Skip to main content

Egy szerb Zágrábban

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


A társadalmi-politikai elit tagjai közül senki sem találta szükségesnek, hogy a szabad választások kiírásakor vagy a választási küzdelem során bármit is mondjon Horvátország nemzetiségi viszonyairól, illetve a nemzetek egyenjogúságáról – túl néhány elvi állásfoglaláson, amely semmire sem kötelez.

Ez időben terjedt el a közvéleményben az a meggyőződés, hogy a horvátországi politikai szisztéma radikális változásai egy csapásra felszámolják a horvátországi szerb privilégiumok majd fel évszázados rendszerét, miközben azt sem tudtuk, mit jelent valójában ez a szisztéma demográfiai, politikai, gazdasági, kulturális, oktatásügyi és sajtópolitikai szempontból.

Meggyőződésem szerint a horvátországi szerbek helyzete katasztrofális, sokkal rosszabb, mint a horvátországi horvátoké. Természetesen abszurd lenne, ha ezért a horvátokat tennénk felelőssé. Az életminőség tekintetében ugyanígy nem mutatható ki különbség, hiszen a szociális, gazdasági megrázkódtatások egyik népcsoportot sem kímélték.

Ezért a helyzetért felelősek a horvátországi szerbek is: sem a szerb politikusréteg, sem a szerb értelmiségiek nem tettek semmit annak érdekében, hogy a politikai rendszerváltás átmeneti időszakának nemzetiségi viszonyait racionálisan alakítsák. Hallgatásukkal sokkal inkább ahhoz járultak hozzá, hogy a választási kampány óta a horvátországi szerbek egyre inkább tartanak attól, hogy elkerülhetetlenül megismétlődik a fasiszta usztasák 1941-es akciója. Rettegnek attól is, hogy bizonytalanságban kell élniük, hogy teljesen marginalizálódnak, mint szerb nemzeti közösség egy független horvát államban, hogy olyannyira elszigetelődnek Szerbiától, mint amennyire a berlini fal Európa nyugati és keleti részét elválasztotta. A nemzeti érdekek közti kiegyezés minden kísérlete (eddig komoly kísérlet alig volt) kezdettől fogva és azonnal mindkét oldalon kudarcra volt ítélve.

E körülmények között hiábavaló volt reménykedni abban, hogy a nemzetek közti viszonyok „fair play” módon alakulnának. Mindez ahhoz vezetett, hogy a kisebbségek legitim érdekei nem jutottak szóhoz a tények szövevényében. A horvát–szerb, szerb–horvát diskurzusban teljesen túlsúlyba kerültek a nemzetideológiák, a történelmi okokat figyelmen kívül hagyó nemzeti érdekek, valamint az a törekvés, hogy összemérjék a „mieink” és az „öveik” erejét.

E körülmények következtében a szerbek Horvátországban mintegy arra ítéltettek, hogy eszközökké váljanak: szerbek és horvátok eszközévé; tehát horvát és szerb oldalról egyaránt.

Nem artikulálódott kellőképpen a horvátországi szerbek politikai pozíciója sem, holott ezáltal egyrészt ellen tudnának állni annak, hogy eszközként használják fel őket; másrészt tisztán képviselnék a horvát társadalomban a független szerb nemzeti érdekeket is.

De hogyan tovább? Megoldás csak a népek – szó szerinti – önrendelkezési jogának demokratikus alkalmazása jelentene, és az, ha Jugoszlávia jelenlegi külső és belső határai ügyében demokratikus konszenzus születne. Ezen a ponton a szerbek és a horvátok is osztoznak Jugoszlávia sorsában.

A népek önrendelkezési jogának alkalmazásakor meg kell különböztetnünk kétféle önrendelkezési jogot. Az első esetben beleértendő a leválás joga is, másodszor viszont ez kizárt. Az első jog a köztársaságok népei közül szükségképpen azoké, akik nemzetállamot alkotnak; a második jog pedig azokat a délszláv népcsoportokat illetné meg, akik „anyaköztársaságuk” határain túl élnek: például a horvátországi szerbeket is.

Miből állna ez a jog? A horvátországi szerbeknek joguk lenne egy horvátországi szerb tanácsot szabadon és titkosan választani, méghozzá egy, a demokratikus választást ellenőrző – s a fennálló viszonyok miatt nemzetközi – illetékes hatóság kontrollja alatt. A tanács megalakításához szükséges választásokon valamennyi horvátországi legális párt indulhatna.

A tanács alapjogai közé tartozna a horvátországi szerb nemzeti érdekek megszólaltatása, védelmük módozatainak kialakítása, követeléseik kifejezésre juttatása. A tanács határozatait a horvát parlamentben a tanács delegációjának jelenlétében kellene megtárgyalni, közös döntést pedig a két szervezetnek külön ülésen kellene meghoznia. Ez a döntés képezné a horvátországi szerb nemzeti érdekek védelmének, valamint a szerb kisebbségi követeléseknek alapját – egy szuverén, területileg oszthatatlan horvát államban. A záródokumentumon a horvát parlament, illetve a szerb tanács beleegyezése nélkül nem lehetne változtatni.

Ez a tanács a horvát parlament konzultatív szerveként kell, hogy működjön: a szerb érdekeket közvetlenül érintő ügyekben a döntéseket a parlament csak a tanáccsal együtt hozhatná meg; a szerb tanács döntéshozó lenne a szerb autonómiát érintő ügyekben a Horvát Köztársaság alkotmányának és egyéb törvényi szabályozásának megfelelően.

E folyamat a horvát nép teljes önrendelkezési jogát prezentálná, beleértve az önálló államiság jogát is, de jelentené ez a horvátországi szerb nép önrendelkezési jogának elismerését is: kifejezésre juttatná a szerb nép együttműködő szerepét Horvátországban. Ez a megoldás értelmet kapna mind akkor, ha Jugoszlávia szuverén államok szövetségévé alakul, mind akkor, ha ez a szövetség nem funkcionál majd.

Fontos, hogy Horvátországban valamennyi politikai erő megértse: tárgyalni kell. Ha valóban tárgyalnának: minden nagyszerb és nagyhorvát ambíció perifériára szorulna – függetlenül attól, hogy ki-kik állnak mögötte.

Cikkünk szerzője zágrábi társadalomkutató, az SZDSZ és a Naumann Alapítvány konferenciájának résztvevője.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon