Skip to main content

Szlovákia: miniszter fasiszta múlttal / Szerbia: népszínmű / Kelet-Európa: NATO vagy Oroszország? / A mi ombudsmanunk / A kormány bizalma / Erőpolitika / A miniszterelnök egészségi állapota

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Egy hét


Szlovákia: miniszter fasiszta múlttal

A pozsonyi fővárosi bíróság hétfőn délután 11 hónapos tárgyalás után ítéletet hirdetett Dusan Slobodník és Lubomír Feldek ügyében. Mint ismeretes, Slobodník, a jelenlegi szlovák kormány kulturális minisztere a fasiszta szlovák állam alatt belépett az akkori állampárt ifjúsági szervezetébe, a Hlinka-gárdába, majd részt vett egy többhetes terroristakiképzésen. Emiatt a szovjet hadsereg katonai bírósága 15 év kényszermunkára ítélte, majd 1960-ban rehabilitálták. Ezekre az eseményekre utalva Lubomír Feldek költő, a Nyilvánosság az Erőszak Ellen (VPN) volt vezető egyénisége 1992. június 30-án kijelentette, hogy Slobodník kulturális miniszter fasiszta múltú egyén, s mint ilyen le kellene mondania posztjáról.

Válaszul a kulturális tárca vezetője beperelte Feldeket személyiségi jogai megsértése címén: nyilvános bocsánatkérést és 250 ezer korona kártérítést követelt. Keresetében leszögezte, hogy csupán formálisan volt tagja a Hlinka Ifjúsága elnevezésű szervezetnek, mely ráadásul nem is volt fasiszta jellegű, s ő, mármint Slobodník csupán a tenisz iránti szeretete miatt vált tagjává. Kijelentette továbbá, hogy a terroristakiképző tanfolyamról nézetei miatt kizárták, s hogy később hathatós segítséget nyújtott a szlovák nemzeti felkelés partizánjainak. Feldektől azt kérte, hogy vonja vissza a fasiszta múltról szóló véleményét. A költő hajlott a megegyezésre, s kijelentette, hogy Slobodníknak nem az egész múltja volt fasiszta, csupán annak egy része. A miniszter nem elégedett meg a válasz ilyen formájával.

A per során Slobodník elővette Feldek egy versét, melyben a tavalyi választások után így írt: „Összeölelkezett az SS az StB-vel.” Slobodník ezt is személyiségi jogai megsértéseként értelmezte, s a bírónő kérdésére hozzáfűzte, hogy az StB, azaz a volt csehszlovák állambiztonsági szolgálat nem más, mint Meciar, az SS pedig ő. A per végül két állítás bizonyítására szűkült le: fasiszta szervezet volt-e a Hlinka Ifjúsága elnevezésű egylet, s hogy Slobodník tagja volt-e ennek a szervezetnek.

Az ítélethirdetést rendkívül nagy érdeklődés előzte meg, s a kommentátorok megegyeztek abban, hogy az ügy precedensként fog szolgálni. Nos, a bíróság úgy döntött, hogy Dusan Slobodník egyértelműen tagja volt a szóban forgó szervezetnek, mely a háború utáni megítélés és a törvények értelmében fasiszta jellegű volt. Ebből kifolyólag a bíróság elutasította a miniszter keresetét, s őt a perköltségek megtérítésére kötelezte. Az ítélet ellen Slobodník azonnal fellebbezett.

A bírósági döntés értelmében tehát Szlovákia kormányának fasiszta múltú tagja van, aki ráadásul az ország kulturális ügyeit intézi és igazgatja. A közvélemény kíváncsian várja, milyen következtetést von le mindebből a kormányt alakító Demokratikus Szlovákiáért Mozgalom és maga a miniszter.

Szerbia: népszínmű

Páll Sándor, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének képviselője a szerb parlamentben azt találta mondani, hogy a jelenlegi kormánybuktatási ceremónia közönséges színjáték, amelyet a két látszólag egymással szemben álló fél: Milosevic szerb államfő és Seselj csetnikvajda rendezett. „Nem másról, mint egy ideológiai táboron belüli frakcióharcról van szó” – mondta a szókimondásáról már korábban ismertté vált becsei képviselő. Ez a felszólalás olyannyira felbőszítette a szerb honatyákat, hogy a Sainovic-kormány helyett a vajdasági magyarokat ültették a vádlottak padjára. Természetes, mint ahogy az ilyenkor általában szokás, a vádak özönét Mihalj Kertes, Milosevic mindenese indította el. A vajdasági joghurtforradalomban feltűnt egykori palánkai párttitkár, aki magyar nyelvtudás híján magyar származására szokott hivatkozni, azt állította, hogy az észak-bácskai községekben fasiszta önkormányzatok alakultak, amelyeknek egyetlen célja a Szerbiától való elszakadás.

Az ügyben megszólalt a nemzetközileg körözött Zeljko Raznjatovic Arkan, a Horvátországban és Boszniában hírhedtté vált szerb szabadcsapatok vezére, aki szabadidejében cukrászdát vezet Belgrádban. Ő likvidálással fenyegette meg az egyik említett „fasiszta önkormányzat” fejét, a szabadkai polgármestert, akinek az volt a bűne, hogy hasonló hangnemben szólalt fel a parlamentben, mint Páll Sándor.

Így aztán, ha csak átmenetileg is, de háttérbe szorult a Szerb Radikális Párt (Seselj) kísérlete a szocialista kormány megbuktatására. Tulajdonképpen arról van szó, hogy Milosevic „kedvenc ellenzékije”, a csetnikvajda, miután kiesett az államfő kegyeiből, eddigi pártfogója ellen fordult, és jobbról próbálja lekörözni. Nem tudni, milyen sikerrel jár, de esélyei nem nagyok, hiszen két-három évvel ezelőtt ez a többi ellenzéki pártnak (Vuk Draskovic) sem sikerült. Nacionalizmusból és demagógiából még mindannyiuknak van mit tanulniuk Milosevictől.

A szerb államfőnek a belső csatározásoknál komolyabb fejfájást okoznak a makacs ENSZ-szankciók, amelyek miatt a nemzetgazdaság romjaiban hever. Emiatt minden belgrádi erőfeszítés arra irányul, hogy szinte bármi áron lezárják a boszniai ügyet. Ezzel magyarázható, hogy nem fogadták teljes lelkesedéssel Butrosz-Gáli ENSZ-főtitkár legújabb javaslatát egy Jugoszlávia Konferencia összehívására. Ez ugyanis – belgrádi értékelések szerint – elvonná a figyelmet Boszniáról.

Kelet-Európa: NATO vagy Oroszország?

A moszkvai események s még inkább az azt követő nyugati reakciók komoly aggodalmat váltottak ki a kelet-közép-európai vezetőkből országaik NATO-tagságával kapcsolatban. Václav Havel teljes egészében e problémának szentelte múlt heti parlamenti beszédét, ám a cseh álláspont ettől még nem lett egyértelműbb. A beszédre reagáló Baudys védelmi miniszter igyekezett lehűteni a vérmes reményeket, Zieleniec külügyminiszter pedig úgy fogalmazott: „Semmilyen szövetség nem szavatolhatja a köztársaság szabadságát, polgárainak kell mindig felkészülve lenniük védelmére.” Szakítottak eddigi euroszkepticizmusukkal Lengyelországban is a hatalomra került pártok: már a baloldali kormánykoalíció hivatalos megalakulása előtt deklarálták, hogy a gyors csatlakozás mellett állnak. Látszólag legegyszerűbb helyzetben Szlovákia van: az elmúlt héten az ország vezetői ugyan nyilatkozataikban újra és újra hangsúlyozták, hogy Szlovákia távlati célja a NATO-hoz való csatlakozás, ez azonban ezúttal sem több, mint euroretorika; Szlovákia katonai doktrínájában ugyanis egyszer s mindenkorra elkötelezte magát Oroszország mellett, miként azt a nemrég megkötött szerződésben rögzítették is. (A magyarországi véleményekről lásd interjúinkat a 10. oldalon.)

Gyurovszky–Bódis–Tálas


A mi ombudsmanunk

A mi ombudsmanunk is olyan, mint a mi demokratikus intézményrendszerünk általában: mindenféle bajok vannak vele. Azt hinné az ember, hogy a dolgok most már a jó kerékvágásba fordultak, de nem. Új meg új zavarok, akadályok, nehézségek, aztán keserűség, sötét gyanakvás, rossz hangulat következik ahelyett, hogy jólesően hátradőlnénk a székben: na, ez is megvan, ezzel is előbbre vagyunk. Ez történik az ombudsmannal is. Végre az Országgyűlés nyári ülésszakának vége felé meglett az alkotmányos alapjogokat érintő, s ezért kétharmados ombudsmantörvény, aminek a szükségességét még 1989-ben minden politikai erő belátta, de ami mégis Csipkerózsika-álmot aludt 1990 óta. 1993 májusában Kőszeg Ferenc ezt írta a Beszélőben: ha lesz is törvény, létezik-e Magyarországon olyan kiemelkedő tudású elméleti vagy tízéves szakmai gyakorlattal rendelkező jogász, aki a megválasztását megelőző négy évben nem volt képviselő, kormánytag vagy vezető beosztású kormánytisztviselő, se jegyző, se köztársasági megbízott, se régi tanácsi VB-tag, se katona, se rendőr, se börtönőr, se III/III-as ügynök? Csodával határos módon a köztársasági elnök talált ilyen embert, Németh János jogászprofesszor, az Országos Választási Bizottság elnökének személyében. Ellene csak azt a kifogást lehetett volna felhozni, hogy jó, de ha Németh Jánost megválasztják ombudsmannak, akkor honnan szedünk helyette másik elnököt az Országos Választási Bizottság élére; mert oda sem könnyű megfelelő embert találni. Ám Németh János professzor némi gondolkodás után kitért a jelölés elől. Nem szívesen hagyná el az oktatást – írta tisztelettel a köztársasági elnöknek. De az állampolgári jogok országgyűlési biztosának méltó működését enyhén szólva kétségessé teszi, hogy se hivatala, se költségvetése nincs, viszont működését meg kell kezdenie még idén október 23-án. Bizony, az ombudsmantörvényből kifelejtődtek ezek a technikai részletek, csak a határidő került bele. Egy köztiszteletben álló professzor nem kockáztatja csorbítatlan tekintélyét azzal, hogy ilyen bizonytalan szituációba belemegy. Németh professzor úrnak talán kedvét szegte az is, ami professzortársával, Györgyi Kálmánnal történt: a hajdan széles konszenzussal választott Legfőbb Ügyész ma politikai támadások céltáblája. Surányi György, Gombár Csaba, Hankiss Elemér története talán arra is figyelmezteti az érdekelteket, hogy szakmai tekintély, de akár töretlen MSZMP-n kívüliség sem védi meg őket a marásoktól. Kell ez egy békés jogászprofesszornak? Így aztán, ennyi bizonytalanságtól övezve, inkább ifjabb, még csak ezután tekintélyessé váló ombudsmanjelöltek jöhettek szóba. Kiváló ombudsman és ombudsmanhelyettes lehet belőlük – reméljük, lesz is –, csak a dolguk lesz még nehezebb, ha netalántán el kell hárítani holmi politikai nyomást. Csakhogy a kellemetlen fordulatok ezzel még nem értek véget. Majtényi László adatvédelmibiztos-jelöltnek a parlament alkotmányügyi bizottságának előszobájában kellett megtudnia, hogy vissza az egész, a bizottság mégsem kíváncsi rá, adatvédelmi biztos ezúttal talán nem is kell.

Hogy miért nem? Egyesek szerint azért, mert a kormánypártok nem akarják, hogy így a választások előtt egy országgyűlési biztos beleüsse az orrát az adatgyűjtés és -felhasználás rejtelmeibe; mások szerint a jelölt személye az ok, a fiatal alkotmánybírósági tanácsos ugyanis közismerten liberális beállítottságú. Mást a helyére tenni viszont nem lehet, mert széles e hazában ő az egyetlen adatvédelmi jogász szaktekintély. Csak azt nem tudom, hogy ha Majtényinak ilyen alaposan elvették a kedvét az országgyűlési biztosságtól, akkor honnan szed helyette másikat a parlament, akár a másik parlament…

A kormány bizalma

Az ombudsman intézményét talán nem szereti a kormány feltétlenül, annál kikezdhetetlenebb a bizalma Boros Imre bankszakember iránt, akit a változatosság kedvéért az Állami Vagyonkezelő Rt. igazgatójává neveznek ki. Borost egyszer már menesztették a Magyar Hitelbank vezérigazgató-helyettesi székéből, mert többek között hatáskörét túllépte, de a Barta Árpád elnök-vezért felváltó Töröcskei István visszahozta. Onnan lép tovább az ÁV Rt.-hez, ahonnan – mint köztudott – súlyos milliók árán távolított el a kormány ripsz-ropsz néhány vezetőt. Mi persze (sajnos) nem vagyunk bankszakemberek, nem tudjuk, hogy ártatlanul hurcolták-e meg Boros Imre becsületes nevét, avagy nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél. De az állami vagyon tekintélyes hányada fölött őrködő ÁV Rt. vezetőinek kiválasztásánál a tulajdonost megtestesítő kormány nem nagyon kényes a jó hírnévre, annyi szent.

Erőpolitika

Olyan nagyon a fiatal demokraták pártépítői sem érzékenyek. Főszerkesztőnk múlt heti türelmet és békét hirdető intelmei nem tántorították el őket attól, hogy ridegen leszámoljanak a makrancosokkal: az Orbán Viktorral és bizalmi embereivel nyilvánosan szembehelyezkedő Ungár, Hegedűs és Fodor fölött elsöprő győzelmet arattak a fővárosi Fidesz-választmányi szavazásokon. A fiatal demokraták most is bemutatták, hogy profik. Pedig nem is olyan régen nem szégyelltek az efféle reménytelen amatörizmust: Hallgass a szívedre… Vagy talán az az amatörizmus is már profizmus volt?

A miniszterelnök egészségi állapota

Először is újra, őszintén mielőbbi gyógyulást kívánunk a miniszterelnök úrnak. De azért a kormányszóvivőnek, amikor beszámolt arról, hogy a kölni klinikán Antall József autolog törzssejt-transzplantáción esett át, nem kellett volna hozzátenni: a csontvelő-átültetésre vonatkozó találgatások nem felelnek meg a valóságnak. Mert a tények annyira biztosan nem különböznek a (sajnálatos, de reményteli) valóságtól, mint az a sok misztikusan adagolt hamis, ferde hivatalos híradás, amit a kormánytájékoztatók tartalmaztak. Mintha az idegen csontvelő és a saját vérből nyert őssejt között olyan átütő különbség lenne! Mintha az istenadta népet – avagy kiszámíthatatlan fenevadat – nem lehetne egyszerre azzal sokkolni, hogy miniszterelnöke hetekig beteg lesz! Nem, először csak négy napot mondunk, meg kivizsgálást, meg kemoterápiát. (Ami azt illeti, a Beszélő szerkesztősége, mint nyilván a fél város, júliusban értesült róla, hogy a miniszterelnököt a kölni klinikán várja a hely. A bécsi Die Presse ugyanis nem volt oly szemérmes, mint a hazai lapok…) Még egyszer, jobbulást! És jobb ízlésű tanácsadókat.

lt















































Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon