Skip to main content

Székházasság

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

R. S. [Révész Sándor]: Csendközösség


Nem szép dolog, ha egy közéleti szervezet pénzt harácsol, amikor nem jár neki, de az sem szép dolog, ha pénzt herdál, amikor nincsen neki. Az MSZOSZ-hoz tartozó Éfedosznak, az építők szakszervezetének a vezetői ez év elejéig bizony elég szorgalmasan herdáltak. Két év alatt negyedmilliárdos adósságot csináltak, ami a húszmilliós bevételükhöz képest igazán szép teljesítmény. Eltüntették a központban a tagszervezetek tagdíjbefizetéseit, a munkanélküliek segélyalapját, a sztrájkalapot, a szakmunkástanulók támogatására szánt pénzt és az alkalmazottak tb-járulékát.


A bajok kétségtelenül a hatpárti megállapodással kezdődtek. 1989-ben jogos igénye volt az újonnan alakult demokratikus pártoknak, hogy országos központjaik számára, elsősorban a korábbi MSZMP-vagyon terhére, megfelelő épületet kapjanak. Ez elengedhetetlen feltétele volt az üzemszerű működésnek és annak, hogy a választásokra megfelelően tudjanak felkészülni. Jogos igényük kielégítést is nyert.

Az is érthető, hogy a választások után, azok eredményének ismeretében felülvizsgálták az első, hevenyészett „leosztást”. Indokolt volt kimondani, hogy a kormány csak azoknak a pártoknak köteles megfelelő alapterületű ingatlanrészt biztosítani, amelyek a választók szavazatainak legalább 1 százalékát megszerezték, és indokolt volt korrigálni a parlamentbe bekerült pártok székházai között mutatkozó feltűnő aránytalanságokat is. A legegyszerűbb és legkézenfekvőbb megoldás nyilvánvalóan az lett volna, ha azoknak a pártoknak, amelyek az „első menetben” rosszul jártak, lehetővé teszik, hogy addigi székházukat a nagyságrendi és minőségi összhangot megteremtő nagyobb és az egyéb szempontokat is kielégítő épülettel cserélhessék fel. Ehelyett azonban a tisztelt felek kicsinyes és komplikált számítgatásokba bonyolódtak, s a választási szavazatszámhoz rendelt négyzetméterekből, rafinált szorzókból, bruttó, nettó és korrigált négyzetméterekből összehoztak egy szánalmasan bonyolult, kisszerű és csaknem teljesíthetetlen követelményrendszert. A hatpárti megállapodás ezt a balkáni stílusú osztozkodás színvonalára süllyedt alkut szentesítette.

Egy négyzetméterre eső szavazatok

Felfoghatatlan például, hogy miért kell szigorúan szavazatszám-arányos alapterület-mennyiséghez juttatni a pártokat, különösen az első szabad választások után, amikor a pártstruktúra még meglehetősen kialakulatlan. Ha a következő választások nyomán az erőviszonyok jelentősen megváltoznak – ami nagyon valószínű –, akkor a korábbinál rosszabbul szerepelt pártok majd néhány helyiséget átadnak a korábbinál jobban szerepelt pártoknak, vagy elölről kezdődik az egész osztozkodás? Az sem világos, hogy miért jogosult több négyzetméterre az a párt, amelynek székháza nem a Belvárosban, hanem 3-4 metrómegállóval kijjebb fekszik. A szorzószámokkal való bűvészkedésből ugyanis többek között ez is következik. Mielőtt bárki rám pirítana, természetesen tudom, hogy az övezeti besorolás alapvetően befolyásolja a telekértéket, de az ember azt gondolná, hogy pártszékházakra a működőképesség feltételeként van szükség, és nem azért, hogy a megszerzett ingatlan eszmei értéke fillérre pontos számszaki átváltása legyen a párt (évekkel korábban) megszerzett szavazatainak, és az azokban testet öltő politikai súlyának. Ilyen alapon óhatatlanul felmerül a kérdés: egy szép kariatida, egy különleges stukkó hány szavazatot ér.

A sors iróniája, hogy a görcsös és kisszerű egyenlősdi teremtett alapot a jogosulatlan előnyszerzéshez. A törvény kimondta, hogy a Fideszt és az MDF-et többletingatlanhoz kell juttatni, a hatpárti megállapodás pedig számszerűsítette a többletet.

Így most arról folyhat a nehezen kontrollálható vita, hogy a dolog számszakilag rendben van-e vagy sem. Holott nyilvánvaló: a két pártnak nem a működés ellehetetlenülése miatt volt szüksége az újabb ingatlanokra, különben nem adtak volna olyan gyorsan túl az egyiken. Ha a működési feltételek javítása lett volna a cél, valószínűleg nem a Váci utcai volt tiszti ház (Tiszti Kaszinó) épületét választják, amely sok mindenre alkalmas, de pártszékháznak – különösen megosztva – nem. Annál többet ér viszont a piacon. Sőt az állami többségű Külkereskedelmi Bank bebizonyította, hogy annál is többet.

Nemrég az SZDSZ is fontolóra vette, hogy kijjebb és kisebb épületbe költözik, s az értékkülönbözetet a választási kampányra fordítja. A tájékozódásképpen elvégeztetett értékbecslés szerint a Mérleg utcai székház, amelynek bruttó alapterülete 5009 m2, 420 millió forintot ér. Tessék ezt a volt tiszti ház 6421 m2-es bruttó alapterületéhez és a Külkereskedelmi Bank által kifizetett 1,5 milliárd forintos vételárhoz viszonyítani. Az állam által juttatott amúgy is rendkívül értékes ingatlant borsos felárral visszavásárolja az állami többségű Külkereskedelmi Bank. No comment! Az már nyilván csak véletlen egybeesés, hogy a Fidesz gazdasági szakértője, a gazdasági programkészítő csoport vezetője, Chikán Attila egyúttal a Külkereskedelmi Bank Igazgató Tanácsának is tagja.

A matematika csodái

De ha már a vita számszaki kényszerpályára terelődött, vizsgáljuk meg alaposabban a számszaki tényeket is. Az 1991-es hatpárti megállapodás szerint a Fidesznek 1822 nettó m2, az MDF-nek 1488 nettó m2 kiegészítés jár az akkori ingatlanaik mellé. Az MDF vonatkozásában mindezt megerősíti az az 1991. október 25-én kelt „Problémafeltáró leltár”, amelyet Kollár K. Attila, a párt gazdasági igazgatója írt alá, s amely ugyancsak rögzíti, hogy az MDF többletigénye 1488 m2.

Azóta a Fidesz az alábbi ingatlanok (ingatlanrészek) tulajdonjogát kapta meg:

1. Andrássy út 105.           616 nettó m2

2. Tiszti Kaszinó              1654 nettó m2

3. ERDŐTERV Székház    1158 nettó m2

Összesen:
                      3428 nettó m2

A többlet az elismert
jogos igényhez képest     1658 nettó m2.

A jogosulatlan többlet tehát majdnem pontosan megfelel a Tiszti Kaszinó társtulajdonosaként szerzett alapterületnek, amelyért a fiatal demokraták, mint tudjuk, 700 millió forintot kasszírozhattak.

Az MDF a jogos többletigény kielégítése címén az alábbi ingatlanrészek tulajdonjogát kapta meg:

1. Tiszti Kaszinó             1942 nettó m2

2. ERDŐTERV Székház    1359 nettó m2

Összesen:
                      3301 nettó m2

A többlet az elismert
jogos igényhez képest     1813 nettó m2.

A jogosulatlan többlet nagyjából itt is megfelel a Tiszti Kaszinóból megkapott tulajdonrész alapterületének. Márpedig ennek eladása 800 millió forinttal gyarapította az MDF kasszáját.

Az érintettek és szövetségeseik persze továbbra is állítják, hogy minden szabályos.

Az ÁVÜ sajtótájékoztatóján Slosár Gábor is ezt próbálta bizonyítani. Előbb kijelentette, hogy a két épületnek (Tiszti Kaszinó, ERDŐTERV Székház) csak egy-egy részét kapta meg a két párt, majd bevezetett egy új fogalmat, a nettó iroda-alapterületet, amely a hatpárti megállapodás szövegében sehol, semmilyen összefüggésben nem szerepelt.

Mindezek következtében szerinte a Tiszti Kaszinó esetében az MDF nettó hasznos iroda-alapterületben számolt részesedése csupán 648, a Fideszé pedig 552 m2. Ha ez igaz volna, azt jelentené, hogy a két párt 1 millió 250 ezer forintot kapott a „nettó iroda-alapterület” négyzetméteréért. Nem rossz ár. De folytatva Slosár számszaki érveit, az ERDŐTERV Székház esetében az MDF részesedése (még mindig hasznos nettó iroda-alapterületben számolva) 1329 m2, a Fideszé 1132 m2. Slosár szerint a végeredmény: az MDF összesen 3678, a Fidesz összesen 2404 nettó négyzetméterhez jutott. (Természetesen továbbra is hasznos iroda-alapterületben számolva, mert mit kezdjen egy párt például a Tiszti Kaszinó színháztermével?) A fenti számszaki levezetés nyomán Slosár arra a végkövetkeztetésre jutott, hogy az újabb vagyonjuttatás megfelelt a parlament által meghatározott feltételeknek. Bár a Slosár-féle matematika igencsak próbára tett bennünket, mégis megkíséreltük összevetni a különböző forrásokból származó adatokat, és ennek alapján az alábbi következtetésekre jutottunk:

1. Ha teljes jóhiszeműséggel elfogadjuk Slosár számait, az MDF esetében akkor is 500 m2 jogosulatlan többlet mutatkozik. Ez a fentebb kiszámolt 1 millió 250 ezer forintos m2 árral számolva bizony még mindig több mint 600 millió forint jogtalan többletbevételt jelent.

2. Ezért szerencsésebb lett volna, ha Slosár a garantáltan legalább négy órán át napfényes (persze csak ha süt a nap) hasznos iroda-alapterületben számolt volna.

3. Ha a hatpárti megállapodásnak azokból az adataiból indulunk ki, amelyek akkor valamennyi  fél  által jóváhagyott módon rögzítették a már birtokukban lévő alapterületek nagyságát, és ehhez adjuk hozzá a Slosár-féle számításokat, akkor az MDF javára 700, a Fidesz javára (az Andrássy úti épületet is beleszámítva) kb. 800 négyzetméter jogosulatlan többlet mutatkozik.

4. A többi párt adatait a hatpárti megállapodás idején nem hasznos iroda-alapterületben számolták, tehát ha komolyan vesszük Slosárt, a korábbi megegyezést semmisnek kell tekintenünk. Vagyis kezdődhet egy újabb egyezkedés, amelynek ezúttal a dolgok logikájából adódóan a többi párt jogos  többletigényének a  megállapításával kell végződnie.

5. Ne nézzenek hülyének bennünket!
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon