Skip to main content

A magyarok közt legnagyobb szerb távozása

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


A jugoszláviai helyzet ismerői számára a londoni Jugoszlávia-konferenciáról érkező hírek között az volt a legfontosabb, hogy leváltották posztjáról Kertész Mihályt, a jugoszláv titkosrendőrség vezetőjét, kizárták a jugoszláv delegációból, majd hazaküldtek Londonból. Az új jugoszláv kormányfő, Milan Panics ezzel a húzásával tulajdonképpen nyíltan hadat üzent a még mindig mindenható szerb elnök, Szlobodan Milosevics ellen, méghozzá olyan időpontot kiválasztva, amikor ellenfele nem vághatott vissza.

Csendes háború a hatalom eszközeiért

De Panicsnak nem kellett sokat várnia a válaszra. Koszovóról azonnal felutazott Belgrádba a legigazabb szerbek küldöttsége, hogy kifejezze tiltakozását. Tiltakozások érkeztek Boszniából is, míg a szélsőjobbtól az egyszerű jobboldalig terjedő palettát lefedő Szerb Radikális Párt a szocialistákkal karöltve, képviselői frakciója útján bizalmatlansági szavazást kezdeményezett a kormány ellen a jugoszláv parlamentben. Közismert, hogy Vojiszlav Seselj, a radikálisok vezére azt teszi és mondja ki, amit Milosevics gondol, csak épp nem mer kimondani, így aztán világos, hogy a Panics elleni „spontán” támadást Milosevics stábja rendezte meg.

A parlamenti szavazáson a bizalmatlansági indítványt 66:30 arányban elvetették, de az eset ettől függetlenül is érdekes a hatalom működési technikája szempontjából. A hadsereg, amely eddig a hatalom legfontosabb eszköze volt Szerbiában, elvesztette kulcsszerepét, és mint éppen lejáró szavatosságú konzervet átadták Panicsnak, aki a védelmi miniszter posztját is megtartotta magának. A dolog lényege az, hogy a Jugoszláv Hadsereg végvonaglásképp Boszniában hagyta a nehézfegyverzetet, a harci gépeket is beszámítva, s ott maradtak a Boszniában született tisztek és katonák is. Ezután a Jugoszláv Hadsereget (Jugoslovenska Armija) átkeresztelték Jugoszlávia Seregének (Vojska Jugoslavije), hogy formálisan el lehessen tüntetni mindazokat a nyomokat, amiket a hadsereg maga után hagyott a Szlovénia, Horvátország és Bosznia elleni háborúban. Mivel a szerbek óriási mennyiségű fegyverzetet örököltek a hadseregtől, legyőzhetetlenné váltak, sőt meggyőző fölénybe jutottak a horvátokkal és muzulmánokkal szemben, így a hadsereg Szerbiában lévő maradékának nincs jelentősége a boszniai háború kimenetele szempontjából. Milosevicsnek tulajdonképpen már nincs szüksége a hadseregre, ezért nagylelkűen átengedte Panicsnak, tudván, hogy ezzel a kormányfőre hárította ennek az ormótlan, veszélyes és pillanatnyilag felesleges tehernek az eltartási gondjait is.

Titkos, piszkos, bizalmas

Egészen más a helyzet a titkosrendőrséggel. Élén, egészen Londonból való visszaküldéséig, a magyar nemzetiségű Kertész Mihály állt, aki 1988-ban meghódította a szerbek számára és Milosevics lába elé vetette a Vajdaságot, amit a szerb elnök soha sem felejtett el neki. Kertész elnyerte az egyébként gyanakvó Milosevics korlátlan bizalmát, és egészen a piszkos ügyek intézőjének bizalmas posztjáig vitte. Lehetetlen pontosan tudni, mi mindent csinált a titkosrendőrség, de valószínű, hogy nem alaptalanok azok a feltételezések, hogy fontos szerepe volt nagy mennyiségű pénz külföldre – főleg Krétára – való menekítésében, arra az esetre, ha a háború kedvezőtlen fordulatot venne. Ez egyébként nem volt túl nehéz feladat a titkosrendőrség számára, hiszen közismert, hogy a II. világháború után a szövetségesek hallgatólagosan tudomásul vették, hogy „állami” csempészéssel foglalkozzon. Így tett szert az évek során a jugoszláv titkosrendőrség egy része irigylésre méltó szakismeretre a pénzügyi machinációk terén. Még a legnagyobb jugoszláv külkereskedelmi vállalatot, a Genexet is a titkosrendőrség alapította, hogy „legálisan” csempészhessen rajta keresztül.

Alig vonult be mindez a titkosrendőrség hőstörténetébe, Jugoszlávia megindult a széthullás útján, a titkosrendőröknek újra föl kellett eleveníteniük kereskedelmi ismereteiket, különösen a nemzetközi blokád bevezetése után. Kertész persze sokat tudhatott minderről, de csak Panics merte leváltani, aki a „film végére érkezett”.

A titkosrendőrségnek volt még két másik fontos tevékenységi területe is: az egyik a félkatonai szervezetek és megbízható egyének felfegyverzése mindenhol, ahol szerbek élnek, a másik pedig a lakosság „spontán” zendüléseinek szervezése mindenhol, ahol erre szükség volt. Ezek a felkelések voltak a háború kiváltó okai Horvátországban és Boszniában.

A titkosrendőrség utolsó húzása, ami miatt legalábbis a hivatalos magyarázat szerint Kertész megbukott, a vajdasági etnikai tisztogatás volt. Amióta ugyanis a háború kitört Horvátországban, a vajdasági horvátok helyzete igen kritikussá vált. Bárki sértegethette őket, volt, akinek bombát dobtak a házába, volt, akinek elpusztították a terményeit és birtokát, voltak halálos áldozatok is. Mindennek az lett az eredménye, hogy – a vajdasági horvátok vezére, Tonkovics Béla által közölt adatok szerint – 18 000 horvát kitelepült a tartományból.

Amikor a korábban szinte teljesen horvátok lakta Hrtkovei falva két hónap alatt olyannyira megváltoztatta etnikai összetételét, hogy most szinte tisztán szerb, ezt már többé nem lehetett eltitkolni. Az ügy bekerült a hazai és külföldi sajtóba is. Hiába állították, hogy önkéntes elvándorlásról van szó, a megoldást már nem lehetett elodázni. Letartóztattak két falusi funkcionáriust, akik különösen kitűntek a helyi horvátok fenyegetésében. Aztán leváltották Kertész Mihályt, hivatalosan azért, mert eltűrte a kényszerkitelepítést. Ez a magyarázat azonban sántít, ugyanis a menekültek számára is folyamatosan engedélyezik a betelepülést a vajdasági helységekbe, így Hrtkovci esete bármikor megismétlődhet: a menekültek megsegítésének cégére alatt tulajdonképpen lehetővé teszik a Vajdaság etnikai összetételének megváltoztatását. Ez ellen a vajdasági magyarok vezetője, Ágoston András is tiltakozott, amit azonban elítélő irományok áradata fogadott az itteni sajtóban.

Az Ágoston elleni kritikák végső soron rehabilitálják Kertészt s az etnikai tisztogatás gyakorlatát.

Kertész minden valószínűség szerint azért bukott meg, mert Panics rájött arra, hogy ő a hatalom kulcsfontosságú eszköze, amellyel a kellő irányba terelheti a harcedzett félkatonai szervezetekben harcolók óriási energiáját, ugyanakkor senki sem biztos abban, hogy 3 hónap múlva, amikor a háború tapasztalt öreg katonái leszerelnek, s helyüket újoncok veszik át, Jugoszlávia hadserege képes lesz-e egy esetleges támadás esetén szembeszállni a jelenleg Boszniában harcoló nyolc félkatonai formációval. Panics tudja, hogy amíg a hadseregben még nagy számban ott vannak a háborút megjárt katonák, illetve a magán- és párthadseregeket lefoglalja a boszniai háború, addig van reménye, hogy kézbe vegye a titkosrendőrséget. Ha ez nem sikerülne neki, akkor csak játékszer marad azok kezében, akik idehozták őt Kaliforniából, hogy a világ szemében szalonképessé tegye őket, s hogy megszüntesse a Jugoszlávia-ellenes szankciókat. Panicsnak csak akkor lesz esélye, hogy elhatárolja magát a boszniai háborútól, ha átveszi a teljes ellenőrzést a hadsereg és a titkosrendőrség felett. Csak így készülhet fel a kétségbeesett emberek rohamára, akiket a tél ki fog űzni a lerombolt településekből. Csak így akadályozhatja meg a Vajdaságba menekülő horvátok likvidálását, ami végleg kompromittálná az utolsó szerbiai hatalmat, amely iránt a világ még némi bizalmat táplál.

(Szerzőnk a Sztav – Álláspont – című ifjúsági lap politikai kommentátora. Cikkét a Beszélő felkérésére írta)


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon