Skip to main content

ÁVÜ-csomagterv önkormányzatoknak

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Dr. Németh György polgármester: „Ez év június elején délelőtt kilenc órakor – derült égből villámcsapásként – beállított hozzám az ÁVÜ vezérkara, a Magyar Alumíniumipari Tröszt vezérigazgatója és a Balassagyarmati Fémipari Vállalat igazgatója, akik össztüzet zúdítottak rám. Rendkívül erőszakos módon arra próbáltak meg rávenni, hogy testületi döntés nélkül aláírjak egy formanyomtatott »Megállapodást«, melynek lényege a következő volt: A MAT részvénytársasággá alakult át, és ezáltal balassagyarmati leányvállalatának ingó és ingatlan vagyona is az alapító tulajdonába kerül; így az ipartelep belterületi földingatlana 39 773 700 Ft értékben szintén a társaságot illeti meg, és annak fejében, hogy én erről lemondok, a magyar állam tulajdonában álló csereingatlant kapok, melynek összértéke 4,2 millió forint! Ezt az antiprivatizációs abszurditást megfejelték még egy zsarolással felérő résszel, melyet szó szerint idézek: »Az önkormányzat ezeket az ingatlanokat átveszi az BFIV-től, és erre tekintettel a BFIV átalakulásával összefüggésben, az önkormányzatot a belterületi föld alapján megillető társasági, tagsági és minden egyéb – ideértve a jövőben megnyíló – jogról feltétlenül és visszavonhatatlanul lemond, továbbá kijelenti, hogy ezen lemondás a BFIV átalakulására és jogutódja által a belterületi földre vonatkozó társaság alapítására vagy más ügyeletre egyaránt vonatkozik.« Természetesen nem írtam alá! Sőt a délutáni önkormányzati ülésen a testület egyhangú döntése alapján úgy határoztunk, hogy a belterületi földingatlan ránk eső vagyonrészével, 8,5%-ban részvényesei leszünk a vállalkozásnak. Amikor az ÁVÜ illetékese látta, hogy nem vidéki pancserekkel van dolga, még inkább felbőszült, és ezekkel a szavakkal távozott: »Ezt még nagyon meg fogják bánni!«”

Beváltott fenyegetés


Szűcs Endre ÁVÜ-igazgató 66/2S/ ÁVÜ/91. számú Budapest, 1991. június 20-án kelt határozata, dr. Keresztes Péternek, a Magyar Alumíniumipari Tröszt vezérigazgatójának: „Tájékoztatom, hogy az Állami Vagyonügynökség Igazgatótanácsa 1991. június 19-i ülésén megtárgyalta a kormány 3510/1990. sz. határozata alapján elkészített, a magyar alumíniumipari átalakulásra vonatkozó átalakulási tervet, és az alábbi határozatot hozta: Az Állami Vagyonügynökség Igazgatótanácsa a MAT és vállalatai által beterjesztett átalakulási terv és a csatolt dokumentációk alapján elrendeli a 14 alumíniumipari vállalat korlátolt felelősségű társasággá és a MAT-központ részvénytársasággá történő átalakítását. Figyelembe véve azt a körülményt, hogy csak átalakulás – egyszemélyes részvénytársasággá 100 százalékos állami tulajdonlással – jött létre privatizáció nélkül, elfogadja a könyvviteli mérleg alapján történő átalakulását azzal a feltétellel, hogy a későbbi privatizáció kizárólag eszközalapú vagyonértékeléssel, vagyonmérleg és – a külföldi befektető eseten – üzleti vagyonértékelés alapján történhet. A MAT kérését és indokait elfogadva az átalakulási törvény 14. § (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően hozzájárul, hogy a megalakuló HUNGALU RT. és az általa irányított társaságok alaptőkéje, illetve törzstőkéje a vagyonmérlegben megjelölt vagyon összegének 60 százalékában kerüljön megállapításra.”Egy hét múlva, vagyis 1991. június 27-én beindult a gépezet, mégpedig a Cégközlöny 26. számának a 7355–7356. oldaláig terjedő forgatókönyve szerint „Az Állami Vagyonügynökség az 1989. évi XIII. tv. alapján a Balassagyarmati Fémipari Vállalatot”, azután a „Bakonyi Bauxitbánya Vállalatot” és persze az „Alumíniumipari Tervező és Kutató Intézet államigazgatási felügyelet alatt álló – a Magyar Alumíniumipari Tröszt keretében működő – tröszti vállalatot egyszemélyes korlátolt felelősségű társasággá alakítja át”. Az elsőt a célból, hogy „külföldi működőtőke bevonásával vagyonérdekeltséget alakítson ki”, a másikat azért, hogy „szervezete megfeleljen a korszerű piacgazdaság követelményeinek”, amit attól várnak, hogy a tevékenységi kör „kiegészül külkereskedelmi tevékenységgel és idegenforgalmi szolgáltatással”. (Az utóbbinál nyilván a bigott nyugatiak keleti bányarémmel történő riogatásáról és persze az ebből származó busás haszonról van szó.) A harmadik antiprivatizált cég tevékenységi körét, a változatosság kedvéért, változatlanul hagyták. És természetesen az ÁVÜ-határozatnak megfelelően a cégek vagyonmérleg szerinti összesenje 5 752 705 mFt, míg a cégbírósági bejegyzések törzstőkéje csupán 2 202 383 mFt!

Előnyomott szövegfolyam

Három nap múlva, 1991. június 30-án már meg is érkezett az ÁVÜ Alapító okirata a Nógrád Megyei Cégbíróságra, melyben a Balassagyarmati Fémipari Egyszemélyes Korlátolt Felelősségű Társaság cégbejegyzését kérvényezik Egy nyolcoldalas formanyomtatványról van szó, melyen kizárólag az aláírások és az ÁVÜ pecsétje eredeti. Az egész okirat egy előnyomott szövegfolyam, melyben a záró Vegyes rendelkezések fejezetcím alatt, az utolsó, 5. pont így szól: „A társaság megszűnése esetén a társaságnak a hitelezők kielégítése után fennmaradt vagyonával az alapító rendelkezik.”


Ugrott a negyvenmillió?


– Mi áll az ÁVÜ eme okiratkiadásának hátterében? – kérdeztem dr. Tóth Jánost, a balassagyarmati önkormányzat jegyzőjét.

 A velünk folytatott tárgyalás fiaskóval végződött, ezért az ÁVÜ azt a törvényi lehetőséget lépte meg, ami az egyszemélyes kft.-vé való átalakulásra vonatkozik Ugyanis ebben az esetben 100 százalékos állami tulajdonlással az ÁVÜ megalapítja az egyszemélyes kft.-t: ebbe bemegy az adott vállalat vagyona, a föld is, de már nem lesz részvényes vagy tulajdonostárs az önkormányzat. Vagyis nem lesz vállalkozó az önkormányzat! De elesik attól a lehetőségtől is, hogy beleszólhasson abba, mi történik a jövőben a területén lévő üzemekkel, létesítményekkel.

 Eszerint ugrott a negyvenmillió?

Az Alapító okirat 8. pontja így szól: „Az Állami Vagyonügynökség mint alapító a társaság cégbejegyzése után az átalakult társaság üzletrészét az At. tv. 22. § (1) bekezdés alapján részben a HUNGALU Magyar Alumíniumipari Részvénytársaságnak, részben a 21. § (2) bekezdése alapján a társaság tulajdonába került belterületi ingatlanok fekvése szerint önkormányzatoknak adja át.” Tehát, az ÁVÜ a bevitt föld értékének megfelelő vagyonrészt az önkormányzat részére köteles kiadni.

 Mikor és milyen formában?

 Sajnos, ezt a törvény nem szabályozza! Gyakorlatilag mi most várjuk a vagyonrészünket, amit ha időben visszakapunk a központi költségvetésből, akkor egyet tehetünk: bankba tesszük, és megforgatjuk, hogy kompenzáljuk az inflációt.


Hivatkozott cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon