Skip to main content

Száz nap, amely megrengette a mezőgazdaságot

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Illúzió volt már az is, hogy száz nap alatt valami látványos dolgot tud a kormány tenni. Ezt az illúziót azonban éppen a kormány táplálta. Különösen túlzás volt a mezőgazdaságban látványos változásokat sejtetni. Józan gondolkodású politikus nem is remélt ilyesmit. A valóság azonban rácáfolt erre: száz nap elegendő volt arra, hogy padlóra kerüljön a mezőgazdaság, amely sok-sok feszültség, gond ellenére működött, cipelte a nemzet iszonyatos terheinek aránytalanul nagy részét.

A magyarországi szomorkás forradalomnak kétségkívül csúcspontja volt a március–áprilisi parlamenti választás. A választást megelőző kampány néhány meglehetősen sötét lapja ellenére az ország lakossága jól vizsgázott, megválasztotta az új legitim parlamentet; amit megtehetett, megtette annak érdekében, hogy a szélsőségeket kirekessze.

De már ekkor gyülekeztek a viharfelhők. Talán ha még két héttel tovább tart a kampány, képes lett volna magát kiütni a kisgazdapárt. Így azonban kulcsfontosságú bársonyszékhez jutott anélkül, hogy legalább vázlatos programot mutatott volna, anélkül hogy ha nem is szaktekintélyeket, de legalább mesterszinten értő kádereket tudott volna felmutatni. Súlyosbította a helyzetet, hogy az új parlament megszüntette az ágazat parlamenti felügyeletét, nem hozott létre mezőgazdasági bizottságot, és hogy a koalíciós partnerek sem tudtak sem programot, sem szakembereket felmutatni. A nagy reményekre nem jogosító miniszter mellé jobb híján a gyakorlati életben, a politikában és az igazgatásban is járatlan, a szakmában viszonylag szürke politikai államtitkár került. Az apparátus élére ugyan gyakorlott, tisztességes jogászt neveztek ki, de a jelek szerint ez kevés a súlyos gondok ellensúlyozására.

Az új miniszternek gyakorlatilag nem sikerült beszélő viszonyba kerülni sem az ágazatban dolgozó értelmiséggel, sem az államigazgatás más szerveivel, sem a pénzügyi szférával.

A koalíció az érdekvédelmet apparátus nélküli miniszteri szintre emelte. A szakmában (és a magyar nyelvben) szintén nem túl fényes érdemeket felmutató érdekvédelmi miniszternek pedig nem sikerült a fából vaskarikát kovácsolni. A mezőgazdaság korábbi érdekvédelmi szervezete már korábban kiütötte magát. Decemberben még lett volna egy dobása, azt azonban elpuskázta.

Így indult a száz nap. Közben pedig az ágazatot ellenőrzés nélkül kézbe kaparintó párt folytatta választási kampányát, a program és a hozzáértés hiányát demagógiával és hangerővel próbálta elkendőzni. Kirakatba tette ádáz, kicsinyes belső viszályait.

A szakapparátus szétzilálódott, a napi működéshez szükséges intézkedéseket is késve vagy egyáltalán nem tette meg. Az ágazat, ha lehet, még kiszolgáltatottabbá vált, a benne dolgozók minden rétege elbizonytalanodott. Még szerencsénk sem volt: katasztrofális aszály és a külpiaci kedvezőtlen változások súlyosbítják a helyzetet.

A szaktárca – és a mögötte álló párt – gyakorlatilag egyetlen kérdésre koncentrált: újabb és újabb tervezeteket szórt szét az országban a földtulajdonról, hogy felszínen tartsa a választási ígéreteit. Koalíciós partnerei ebben méltó társnak bizonyultak: egy ideig hallgattak, aztán látszólag koalíciós megállapodás rangjára emelték a homályos, átgondolatlan ígérethalmazt. Aztán szép csendben azt is hidegre tették, íróasztalfiókba süllyesztették. Legújabban már ők is saját tervezeteket készítettek, sőt a kisgazdapárt egyik vezéralakja is egyéni tervezetet terjesztett be (majd e hét elején visszavonta).

Nem tudni, volt-e köze a szaktárcának ahhoz, hogy drasztikusan csökkentették az élelmiszerexport támogatását, valamint a kedvezőtlen adottságú térségeknek juttatott, támogatásnak alig nevezhető árkiegészítést. A száz nap elteltével nem érzékelhető semmiféle elképzelés – nemhogy program – az ágazat jövőbeli szerepére, gazdasági feltételrendszerére, sőt még tulajdonviszonyaira sem. Ami érzékelhető: egyre növekvő pénzügyi nehézségek, drasztikusan csökkenő állatállomány, ennek ellenére is fenyegető takarmányhiány, növekvő élelmiszerárak, csődhöz közelítő, eladásra felajánlott konzervipar, drasztikusan csökkenő vetőmag- és műtrágyarendelés, a tőke kivonulása az ágazatból, nominálértékben is csökkenő beruházások, feszült, ideges hangulat, helyenként pogromszerű megnyilatkozások a falvakban, a szakértelmiség elbizonytalanodása, egyszóval ahogy mondani szokták: „csőd az egész vonalon”.

A megtett és meg nem tett intézkedéseket egymás mellé rakva az emberben megfogalmazódik a kérdés: lehet-e egyáltalán valamit ennyire rosszul csinálni? Nincs emögött egy nagyon is átgondolt logika, amelynek megvalósításához éppen ez a politikai és szakmai dilettantizmus a legjobb eszköz? Nem születhetett-e valahol egy titkos megállapodás arról, hogy Európának nincs szüksége egy erős magyar élelmiszergazdaságra; és most csak a piszkos munkát osztották egy magát illúziókba ringató pártra? Vagy az előre látható megrázkódtatásokat igyekszik valaki a politikailag veszélyesebb városból a kevésbé veszélyesnek ítélt vidékre terelni?

Bár – és ez sovány vigasz lehet – az elmúlt száz nap egyéb intézkedései és történései nem látszanak alátámasztani, hogy ilyen szigorúan logikus elképzelés létezik.

Úgy tűnik, a koalícióvezető nyugodt ereje annak érdekében, hogy saját pozícióját mindenekelőtt törvényesen biztosítsa, odadobta a mezőgazdaságot annak a nosztalgiapártnak, amely a nagy feladat megoldásához nem rendelkezik elegendő munícióval. Tette ezt talán abban a hitben, hogy mivel a mezőgazdaság volt a még leginkább működő ágazat, talán nem sikerül tönkretenni.

Ha ez a cél vezérelte is az MDF-et, jobb, ha minél előbb belátja, hogy ez bizony bumerángnak bizonyult. Hasznosabb lett volna inkább a legerősebb ellenzékével megegyezésre jutnia. Az élelmiszer stratégiai cikk, a békés átmenet egyik legfontosabb záloga a bőséges, kiegyensúlyozott élelmiszer-ellátás, és a külső egyensúlynak is nélkülözhetetlen eleme az élelmiszerexport. Gondoljunk csak arra a tényre, hogy az elmúlt 15 évben az élelmiszer-gazdaság nettó dollárexportja 11 milliárd dollár volt, ezen belül az utóbbi években rendre 1-1,5 milliárd dollár között alakult.

Ha ez veszélybe kerül, ha úgy bomlik fel az eddigi szerkezet, hogy helyébe a káosz lép, akkor az nemcsak az MDF pozícióját teheti tönkre, hanem a gazdaság további romlásához vezet, és a társadalmi béke megingását is jelentheti. Ez már nem egyszerűen hatalmi kérdés, hanem a történelmi felelősség kérdése is.

A mezőgazdaság jelenlegi állapotában a gazdasági bajoknál is súlyosabb teher, hogy a benne dolgozóknak nincs jövőképük. Perspektívát vesztett az agrárértelmiség, a szövetkezetek tagsága, de kiábrándulttá váltak azok is, akikben a kisgazdapárt ígéretei keltettek ambíciókat. Olyannyira, hogy még azzal a veszéllyel is számolni kell, hogy falvaink jelentős részében érdektelenségbe fullad a helyhatósági választás. Apátia is tapasztalható, és az is, hogy falvaink lakossága egyáltalán nem látja a leendő önkormányzat gazdasági alapját. Az embereknek elegük van a múltra mutogatásból, az emberek valódi rendszerváltozást akartak és vártak. Nem járható az az út, hogy a valódi változások hiányát újra és újra elszámoltatásokkal, rossz emlékű igazolóbizottságok felállításával igyekeznek pótolni. A nemzet jobban vizsgázott politikai érettségből, mint az új hatalmi elit.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon