Skip to main content

Ez se, az se…

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
A főváros szociális programjáról


A főpolgármesteri program szociálpolitikával foglalkozó húsz oldala a maga nemében tisztességes írás. Nincs is vele más baj, csak a neme meg a tisztessége. Ugyanis a fővárosnak inkább tisztességtelen programra lenne szüksége. A program a fővárosi önkormányzat hatásköréhez igazodik, az a hatáskör viszont nem értelmes szempontokhoz igazodik, ezért aztán a hatáskör szerénységéhez szabott program sem lehet eléggé értelmes.

Az egészségügyi fejezet bevezetésében azt olvassuk, hogy „programunkat a folyamatban lévő törvényhozási munka irányát figyelembe véve dolgoztuk ki”. Mintha bizony lenne neki kiszámítható iránya. Ami pedig a szociális törvényhozást illeti, még kevésbé van. A kerületnek is – tisztelet a kivételnek – inkább antiszociális indulataik vannak, mintsem szociális programjuk. Két semmi közé pedig bármit rakunk, nem lesz belőle szendvics. Nem lehet mást tenni, mint kilépni abból a hatásköri résből, amit a fővárosnak meghagytak és gátlástalanul beleszólni a mások dolgába: a törvényhozáséba, a kormányéba és a kerületekébe például. A főpolgármester nem tudja másképp leírni a fővárosra szabott cselekvési programját, csak úgy, ha állást foglal a maga koncepciója és a főváros érdekei szerint abban, hogy a törvényhozásnak milyen irányban kellene lépnie, hogy a kormánynak milyen teendői vannak és a kerületeknek milyen szempontokat illene figyelembe vennie. A kívülre szóló ajánlások keretében lehet elhelyezni csak a fővárosi teendőket, ebben a keretben lehet bemutatni azt, hogy milyen lépesek milyen következményekkel járnak a fővárosra nézve, mire hogyan tud vagy nem tud reagálni a főváros. A főváros első emberének nemcsak helyi kötelezettségei, hanem országos tekintélye, politikai befolyása, véleményformáló ereje is van, és azért van, hogy használja.

Néhol persze használja. Állást foglal a családsegítő központok, mint szociális alapintézmények mellett (amivel lelkesen egyetértek), állást foglal a túlterhelt segélyezési rendszer diszfunkcióinak feloldása mellett (olyan irányban – a visszatérítendő támogatások irányában – amivel történetesen nem értek egyet), de igen lényeges kérdésekről nem szól, és nincs a programnak átfogó elvrendszere, nincs irányzata. A program – a részletkérdések halmaza.

A főváros nagy drámájáról, az országon belülről és kívülről érkező szociális menekültek áradatáról a szociálpolitikai fejezetben szinte szó sem esik, csupán a főváros és az agglomeráció viszonyát vizsgáló fejezetben találunk erről néhány semmitmondó megjegyzést. Pedig a főpolgármester személyesen már többször foglalkozott részletesebben is ezzel a kérdéssel. Itt lenne a helye megjelölni azokat a törvényhozási (például idegenrendészeti) és kormányzati lépéseket, amelyek a főváros helyzetét enyhíthetik. Ha a program nem foglalkozik külön ezen lépések megtételének vagy elmaradásának a következményeivel, a borúsabb és még borúsabb eshetőségekkel, akkor a hajléktalanság kezelésében is hiányzik a viszonyítási alap. Pedig a hajléktalanság kezelése a szociális program talán legjobban kidolgozott részterülete, s különösen üdvözlendő az a szándék, hogy a hajléktalanok szállásait önálló hálózatként működtessék, s a hálózat középpontjába a Dózsa György úton kiépítendő krízisintervenciós, egészségügyi és szociális állomást állítsák. Az egész programon végighúzódik az a törekvés, hogy a közvetlen, materiális segítségnyújtáshoz, a fedélhez, a segélyhez hozzákapcsolódjanak azok a szolgáltatások, amelyek az élethelyzet rendezését segítik elő.

A kampányígéretekhez képest

Demszky Gábor kampányának középpontjában állt az az ígéret, hogy gondoskodni fog azokról, akiknek nincs fedél a fejük felett, akiket az a veszély fenyeget, hogy villany, fűtés nélkül maradnak, hogy az utcára kerülnek. Ehhez képest nem tudjuk, hogy a hajléktalanság kezelésére tett és tervezett valóban széles körű intézkedések a hajléktalanok mekkora hányadát érhetik el, mennyien rekednek kívül, s hogy alakulnak ezek az arányok. Ami pedig a többit illeti… A szociális program a közüzemi díjakat fizetni nem tudó családok védelméről összesen annyit mond, hogy „a jelenlegi pénzbeli szociális támogatásokat és a családsegítő tevékenységet koncentrálnunk kell a veszélybe került lakhatás fenntartására”. Ez enyhén szólva nem sok és nem is világos, a kampányígéretekhez képest – semmi. Szó kerül egyes „speciális csoportok” (jogcím nélküliek, szolgálati lakásban lakók stb.) lakhatásának védelméről, de az önkényes beköltözőkről említés sem történik. A főpolgármesteri program semmilyen formában nem foglal állást a kilakoltatásokkal kapcsolatban. Még olyasfajta ajánlás megtételére sem vállalkozik, mint amilyet Demszky őszi körlevele tartalmazott.

Nem tér ki a program arra sem, hogy miként próbálja a főváros kezelni azt az antiszociális, antiszolidáris közhangulatot, amely a fővárosban (is) a kerületi önkormányzatok többségében kialakult.

A bólintás rövid mozdulat, a fejrázás hosszasabb. Ez már csak így van. Hangsúlyos igenlést érdemel a szociális otthonokra vonatkozó több éves szakmai program vázlata, amelynek az a lényege, hogy „az izolációt és a szegregációt az integrálódás kányába fordítsa vissza”. Itt csak azt hiányolhatnánk, hogy a szöveg nem utal azokra a visszaélésekre, korrupciós ügyekre, amelyek a fővárosi kezelésben álló szociális otthonokban is előfordultak s tán most is előfordulnak.

Fontos programpont a Fővárosi Szociális Központ létrehozása, fontos, hogy az illetőség nélküliek ügyeinek intézése végre megoldódjék.

És a piszkos anyagiak?

A szociális program terjedelmének feltűnően nagy részét, mintegy 30%-át foglalja le az egészségkárosultakról és a fogyatékosokról szóló rész. Itt némi műfaji töréssel egy színvonalas kistanulmány ékelődött a programszövegbe, de hát ez a műfaji törés legyen a legnagyobb bajunk. Az egész program szellemének megfelelően ebben a részben is a családközpontú rehabilitáció, az integráció áll a középpontban. Csak azt nem lehet tudni, hogy ez a szegény budapesti eklézsia mennyit tud áldozni erre az iszonyúan költséges területre.

A piszkos anyagiakról általában semmit sem lehet megtudni. A jövőre vonatkozó számokat és adatokat az egész programszövegből kiirtották. Egyáltalán nem lehet tudni, hogy a különböző programrészek mögött milyen számítások állnak.

Hiányzik az anyagból a szociális foglalkoztatáspolitika. A program nem reagál azokra a javaslatokra, hogy az utcai árusítás rendezésénél, az engedélyek kiadásánál szociális szempontok (is) érvényesüljenek.

A főpolgármesteri program fejezetei először külön-külön sovány füzetekben jelentek meg, majd elkészült egy kövérkésebb kötet, amely egybefogja a részprogramok némileg tömörített változatait. A főpolgármester az előszóban azt ígéri, hogy ebben az egybefogott változatban a „résztanulmányok belső összefüggései átláthatóvá” válnak. Nos, nem válnak átláthatóvá, legalábbis, ami a szociális politikát illeti.

Nem látható át például, hogy a belső városrészek rehabilitációs programjának szociális hatásaival miként számoltak. A „rehabilitált” városrészekből tízezres nagyságrendben kiszoruló, oda már „nem való” szegényebb rétegek életének újraszervezésére, ennek a nagyarányú, fájdalmas mozgásnak a levezetésére nincsenek elképzelések. Az érintettek leginkább abban reménykedhetnek, hogy úgysem lesz pénz Madách sugárútra.

Nincsenek feltárva a kapcsolatok a szociális politika és az oktatáspolitika között sem, a közbiztonság kérdésével pedig a program egyáltalán nem is foglalkozik.

Budapestnek programot csinálni a jelenlegi lehetetlen körülmények között igen hálátlan dolog, szétcincálni pedig igen hálás dolog. Hát bizony, ez a hatalmi többlet ellentétele.


Hivatkozott cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon