Skip to main content

Sokkterápia Lengyelországban

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Kelet- és Közép-Európa országai előtt olyan időszakban nyílik meg a radikális rendszerváltás esélye, amikor gazdaságuk példátlan krízisen megy keresztül. Persze mindez nem meglepő: a térség geopolitikai státusát is gyökeresen felforgató változásokra éppen azért kerülhetett sor, mert a szovjet típusú szocializmus reménytelen káoszba süllyesztette nemzetgazdaságainkat.

A régióban elsőként a lengyeleknek jutott osztályrészükül, hogy – noha megszorított – demokratikus választásokon fejezzék ki politikai akaratukat. Ennek nyomán tavaly szeptemberben a Szolidaritás elnöke, Walesa kezdeményezésére a szabad szakszervezet köztiszteletnek örvendő aktivistája, Mazowiecki alakíthatott kormányt. A Szolidaritás populista-szociáldemokrata áramlatainak túlsúlya ellenére a kulcsfontosságú gazdasági tárcák élére a korábbi rendszert radikálisan elutasító liberális közgazdászokat neveztek ki. Ebben szerepe volt annak, hogy a szakszervezeti irányzatnak nem volt hitelt érdemlő programja, se meggyőző szakemberei, valamint közrejátszottak Walesa politikai szempontjai is: az ország első számú tekintélyévé érett szakszervezeti vezető így kívánt hatalmi egyensúlyt tartani a parlamenti helyek elosztásánál előnybe juttatott baloldali áramlatok és az értelmiség soraiban nagy befolyásnak örvendő liberális irányzat között.

A Valutaalapot is meghökkentő radikalizmus


Mazowiecki példátlan rossz gazdasági feltételeket örökölt a Rakowski-kormánytól. Annak ellenére, hogy az utolsó évben a kedvezőbbé váló nemzetközi megítélés miatt Lengyelország már sem a nyugati államokkal, sem a bankokkal szemben fennálló tartozásait nem fizette, az ár–bér-, illetve a bér–ár-spirál az inflációt felpörgette. Ezt csak fokozta, hogy 1989 nyarán egy, a monopolhelyzetek oldásával alá nem támasztott élelmiszerár-felszabadítást hajtottak végre, ami az áremelkedések ütemét éves szinten három számjegyűvé gyorsította. A béralku sztrájkok útján történő megvívása mind általánosabb jelenség lett. Az új kormány utólagos közlése szerint 1989 augusztusáig a költségvetés az évi hiánya elérte az 5 billió zlotyt.

A kormány a drámai helyzetből olyan stabilizációs programmal kísérelte meg az országot kivezetni, amely a gazdaság működését egy csapásra hangolná át a piacgazdaság logikájának megfelelően. A sokkterápiás kezelés filozófiája jól illeszkedett a Nemzetközi Valutaalap által nehéz helyzetekben ajánlani szokott gyógymódhoz, noha tévedés azt hinni, hogy a programot az IMF nyomására alakították ki.

Amikor 1989 őszén az Alap közgyűlésén az új miniszterelnök-helyettes és pénzügyminiszter, Leszek Balcerowicz elővezette elképzeléseit, még az ottani hivatalnokok is meglepődtek a program radikalizmusán.

A Balcerowicz-terv (részletesebb ismertetését ld. HVG 1990. 2. sz.) előirányozta a költségvetési hiány egy csapásra való megszüntetését, az árak és az import felszabadítását, ennek megfelelő – lényegében egyensúlyi – valutaárfolyamokat, a zloty konvertibilitását, a vállalatok túlnyomó többségének gyors, néhány év alatti privatizálását, a vállalati dotációk leépítését, pozitív reálkamatok kialakítását és egy feszes monetáris politikát. Ez utóbbit azonban a kezdeti időszakban a béreknek egy olyan kontrollja volt hivatott alátámasztani, ami 1990 januárjában a béremelkedéseket az árinfláció ütemének 30, míg február–márciusban 20 százalékában engedi csak meg. A program 1990. januárban indult, noha már az előző hónapokban is sorozatos, ún. korrekciós áremelésekre került sor a hatóságilag megállapított fogyasztói árakban. A tervezők arra számítottak, hogy az első hónapban mintegy 45 százalékos áremelkedés lesz, ami azonban februártól gyorsan csökken, és az év második felében már csupán havi 2-3 százalékos lesz. Balcerowiczék számítanak a külföld jóindulatára is: erre feljogosítja őket az ország politikai fejlődése, a nemzetközi pénzvilágnak tetsző gazdasági program és az a tény, hogy a forrongó Európában Lengyelországnak kulcsszerepe van a stabilitás megőrzése terén.

Lengyel privatizáció

A program egy téren eleve halasztást szenvedett: a kormányon belüli nézeteltérések miatt az állami vállalatok privatizálása alapjául szolgáló jogszabályok még máig sem készültek el, noha a kormány már csaknem fél éve hatalmon van. A nézeteltérések oka az, hogy a dolgozói önigazgatás eszméjében (inkább, mint gyakorlatában) nagy hagyományokra visszatekintő lengyel közegben a dolgozói részvényszerzés és -tulajdonlás tábora igen széles, ők – beleértve sok kormányhivatalnokot is – határozottan ellenzik a privatizációs kormánybiztos, Krzysztof Lis irányvonalát, aki az államilag szervezett, egyenlő esélyeket nyújtó eladások híve. A konfliktus, valamint némi jogi-szakmai inkompetencia oda vezetett, hogy a sarkalatos privatizációs törvénytervezetek immáron tizenharmadik változatánál tartanak, jogszabály azonban még nincs.

A sokkterápia első következményei: piaci egyensúly a kereslet szűkítésével

A sokkterápiás akció első időszakában fokozottan következett be az, amire számítottak: az infláció meglódult, januárban 78 százalékot tett ki. Akárcsak augusztusban, az élelmiszerár-felszabadítás idején, most is az agrárcikkek árai emelkedtek a legmeredekebben, mivel a termelők itt a legérdekeltebbek a nyereségben. Azonban a szigorú bérpolitika miatt ugyancsak itt ütköztek a leghamarabb a keresleti korlátba. Amennyire ezt most rekonstruálni lehet, az élelmiszerárak zabolátlan növekedése mintegy három hétig tartott – utána az ármozgás törésszerűen lelassult, sőt néhány esetben egyenesen áresésnek adta át a helyét. Hasonló jelenségsorozat zajlott le a magánszektor által uralt szolgáltatási területeken, míg a lakossági szolgáltatások egyéb ágaiban, valamint a fogyasztói iparágakban (főleg a könnyűiparban) az árdinamika és a keresleti korlát kevésbé hangsúlyozottan, de ugyancsak érvényesült. A késleltetés miatt egyelőre éppen a szocialista termelési viszonyok erődeiben, a nehézipar ágazataiban értek el legkevésbé egyensúlyi árakat.

A fogyasztói kereslet zuhanásszerű csökkenése következtében a korábban üresen ásítozó pultok most először az élelmiszerüzletekben, majd az iparcikkboltokban is megteltek árukkal. Ez tulajdonképpen a Balcerowicz-gárda legvitathatatlanabb sikere, noha a Szolidaritáson belüli ellenpárt álláspontja szerint az említett 0,3-as szorzóval fölösleges mértékben csökkentették a reálbéreket, ezáltal indokolatlan mértékű reálfogyasztás-csökkenést, továbbá az eladhatatlan készletek miatt ugyancsak indokolatlan fokú recessziót okoztak.

Ipari recesszió

Tény az, hogy az infláció vártnál magasabb aránya szintén a tervezettet meghaladó reálbércsökkenést eredményezett, s az ipari termelés csupán januárban (az előző évi januári szinthez képest) 23 százalékkal csökkent. A kormány azzal érvelhet, hogy a januári nagyobb áremelkedést februárban az infláció vártnál is gyorsabb szelídülése kíséri. Valóban, január végétől február végéig az áremelkedés mértéke egy számjegyű, mintegy 9 százalék. (Ez persze éves szinten még mindig három számjegyű inflációnak felel meg.) Másrészt pedig az infláció megölését célul kitűző sokkterápia egyébként nem lett volna elég hatásos.

A monopolszervezetek meginognak

További érv a kormány kezében, hogy az egyidejűleg alkalmazott pénzszűkítés miatt a termelővállalatok egyre gyakrabban közvetlenül adják el portékáikat a vásárlóknak a kereskedelmi monopolszervezetek kiiktatásával, hogy minél előbb készpénzhez jussanak. Ez ugyancsak árleszállító hatású, és kikezdi a korábbi rendszer egyik erős pontját, a kereskedelmi monopóliumokat. Ezt az élelmiszerágazatban hatósági szervezetfelszámolási akció is megtámogatja.

Munkanélküliség

A (kormány reményei szerint csak átmeneti) recesszió kialakulásában nagy szerepe volt a kamatok drasztikus emelésének. Januárban a havi kamatok 40 százalék felett voltak, ami – noha elmaradva az inflációs rátától, negatív reálhozadékot nyújtottak – a gazdálkodók jelentős részénél a hitelfelvétel megszüntetését eredményezte. Azok, akik tehették, kényszerszabadságra küldték dolgozóikat, de sok vállalat kénytelen volt elbocsátásokhoz folyamodni. 1989 decemberében a betöltetlen álláshelyek száma még jóval meghaladta az állást keresőkét, de 1990. február végén a munkanélküliek száma 100 ezer fölé nőtt. Ez még mindig csak a dolgozók 1 százaléka, a dinamika azonban drámai. Pedig a Szolidaritás-kormány működése alatt így is az alkalmazottak 5 százaléka vándorolt át az államiból a magánszektorba – noha az itt is folyó és nagy ellenszenvvel kísért spontán privatizálások folytán ez az átvándorlás gyakran csak a cégtábla átfestéséből adódott.

Az infláció csökkenése miatt a minimális kamatrátát már február elején havi 20, március elsején pedig havi 10 százalékra csökkenthették. A kormány a mezőgazdasági lobbyval szemben pedig két súlyos engedményt tett.

Vállalta, hogy központi pénzalapok felhasználásával igyekszik megakadályozni a nagyarányú áringadozásokat, valamint kamatkedvezményekhez folyamodott. Ezek az intézkedések a kereslethiány miatti termelés-visszafogás mérséklését hivatottak szolgálni.

Az export

Az első hónap tőkés exportexpanzióval kezdődött, amiről később kiderült, hogy csak korábbi, a várható árfolyammozgások miatt visszatartott tételek realizálásának a következménye. Valójában a termeléscsökkenés miatt az export, míg a szigorú monetáris politika miatt a behozatal is erősen csökkenő tendenciát mutat, mindkét relációban. A szovjet exportot a transzferábilis rubel árfolyamának dollárhoz viszonyított leértékelése teszi kellően gazdaságtalanná.

Kemény marad-e a kormány?

Januári HVG-cikkemben azt írtam, hogy a kérdések kérdése az, hogy az elemzett gazdaságpolitika miatt nyilvánvalóan felerősödő vállalati fizetésképtelenséget, sorban állási válságot a kormány hogyan fogja tudni kezelni. Erre az eddigi tapasztalatok alapján még nem lehet válaszolni. A vezetés keménységet ígér, de kérdés, hogy a csődeljárás „áteresztő képessége” megengedi-e ezt a keménységet. További kérdés, hogy a csődök nyomán kialakuló munkanélküliségre a Szolidaritás hogyan fog reagálni. A jelenlegi becslések következetes kormánypolitika esetén év végére már 1 millió fölötti állástalannal számolnak, noha a nagyobb méretű és zártabb nemzetgazdaság miatt a lengyeleket a szovjet piac beszakadása kevésbé sújtja, mint minket.

Áprilisi szakítópróba

A kormányprogram nagy szakítópróbája a Szolidaritás szakszervezet április végi kongresszusa lesz. A kormány abban a sajátos helyzetben van, hogy miközben intézményi támogatottsága a már említett liberális-populista megosztottság miatt alig van a lengyel társadalomban, a közvélemény-kutatások a miniszterelnök elképesztően magas (legutóbb 85 százalékos) népszerűségét mutatják, valamint azt, hogy a közvélemény továbbra is bízik a Balcerowicz-terv sikerében. Ezzel együtt Walesa jelezte: a kitöltetlen csekk április végéig szól, addig látványos eredményeket kell felmutatni. Ellenkező esetben kezdeményezni fogja a kormánytagok cseréjét. Mazowieckiéket azonban két további körülmény is hatalmon tarthatja: még súlyos tévedések esetén sem látszik alternatív garnitúra a populisták között, valamint a Szolidaritást lekötik a május végére esedékes helyhatósági választások, melyek befejezni hivatottak a néhai Lengyel Egyesült Munkáspárt kádereinek leváltását.Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon