Skip to main content

Bölcsek köre

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Budapest 1993–1994-es fejlesztési tervéről volt szó azon a szimpóziumon, amelyet február 12-én rendezett a Főpolgármesteri Hivatal a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. A főpolgármester tájékoztatóját követően Enyedi György, Iványi György, Komoróczy Géza és Sárközy Tamás mondott véleményt az előterjesztésről, illetve fejtette ki álláspontját a főváros fejlesztésével kapcsolatos kérdésekről.

A vitát megelőző sajtóértekezleten Győrffy Miklós felvetette, hogy „professzor urak esetleges pfujolása” vajon befolyásolhatja-e a fővárosi döntéshozókat. A szimpózium sajátos választ adott a kérdésre, mivel az előterjesztést követően a részt vevő professzor urak referátumai – akarva, nem akarva – éppenséggel azt körvonalazták, hogy a főváros vezetőinek valójában milyen kevés lehetőségük van arra, hogy Budapest számára fejlesztési programot dolgozzanak ki.

A Városháza koncepciója szerint a legfontosabb teendő a városközpont tehermentesítése, ezért elő kell segíteni a Belváros területének „széthúzását”. A főváros támogatni kívánja a belső kerületek rehabilitációját, illetve a Belváros déli irányú terjeszkedését. A Kossuth Lajos utcán áthaladó roppant forgalom elterelése indokolja az úthálózat hiányzó gyűrűs elemeinek pótlását, azaz a Hungária krt. továbbépítését is. A tömegközlekedési hálózat fejlesztése abszolút prioritást élvez. 560 autóbuszt kívánnak újakra cserélni, fejleszteni kívánják a villamoshálózatot, elkezdik a csepeli gyorsvasút rekonstrukcióját. A csatornahálózat fejlesztése során elsőbbséget élvez a budai Duna-parti főgyűjtőcsatorna hiányzó elemeinek kiépítése. A rehabilitációs program keretében a főváros 300 millió Ft-os területfejlesztési támogatási alapot, illetve 500 millió Ft-os rehabilitációs hitelalapot hoz létre. Az előbbi összegre a kerületi önkormányzatok pályázhatnak, feltéve, hogy rendelkeznek az érintett terület részletes rendezési tervével, illetve saját forrással.

Az szja önkormányzatoknak jutó hányada 50%-ról 30%-ra csökkent, ami 7,7 milliárd Ft kiesését jelenti a fővárosi költségvetés számára. A tervezett 19 milliárd Ft fejlesztési költségnek csak alig több mint harmadára van jelenleg fedezet, ám a főpolgármesteri hivatal a várost alapvetően hitelképesnek tartja. Demszky Gábor szerint a fejlesztési tervek megvalósulása lényegében attól függ, hogy sikerül-e a tervezett 130 millió ECU összegű hitelfelvételre a szükséges kormánygaranciát kieszközölni. Az erről szóló tárgyalások előrehaladott állapotban voltak, ám a kormányátalakítás a Városháza valamennyi fontos tárgyalópartnerét megfosztotta bársonyszékétől.

A fejlesztési koncepció meghívott opponensei – miközben érezhetően rokonszenveztek a tervvel, illetve a város vezetésével – hozzászólásaikban elvétve érintették csak az előterjesztés tartalmi részeit. Nem mintha nem méltatták volna vitára, például az úthálózat gyűrűs elemeinek pótlására tett erőfeszítések hasznosságát… A meghívottak azt tartották feladatuknak, hogy az amúgy sem szárnyaló fővárosi elképzeléseket szűkebb szakmájuk érvrendszerére támaszkodva „földközelbe” hozzák.

Sárközy Tamás véleménye szerint a kormány és a fővárosi önkormányzat kapcsolata ellenséges. A főváros és a kerületek, illetve a főváros és az agglomerációs települések közötti viszony kaotikus, a hatásköri és felelősségi viszonyok áttekinthetetlenek. Amíg ez a helyzet nem változik, illetve amíg a kormány nem lesz önkormányzatbarát, addig aligha lehet racionális terveket készíteni. Az önkormányzat akkor jár el helyesen, ha lehetőség szerint mindent privatizál, amit csak tud. Jelenleg a privatizáció legfőbb akadálya az, hogy 1990-ben csak a veszteséges közüzemeket adták önkormányzati kézbe, a volt tanácsi vállalatokat nem. Sárközy szerint tehát a privatizáció a megoldás?… Dehogy a megoldás: a hozzászóló a privatizáció feltétlen híve ugyan, de azt ő se állította, hogy az eladások gyógyírt jelentenek az általa vázolt bajokra.

Enyedi György szerint az önkormányzatok ellentmondásos politikát folytatnak a kormányzattal szemben. Miközben politikai függőségüket minimalizálni igyekeznek, a költségvetési támogatás növelésére, tehát pénzügyi függőségük maximalizálására törekszenek. Ez a helyzet nem tartható sokáig, az önkormányzatoknak helyi adók révén meg kell teremteniük anyagi függetlenségüket is.

Iványi György viszont arra mutatott rá, hogy széles polgári réteg hiányában mindez illúzió. A rehabilitáció kapcsán kifejtette, hogy a főváros által elkülönített pénzalap nevetségesen csekély, számítása szerint mindössze 150-200 Andrássy úti lakás felújítására elegendő. A lakosság fizetőképessége és a rehabilitáció költsége között képtelenül nagy a szakadék, a felújításokat az épületek állagmegóvását tízszeres lakbéremelés sem fedezné. A lakásfelújítás és lakásépítés hosszú távú jelzáloghitelezésének feltételei kidolgozatlanok. A főváros tehát valójában nem szuverén, és ennélfogva nem is hitelképes. Iványi elrettentő franciaországi példákra hivatkozva óvott attól, hogy az önkormányzatok vállakozásba fogjanak. A kényszerű „megoldás”: a fővárosnak „konvertálnia” kell vagyonát, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a tágan értelmezett Belváros funkcióváltása elkerülhetetlen… Természetesen Iványi is elismerte, hogy mindez cseppet sem megoldás, sőt, éppen ezáltal válik bármiféle várostervezés lehetetlenné.

Komoróczy Géza hangsúlyozta a főváros önálló kulturális arculatának fontosságát, és méltatta a város ez irányú erőfeszítéseit. Úgy vélte, óvni kell minden zöldterületet, és arra kell törekedni, hogy a város önálló kis tájegységek együtteseként fejlődjön.

Megköszönve a meghívott szakértők közreműködését, a város vezetői azt tartották feladatuknak, hogy az opponensek gondolatait a hétköznapok gyakorlatára hivatkozva „földközelbe” hozzák. Elvétve érintették csupán a vendégek által felhozott érveket: elmagyarázták például, hogy egy széles körű ellátási felelősséggel bíró önkormányzat akkor sem privatizálhat mindent, ha egyébként gazdaságossági megfontolások ezt diktálnák.

A közgyűlés a következő hetekben tárgyalja a főváros költségvetését.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon