Skip to main content

Druzsba tanár úr

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


„Arra figyeltünk fel, hogy nagyon sok egyéni korrepetálást tart, lányokkal. Szépségversenyt rendezett az iskolában.” (F. Lászlóné, a H. úti általános iskola igazgatója volt beosztottjáról, V. Gáborról.)

„Egyszer iskolai rendezvény volt, amit fél 8-ig engedélyeztem. Este 9 órakor bementem az iskolába, és hazaküldtem a gyerekeket, de ő megbeszélte velük, hogy itt és itt gyülekezzenek, és folytatják a bulit. Nyáron Telkibányán volt iskolai tábor. Mikor meglátogattam őket, a táborvezető kétségbeesve panaszkodott, hogy V. Gábor bejár a lányok sátrába, befekszik az ágyukba. Mikor felelősségre vontam, közölte, hogy a XIX. ker. Rendőrkapitányságon feljelentést tett ellenem, mert üldözöm. A szakfelügyelő szerint sem a matematika, sem a fizika oktatása nem volt megfelelő. A szakfelügyelő látogatása után elment egy másik iskolába.” (Sz. M. Tiborné, a H. úti általános iskola korábbi igazgatója.)

„A takarítónő szólt, hogy nem tud bemenni, mert belülről zárva van az ajtó. V. Gábor korrepetált a teremben. Lányos szülők bejöttek panaszkodni, hogy a tanár úr du. 2 és 4 óra között volt náluk családlátogatáson, amikor csak a gyerek volt otthon, és a szülőket nem várta haza. A nyári táborban lekente magát vajjal és borotvahabbal, és a gyerekek tisztították le.” (M. Sándor-né, a K. utcai általános iskola igazgatója.)

„A szertárra belülről zárat szereltetett fel, és itt korrepetálta a gyerekeket, de nem kaptam semmi jelzést. Annál több gond volt a tanításával. Távozása után hónapokig korrigáltuk az újításait. Pl.: a két párhuzamos VII. osztálynak úgy adta le az anyagot, hogy az egyikben rendesen a könyv elején, a másik osztályban a könyv közepén kezdte a tanítást, mondván, így nem tudnak puskázni egymásról. Utasítottam, hogy a másik osztályban is kezdje az elejétől tanítani a könyvet. Szakfelügyelőt kértem, aki megállapította, hogy mindent rosszul csinál. A tanári kar zömével nem volt beszélő viszonyban, nem is köszönt.” (K. István nyugdíjas iskolaigazgató.)

„Én őt gyerekeknek még a közelébe sem engedném. Pedagógusnak teljesen alkalmatlan.” (N. Frigyes, V. Gábor első pedagógusi munkahelyének oktatásvezetője.)

A Budapesti Műszaki Egyetem Rektori Hivatalának ügyintézője: „Ezzel a képesítéssel szakmai gyakorlatot lehet vezetni szakmunkásképzőben, általános iskolában vagy műhelygyakorlatot szakközépiskolában. Matematika, fizika tantárgy oktatására ez a képesítés nem jogosít.”

Részlet V. Gábor szakmai önéletrajzából, amellyel megpályázta a dolgozók általános iskolája és gimnáziuma igazgatói állását:

„Mivel mindig is újító, dinamikus ember voltam, pedagógus és nemcsak oktató, ezért elég sok helyi vezetői konfliktusom volt. Eközben a módszereimet és elgondolásaimat elismerték, támogatták, elmenetelem után a helyzetet fenntartották… Tudományos munkámban ott tartok, hogy iskola- és nevelési koncepcióm kész, s ennek fényében nevelés- és tantervelméleti kutatásokat folytatok a közoktatás munkával nevelő tevékenységeinek hiányairól, okairól, az elmúlt évtizedek dokumentumai, publikációi alapján. Ez képezi bölcsészdoktori disszertációm témáját, melyet egy-másfél év múlva szeretnék megvédeni (témám már doktori eljárás alatt van, várják az opponencia témáját-tárgyát).”

Részlet a kerületi bíróság 1989. szept. 18-án kelt – nem jogerős – büntető ítéletéből:

„…vádlott bűnös a nevelése alatt álló személy sérelmére folytatólagosan elkövetett megrontás bűntettében, ezért a bíróság 3 év és 4 hónap börtönbüntetésre, mellékbüntetésül 4 évi pedagógusfoglalkozástól eltiltásra és 4 évi közügyektől való eltiltásra ítéli.”

Az ítélet indoklása szerint a bűnügyben a vádlott a bűncselekményt egy 12 éves, 6. osztályos általános iskolai tanuló sérelmére követte el. A bűncselekmény elkövetésének tényét a sértett és osztálytársai tanúvallomása, valamint az igazságügyi szakértői vélemény támasztotta alá, a vádlott tagadott.

A Fővárosi Bíróság 1990. szept. 21-én kelt jogerős ítéletével a vádlottat bebizonyítottság hiányában felmentette az ellene emelt vád alól.

A másodfokú bíróság megállapítása szerint nem nyert minden kétséget kizáróan bizonyítást az, hogy a vádlott a terhére rótt bűncselekményt elkövette.

(A sértett kislány tanárnője szerint a gyerek fantáziaszegény; a Fővárosi Bíróság által kirendelt igazságügyi szakértői vélemény szerint: intenzív nappali ábrándozó.)

H. Miklós magyar–történelem szakos tanár az iskolában, amelynek V. Gábor az igazgatója kíván lenni, s egyben a kerületi önkormányzat képviselője, az oktatási bizottság tagja.

Az iskolaigazgatói pályázatra 1991 márciusában egyetlen pályázat érkezett: V. Gáboré.

H. Miklóst az önkormányzat felkérte, hogy tájékozódjon a jelöltről, és számoljon be tapasztalatairól a szakbizottságnak.

A képviselő úr lelkiismeretes, alapos ember. Utánajárt a pályázónak. Megkérdezte a korábbi munkáltatókat, és a fent leírt információkat kapta: tapasztalatait – természetesen – megosztotta a kinevezés tárgyában hatáskörrel rendelkező képviselőtársaival. Az oktatási bizottság a pályázó kinevezését nem javasolta, a döntés a képviselő-testület feladata volt.

A kerületi önkormányzat a kínos témára tekintettel a napirend tárgyalásakor zárt ülést tartott; ezen a pályázatot eredménytelennek értékelte, és új pályázat kiírását rendelte el.

A képviselő-testület döntése nem nyerte el V. Gábor tetszését, ezért rágalmazás címén pert indított a pályázatában elhallgatott, de Horváth képviselő által feltárt eseményekkel kapcsolatban. Feljelentésében hangsúlyozta, hogy a képviselő eljárása jelentős érdeksérelmet okozott, hiszen emiatt nem kapta meg az igazgatói állást.

A kerületi bíróság tanácsvezetője, dr. Dömötör Gyöngyi teljesen egészében osztotta a feljelentő álláspontját. A 2. B. XX. 539/1991. sz. ítéletében túlbuzgónak, sőt rágalmazónak minősített képviselőt három hónap – felfüggesztett – fogházbüntetésre ítélte.

Az ítélet hangsúlyozza, hogy az önkormányzati képviselő „azzal, hogy a magánvádló után nyomozott, olyan hatáskört tulajdonított magának, amellyel állampolgár nem rendelkezik. Magánnyomozásának valódi okát, indítékát nem adta, a magánvádlót előzetesen nem is ismerte. A vádlott messze túlterjeszkedett a szabad véleménynyilvánítás állampolgári jogán, amikor a büntetlen előéletű magánvádlóról értékítéletet mondott.” A bírónőtől a kerületi önkormányzat is megkapta a magáét: „Az 1991. június 25-i önkormányzati ülésen – V. Gábor pályázatával kapcsolatban – ugyancsak sajátos, törvénysértő jogértelmezés történt. Olyan határozatot hoztak, hogy nem hoznak határozatot. A szavazás »eredményét« a polgármester akként hirdette ki, hogy a testület nem nevezi ki V. Gábort igazgatóvá, új pályázatot ír ki.”

A bírónő az ügyet az alábbiak szerint summázta: „A bíróság a fentiekben vázolt történések alapján arra a meggyőződésre jutott, hogy V. Gábor az igazgatói állást H. Miklós vádlott kijelentései, híresztelései, illetve a bizottságban, majd az önkormányzati képviselő-testületi ülésen képviselt »álláspontja« miatt nem kapta meg.

A magánvádlót ezzel jelentős (erkölcsi és anyagi) érdeksérelem érte.”

H. Miklós a Fővárosi Bírósághoz fellebbezett. Nehezen akarja elhinni, hogy képviselői feladatának lelkiismeretes teljesítését a társadalom fogházbüntetéssel méltányolja. Nem fér a fejébe, hogyan lehet egy pályázat szabályszerű elutasításából bűncselekmény. Hiszen annak, aki egy intézmény vezetői tisztét megpályázza, számolnia kell azzal, hogy a személyét szakmai, emberi és erkölcsi szempontból is mérlegre teszik. A képviselő-testület csak akkor dönthet felelősséggel, ha a jelölt alkalmasságát megvizsgálja. A pályázatot benyújtó személy szakmai felkészültsége, múltja és jelene nem magánügy, a döntést hozó testület nem hagyatkozhat arra, amit a jelölt önmagáról állít.

Vajon mit szólna a bírónő ahhoz, hogy ha ítéletéért most az önkormányzat tenne feljelentést ellene „hatóság megsértése” címén? Vajon mikor tanulja meg a társadalom, hogy aki akár közszereplőként, akár egy közszolgálati tisztség pályázójaként a nyilvánosság elé lép, annak a nyilvánosság átható tekintetét is el kell viselnie.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon