Skip to main content

Műtörténet elöl-hátul

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Koncz András Vigadó Galéria-beli kiállításának katalógusában elég pontos és bőséges magyarázatot ad arra, miképpen jutott eszébe, hogy a XVIII–XIX. századi francia virágmintás tapétát kvázi összeházasítsa a XX. század elejéről-közepéről való testkultúra-, sport- és munkaábrázolásokkal, s hogy miért illeszti mintegy közibük az egyetemes képzőművészet néhány nagymesterének szimbolikus érvényű motívumát. Elmondja azt is, miszerint eljárásával valamifajta szabadságértelmezésre törekedett: a vidámnak ható mustra, s az erőteljes, ám mindennek ellenére merev figurák együttesével a kiviccelhető korlátozottságot kívánta illusztrálni. Szándéka tehát tisztán követhető – saját szavai alapján még inkább, mint a fenti száraz összefoglaló után –, a dolog azonban mégsem olyan felhőtlen és egyszerű, mint az a jól fogalmazott program- és öninterpretáció olvastán várható lenne.

Kétségtelen ugyan, hogy a háttér virágsorai értelmezhetők rácsként, melyek megszabják a figurák lehetőségeit, s tagadhatatlan az is, hogy az alakok felfoghatók a minta rabjaiként; az is igaz, hogy a lét legkínosabb ellentmondása, a szabadság-nem szabadság kettőssége a legkevésbé sem zárja ki a profán vagy frivol értelmezést, vagyis hát mindent lehet, csak egyet nem: a mozdulatlanságot mozdulatlansággal ellentéteztetni, a patentet patenttel, a rácsot ráccsal. És pusztán csak azért nem, mert nem ellentétei egymásnak, nem antipódusok. Koncz András tehát hiába akarja a szabadság szűkösségét, drámaibban fogalmazva: az ellehetetlenülést (ironikusan) megfogalmazni, ha díszletei és szereplői nem válnak el egymástól, nem különülnek el, mert lényegüket illetően azonosak. Az archív fényképekről, régi filmkockákról fölmásolt figurák éppúgy ornamensek, mint a tapéta rózsái, és éppoly monotóniával állnak sorba, mint a virágok a kép hátsó síkján.

A Koncz Andrástól már régóta ismert elegáns és nagyvonalú – némelykor túlságosan is nonchalance-szal, egyszer-egyszer mintha két jobb kézzel festett – vásznak inkább azt adják a néző értésérc, hogy sztereotípia itt minden; az előtérben és a háttérben egyformán kulissza és játékos az összes részvevő, élő és élettelen, vagyis hát nincs különbség közöttük. Csak a megfogalmazás, a modor választja el őket, ha épp szükséges. Ez valószínűleg így is van, legfeljebb tagadni illik, már ha optimista valaki.

A festő világértelmezése tehát, ha nem is épp az, amelyiket verbálisán ad elő, hanem a másik, a megfestett, számomra egyáltalán nem ellenszenves. A dolog azonban, már megfestve, mégis elég veszélyes. Nem ideologikusán persze, hanem stiláris szempontból.

Koncz az eklektika, a ma érvényes ún. radikális eklektika játékszabályai szerint be-bevág a képtérbe egy-egy klasszikust, hol idézetként, máskor téma gyanánt, mintegy figyelmeztetve az ügy történetiségérc, a leképzés sematizálódására vagy épp ellenkezőleg: hogy érvet keressen iróniájához. Parafrázisai azonban túlságosan is közel esnek-eshetnek a karikatúrához – mint például a Kunst-sport című képpel –, ahhoz a hihetetlenül ellenszenves, egyszersmind tudálékoskodó szándékhoz, melynek legkínosabb példáit Bortnyik Sándor adta annak idején a Korszerűsített klasszikusok című rémsorozatot bevezető néhány festményével, így a Korunk hősével például.

Sok vonás rokonítja Koncz András festményeivel azt a meglehetős méretű munkát, mely most a Pécsi Kisgalériában látható a tavalyi Első Velencei Biennálén volt felmutatása után. A jobb híján utólag Kőnig-körképnek. elnevezett panoramikus műdarab ugyancsak művészettörténeti idézetekkel és parafrázisokkal támasztja alá „üzenetét”, mely – egyebek mellett – a történetiségbe, a történelembe vetett hitről beszél, a Koncz András tételének ellentmondva, azt jóformán cáfolva. S persze a körkép festőinek is igazuk van, mint majdnem mindenkinek ezen a világon.

Gellér B. István, Gémes Péter, Károlyi Zsigmond, Kőnig Frigyes, Lengyel András és Tolvaly Ernő közös munkája – melyről azt mondják, hogy Feszty Árpád panorámája óta az első ilyen mű – önarcképeket és közelállókról készült portrékat tesz ismert és szokatlan helyekre, vagy nyit meg számukra történeti tereket, melyekben elő-előtűnnek klasszikus alakok, vagy lesznek a maiak azzá. A szereplők szerepjátszóvá válnak, s több szempontból is. Miközben megtartják saját tulajdonságaikat (attribútumaikat és modorukat), felőlük másokéit is: a történeti pastiche mellett megjelenik egyfajta egységesülés, melynek révén az önálló stílusok beoldódnak valami közösbe. Főleg a Tolvaly Ernő és Károlyi Zsigmond szabta technika uralkodik, a széles ecsetvonások és a „meteorologikus” színek. (Egyébként az ő révükön meg Lengyel Andráson keresztül kapcsolódik a körkép további szálakkal Koncz András festményeihez, hiszen valaha, a hetvenes évek első felében együtt és hasonló gesztusokkal kezdték a pályát.)

A kép „története” időben és térben egymást átszabdaló síkokon „játszódik” tehát, a vezérelv pedig nem más, mint a privát és a köz(mű)történet összeillesztésének szándéka. Mindez persze nem veri mellbe a nézőt, hiszen a dolog önmagában nem igazán újdonság (Bernáth Aurél majd később Patay László nagy allegóriái nincsenek túl messze időben). A közös munkára is akad példa, a mutatvány tehát nem egyedisége folytán originális. Azzal, azonban, hogy – és ahogy – felújítja a barátság képek archaikus, XIX. századi típusát, és lehetőséget ad az időnek a személyesség, egyszersmind a személyesség elvesztésének dokumentálására, mely persze évtizedek múlva lesz elemezhető, egyedülálló.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon