Skip to main content

Bevezetés a háborúba

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


A történészek és más tudós emberek talán már kihüvelyezték valamelyest e szörnyű háború okait, az újságírók rögzítették az eseményeket, a kamerák felvették a rombolás képeit, mégsem árt, ha emlékezetünkbe idézzük a háború kezdete előtti pillanatot, azt a feszült várakozó légkört, amit a szerb politika gerjesztett azzal, hogy bevetette a „veszélyeztetettség” meg a „fenyegetettség” hírhedt eszméit. A hangulatteremtés mesterei azok az irodalmárok voltak, akik akkoriban minden este tiltakozó gyűléseket szerveztek a Francuska 7.-ben (a szerb írószövetség székháza Belgrádban). A fő téma itt a knini szerbek fenyegetettsége volt, akikre „olyan sors vár, mint a kazárokra”, kiveszés, asszimiláció, kitelepítés stb. Ezek a nyilvános gyűlések a tömeg-összeverődés szabályai szerint nőttek, terjedtek ki az utcára, és nem váratott magára a hangerősítés sem, hogy kihallatsszanak az írói káromkodások és átkozódások, minél messzebbre. Egyszer, amikor végigmentem ezen az utcán, amazonok skandálták éppen: Horvátok – usztasák!

E gyűlések idején egy alkalommal felléptem a Péntek este tízkor című tv-műsorban, amit akkor még Filip David szerkesztett. Arról beszéltem, hogy a fenyegetettséget hirdető eszmék veszélyesek, mert háborús hangulatot gerjesztenek, s ürügyet szolgáltathatnak a háborúra. Ha jól emlékszem, Canetti írja, hogy a támadók mindig a veszélyeztetettség látszatát igyekeznek kelteni. A műsorvezető megkérdezte, hogy voltaképpen ki a veszélyeztetett Kninben. „A szerbek és a horvátok egyaránt azok, mert veszélyezteti őket a totalitárius rendszer, az elmaradottság, az alacsony életszínvonal, és még sorolhatnám.” A felfokozott nemzeti érzelmek idején ez eretnek gondolatnak számított, így aztán a nacionalisták dühödten letorkoltak, mondván, hogy egyenlőségjelet teszek az áldozat meg a hóhér, a megkínzott meg a kínzó közé. Az írók akkor még nem vetemedtek arra, hogy nyilvánosan megtámadjanak, de már meggyanúsítottak mint renegátot, aki nem hallja „a vér és a föld” szent hívását.

Akkoriban tagja voltam a szerb PEN Klub vezetőségének, mert még hittem abban, hogy ha más nem is, ők tenni fognak valamit a demokratikus elvek és szabadságjogok védelmében, és szembeszállnak a bontakozó szerb nácizmussal. Akkor léptem ki, amikor Mile Perisic, ez az arc és művek nélküli ember, a Knjizevne Novine főszerkesztője került a PEN elnöki székébe. Később a Demokrata Párt központi választmányának is tagja lett, ahol a Szerbián kívüli szerbekkel való kapcsolatok felelősévé tették. Egész sor disznóságot követett el, mire az is kiderült róla, hogy ezredesi, ha nem magasabb katonai rangot visel.

Valamikor 1991 nyarán ez a rangos személyiség eltűnt a közéletből. Nem hagyott űrt maga után, senkinek sem hiányzott, mégis mindenféle mesék kezdtek keringeni róla Belgrádban. Hogy Karadzic közeli barátja és a knini banditák cimborája volt, hogy mint katonatiszt részt vett a haditervek kidolgozásában, és most valamilyen búvóhelyre húzódott vissza. De olyan hírek is felröppentek róla, hogy Amerikában van, meg hogy elesett valahol a likai fronton – ám a következő év tavaszán Mile Perisic egyszer csak előbukkant, az ún. régi Jugoszlávia kormányának tájékoztatásügyi minisztere lett, és a jugoszláv küldöttség tagjaként még a londoni konferenciára is eljutott. Mindezt nem az ezredes iránti ellenszenv mondatja velem; a szerb értelmiség szellemi állapotára, militáns beállítottságára szeretnék rámutatni. Mert azt hiszem, még a régi Szovjetunióban sem fordulhatott volna elő, hogy a PEN főnöke egy ezredes legyen.

A szerb kultúra tele van undorító, a totalitarizmusból eredő jelenségekkel. Rade Konstantinovic, A provincializmus filozófiája című remekmű szerzője írta, hogy a szerb totalitarizmus a mitikus idő felé fordulva, a kultúrától és az irodalomtól vitalitást, erőt, valóságot követelve voltaképpen valódi vért követel. „Vért akar, hogy megmártsa benne saját absztrakt mivoltát” – írja Konstantinovic. A szellemi provincializmusnak ez a kritikája, akár egy sor más értékes mű, szintén a szerb kultúrához tartozik, s ezt azért hangsúlyozom, mert egyesek a szememre hányták, hogy a Vjesnikben közölt előző írásomban elhatároltam magam a szerb nyelvtől és az egész szerb kultúrától. Thomas Mannra hivatkozom, aki a német nácizmust a kultúra csődjeként élte meg, és úgy határolta el magát tőle, hogy elhagyta a német államot. Így mondom ki én is, hogy számomra a szerb nácizmus minden civilizáció tagadása.

Néhány nyilatkozatom és írásom a nyolcvanas évek vége felé már szembehelyezkedett az akkori általános szellemi állapottal és tömegpszichózissal. Amint kiemelkedik a vezér alakja, világos, hogy közeledik a háború, mert a vezér a csorda szüleménye, a háború pedig a vezér diadala. Amikor a kamionok és az autók szélvédőin megjelent Milosevic baltafeje, felváltva a dizőzök combjait, tudtam, hogy a tökéletes süketség közeledik, hogy az értelmes beszédnek nem marad semmi esélye. Már sejtettem, hogy háború lesz. A szerb társadalom pánikszerűen menekült a modernizációtól, az újtól; az, hogy eközben sok szó esett az Európához való felzárkózásról, csak növelte a szerb eurofóbiát. A szerbek horvátgyűlölete mélyebb – nemcsak Horvátországra vonatkozik, hanem Európára és a nyugati kultúrára is. A szerbek számára a katolicizmus pravoszlávellenesség – nem vallás, hanem összeesküvés.

Belgrádban, a Jugoszláv Drámai Színházban, Dobrica Cosic A valjevói kórház című darabjának premierjén, amikor az egyik szereplő azt mondta, „A mi halálos ellenségünk Ejrópa meg a Vatikán”, tapsvihar tört ki, és az elit közönség állva harsogta: „Bravó! Úgy van!”

Amikor Szerbiában elkezdték körülhordozni Lazar cár ereklyéit (hatásosan behelyettesítve ezzel az évente megrendezett Tito-váltófutást), ezzel visszataláltak a „Mitikus időkbe”. Bogdán Bogdanovic nyilvánította ki először, hogy Lazar csontjainak körülhordozása a rossz politikusok demagógiája; ezzel kenyerezik le a pravoszláv egyházat, s az igazolja háborús szándékaikat. És valóban, a pravoszláv egyház jó munkát végzett, számomra ő a szellemi Jugoszláv Néphadsereg. A háború csak felszíni vetülete annak, ami a mélyben történik – olvastam egyszer egy filozófusnál. Az irodalom majd elbíbelődik ezzel a mélységgel, hisz a világkönyvtárnak hatalmas része viseli az „irodalom és háború” feliratot.

(Novi Vjesnik, 1992. május 29.)

(Radics Viktória fordítása)


A szerző szerb író, 1938-ban született. Magyarul két kötete jelent meg: Európai költésrohadás (Fórum, 1988), Bevezetés a másik életbe (Magvető, 1989). Horvátországba emigrált, most ott él.

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon