Skip to main content

A széthullás diszkrét bája

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Moldávia független?


Nem kétséges persze, hogy Romániának több köze van e Pruton túli területhez, mint Moszkvának vagy Kijevnek. És az sem mellékes, hogy a jelek szerint az itt élő lakosság jelentékeny része szintén csatlakozni kész Romániához. A történelmi előzmények is a bukaresti igények mellett szólnak, hisz Oroszország Moldáviára, az egykori Besszarábiára – eléggé ködbe vesző középkori előzmények után – csak 1812 és 1918 között tette rá először kezét. Majd a Molotov–Ribbentrop-paktum nyomán – 1940/41 között – röpke szovjet intermezzo következett, és ismetelt, máig tartó szovjethatalom 1944-et követően, napjainkig.

Furcsa viszont, hogy a Romániához való csatlakozást szorgalmazó bukaresti érvekben csak elvétve vetődik fel az a tény, hogy a moldáviai lakosság többsége – 64 százaléka – román. Sokkal inkább „történelmi” érvekkel hozakodnak elő, melyeket meglehetősen sajátos nemzeti ideológiákkal támasztanak alá minduntalan. Ezek az ideológiák azonban meglehetősen kompromittálódtak az idők folyamán, hisz a Besszarábia visszaszerzésére tett megújuló múltbéli román kísérletek minduntalan megdöbbentő népirtásokkal párosultak.

A nemzeti elfogultság és a gyors területszerzés vágya Bukarest gyakorlati lépéseit is meghatározza. Az elmúlt két esztendő folyamán segélyprogramok egész sorozatát dolgozták ki; de minthogy Románia gazdasági lehetőségei meglehetősen korlátozottak, e segélyakciók biztonságpolitikai és kulturális területekre összpontosultak. A kisinyovi belügyminisztérium biztonsági szolgálatát – szinte teljes egészében – Bukarestben képezték ki, jelentős fegyverszállítmányok keltek át a Pruton Románia felől, s a hadiraktárak feltöltése még most is folyamatban van. Az egyesülés népszerűsítését Bukarestből ideszalasztott szakértők vezénylik, s e ténynek máris figyelemre méltó hatása van. Míg akár egy esztendővel ezelőtt is a besszarábiai romanizálás fő zászlóvivője, a Népfront (Frontul Papular) sorozatosan meghátrálni kényszerült – miközben a lehetőségeivel ügyesen élő akkori moldáv központi vezetés minduntalan kifogta vitorlájából a szelet –, addig a Front ma ismét a legjelentősebb népmozgalomnak tűnik, mely fenntartások nélkül szorgalmazza a Romániával való egyesülést. S míg korábban az emberek java része borzongva riadt vissza a romániai politikai és gazdasági közállapotok láttán, addig ma egyre többen teszik félre – ha ideiglenesen is – ebbéli fenntartásaikat, arra számítván, hogy Besszarábia csatlakozása Romániát megmentheti a bukaresti centralizmus pestisétől.

És nemcsak Kisinyovban gondolkodnak ekként az emberek. A föderalizmusra képtelen Románia végvidékein a többség arról ábrándozik, hogy a moldáviai viszonylagos szuverenitás hagyományait kihasználva szövetségesekre lelhetnek majd regionális érdekeik érvényesítéséhez, és az ukrán, gagauz, orosz kisebbség számbeli növekedése a többi etnikum – így a magyarok – esélyeit is növelheti.

Aligha lehet kétséges, hogy a Besszarábiával történő egyesülés alapjaiban rendíti meg a román államot, s ezt a különböző tényezők különféleképpen próbálják majd kihasználni; de egységes lesz Bukaresttel szembeni elutasító álláspontjuk. Ennek kapcsán azonban feltevődik a kérdés: Jó lesz-e, ha Románia fegyveres konfliktusba keveredik Ukrajnával, s vajon az európai integrációt szolgálná-e, ha más ideológiai akrobatika alapján, de például az erdélyi magyarság is hasonló féktelen fegyverkezésbe és földalatti mozgalmi életbe kezdene, mint teszi azt máris a moldáviai gagauz kisebbség? (A gagauzok – mintegy kétszázezren élhetnek Moldávia déli peremvidékén –, mint mindig, most is a moszkvai centrum baloldali szélsőségeseit hívták szövetségesül, és máris közös hangra leltek a tiraszpoli területük ukránjaival–oroszaival, akik bolsevik fogantatású „köztársaságot” kiáltottak ki Moldávia keleti peremén.) És jó lesz-e, ha a kisinyovi vezetés – bukaresti tanácsok és előpéldák alapján – állóháborúba bonyolódik a régiókkal? Bizonyos jelek ennek veszélyét is valószínűvé teszik: a napokban fogták le Igar Szmirnovot, a frissen kikiáltott „tiraszpoli köztársaság vezetőjét, s bár a kisinyovi kommünikében az áll, hogy Kijevben hajtották végre a letartóztatást, erősen tartja magát az a feltételezés is, hogy tulajdonképpen emberrablásról van szó, melybe a moldáv belügyminisztérium emberei is belekeveredtek; a múlt hét végén ráadásul megkezdődött a gagauz vezetők letartóztatása. Továbbá: egyes rétegek elvándorlása a Dnyeszteren túlra máris kezdetét vette, s jövendő letartóztatásoktól tartván nagyon sokan illegalitásba vonultak.

Miközben a puccsot követő legújabb orosz vezetés egyik kulcsembere, Andrej Kozirjev külügyminiszter elsőként Budapestet keresi fel, s bejelenti, hogy Magyarország lesz az egyik első állam, ahova a Szovjetunió aktuális erős embere, Borisz Jelcin ellátogat, ezalatt Bukarest elsőként ismeri el az egész világ kételyeitől kísért moldáviai függetlenséget. Miközben az Európai Közösség már-már katonai rendszabályokat helyez kilátásba a jugoszláv konfliktus eszkalálódása esetén, Bukarestből olyan – például diplomáciai – garanciákat ígérnek a függetlenedő Kisinyovnak, melyek hasonló konfliktusok egész sorozatát idézhetik elő. Miközben Bukarest a centralizált Nagy-Románia ábrándját kergeti, ezalatt a kelet-romániai Iasiban a lokálpatrióta vezetés olyan terveket szövöget, hogy a jövőben Moldva (Iasi) és Moldávia (Kisinyov) külön területi egységként, laza szövetségi viszonnyal kapcsolódjék Romániához. (A román alkotmánytervezet vitáján a moldvai képviselők a község, város, megye közigazgatási egység mellett föl akarták vetni a földrajzi-történelmi hagyományokon alapuló tartományok bevezetését is, ami a két szomszédos terület, Moldva és Moldávia különleges egységének jogi keretet biztosíthatott volna. A javaslatot elutasították.)

Önkéntelenül adódik a kérdés: nem mérték volna föl mindennek veszélyét Bukarestben? Egyesek szerint a román vezetés valóban képtelen átlépni saját árnyékán, s politikai ösztöneit még mindig az 1918-as gátlástalan területszerzések vágya tüzeli. Mások úgy vélik, az országot összefogni már csak valamiféle expanzív politikával lehet. Alighanem mindkét érvelésben van némi igazság, mint ahogy az is biztosra vehető: vágyott célját az említett törekvések közül egyik sem fogja elérni.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon