Skip to main content

A Hitel és a gazdaság

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


1936-ban Kolozsvárott néhány fiatalember – Albrecht Dezső, Kéki Béla, Venczel József, Vita Sándor és mások – útjára bocsátotta a (már a címével is a nagy elődöt idéző) Hitel című társadalomelméleti folyóiratot, „…önismeretre törekszünk, hogy a magunk erejéből való felemelkedést megkönnyítsük… körültekintünk a magyarság legfőbb társadalom-, művelődés- és gazdaságpolitikai kérdései között… Nem önző különállás, még kevésbé meggondolatlan elkülönülés ez… tudományos eredményekre támaszkodó és a közírás eszközeivel élő nemzetpolitikai szemlénk a fiatal magyarság önmagába vetett hitét küldetéssé akarja öntudatosítani…” – állt többek között az akkori lap beköszöntő írásában.

S hiába telt el azóta több mint egy fél évszázad, ennek a programnak sok gondolata még ma is érvényes azokon a vidékeken, ahol elvétve folyik helyzetfeltáró, programot is nyújtó tudományos tevékenység. Ezt a lassan már-már tragikus következményekkel járó hiányt ismerte fel az RMDSZ liberális platformjának egyik alapító tagja, Koszta Nagy István újságíró, aki ez év elején ismét útjára indította Csíkszeredában a Hitelt, amely kéthavonta jelenik meg, 130–150 oldalon, egyelőre ezer példányban. Kizárólag előfizetés útján jut el az érdeklődőkhöz, s bizony nem is olcsón.

A fenti cél jegyében mindjárt a lap első számában átfogó kerekasztal-beszélgetést közöl A romániai magyar társadalomkutatás mai helyzetéről. Olyan ismert szakértők s egyben liberális RMDSZ-politikusok szólalnak meg, mint Kolumbán Gábor vagy Magyari Nándor László. Péter György, a kolozsvári egyetem közgazdászprofesszora Széchenyi István, a lap „névadójának”, közgazdasági eszmerendszerét elemzi. Bíró A. Zoltán, a Csíkszeredai Kommunikációs Antropológia Munkacsoport munkatársa a Csíki-medence falvaiban végzett kutatásainak eredményét teszi közzé, a lakosság elszegényedésének legszembetűnőbb jelenségeit mutatja be. Egy összeállítás számba veszi az 1918–1949 közötti felekezeti iskolákat, ismerteti a romániai magyar egyházak 1989 decembere utáni tevékenységét, és közreadja Az egyházak és a vallásszabadság törvényének tervezetét.

A lap második száma terjedelmes összeállítást tesz közzé az idén március végén, az RMDSZ Liberális Platformjának alakuló ülésén (lásd: Beszélő, 1994. március 31. és április 14.) elfogadott dokumentumokból; közli Birtalan Ákos közgazdász – s egyúttal parlamenti képviselő –, a Szabadelvű Kör gazdasági ügyekkel foglalkozó elnökhelyettesének a kör gazdasági elképzeléseit összefoglaló tanulmányát, melyben a romániai magyar közösségnek az országban elfoglalt sajátos gazdasági helyzetét és belső önrendelkezése megteremtésének fontosabb gazdaságpolitikai feltételeit elemzi. Ezt egészíti ki a Függelékben közzétett tekintélyes statisztikai összeállítás is Románia 1993-as gazdasági helyzetéről, amit érdemes részletesebben ismertetnünk.

Az ország 1993-as belső bruttó össztermelésének értéke 18 835 milliárd lej; ami kb. 1%-os növekedés az előző évihez képest, ám ez egyes becslések szerint még mindig csak az 1989-es szint kb. 60%-a! (Ennek az össztermelésnek kb. 30%-át adta a magánszektor.) Az állami költségvetés deficitje az össztermelés 2%-a volt, ami nem is olyan rossz arány, szemben mondjuk a kereken 300%-os éves infláció mértékével. A fogyasztói árak 1993 decemberében az egy évvel korábbinak a 356,1%-án álltak; ehhez képest a bérek nettó emelkedése ennek az aránynak mindössze 85,1%-át, a nyugdíjaké ugyanennek 87,8%-át tette ki. A lakossági fogyasztás árindexe 1993 decemberében élelmiszerből az egy hónappal azelőttinek 105,5, az egy évvel korábbinak 371,2, míg az 1990. októberinek már 5259,9%-a volt!

Ugyancsak magas, mintegy 11%-os a romániai munkanélküliség aránya (ez 1,8%-kal több, mint egy évvel korábban); ez pontosan 1 164 705 fő munkanélkülit jelent, s ezek 86,3%-a munkásból vált állástalanná.

Az ország exportjának értéke 4527,4 millió dollár (ez az előző évihez képest 5,6%-os növekedést jelent). Az importra ezzel szemben 5238,9 millió dollárt költöttek: ennek több mint a felét üzemanyagra, fűtőanyagra, energiára és nyersanyagvásárlásra fordították, kb. 20%-áért közfogyasztási cikkeket, 16%-áért pedig élelmiszert vásároltak. A kereskedelmi mérleg hiánya 71,5 millió dollár.

A külföldi tőkeberuházások 1993-as összege 760,5 millió dollár volt Romániában, ennek az összegnek 88,2%-át az iparba, ezen belül 31,7%-ot az élelmiszeriparba fektettek be.

Az ágazatonkénti ipari termelés az 1992-es értékekhez viszonyítva egyes területeken a következőképpen alakult: szénkitermelés 100,8%, kőolaj és földgáz 100,8%, vegyipar 104,0%, műanyag-feldolgozás 105,2%, járműgyártás 124,6%, bútoripar 128,6%, elektronikai ipar 118,3%. Bár ezek az eredmények emelkedést mutatnak, a valós gazdasági helyzet távolról sem ilyen rózsás: ha ugyanis az összehasonlítást nemcsak a tavalyelőtti, de egypár évvel korábbi adatokkal is elvégezzük, abból azonnal kiderül, hogy például az irodatechnikai iparágnak az egy évvel korábbihoz viszonyított 72,1%-os 1993-as termelése az 1989-es évi volumennek mindössze a 23,8%-a; az orvosiműszer-gyártás utolsó éves 99,3%-os eredménye pedig az 1989-es évi szintnek mindössze 39,5%-a! Ennek fényében pedig már meglehetősen tragikusnak tetszik az élelmiszeripar egy évvel korábbihoz viszonyított alig 89,2%-os teljesítménye.

Pedig a mezőgazdasági össztermelés 1993-ban 12,4%-kal magasabb volt az előző évinél; igaz, ennek az eredménynek gabonafélékből a 79,9%-át, cukorrépából a 78,1%-át, burgonyából a 92,2%-át, zöldségből a 87,7%-át, gyümölcsből pedig a 73,8%-át a magántermelők érték el!
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon