Skip to main content

Ne féljünk a szociális bizonyítványtól!

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
A főváros szociális programjáról


Kissé joviális belenyugvással nézem a mai lázas programalkotó tevékenységet, mert tükrözi a lakosság demokráciába vetett hitét, azt az érzést, hogy van értelme vitázni, programokra szavazni – hátha lesz is belőle valami. Töretlen programalkotó kedvünk tehát cáfolja a parlamentális és az önkormányzati demokráciába vetett hitünk lankadásáról szóló híreszteléseket.

Polcaim túlzsúfoltsága miatt nemrég kellett megválnom vagy húsz 1995-ig, majd 2000-ig kitekintő jóváhagyott távlati tervelképzeléstől. Ne feledjük, hivatalosan tavaly volt a tervciklus záró éve! – azután „liberó-program”, majd hároméves stabilizációs program (egy évet sem élt), ezt követte a „kék szalag átmeneti időszak”, MDF-program (és persze a többi párt programja), a „Nemzeti megújhodás” programja és a „Kupa-program”. Épp a sok-sok részlet tette idő előtt szakállassá a programokat. A röviden áttekinthető program iránti igényeim általában két érvvel szemben buktak meg. Az egyik: rövid program sem készíthető a részletek kellő ismerete nélkül. A másik: az emberek igénylik a mindentudó csodaprogramokat, a szakértelem hiányának tekintik a röviden megfogalmazott célokat. Sajnos, ma elképzelhetetlen bármely párt bármely polgármesteréről, hogy csak annyit mondjon: „a főváros szociális feladatainak egy részét nem közvetlenül a Főpolgármesteri Hivatal látná el, hanem alapítványokon keresztül. A főváros ingatlanapportot, készpénzt juttat az ilyen céllal alakult alapítványok számára, készpénzzel segíti őket, cserébe elvárja, hogy a kuratóriumi képviselőjén keresztül a fővárosi elképzelések is tükröződjenek az alapítvány tevékenységében.”

A kilábalás tőlünktől gyökeresen eltérő stratégiáját nem érzékelem. Nincsenek csodák, a szociális gondok bármely párt szemszögéből szinte ugyanazok, javallott terápiájuk sem térhet nagyon el egymástól. A hajléktalanok, idősek, munkanélküliek helyzetének felmérésével és állapotuk orvoslásával egyetértek. Én nagyobb hangsúlyt fektetnék az ifjúsági problémák feltárására és kezelésére. A mai lakástalanság és munkanélküliség ezt a réteget veszélyezteti legjobban, a megnyíló határok droggal áraszthatják el a kallódó ifjúságot.

Nagyobb nyomatékkal foglalkoznék a nagycsaládosok problémájával. A megörökölt családgyűlölő adó- és szociálpolitika 1991-ben egyértelműen súlyosbodott. Sajátos ellensúlyt képezhetne a központi kormányzat család nyomorító intézkedéseivel szemben egy nagycsaládóvó program – de erre úgy látom, nincs fővárosi hajlandóság sem. Ennek oka lehet a szabad demokraták ideológiai zavarodottsága: a filozófiai értelemben vett egoizmusról és individualizmusról Magyarországon sokan azt hiszik, hogy azonos a liberalizmussal. Nyugat-Európában a történelmi körülmények már régen szétválasztották egymástól az „énközpontú”, az „egyénközpontú” és a „családközpontú” filozófiákat. Ott nem lehetne egybecsúsztatni a „családközpontú”, a „nemzetközpontú” és az „államközpontú” nézeteket, hiszen a család és a nemzet között élő hagyomány a városközpontúság vagy a regionális öntudat is.

Elsősorban abban kell segíteni rászorulókat, hogy saját magukon segíteni tudjanak – ezzel örömmel egyetértek. Bővíteni kellene azokat a formákat, amelyek átmenetileg és feltételesen nyújtanak segítséget. Ahogy egy vállalat talpra állítását feltételekhez köthetik, úgy egy család talpra állítása során is vizsgálni kell, milyen általános és egyedi körülmények idézték elő a szociális segélyek iránti igényt. Amennyiben a háztartás-gazdálkodás javításával, a munkalehetőségek kihasználásával, káros szenvedélyekről való lemondással a család talpra állítható, akkor ezt meg kell tőle követelni. Éreztetni kell vele, hogy szerencsés, százezernyi segélyre jogosult megsegítésére nincs lehetőség, magatartásváltással honorálja a segítséget – és ne csak követelőzzön.

Leomlottak a Patyomkin-főváros díszletei. Óriási méretű a szlamosodás, a szegénység, a máról holnapra élés állandósuló bizonytalansága. Nem tudok egyetérteni a kötetben megalázónak minősített szegénységi bizonyítvány elítélésével. Ha a Főpolgármesteri Hivatal olyan „szociális bizonyítványokat” állít ki, aminek az első oldalára a fővárosi polgár beírhatja fővárosi szociális célú alapítványokba történő befizetéseit – ennek fejében jogosult lesz meghirdetett jótékonysági esteken, alapítványi közgyűléseken térítésmentesen részt venni –, a bizonyítvány következő oldalait pedig a segélyezésre szorulók használják, akkor ez a bizonyítvány nem lesz megalázó. Nem az emberi jogok megsértése, ha ezeken az oldalakon szerepel az APEH adóigazolása, az igénybe vett ruha-, élelem-, tüzelő- vagy tanszersegély. Én nagyon helytelenítem azt a kijelentést, hogy „a személyiség védelmében tiltja a különböző támogatásokra vonatkozó adatok összekapcsolását, regisztrálását”. Ez csak a csalóknak kedvező tilalom – segélyekre csak az legyen jogosult, aki igazolni is tudja rászorultságát, és nem markol fel több helyről több segélyt – nehéz helyzetbe hozva a szégyenlősebb és becsületesebb rászorulókat. Emellett nem a bizonyítványt kiállító hatóságok kapcsolják össze az adatokat a segélyezett háta mögött, hanem maga a rászoruló viszi magával a könyvecskét és íratja be a porcióját. Épp a társadalom segítő kedve fenntartása érdekében – nem szabad engednünk a visszaélési lehetőségek megideologizálásának sem!

A fővárosi segélyek növekedésének ne legyen oka az, hogy „terjed az alkoholizmus, a drogok használata”. Egyik sem olcsó mulatság, átlag feletti jövedelműek passzióit viszont ne finanszírozzuk közpénzekből. (Egy adat: az átlagjövedelem-szint alatt élők alkoholfogyasztása harmada-negyede a magas jövedelmű népességnek.)

Mint kormánypárti képviselő, nehezményezem azt a megállapítást, hogy „az alaptendencia is hibás, hiszen az érintettek nem segélyek formájában kívánnak jövedelemhez jutni”. Az alaptendencia nem a segélyezés, hanem a tulajdonreform; 1991-ben több tízezer egyéni és csoportos vállalkozás beindítása – és a ráfizetéses nagyüzemek leállítása. Nos, ez utóbbi miatt terjed a segélyezés – az első kettő miatt mérséklődik.

Helytelenítem – mint újpesti is –, hogy „szétszórt vagy ellátatlan feladatok keretében” legyen fővárosi létminimum-számítás. Jelenleg nem ellátatlan ez a feladat: van gazdája is (Újcsakö).

Nem szerencsés szociális és művelődési feladatokat összehozni a „Cigány Szociális és Művelődési Módszertani Központ” keretében. Aki pénzt áldoz szociális célra – nem biztos, hogy jó néven veszi, ha elutazzák, eltáncolják, elhegedülik a más funkcióra szánt pénzét. Én a két funkció határozott szétválasztását helyeseltem volna, így a finanszírozás feltételei is korrektebbek.

A kórházak – mivel betegnapok után kapják meg a különböző gyógyszer-, étel- stb. normákat – állítólag érdekeltek a kórházi utógondozás megnyújtásában, sőt a szociális célú gondozás vállalásában is. Ha ez igaz, nem osztom a kötet panaszát, ami szociális intézményekben rejtett kórházi utógondozás folytatását vélelmezi.

Óvatosan a „nagy létszámú szociális intézmények lebontásának” programjával! Vannak hátrányai is egy ilyen intézménynek, de akár a mai szűkös normák gazdaságosságát nézzük, akár a legkülönbözőbb szakorvosok „gazdaságos” foglalkoztatását – vannak előnyei is. A főváros – ingatlanai révén – beszállhatna nemcsak szociális, hanem piaci alapon működő idősgondozásba is. Magyarországon a jómódú magukra maradt idősek még térítés ellenében sem tudnak hová bejelentkezni.

Amikor az MDF lakásprogramját kidolgoztuk, nagy súlyt helyeztünk arra, hogy ne alakuljanak ki „szociális” negyedek – ahová majd a rendőrök sem mernek bemenni. Minden házban van rossz fekvésű vagy kis lakás építésére alkalmas terület – minden ilyen lehetőséget ki kell használni, és meg kell előzni a szegregációt. Egyetértek tehát azzal, hogy a fővárosi program „teríteni” kívánja a szociális problémákat, akár az agglomerációs kör határáig is.


Hivatkozott cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon