Skip to main content

Tényleg volt vastaps

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Megkérdeztük Udvarhelyi Lászlót


– A „vastaps” nem újságírói túlzás? – kérdeztük Udvarhelyi Lászlótól (41 éves, a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat vezérigazgató-helyettese).

– Nem, nem. Magam is meglepődtem rajta: tényleg kitört a vastaps felszólalásom után.

– Azóta sok minden történi: az MSZMP KB a munkahelyi pártszervezetek fenntartása mellett döntött, Pozsgay kisebbségben maradt; lezajlott a reformköriek és a münnichesek országos találkozója, a pártelnökség tagjai tüntetően kifejezték szimpátiájukat a két véglet valamelyike iránt. Mondhatjuk-e, hogy az a bizonyos küldöttklub-ülés indította el az MSZMP-n belüli ellentétek kiéleződésének folyamatát?

– Kiéleződtek az ellentétek? Én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy tisztázódnak az álláspontok, és erre szükség is van ahhoz, hogy az MSZMP – vagy utódpártja – megtalálja a maga helyét a plurális politikai rendszerben. Annyi igaz: a különféle álláspontok kezdenek karakteresebbé válni az utóbbi időben, de úgy vélem: a küldöttklub-ülés csak epizód volt ebben.

– Mi az ön véleménye: helye van az MSZMP-nek a munkahelyeken vagy nincs?

– Válasszuk a kérdést kétfelé. Ténykérdés, hogy az MSZMP – történelmi hagyományainál fogva – a munkahelyeken szerveződött meg. Pontos számot nem tudok mondani, de körülbelül a tagság háromnegyedének működési terepe munkahely. Mármost nyilvánvaló: ha ezen bármilyen megfontolásból változtatunk, az nagy mértékben érintené a politikai szervezet mozgásképességét. Nem a régihez való túlzott ragaszkodás mondatja velem: egy ilyen, a tagság egészét érintő kérdésben óvatosan, megfelelő politikai előkészítést és vitát követően kell eljárni. A munkahelyi pártszervezetek azonnali megszüntetését az ellenzék szorgalmazza, és ez az ő szempontjából teljesen érthető is; választási pozícióját igyekszik javítani. Ez természetes. Azonban az MSZMP-nek is érdeke, hogy viszonylag kedvező pozícióban induljon neki a választásoknak. Ha a pártszervezetek munkahelyi működésének tilalmát a KB elfogadta volna, akkor a pártnak hálózati veszteségekkel kellene szembenéznie. Ráadásul egy ilyen döntés elterelte volna a figyelmet más fontos pártpolitikai kérdésekről.

A kérdés másik fele: legyenek-e pártszervezetek a munkahelyeken. Meggyőződésem: erről a kongresszusnak kell döntenie az új szervezeti szabályzat elfogadásakor. Az én személyes véleményem az, hogy a kongresszus akkor tud jól állást foglalni ebben az ügyben, ha megengedő jellegű szabályozást alkalmaz, tehát ha a pártkollektívák igényeinek és elképzeléseinek megfelelően biztosít lehetőséget mind a munkahelyi, mind a lakóhelyi szerveződésre. Nem mintha dogmatikusan a munkahelyi szerveződés mellett állnék; de úgy érzem, vannak a modern életnek – ha úgy tetszik – olyan struktúrái, amelyek a munkahelyi szerveződést teszik szükségessé, más politikai feltételek a lakóhelyi szerveződést indokolják.

– Ön küldöttklub-beli felszólalásában kifogásolta Pozsgay eljárását.


– Kérdéseket tettem fel arra vonatkozóan, kinek, milyen pártszervnek a felhatalmazásával foglal állást az MSZMP tárgyalóküldöttsége ebben a tagság egészét érintő ügyben. Minden nagyrabecsülésem Pozsgay Imréé; ám az ő általa hirdetett demokratikus kibontakozáshoz és nyílt pártpolitikához az is hozzátartozik, hogy nyíljon mód az érintettek állásfoglalására. És nemcsak a munkahelyi szerveződéssel kapcsolatban, hanem általában is felmerült – nem csak bennem – az MSZMP-tárgyalóküldöttség kompetenciájának kérdése. Sokan elbizonytalanodtunk, hiszen a politikai egyeztető tárgyalások sokáig a nyilvánosság kizárásával folytak…

– Igen, mert ez volt az MSZMP kikötése a tárgyalások megindulása előtt.

– …a gazdasági problémák nem kellő súllyal szerepelnek, politikai téren pedig megzavarták a folyamatos parlamenti munkát. Én úgy vélem: a közvélemény szerint és a valóságos társadalmi mozgásokat figyelembevéve is túlértékeltté váltak a háromoldalú tárgyalások.

– De hát valóban fontos, az ország politikai életében kulcsszerepet játszó törvénytervezetekről folyik ott a vita.

– Ebben egyetértünk. Ám nem biztos, hogy a pártközvélemény ugyanúgy gondolkodik a demokratikus kibontakozásról, mint a tárgyalások résztvevői. Én például alapjában véve egyetértek a SZOT tiltakozásával az ellen a választási törvényjavaslat ellen, amely ki szándékozik zárni a szakszervezeteket a jelöltállítás jogából. A kerekasztalnál feltaláltuk a polgári demokráciát, holott meggyőződésem: e forma meghaladására van szükség.

– Működjön a parlament érdekképviseleti alapon? Döntsenek például a bányászszakszervezet és a fogyasztói érdekképviselet képviselői szavazással arról, hogy a bányát kell-e bezárni vagy inkább árakat emelni?

– Fel voltam készülve erre az ellenvetésre. Mégis úgy gondolom: a demokrácia akkor teljes, ha bármilyen szervezet állíthat jelöltet. Másrészről nem helyes, ha a pártokat ingyen juttatjuk szavazatokhoz: próbálják meg elhódítani a választókat a szakszervezetektől!

– Osztják a kongresszusi küldöttek az ön választási törvénnyel kapcsolatos nézeteit?


– Megoszlanak a vélemények. De az már egyértelműnek látszik, hogy a KB-döntést követően, és mert az egyeztető tárgyalások nyilvánossá váltak, a maguk helyére kerültek a dolgok. Megszűnt a bizonytalanság az MSZMP-tárgyalóküldöttség kompetenciája és általában a háromoldalú tárgyalások szerepe körül.

– A közvélemény keveset tud a kongresszusi küldöttválasztásokról. Hogyan lett ön küldött, milyen fórumokon választották meg?

– Az országban – úgy tudom – különböző szisztémákat alkalmaztak, a KB által kibocsátott választási felhívás nagyfokú szabadságot biztosított e tekintetben az alsóbb pártszervezeteknek. Az I. kerület módszere, azt hiszem, nem egyedülálló. Az alapszervezetek küldötteket delegáltak a kerületbe, ők pedig egy 50 fős listáról 10 kongresszusi küldöttet választottak meg. Én ennek a csoportnak a vezetője is lettem.

– Önt a kerületbe a munkahelyi alapszervezet delegálta?

– Igen.

– Az I. kerületi küldöttek közül tagja-e valaki párton belüli platformnak, csoportosulásnak?

– Jó a kérdés, de nem adható rá egyértelmű válasz. Én úgy látom: a tagság nagy része még ma sem platformok szerint szerveződik. Vonatkozik ez a szélesebb tagságra is, de magukra a küldöttekre is. Abban a körben, amelyet én belátok – ilyen az egymással rendszeresen találkozó budapesti küldöttek köre – jelentős törekvést érzékelek egyfajta centrum kialakítására. Ez a centrum szívesen átvesz a platformoktól minden olyan stratégiai elemet, amelynek alapján létrejöhet a szélesebb bázisú pártegység. Ezt én örömmel látom: magam is olyan programnak volnék a híve, amely mindenki számára elfogadható. Kérdés persze, hogy kialakítható-e ilyen program. Mindenesetre meg kell próbálni, fenntartva természetesen a platformszabadságot.

– Ön tehát a centrumhoz tartozik, és ellene van a pártszakadásnak. De milyenek az esélyek a pártszakadásra?

– Még mindig látok esélyt arra, hogy nem lesz pártszakadás. Megakadályozhatjuk ezt, ha megtaláljuk a horatiusi arany középutat, amely tartalmasan figyelembe veszi a platformok elgondolásait. Igaz, a kongresszusig kevés erre az idő, de én, javíthatatlan optimistaként, látok erre esélyt. Ami nem akar kincstári optimizmus lenni: lehetségesnek tanom például kisebb csoportok, platformok kiválását. De ez még mindig jobb, mint a szétszakadás vagy a részekre való széthullás.

– Ön Pozsgay Imre kulturális minisztersége idején a Kiadói Főigazgatóság vezetője volt. Úgy hírlik, hogy ön a Pozsgay és Aczél közötti csatározás áldozatául esett, ezért kellett távoznia posztjáról. Igaz-e ez a hír és szerepet játszott-e felszólalásában?


– Sajnálom, hogy ezt a kérdést feltette: nem magam miatt, hanem amiatt a közéletünkben uralkodó szemlélet miatt, amely minden elvi – vagy akár politikai – ellentétet megszemélyesít. Annyi igaz, hogy 1978-ban Pozsgay hívott a minisztériumba, és ezt az ajánlatot örömmel elfogadtam: Pozsgay abban az időben, azok között a körülmények között a változások elkötelezett híve volt. Az viszont már nem igaz, hogy az én távozásomnak köze lett volna a Pozsgay–Aczél konfliktushoz vagy az én Pozsgayhoz fűződő baráti kapcsolatomhoz. Pozsgay 1982 közepén vált meg a minisztériumtól, én 1983 végén, mégpedig azért, mert a kulturális irányítás paternalista gyakorlata számomra tűrhetetlen visszásságokkal járt együtt. Az én múltkori szereplésemnek pedig végképp nincs semmi köze az egykori minisztériumi dolgokhoz, hiszen ellenvetésem nem személyes, hanem pártpolitikai természetű volt.

– A személyi kérdés mégis a levegőben lóg. Pozsgay Imrét azért is bírálják a párton belül, mert úgy vélik, túlságosan nagy befolyásra tett szert.

– Ha a küldöttklub rendezvényét úgy értelmezik, hogy rávilágított Pozsgay személyi túlsúlyára, akkor ezt a kérdést külön meg kell vizsgálni. Meg kell nézni, hogy helyes-e, ha egy pártvezetőnek a kezében a szükségesnél nagyobb hatalom koncentrálódik. Úgy gondolom: a párton belüli demokratizmusnak csak az lehet a biztosítéka, hogy a pártvezetés és annak egyes képviselői a tagság szerves véleményére támaszkodnak.Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon