Skip to main content

Sztálin nevelt bennünket

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Kiállítás Bécsben
Kiállítás


Bécsben közeledik a turistaszezon, amit a színvonalas kiállítások megszaporodása is jelez. Az osztrák polgárnak vagy a külhoni turistának egy-egy vasárnapon nehéz eldöntenie, hogy kit is válasszon: Chagallt? Picassót? Le Corbusier-t? Kazimir Malevics fekete négyzetét? Az olasz reneszánszt? A válasz önkéntelenül kínálkozik: Hitlert, Sztálint és Mussolinit, a bécsi Művészház földszintjén és emeletén rendezett kiállítást, amelynek címe a már önmagában is sokatmondó: Művészet és diktatúra. De az alcím még többet árul el a látnivalókról: Építészet, szobrászat és festészet Ausztriában, Németországban, Olaszországban és a Szovjetunióban, 1922–1956. A három fő figura természetesen a náci, a bolsevik és a fasiszta diktátor; a harmincas évekbeli osztrák Dolfuss- és Schuschnigg-korszak szerényebb igényű hivatalos állami művészete elsősorban a helyi vonatkozás miatt került a XX. század három nagy politikai bűnözőjéé mellé.

A főteremben néhány, az áldozatoktól származó műalkotás – például a náci koncentrációs lágerekről készült rajz – jelzi, hogy az élmunkásokkal kezet fogó Sztálin és a középkori pajzzsal lovagló Führer figurája mögött vértengerben úszó elnyomó rendszerek realitása rejtőzik. A többi teremben azonban nem annyira undort vagy megvetést érez a látogató, mint inkább csodálkozik, ámul, sőt olykor urambocsá’ ezen-azon elszórakozik. (Valószínű persze, hogy a humor és a nevetés itt is, ahogyan Freud állította, a szorongást és a félelmet leküzdő elhárító mechanizmus.) Mennyi leleményesség, mennyi erőfeszítés, mennyi energia kellett ahhoz, hogy ezek a diktatúrák színes fátyollal fedjék el véres vagy szürke hétköznapjaikat, sivár lényegüket!

Bár a négy diktatúra állami művészete sok párhuzamosságot mutat, legalább annyira szembeötlők az eltérések is. A zsarnokság elsősorban a realizmust pártolta, persze nem tartalmi vonatkozásban hanem a stílus tekintetében. De azért fel-feltűnnek historizáló, szimbolikus, expresszionista, impresszionista, kubista, népművészeti, sőt nonfiguratív stíluselemek is. A diktátorok talpát sokféleképpen lehet nyalni. Ezen a tárlaton (amelyről túlnyomórészt hiányoznak a húszas évek orosz forradalmi művészetének alkotásai) kevésbé látható, de a frankfurti Schirn-műcsarnok néhány éve rendezett kiállítása jól mutatta, hogy az oroszországi avantgárd egy része is átnőtt a sztálini szocialista realizmusba, amely szókapcsolatban ily módon nemcsak a jelző (hiszen nem szocialista, hanem bolsevik, kommunista volt), hanem a jelzett szó is hazugságnak bizonyult.

Az avantgárd elemek az olasz fasizmus művészetében a legerőteljesebbek. Mindazonáltal fontos leszögezni, hogy a realizmus és a direkten szimbolista stílus mindenhol a diktatórikus hivatalos képzőművészet két legfontosabb irányzata maradt.

Vajon hol kezdődik, és hol végződik a szocialista realizmus, a náci, az ausztrofasiszta és az olasz fasiszta hivatalos művészet? Geraszimov festményei, a Führer és a Duce arcképei láttán persze nincsenek kétségeink; de például egyik-másik osztrák arckép esetében egyszerűen olyan akadémikus ábrázolásokról van szó, amilyeneket Magyarországon is készítettek (és talán hamarosan megint készíteni fognak) becsületben megőszült orvosprofesszorokról, műkereskedőkről vagy államtanácsosokról. A szocialista realizmust ironikusan felfogó műalkotások – a hatvanas–nyolcvanas évekből – persze teljesen hiányoznak a bécsi tárlatról.

A realista hagyomány a szovjet festményeknél a legerősebb. A náci képek szimbolikusabbak, expresszívebbek, tematikájuk is más hangsúlyú. A heroikus vezérképek persze sem itt, sem ott nem hiányoznak, de például a szovjet termekben egyetlenegy (posztsztálini) aktot lehet látni (Arkagyij Plesztov: Fürdőszoba a faluban). A német részben viszont nyüzsögnek a meztelen hölgyek és urak, jóllehet megpillantván őket a nézőben különös módon semmiféle olyan érzés sem ébred, amely akár csak távoli módon is kapcsolatban lenne nemi hormonjai termelésével.

Ezek az aktok nem annyira (vagy pedig egyáltalán nem – ami igazán Kunststück) erotikusak vagy szexuálisak, hanem inkább a heroikus munka vagy harci erőfeszítések, esetleg a rasszi jellegzetességek jegyében hangsúlyozzák a testiséget. A sport (mindig mint „emberfeletti” teljesítmény, soha nem mint játékosság) persze nem hiányzik egyik diktatúra képzőművészeti repertoárjából sem.

Alig van viszont jelen a vallás mint képzőművészeti téma (noha a vallási giccsnek óriási hagyománya van, ami elvben ugyanúgy belenőhetett volna a diktatúrák hivatalos művészetébe, mint mondjuk a historizáló történelmi festészet). A szocialista realizmusban ez majdnem termesztés, de többé-kevésbé a pogány jellegű náci művészetben is az. Mussolini birodalmában már több vallásos tárgyú munkával találkozunk, és még többel a katolicizmustól átitatott ausztrofasiszta művészetben.

A szép- és a népszerűsítő irodalomtól eltérően majdnem mindenhol hiányzik „az ellenség” ábrázolása. A szovjet második világháborús festményeken fel-felbukkannak a nácik, látható a bunkerjében lapuló beijedt Hitler, egyébként azonban inkább „a mi kutyánk kölykei” szerepelnek: a lelkes felvonulók, a hősiesen helytálló német, olasz vagy szovjet katona, az ekéje szarvát fogó szántóvető és a gépe fölé görnyedő munkás. A szovjet festészetben az ipari, a németben viszont az idealizált vidéki, paraszti témák a gyakoribbak, bizonyítván, hogy a bolsevizmus mint politikai mozgalom egyfajta modernizálási programnak, a nácizmus viszont az urbanizálással járó spontán modernizációra adott ellenmodernizációs erőfeszítésként indult.

Elkerülhetetlen a kérdés, hogy vajon van-e ezeknek a műtárgyaknak művészi, esztétikai értékük. A legtöbbjüknek természetesen nincs, de – miként a szépirodalomban – az általánosítás itt sem helyénvaló. Elvégre az olyan sztálinista művek, mint Majakovszkij német poémája, Eizenstein Rettegett Ivánja, Brecht egyik-másik színdarabja nem mentesek a művészi minőségtől. Leginkább az olasz termekben kapja itt-ott magát rajta némileg szégyenkezve a látogató, hogy élvezi, és szépnek találja ezt vagy azt a falra akasztott festményt. Hiába, az olasz képzőművészeti hagyomány még a fasiszta műalkotásokba is be-beszivárgott. A kísértés nem állandó, még csak nem is gyakori, de jelen van. Gyejnyeka néhány, a húszas évekből való és legalábbis preszocialista realista festménye sem minősíthető éppen értéktelen mázolmánynak.

De hát a Művészházé persze akkor is túlnyomórészt politikai, „idézőjeles”, nem pedig az elsődleges műélvezetet szolgáló kiállítás az osztrák muzeológia közismerten magas (a világszínvonalat könnyedén elérő) szintjén. Elmélyíti az intellektuális feldolgozó munkát a kétkötetes katalógus, amelynek szerzői között honfitársaink közül ott van Dalos György és György Péter is. A kiállítás jól beleillik abba az antifasiszta, antirasszista politikai és művészeti hullámba, amely az európai fasizmus főnixként történő újraéledése, Solingen és Rostock, a szélsőjobboldali politikai mozgalmak hangosabbá válása után öntötte el jótékony, tisztító áradatként Európa nyugati felét.

Mennyire kellene Magyarországnak is egy hasonló kiállítás! Hiszen mi, a keletnémetekhez hasonlóan, megértük és túléltük mind a jobb-, mind pedig a baloldali totalitarizmus művészeti garázdálkodását. Jó lenne, ha a Nemzeti Galériában vagy másutt valamikor Budapesten is megnézhetnénk a náci üdvözlettel karjukat nyújtó matyó figurákat és Pátzay Pál Lenin-fejét, Ék Sándor Rákosi-portréját, no meg persze a budapesti Sztálin-szobor fényképét új és (a szocialista realizmus eddigi legradikálisabb kritikájaként) ledöntött állapotában.

Csak néznénk, mint a moziban.

A bécsi kiállítás augusztus 15-ig van nyitva a Künstlerhaus karslplatzi épületében. A belépődíj kedvezmények nélkül 90 schilling. A kétkötetes katalógus ára 498 schilling.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon