Skip to main content

A holding és részvénytársasága

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Egy elmaradt sztrájk nyomában


De a sztrájk végül is megegyezés következtében elmaradt, a harci kedv lassanként átadta a helyét a beletörődés és tehetetlenség érzésének. A dolgozók úgy vélekednek, nem ők a hibásak a kialakult helyzetért, mégis ők kerülnek majd az utcára, míg a felelős vezetők százezres fizetést húznak, Mercedesszel járnak, és a budapesti gyárat feláldozva őrzik meg pozícióikat.

Egy vasasegység kilátásai

A részvénytársaság a Szerszámgépipari Művek vezetői számára kedvező feltételek között – a nagyvállalat budapesti gyáraiból – jött létre 1988 decemberében, megelőzve a társasági és az átalakulási törvény életbelépését. A fő részvényes, a SZIM holding mellett kisebb tőkével beszállt a vállalat két beszállítója, valamint a Technoimpex Külkereskedelmi Vállalat és a legnagyobb hitelező, a Magyar Hitelbank is. A 400 millió forintos alaptőkét a holding természetesen elegendőnek, a vállalat gazdasági ügyvezetője és más dolgozói viszont egyöntetűen alulértékeltnek tekintik. Szokatlan módon – mondják – az indulótőkét felerészben készletek alkották, és csak negyedrészben gépek, 20 százalékban készpénz.

A gépek jelentős részét lízingkonstrukcióban bérlik a holdingtól (jelenleg mintegy 50 millió forint lízingdíjjal tartoznak is); a holding még az ingatlanok kezelői jogát sem vitte be a részvénytársaságba, tehát az ingatlanok után is bérleti díjat kell fizetni. A BSZ Rt. veszteségesen termel (1990-ben 400 millió forint veszteséget könyvelhet el, azt is alig 900 millió forintos termelés mellett), és közel 1 milliárd forintnyi adóssága van, ami jóval több, mint a vagyon és mint a 300 milliós kintlevőség.

A csődbe került részvénytársaság teljesen ki van szolgáltatva a többségi tulajdonos holding döntéseinek. A vagyonkezelő (egy novemberi közgyűlési döntés formájában) különleges jogkörrel – lényegében teljhatalommal – ruházta fel a BSZ Rt. igazgatóságának elnökét. Ő egyben a holding egyik vezérigazgató-helyettese is; elvonhat lényeges hatásköröket a gyári vezetőktől, és önállóan, akár a szervezeti és létszámkeretek fenntartásában érdekelt igazgatósági tagokkal szemben is dönthet radikális létszámleépítésekről (igaz, e keretek eddig is jócskán összeszűkültek).

Pedig a budapesti gyár alapvető érdeke a túlélés – jelenti ki az egyelőre még függetlenített vasas-szakszervezeti titkár. Mivel azonban a gyár társasági formában működik, jogilag függ a holdingtól, így a holding az ő kontójára hajthatja végre az „önkéntes” karcsúsítást a felszámolási eljárás keretében. A budapesti gyár jövőjét az pecsételi meg, hogy a holding magához akarja vonni és egy vegyes vállalatba bevinni a leginkább piacképes termékek gyártását (holott a gyártási jog a BSZ Rt.-é), jelentős tőkét rejtve el a hitelezők elől. Ennek fejében azt ígérte a többségi tulajdonos, hogy átvesz 100-150 dolgozót a részvénytársaság 4-500 alkalmazottja közül. Így viszont mindenki előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a gyár fennmaradása reménytelen. Ekkor hirdették meg a sztrájkot.

A szakszervezetnek tudomásul kellett vennie a csődhelyzetet, de tárgyalásokon sikerült megegyezni a munkaadóval. Megállapodásban rögzítették, hogy nem kerül sor elbocsátásokra a felszámolóbiztos kinevezéséig, addig viszont munkaellátási gondok esetén is fizetnek bért. Az elbocsátásokkal kapcsolatos kérdéseket (végkielégítés, korkedvezményes nyugdíjazás, átképzési támogatás, vállalkozási szándék támogatása, szociális segélyezés, a munkáltató által nyújtott kölcsönök törlesztése stb.) a dolgozók érdekeit figyelembe véve rendezik majd. Az egyezség szerint hozzájárulnak a szakszervezet működési költségeihez, és tudomásul veszik, hogy a szakszervezet külső szakértők bevonásával keresi a kiutat, és végzi érdekvédelmi tevékenységét.

Út a semmibe

A 60-as évek végétől tündöklő SZIM sikersorozata már a 80-as évek elején lezárult.

A vállalatot megkülönböztetett állami odafigyeléssel hozták kedvező helyzetbe (részt vehetett például minisztériumi célprogramokban), ritka példát teremtve arra, hogy a „kiemeltség” státusa exportképes kapacitásokat is eredményezhet. A 70-es évek első felében a SZIM kétszeresen is haszonélvezője volt a korszak tőkésimport-lehetőségeket megnyitó beruházási offenzívájának. A hazai felvevőpiacon korlátlan kereslettel számolhatott, de kijuthatott a nyugati piacra is a Technoimpex Külkereskedelmi Vállalat révén, amely széles körben értékesíthető szerszámgépeket ajánlott a külföldieknek a gépimport ellenértékéül. Később – már a 70-es évek végén – nyugati cégekkel kötött kooperációs és lincencvásárlási megállapodások alapozták és egyben erősítették meg kivételes külföldi sikereit.

A 80-as évek elején azonban Nyugaton kitört a dekonjunktúra, mégpedig teljesen függetlenül attól, hogy idehaza (’80 decemberében) a számítógép-vezérlésű szerszámgépek „nemrubel-viszonylatú csoportjának” fejlesztéséről határozott a központi bizottság. Csődbe ment az a nyugatnémet vállalat, amely a SZIM gépeit forgalmazta. Piaci stratégiát kellett váltani: a vállalat „átnyergelt” a szocialista piacokra, ahol óriási árnyereséggel értékesíthette viszonylag modern szerszámgépeit. Persze ezekhez az ügyletekhez is sok tőkésimportból származó alkatrészt kellett felhasználni, viszont a központilag jóváhagyott importkeret csak a szükséglet felét fedezte. A beszerzési nehézségek miatt hatalmas raktárkészletek halmozódtak fel, de – ahogy az már lenni szokott – mégsem sikerült kiküszöbölni az anyagellátás zavarait. A másik következmény az volt, hogy igyekeztek „kiváltani” a tőkésimportot, erőltetett és zsákutcás fejlesztésekbe fogtak tehát, olyanokba, amelyeknek hibái a termelés fázisában ütköztek ki. E fejlesztési irányt bíráló hangokat folyamatosan elhallgattatták, sőt részben emiatt – a gyári „ellenállási gócok” letörése végett – vonták össze ’83-ban a három budapesti gyárat.

A fordított piacváltás sikere sem bizonyult időtállónak a szocialista piacok 80-as évek végi összeomlásának tükrében. Az összeomlás szinte egyik pillanatról a másikra következett be. Az időközben részvénytársasággá alakult budapesti gyárak 1989-ben még 1,6 milliárdos értéket, 1990-ben viszont csak 850-900 millió forintnyit termeltek. Az „importkiváltó” irányzatú fejlesztések elvágták a vállalatot a Nyugattól, nincs remény a visszafordított piacváltásra.

Menekülési kísérletek

A részvénytársaság – a holdinggal karöltve – több frontot is megnyitott a piacvesztés és az annak következtében fenyegető pénzügyi összeomlás megakadályozására.

Már a részvénytársaság megalakulása előtt megkíséreltek létrehozni egy szovjet–magyar vegyes vállalatot, hogy szervezeti formába öntsék a szovjet-szocialista orientációt. A kísérlet nem járt eredménnyel. Új tőkéspiacok után is néztek, ám ahol találtak, ott igen kedvezőtlen áron tudtak csak eladni, és ez rohamosan, a piacratörés szokásos ráfizetésein túlmenően is megnövelte a veszteségeket.

A pénzügyi menekvés jegyében már ’83-ban eladtak egy budapesti telephelyet a három közül, a másik kettőt pedig ’90-ben egy telephelyre vonták össze, óriási költséggel, amit a részvénytársaság fizetett; az áttelepülés közben folyt a termelés, elképzelhetjük, milyen körülmények között. Mindezzel ráadásul nem is sikerült számottevő termelésiköltség-csökkentést elérni, mivel nem a legkedvezőbb infrastrukturális adottságú telephelyre költöztek. A legelőnyösebb telephelyen a holding érdekeltségébe tartozó nyugatnémet vegyes vállalat székel. Közben jelentős létszámleépítésekre is sor került. 1988 végén, az rt. megalakulásakor 960 fő dolgozott a cégnél, ’90 elején 850 fő, ’91 elején már csak 460 fő. Ebből menne át 100-150 fő a német vegyes vállalathoz, a többiekre elbocsátás vár.

A budapesti gyárat megpróbálták egy nyugati–magyar vegyes vállalatba bevinni, de a nyugati partner visszalépett. Különféle banki gyorssegélyekkel sikerült a gyárat pénzügyileg a víz felett tartani. De e sokirányú próbálkozás ellenére sem kerülhették el, hogy 1990 végén bejelentsék a csődöt.

Rekviem(?)

A részvénytöbbség, a gépek, sőt még az ingatlanok kezelői joga is a holdingé; így természetesen a többségi tulajdonos maga kezelte a visszavonulási utak sorompóit is. A piacait elvesztett egykori mamutvállalat töredékére zsugorodott össze. Már a 80-as évek elején – amikor a holding még nagyvállalati központ volt – megkezdődött a vagyonfelélés, amelynek során a SZIM megszabadult számos telephelytől, épülettől és más vagyontárgyaktól. Most a budapesti gyár van soron. Nem valószínű azonban, hogy a SZIM-központ spontán életben maradási kísérleteit sokáig tétlenül nézi még a Vagyonügynökség. Manapság könnyen megesik, hogy az erős állami vállalati holding helyébe az erős állam ül…


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon