Skip to main content

A köztes húzások időszaka

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Bosznia


A szerb elutasítás ellenére sem biztos, hogy a legújabb rendezési terv máris az előzőek sorsára jutott. A boszniai föderációtól ugyanis köztes húzásként jóformán mindenki remélhet valamit.

Szerbek: menni vagy maradni?

A boszniai szerbek most hallani sem akarnak a csatlakozásról, hanem a „függetlenség” és az anyaországgal való egyesülés jogát követelik. Ezt a lehetőséget (noha ellentmond a határok sérthetetlenségének) végső soron nem zárja ki a washingtoni megállapodás, csak éppen olyan nagymérvű területi engedményekhez köti, amelyet a szerbek egyelőre nem hajlandók megadni. Így mindössze két lehetőségük marad: vagy néhány kis területdarab Szerbiához csatlakozik, s veszni hagyják a többi boszniai területet és Krajinát; vagy csatlakoznak a horvát–muzulmán föderációhoz azzal a feltétellel, hogy vagy Szerbiát is bevonják a konstrukcióba, vagy Horvátországot is kihagyják. Azonban e feltételek egyike sem elfogadható a horvátok számára. A boszniai szerbek persze megpróbálkozhatnak a harcok felélesztésével is, de itt számolniuk kell azzal, hogy immár az egyesült és nemzetközileg támogatott horvát–bosnyák erőkkel kellene szembeszállniuk, miközben a szankcióktól megviselt Szerbia aligha lenne képes komoly segítséget adni. Az 1991-es erőviszonyok mára ugyanis már megváltoztak. A legvalószínűbbnek valamilyen látszatcsatlakozás tűnik a boszniai föderációhoz, csak előbb megpróbálják felsrófolni az árakat: Szerbia kapjon szankciókönnyítést.

A horvát politika hátterében

A horvát közvélemény vegyes érzelmekkel fogadta a washingtoni egyezményeket. Egy része attól tart, hogy Horvátország visszazuhan egy Szerbiával közös államkeretbe, amit mindenki elutasít; mások viszont pusztán gazdasági okokból is hátrányosnak tekintik a horvát–bosnyák konföderációt, végül vannak olyanok, akik demográfiai és politikai okokból „látnak benne Jugoszláviát”, vagyis olyan horvát–muzulmán–szerb konglomerátumot, ahol kétséges a horvátság fölénye. (A ’91-es népszámlálás alapján – az 1,3 milliónyi boszniai szerbet is beszámítva – a konföderáció népessége a következő lenne: 4,5 millió horvát, 1,9 millió muzulmán, 1,8 millió szerb és 0,6 millió „jugoszláv” és egyéb.) Maradéktalanul csak két csoport tekinthető támogatónak: a szélsőjobb, amely szerint Bosznia ősi horvát föld, ezért minden áldozatot megér, illetve a boszniai horvátok lobbyja, amely leszögezte, hogy a Horvátországgal való konföderáció nélkül nincs boszniai horvát–muzulmán föderáció sem.

Zágráb mégis ráállt az egyezményre, amit csak részben magyaráz a külső nyomás. Nem kevésbé fontos ugyanis, hogy ezáltal Zágráb több mögöttes célját elérheti. Immár legálisan lehet jelen Boszniában mint az ottani horvátok védelmezője, miközben helyreállíthatja nyugati presztízsét, és nem vét a határok sérthetetlenségének elve ellen. Meg különben is, a horvát–bosnyák konföderáció már majdnem maga a nagyhorvát álom.

A határok sérthetetlenségének elve különösen fontos, mert így nagyobb joggal várhatja el a nemzetközi közösségtől a krajinai bábállam felszámolását – vagy azt, hogy támogassák Zágrábot, ha ezt maga teszi meg.

Muzulmán szempontok

Figyelemre méltó, hogy Zágrábbal ellentétben Szarajevó nem hivatkozik semmilyen külső nyomásra az egyezmények kapcsán. Mintha a fejlemények teljesen egybevágnának törekvéseikkel, ami persze csak látszat, hiszen itt is megfigyelhetők a mögöttes szándékok. A megállapodás értelmében ugyan föderatív alapon, de mégiscsak fennmarad a bosnyák állam, nem kell többé kétfrontos harcot vívniuk, s megoldódik a tengeri kijárat kérdése is. S ami talán a legfontosabb, helyreállhat a muzulmán–horvát katonai szövetség. Ebben az esetben a muzulmán remények szerint a szerbek is bevonhatók a föderációba, vagy katonai erővel, vagy oly módon, hogy az elszakadás fejében Karadzicséktól elfogadhatatlan területi engedményeket követelnének. Szarajevó szempontjából még a Szerbiával való laza kapcsolat sem kizárt. Túl azon, hogy ez megkönnyítené a boszniai szerbek bevonását a föderációba, egy ilyen viszonyrendszerben Szarajevó ellensúlyozhatná a konföderáció horvát fölényét, s reménykedhetne a szerbiai muzulmánlakta Szandzsákkal való kapcsolat intézményesülésében is. Ha pedig Karadzics csatlakozásának és Szerbia kizárásának ára a konföderációs terv feladása lenne, akkor a muzulmánok megszabadulhatnának Horvátországtól is, s túlsúlyra jutnának az önálló boszniai föderációban…

A szerb elutasítással tehát még nem került le a napirendről a washingtoni terv – csak épp a hátsó szándékok idővel éppúgy áthidalhatatlanokká válhatnak, mint korábban. Ezért még minden variáció lehetséges: a tulajdonképpeni washingtoni tervezet (esetleg engedménnyel a nagyszerbizmus javára) a Bosznián belüli megoldás (önálló föderatív Bosznia), vagy az „új-jugoszlavista modell” (Horvátország és Szerbia párhuzamos bevonása a konstrukcióba, miközben egymással nem lépnek semmiféle államjogi jellegű kapcsolatra). De ki tudná úgy összeilleszteni a délszláv mozaikot, hogy az egyszerre látszódjék Nagy-Szerbiának, Nagy-Horvátországnak meg független Boszniának is? S elfogadhatna-e egy ilyen konstrukciót az a délszláv politikai elit, amelynek éltető eleme a „végérvényes nemzeti megoldások” keresése?
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon