők” igen alacsony morális és intellektuális színvonala: amikor a fináléban Zétényi Zsolt „a liberális férgek kiirtásáról” szónokolt, komoly kétségeim támadtak, hogy vajon az-e a fő baja az ávósokkal és a pufajkásokkal, hogy túl liberálisak voltak.

Ami a kárpótlást illeti: számomra a múlt sérelmeiért az lett volna a legnagyobb kárpótlás, ha a törvényhozó testület minden tagja retorikájával, vitastílusával arról biztosít, hogy soha többé nem történhet ez országban olyasmi, amiért a következő kormányzatnak bocsánatot kell kérnie polgáraitól. Első szabadon választott parlamentünk többsége (persze nem a többség minden tagja: Szentágothai professzor tiszteletre méltó kivételével) teljesen érzéketlennek minősült a polgárok jogbiztonság iránti igényével szemben. Ennek legvisszataszítóbb példája az 1992. október 23-i „sajnálatos események” kivizsgálásának parlamenti megakadályozása. Ami számomra azt az üzenetet hordozta, hogy ezen náci csürhe potenciális rohamcsapatként bármikor a jobboldali kormányzat rendelkezésére áll, tehát ne ugráljatok, mivel benneteket nem választ el rendőrkordon a lincshangulatú nyilaspalántáktól, mint az államfőt… A metrón megvillanó tőrkés csak logikus konklúziója annak a következtetési sornak, melynek premisszáját a liberalizmust a zsidóság parlamenti dobbantójának tekintő „költői” mű adta, középtételét pedig az a parlamentben is legitimmé vált szóhasználat, mely a „keresztény” jelzőt egyszerűen „nem zsidó” értelemben invokálta… De még ha világnézetként értelmezzük is: az exkommunikáció az egyházak dolga, egy legitim kormányzatnak egy parlamentáris demokráciában „nemre, fajra és világnézetre való tekintet nélkül” minden polgárát képviselnie, alapjogaiban védelmeznie kell. Ebben a parlamenti ciklusban ez nem teljesült: 15 millió magyarról szónokoltak, közben „lélekben” kizárták az egymillió liberális, a félmillió szocialista szavazót. E parlament többsége nem tudta elfogadni a parlamentáris demokrácia alapelvét: a politikai pluralizmus létét. „A következő ritkán jobb” – mondja a német mondás; és sajnos nem állíthatom, hogy ennél csak jobb lehet: annyi zöldséget hallani manapság… Azonban mint megrögzött racionalista az embert res cogitansnak, gondolkodó lénynek tekintem, tehát azt remélem, hogy eljövendő parlamentünk nem fogja nemzetellenes dolognak tekinteni a racionális gondolkodás, az észérvekkel való vita igényét.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon