Skip to main content

…mit érlel annak a sorsa?

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Foglalkoztatási törvény


Az 1990-es év egyebek között a munkanélküliség tekintetében is áttörést hozott Magyarország számára. Igaz, az év végére kialakult 2 százalékos munkanélküliségi ráta még ama 6 százaléktól is elmarad, amelyet az Egyesült Államokban „természetes rátának” tartott a Reagan-adminisztráció, és amely elmaradást nehezményezve rejtett munkanélküliségről beszélt Frajna Imre képviselő (Fidesz) a hétfői általános vitán. Még mindig akadoznak a csődeljárások, nincs meg minálunk az a kemény, Balcerowicz-féle vonalvezetés, amelynek elég volt tíz hónap, hogy az állástalanok aránya 7 százalék fölé szökkenjen Lengyelországban. Mégis: az a tizezenötezer fő körül regisztrált nagyságrend, ami alig több, mint amiről már a régi Beszélő 24-es száma is beszámolt ’87-ben (amikor még nem volt szabad munkanélküliségről, hanem csupán „foglalkoztatási feszültségekről” meg hasonlókról beszélni, és „elhelyezkedési támogatást” folyósítottak, mégpedig kizárólag a tized- vagy még többedmagukkal elbocsátottaknak), ez a nagyságrend majdnem egy nullával megugrott tavaly.

A szerényebb prognózis

Az év végén már 82 ezer munkanélkülit tartottak nyilván az állami munkaerő-hivataloknál, de valóságos számuk – ahogy az Országos Munkaügyi Központban elmondták – bizonyosan meghaladja a százezret. Igen sokan próbálkoznak a hivatalok segítségével állásra szert tenni, akik nem jogosultak munkanélküli-ellátásra; közülük némelyek talán feleslegesen szerepelnek a listákon, mivel, ellátottak nem lévén, nem kötelesek bejelenteni, ha esetleg sikerült maguktól is elhelyezkedniük. A hivatalos 82 ezres szám mégis lefelé torzít, hiszen még többen vannak olyanok, akik nem merik felíratni a nevüket, vagy akik még bizalmatlanul sem fordulnak hivatalhoz. Hogy milyen ütemben fertőzte meg a munkanélküliség épp tavaly e hont, mutatja grafikonunk is, amelyen a munkaerő-piaci változásokat ’90. november 22-ig követhetjük nyomon. Akkor 69 ezer munkanélkülit regisztráltak, és csaknem 50 ezren kaptak munkanélküli-segélyt vagy -járadékot. Számuk az ezt követő egyetlen hónap alatt emelkedett 82 ezerre, illetve 63 ezerre. Kiegészítésül még annyit: a megyék közül mindvégig Szabolcs és Borsod járt az élen mind a regisztrált munkanélküliek, mind a segélyezettek számát tekintve; novemberben 2-3-szorosan lekörözték az utánuk következő megyéket.

Így távolról sem tetszik pesszimistának a munkaügyi tárca becslése, amely szerint ez év végére a nyilvántartott munkanélküliek száma 200 ezerre, az ellátásra jogosultaké 150 ezerre fog növekedni (ami éves átlagban a számítások szerint 138 ezer, illetve 107 ezer főt jelent). És ez csak a szerényebb prognózis. Ami eddig riogatásnak hatott, az most bizonyára be is következik. De az is igaz, hogy a munkaügy, amely már a Németh-kormány alatt is igyekezett felkészülni a gyorsuló eseményekre, kifejlesztett egy eszközrendszert a probléma kezelésére. A foglalkoztatási törvény – bizonyos változtatásokkal – részint ezt az arzenált foglalja egységbe, részint pedig – a problémakezelés szervezeti és finanszírozási kérdéseit érintve – nyugat-európai megoldásokat vesz át.

Átgondolt, bár az értők szerint természetétől fogva kompromisszumos javaslatot dolgozott ki a tárca, elismerésre méltóan korrekt mellékletekkel, amelyekben a tervezett végrehajtási rendeleteiről is tájékoztatja a törvény meghozóit.

A garancia

A kompromisszum (ahogy a Fidesz és az SZDSZ közös szakértője, Köllő János közgazdász és a hétfőn felszólaló Tellér Gyula szabad demokrata képviselő kifejti) abból fakad, hogy a munkanélküli-segélyezésben a biztosítási rendszerre térünk át: a munkáltatók és a munkavállalók a második félévtől fogva munkanélküli-járulékot fognak fizetni, és e szellemben a munkanélküli-segélyt ezentúl munkanélküli-járadékként folyósítják az arra jogosultaknak. Felemás biztosítási rendszer ez, amennyiben nem az önkéntesség, hanem a törvény erején nyugszik; persze az más kérdés, hogy a szociáldemokrata lelkületű megfigyelők csak helyeselhetik e megoldást. De felemás a biztosítási rendszer amiatt is, mert a költségvetés garanciát vállal arra az esetre, ha az ellátásra szolgáló alap (a Szolidaritási Alap) kimerülne. Könnyen előfordulhat, hogy e vállalást tett követi, hiszen a munkanélküliségre vonatkozó előrejelzések bizonytalanok; így viszont – vetette föl Tellér – fenyeget annak veszélye, hogy végül a rászorultak másik kalapjából, a társadalombiztosításból kotorják elő a járadékot a jogosult munkanélküliek számára. „Nagyon káros politika volna – mondta –, ha az elkövetkezendő évek két leginkább vesztes csoportjának (a nyugdíjasoknak és a munkanélkülieknek) problémáját egymás rovására igyekezne a kormányzat megoldani.”

Szavaihoz bizonyára lezajlott események is szolgáltattak muníciót. A decemberi hajrában ugyanis, a költségvetés szociális bizottságban folyó vitáján felszólalt Szabó Tamás, munkaügyi politikai államtitkár: nem lehetne-e lecsippenteni valamit a tb-költségvetésből a Szolidaritási Alap javára. Ezzel az államtitkár híven tolmácsolta az Érdekegyeztető Tanács munkaerő-piaci bizottságának álláspontját. A bizottságban ugyanis a munkaadók és a munkavállalók kötik az ebet a karóhoz: nem akarnak többletbérterheket. Már most, a munkanélküli-járulék nélkül is 53 százalékra rúgnak a befizetések a keresetek után. Ha nem szabad tovább terhelni a bért, más források után kell nézni (így bukkantak rá arra az összefüggésre, hogy ha az új rendszerben a munkanélküli-járulék után is fizetni kell a társadalombiztosítási járulékot, viszont a munkanélküli nem kaphat táppénzt, akkor a meg nem fizetett szolgáltatás pótlólagos munkanélküli-segélyezési forrás lehet). Az év végi hajrában kipottyant a parlament programjából a foglalkoztatási törvény, az addig máshonnan előteremthetőnek vélt források bedugultak, következésképpen a biztosítási szisztéma óhatatlanul többletterhet ró az aktív keresőkre és munkáltatóikra. Ebből fakadt az újabb kompromisszum: a költségvetés 9 milliárd forinttal támogatja a Szolidaritási Alapot, és ennek fejében a munkaadók és a munkavállalók várhatóan csak 1,5, illetve 0,5 százalékot fizetnek járulékként a keresetek után (a korábban tervezett 3, illetve 1 százalék helyett).

Passzív aktivitás

A biztosítási rendszer tehát korlátok közé préselődik. Összefügg ezzel a másik súlyos probléma is: kevés pénz jut az aktív foglalkoztatási eszközök alkalmazására (az átképzés, a munkahelyteremtés, a vállalkozóvá válás stb. támogatására). A költségvetés 12,6 milliárd forintot különített el az aktív célokat finanszírozni hivatott Foglalkoztatási Alapra. Sajnos azonban ebből 5,4 milliárdot már tavaly elköltöttek (ennyire rúgnak az újrakezdési kölcsön kamatterhei, a korengedményes nyugdíj-finanszírozás stb.), és további milliárdokat kell a Szolidaritási Alapba helyezni amiatt, mert az állami intézmények az idén – hacsak nem módosítják a költségvetési törvényt – nem fizethetnek munkanélküli-járulékot. Tavaly, amikor a segélyezést is a Foglalkoztatási Alapból fedezték – a kellemetlenül széles körben igénybe vett és ezért év közben meg is szüntetett újrakezdési kölcsönt nem számítva –, szintén kevesebb jutott az aktív foglalkoztatáspolitikára, mint szerették volna.

De, mivel fenyeget a deficit réme, a passzív munkanélküliség-kezelés (vagyis a munkanélküli-ellátás) frontján is takarékoskodni kell. A törvénytervezet kiterjeszti ugyan a jogosultságot a pályakezdőkre, de csakis a diplomásokra (ez ellen egy SZDSZ-es és egy MSZP-s képviselő módosító indítványt nyújtott be); az elbocsátás egyik korábbi formája, a korengedményes nyugdíj mellett bevezetik a hat hónapi állástalanságot meghosszabbító előnyugdíj intézményét is, de ez már nem öt, hanem csak három évre ad jogosultságot az öregségi nyugdíjkorhatár elérése előtt. Az értők szerint túlságosan enyhén akarják megszabni a munkanélküli-járadék maximális mértékét (ez a mindenkori minimálbér háromszorosa volna); a szabad demokrata képviselők azonban lapzártakor – némi töprengés után – nem ebben az irányban, hanem a munkanélküliekkel szemben követendő hivatali eljárás pontosításával próbálják ésszerűbbé tenni a segélyezést. Módosítványaikkal pontosabban igyekeznek körülírni például, mi az a megfelelő munkahely, amelyet az ügyfél köteles elfogadni a munkaügyi hivatal ajánlatára, és megmondani, mit értsünk együttműködés alatt, amelynek hiányában a munkanélküli-járadék megvonható. A törvényjavaslat minden munkanélkülit büntetni óhajt, aki saját elhatározásból (vagy fegyelmi elbocsátással) vált meg utolsó munkahelyétől: az ilyenek csak 90 nap múltán kaphatnak segélyt. A szabaddemokrata-álláspont szerint csak azzal szemben kell foganatosítani e rendszabályt (60 napos késleltetésre csökkentve), aki munkahelyétől legalább háromszor megválva jelentkezik munkanélkülinek. Visszaélés történhet, ha állást magának nem kívánva akar segélyből élni az ügyfél – de akkor is, ha a hivatal pusztán e gyanúperrel élve titulálja az ügyfelet támogatásra érdemtelennek.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon