Skip to main content

Vártára, baloldaliak!

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Szomorú, hogy ma már Solt Ottiliának is azt kell megállapítania, amiről én két éve ordítozok. Magyarország egy új „keresztény-nemzeti” ellenforradalom országa lett. Minderre azt szokás mondani, hogy „átestünk a ló túlsó oldalára”. Erről azonban szó sincs. A lónak ugyanazon az oldalán vagyunk, csak más színű a ló: fehér. (Ki vonul majd be rajta, hogy megbüntesse a liberál-kozmopolita-bolsevista Budapestet, egyelőre nem tudom. Esetleg ráfér a Torgyán–Csurka–Raffay-hármas.) Megint elvesztettünk egy forradalmat, ezúttal anélkül, hogy egyáltalán kitört volna. Ennek azonban nem kellett volna így lennie. A magyar társadalomban a demokrácia kezdett népszerű lenni. A kádárizmus elvesztette legitimációját, egyre többen kezdtek visszaemlékezni ’56-ra és Nagy Imrére. Az ifjúság Bibót „falta”. A lengyel forradalom hatása megrázó volt: hát így is lehet viselkedni vereséghelyzetben?

A „szovjet” civilizációt nem tudták legyőzni sem a magyar, sem a cseh, sem a lengyel munkástanácsok. Legyőzte viszont a Világbank és az új (klerikális, kapitalista, nacionalista) jobboldal. Ez viszont legyőzte – legalábbis egyelőre - a humanista baloldal és a munkástanácsok szellemiségét is.

Ez aztán igazán nem baj - mondja az új magyar „elit”. Így lépünk be Európába.

Miből készül az új függöny?

De nem lépünk. A vasfüggöny helyén most a civilizációt és a barbárságot elválasztó láthatatlan függöny húzódik. Kelet-Európa népei félállati dühvel acsarkodnak egymás ellen, és a „kommunista” diktatúrák és tekintélyállamok helyén nacionalista tekintélyállamok nőnek ki a földből. Lengyelországban újra feltalálták a pellengér intézményét. A hajdani munkásvezér Gdanskból, az 1970–80-as forradalmak „szent városából” fenyegeti a liberális többségű szejmet. Romániában Antonescut ünneplik, Szlovákiában Tisót. Csehországban Václav Klaus „fehér sztálinista” hajtó-vadászatot rendez a „titkos ’68-asok” után.

Barátaim, időben kinyitottam a pofámat. Ti ’89 tavaszán elutasítottátok a harmadik utat, de most csodálkoztok, hogy az elsőre sem tudunk rálépni. A Kelet-Európában felkorbácsolódott nacionalista őrjöngésért persze 70 százalékban a Brezsnyev-banda viseli a felelősséget, 20 százalékában a különböző nemzetiségű nacionalista bugrisok, de bizony 10 százalékban az az agresszív „neoliberalizmus”, mely nagy hangon hirdeti, hogy itt igenis farkastörvények lesznek, felső osztály, középosztály lesz (TGM dixit) – no meg persze alsó osztály, mely – úgy tűnik – teljesen védtelen lesz. S a mai állítólagos „csendes forradalom” csak a sztálini–brezsnyevi ellenforradalom nyomait tudja követni a korábban annyit reklámozott „civil társadalom” további szétzüllesztésével. Ahol nincsenek természetes közösségek, ott a feltámasztott „szentkorona-tan” az összefogó erő. Ahol a neoliberalizmus egy olyanfajta „szabad versenyt” hirdet, melyben a pártállam újgazdagjai óriási előnnyel indulnak, és a neoliberalizmus ideológusai nem tudnak mást hirdetni, mint hogy „nincs szükség igazságosságra”, ott a régi-új középosztály a Csurkáék vitézi telkei után fog kiabálni.

A baloldali megoldás

„Miért hagytuk, hogy így legyen?” Bizonyos lehetőség már volt arra, hogy létrehozza saját autonóm szervezeteit, hogy ezekre egy alkotmányozó nemzetgyűlést építsen fel. Nekifoghattunk volna „a nemzet csinosításának” a gazdaság jogi kereteinek kirajzolásával: a „második gazdaságra” felhúzható lett volna egy egészséges méretű magángazdaság a szolgáltatások területén, a nagyobb termelési egységekből pedig az ott dolgozók részvételével lehetett volna döntést hozni, nem pedig a „privatizáció” etikátlan hisztériájába esni.

Mindez „baloldali” megoldás lett volna. Bizonyára, bár éppen nem lett volna kötelező sem a „baloldali” megnevezést, sem baloldali díszleteket alkalmazni. Adam Michnik erre 2 éve még azt mondta, hogy Kelet-Európában a „kommunista” diktatúra során megszűnt a jobb–bal megkülönböztetés értelme. És kezdetben az MDF is óvakodott attól, hogy magát jobboldalinak nevezze. Sajnos, megint le kell szögeznem, bár nekem jobban fáj, mint a címzetteknek és a fő címzettnek: valahol kitalálták, hogy Kelet-Európába egyszerűen importálni kell 100-150 éve kialakult nyugat-európai modelleket. Erre jó nagy lapáttal rátett az, hogy az SZDSZ egyes ideológusait túlkompenzálási düh fogta el.

Összefogni az SZDSZ egészével?

Mindez még nem lett volna baj, ha az SZDSZ-vezetés legalább csak cinikus lett volna. De nem: ők a maguk jobboldaliságát nagyon komolyan vették. Mindent megtettek azért, hogy a magyar társadalom hierarchikus szerkezete megmaradjon.

Nem sokat segít a helyzeten az sem, ha valaki leszögezi, hogy az MSZP-ben nagyon is ott van a „régi elit”. Ez lehet igaz, de ez nem az MSZP sajátsága: a Fidesz kivételével ez minden pártban így van; legfeljebb azt lehet mondani, hogy az MSZP-ben a régi „elit” ama része tömörül, amely a maga nézeteihez – úgy-ahogy – ragaszkodik, míg a többi pártban az a része, mely ezeket a nézeteket a rendszerváltozás fuvallatára megtagadta. A hűség ostorozása és a jellemgyengeség megjutalmazása természetesen nem fogja emelni egy amúgy is lezüllesztett társadalom erkölcsi színvonalát.

Kétségkívül komoly lépeseknek kell történniük az MSZP-ben ahhoz, hogy valóban szocialista párt legyen – és a helyzet paradox voltából adódik, hogy inkább „balra”, mint „jobbra” kell tolódnia, ahol „bal” alatt természetesen nem a bürokratikus kommunizmust, hanem a hajdani szocialista mozgalmak értékeinek – szelektív – vállalását értem. Az SZDSZ egészével szocialista párt – sajnos – nem foghat össze, bármennyire szemben áll is az SZDSZ a „keresztény-nemzeti” bugrisuralommal: a pártot előbb vagy utóbb – tetszik, nem tetszik – amúgy is ketté kell szakítani. Eörsi István, Forgács Pál, Litván György, Solt Ottilia nem férhet meg egy pártban a Tölgyessy–Tamás Gáspár Miklós-féle konzervativizmussal. Nem hiszem azonban, hogy a baloldali újrakezdés a jelenlegi politikai pártok valamelyikéből indulhat ki. Az új politikai elit még csak meg sem próbálja, hogy a társadalomban valamiféle valóságos mozgásokat ösztönözzön. Így hát semmi meglepő sincs a társadalom újbóli depolitizálódásában, abban, hogy elfordul a parlamenti harcoktól, és a gazdasági kérdések körül forgó „vad” mozgalmakban fejezi ki önmagát.

Szakszervezetmentes övezet


Itt „lép be” a képbe a különféle munkavállalói érdekvédelmi, részvételi és önigazgatási szervek kérdése. Kelet-Európa „szakszervezetmentes övezetté” züllése egyik legriasztóbb szimptómája az 1989-es félrecsúszásnak. Míg 1980-ban éppen egy szakszervezet robbantotta fel a brezsnyevi jégpáncélt, most a szakszervezetek teljesen „a margóra szorultak” – ami meg is felel úgy a thatcheri „liberális diktatúra”, mint az új nacionalista tekintélyállamok elképzeléseinek. Fájdalmas, de ki kell mondani, hogy az SZDSZ jobboldalának ebben is van felelőssége. A náci Bogdán Emilt bizonyára egy világ választja el a liberális Tölgyessytől, de abban megegyeznek, hogy a magyar munkavállalóknak – legalábbis most – nincs szükségük szakszervezetekre, legfeljebb a jeles Bogdán ehhez még hozzáteszi, hogy „kamikazéknak” kell lenniük, azaz: robbantsák fel magukat. (De ki fog akkor dolgozni, Bogdán úr? Ennél még a most rehabilitált Werbőczynek is több esze volt.)

Az országot 1989-ben elborító privatizációs őrjöngés a munkavállalókat egyszerűen ki akarta hagyni a számításból. Ez keservesen megbosszulta magát: új szakszervezetek és munkástanácsok csak sporadikusan jöttek létre, a munkavállalók egyetlen hatékony szervezete a régi szakszervezet maradt. Lehet, hogy az MSZOSZ nem hagyta megerősödni a többieket, de bajos volna elgáncsolóikat kizárólag ott keresni: azok bizony az MDF-ben és az SZDSZ-ben is jelen voltak.

A baloldal csak a különböző szakszervezetekre és munkástanácsokra támaszkodva épülhet újjá, és itt finnyáskodás nélkül be kell fogadni mindazokat, akik nem kívánják a diktatúra restaurálását. Az ugyanis egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy a Torgyántól Bogdánig húzódó szélsőjobboldal felfedezi a szociális demagógiát. Sajnos, ennek már vannak bizonyos jelei Torgyán, Csurka vagy a Pofosz megnyilatkozásaiban.

Ha pedig jóhiszemű embernek kétsége támadna azelől, hogy az országot fenyegető „fő veszély” (bocsánat, nem találok jobb kifejezést a rossz emlékű bolsevik szóösszetételnél) ma a jobboldali tekintélyállam, sőt: a szélsőjobb diktatúra, az végezzen el egy gondolati kísérletet. Képzeljük el, hogy valaki 1987-ben így szólt volna hozzánk:

„Igen, meglesz, amit akartok. Az oroszok kimennek, a kommunista párt diktatúrája megbukik, szabad választások lesznek. Igen. Négy év múlva a veszprémi püspök nagy kegyesen ígéretet tesz arra, hogy az egyház egyelőre nem követeli vissza birtokait. A sajtóból – a kormány lapjából is! –fröcsköl a Horthy-rehabilitáció. A ti Nagy Imrétek után a kutya sem fog ugatni; június 16-án a „jó magyarok” darutollakkal és német vaskeresztekkel fognak parádézni Pusztaszeren. Egy parlamenti képviselő a rádióban egy vasárnap reggel alsóbbrendű fajokról fecseg és tömeggyilkosságra uszít. Egy szép kiállítású folyóirat nyíltan zsidózik, hasábjain az előbbi képviselő azt követeli, hogy elismert vezetőtöket, Kis Jánost dobják le a szónoki emelvényről. Leszedik Ságvári, Bajcsy-Zsilinszky, Hatvany Lajos utcatábláit. Ami pedig a ti Lech Walesátokat illeti, ő hadsereggel fenyegeti majd a parlamentet.” Nem azt mondtuk volna, hogy „uram, legalább értelmesen próbálja a bolsevik propagandát csinálni!”?

Vártára, baloldaliak! Vártára, tisztességes emberek!Hivatkozott cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon