Skip to main content

Térkép, csata után

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tb-választás és a szakszervezetek


Az országos szakszervezeti konföderációk demokratikus választásokon, tehát politikailag erősödtek meg, s mivel útjuk a sikerhez a közjog terepén át vezetett, immár nem is nevezhetik magukat teljes joggal – mint eddig – „civil” szerveződéseknek. Kampányuk hangsúlyozottan politikamentes volt – és hangsúlyozottan pozitív, vagyis vitamentes –, amivel azt üzenték: nem a legfőbb csúcsokra törnek, hanem csak a nyugdíjasok és betegellátásra szorulók védelmét vállalják föl. De ennek visszhangja az erős érdekvédelem óhajtása volt, hogy legyen, aki, ha kell, föllép a magasabb instanciákkal szemben. Bírálatot kapott persze a kormány és koalíciója, de az egész pártrendszer is, amely természeténél és fogyatékosságainál fogva távolról sem fedi le teljesen a társadalom érdekviszonyait. A jövő kérdése, hogy vajon az újonnan, demokratikusan támadt instancia képes lesz-e kitölteni, és ha igen, mennyire a pártrendszer réseit.

A széles körben gyakorolt választójog fricska az ellendrukkerek orrára, sőt, valószínűleg, a siker egyik oka az ellenkampánnyal szembeni dacban rejlik. A koalíciós pártok az érvényességi küszöb emelgetésével és más törvényi szőrszálhasogatással ügyködtek a választások kudarca érdekében; de a szakszervezetek és szimpatizánsaik annál nagyobb lendülettel vitték át a megemelt lécet, amelynek mozgatása ekképp jól visszaütött. A kormánymédiák váltig azt magyarázták: az emberek úgysem tudják, mire megy ki ez a választás – az egyébiránt makulátlan hírű Pesti Hírlap, megfeledkezve a törvényről, a finis előtt halovány választói részvételt jósló közvélemény-kutatást is közölt. De a választók, bár kétségkívül kevés köztük a tudor a társadalombiztosítás dolgaiban, mindjárt úgy látták, alkalom nyílt a véleménynyilvánításra a különféle szakszervezetek értékeiről és persze honi viszonyainkról.

Az álláspontok különböznek a tekintetben, hogy a 21-i választás eredményei pártpreferenciákat is tükröznek-e. Az SZDSZ Országos Tanácsa nem lát semmiféle balratolódást az MSZOSZ fölényes győzelmében, és egyetlen politikai következtetésként annyit von le, hogy sokan mennek majd szavazni ’94-ben is. A Magyar Hírlap neves publicistája viszont máris a „baloldal” (vagyis az MSZP) zsebében tudja a győztes konföderáció által besöpört másfélmillió szavazatot, a munkástanácsok és a KESZOSZ (Keresztényszociális Szakszervezetek Szövetsége) több mint félmillió szavazatát „a kormánypártokkal legalábbis nem ellenséges” erőknek tudja be, a Liga háromszázezer szimpatizánsa pedig a „szociálliberális gondolatkör” (azaz az SZDSZ) vonzásáról tanúskodik.

Bár lapunk szellemisége az előbbi véglethez kötne bennünket, véleményünk mégis az utóbbihoz áll közelebb. Ilyen szimpátiaválasztások során, amelyben hárommillióan szavaznak, mozgásba lendülnek a globális értékítéletek a palettán szereplő politikai erőkről. Igaz, a legfőbb győztes, az MSZOSZ ellenfelei viszonylag kisebb ismertségnek örvendenek, mint pártbéli megfelelőik. Meglehet az is – mint azt többen hangsúlyozzák –, hogy a pártszimpátiák átszövik egymást a különféle szakszervezek vonzáskörzeteiben. Igen fontos megszorító tényező a szakszervezetek taglétszáma, aminek folytán egyes aspiránsok (elsősorban az MSZOSZ, másodsorban a SZEF) tömegszervezetként, mások (főleg a KESZOSZ, de némileg a Munkástanácsok is) „választási pártként” szerepeltek. A konföderációk egyébként is két csoportra oszthatók; az MSZOSZ-t, a Ligát, a Munkástanácsokat és a KESZOSZ-t „politikus” tömbökként bízvást megkülönböztethetjük az „apolitikusoktól”: a Szakszervezetek Együttműködési Fórumától, az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörüléstől és az Autonómoktól. Viszont szembetűnik, hogy a szavazatok másik felén – amit nem az MSZOSZ szerzett – lényegesen nagyobb arányban osztoztak a kisebb „politikus” tömörülések, mint az „apolitikusok”. Utóbbiak közül a SZEF érte el a legjobb eredményt – ide tömörül az alsó- és középfokú oktatás, az egészségügy, a köztisztviselők legnagyobb része, no meg a közgyűjteményi dolgozók derékhada –, de e tekintélyes erőt maga mögé utasította a Liga az egyik, a Munkástanácsok mindkét listán.

Az értékválasztások minden bizonnyal fontosabbak voltak a tb-választásokon, mint a tagsági hovatartozás vagy a szakszervezeti ténykedés során szerzett valóságos érdemek. Az MSZOSZ győzelme igazolta a koalíció félelmét a régi jó rendszerhez kötődő nosztalgiák föltámadásáról. Munkálnak a nosztalgiák, és nemcsak az „objektív nehézségek”, hanem a kormány és koalíciója kevés rokonszenvet ébresztő politikája miatt is. És nem lesz könnyű a harmadik erőnek, a liberálisoknak sem, ha a lakosság csakugyan a jelen és a múlt között akar választani ’94-ben.

A szakszervezeti múltat viszont végképp eltöröltük, és a politikai erővé előlépett országos konföderációk erősebbek, egységesebbek, mint valaha. A konföderációk okkal nyilatkoznak valamennyi szakszervezet győzelméről; lovagiasan osztozkodnak a sikerben, mint ahogy mindannyiuk vállára nehezedik a vele járó felelősség is.

Egy körülmény talán mégis nehezíti a felhőtlen összehangolódást: ez pedig a honi szakszervezeti struktúrában rejlik. Nagy Sándor MSZOSZ-elnök jogosan állítja, hogy hét-nyolc konföderáció túlságosan sok egy ilyen kis országban. Sok a konföderáció, így feszültségek keletkezhetnek akörül, mely részérdekek lépjenek elő országos munkavállalói érdekké. A választások várhatóan végképp megszüntetik a „szabad szakszervezet–hagyományos szakszervezet” ellentétet, de ennek helyébe az ágazati–szakmai érdekek konfliktusa nyomulhat be. Például a közalkalmazotti törvény nemcsak azért volt baklövés, mert népszerűség-hajhászásból béremelést ígért (amit most a pénzügyminiszter vissza szeretne szívni, előreláthatólag az érdekelt konföderációk – legalább 4 – méltatlankodását váltva ki), hanem azért is, mert megkurtította a helyi szakszervezetek jogait, s így országos bérüggyé változtatta a tanerők, egészségügyi dolgozók, színészek stb. javadalmazását. A konföderációknak viszont egybe kell hangolniuk ezt az országos ügyet más országos ügyekkel, amidőn közös erővel lépnek föl, s e ponton nem egyformák az érdekeik.

E különbségekkel valószínűleg már most meg kell birkózniuk. Közjogilag a társadalombizosítás igazgatására kaptak mandátumot a konföderációk, ám nyilván hosszú időbe telik, amíg újonnan nyert politikai súlyuk érezhetővé, mérhetővé válik a tb-önkormányzatok működésében. Politikai tőkéjük viszont már most, az Érdekegyeztető Tanács (ÉT) küszöbön álló tárgyalásain is súlyosan eshet a latba; ekkor világlik ki ugyanis, milyen föltételek mellett mondanak – vagy nem mondanak – áment a pénzügyminiszter gazdasági-szociális elképzeléseire. Az együtt megszerzett siker nem okvetlenül azonos mértékben váltódik aprópénzre. A sikerrel együtt is, külön-külön is gazdálkodni kell; ez pedig minden egyes konföderációt engedményekre késztet.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon