Skip to main content

Fenék a küszöbön

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Horn Gyula külügyi államtitkár érve­lése a parlamentben (1988. október)


Nagyon tiszteletreméltónak tartom az Akadémia erőfeszítéseit, és azt is, ahogyan állást foglalt az ügyben. Kedves Király Zoltán, ebben az állásfoglalásban nem az van, hogy módosítsa a kormány a szerződés szövegét, hanem az van, hogy függessze fel, halassza el az építkezést… Mi ezzel a probléma? Az, hogy nemzetközi jogi szempontból erre alapvetően két esetben van lehetőség. Az egyik: abban az esetben, ha azok az alapvető körülmények változtak meg, amelyek lényeges alapul szolgáltak a szerződés megkötéséhez. Másodszor, ha gyökeresen átalakul a még teljesítendő kötelezettségek mértéke.

Észrevételek a dunakiliti keresztgát megépítését szorgalmazó ország­gyűlési határozati javaslathoz


1. A szigetközi vízpótlás szempontjai a keresztgát létesítését nem indokolják.

1.1 Többé nincs technikai akadálya annak, hogy a szlovák fél a mosoni vízkivételen biztosítsa a szigetközi ágrendszer (a Mosoni-Duna felső szakasza, a mentett oldali belvízi csatornák és a hullámtéri ágak) vízpótlásához természetvédelmi szempontból szükséges 45 m3/sec hozamot.Január 12-i számunkban részletesen foglalkoztunk a küszöbön álló szigetközi vízpótlás kormány előtt fekvő terveivel. A vízügy és az érte felelős minisztérium azt pártolta, hogy építsük meg végre a fenékküszöböt vagy ennek vízből kilátszó változatát, a keresztgátat Dunakilitinél. Ez esetben üzembe kell helyezni a kiliti duzzasztózsilipet, sőt esetleg a tározót is; márpedig e két objektum – mint a Bős–Nagymaros-vízlépcsőrendszer „fő létesítménye” – eddig tabunak számított, mivel tartani lehet attól, hogy használatuk rontja esélyeinket a hágai perben. A környezetvédelmi minisztérium álláspontja az volt, hogy a már kiépült vízpótlórendszer (elsősorban a mosoni-dunai vízkivétel) fenékküszöb és szivattyúzás nélkül is alkalmas a Duna elterelése okozta károk enyhítésére, ha e rendszerbe elegendő vizet juttat a szlovák fél; de ha mégsem, akkor szükséghelyzet áll elő, amit a szivattyús vízpótlással kellene megoldani. Mivel azonban a Duna el van terelve – hangsúlyozta a környezetvédelmi tárca –, egyik műszaki megoldás sem óvja meg a Szigetközt a talajvízszint-csökkenés okozta végleges pusztulástól. Tudomásunk szerint a fenékküszöb-pártiak nem cáfolták érdemben ezt az érvelést.

Végül a kormány attól tette függővé a döntést, sikerül-e a miniszterelnöknek garanciát kapnia szlovák kollégájától a vízmegosztást illetőleg. A szigetközi vízpótlás ügye ezzel magasabb szférákba emelkedett: abba a konstellációba, amelynek a magyar–szlovák alapszerződés nyélbe ütése kimondatlanul is része. A január 25-i Horn–Meciar-találkozón a magyar fél ígéretet kapott arra, hogy Szlovákia jóval több vizet enged át az Öreg-Dunába, mint eddig (ám tegyük hozzá: jóval kevesebbet, mint amennyi az Európai Közösség 1993. decemberi ajánlásában szerepel), sőt mi több, elegendő vízpótlás érkezik a Mosoni-Dunába is. Ennek fejében viszont meglesz a fenékküszöb.

A találkozó után nyomban megváltozott a hágai per viteléért felelős külügy álláspontja. Január 9-én Szénási György, aki a nemzetközi bíróságon a magyar kormányt képviseli, még ekként foglalt állást: „A szlovák fél következetesen elzárkózik a vízmennyiség akár csak kis mértékben való növelése elől, így az EK ajánlását is elutasította, csupán annak egy része (fenékgátak) megvalósítására mutatott készséget. A magyar fél… természetesen nem mehetett bele, és a jövőben sem mehet bele ilyen, a perben képviselt pozícióval ellentétes ajánlatba… A nemzetközi jogászok semmilyen olyan műszaki megoldást nem támogatnak (legyen fenékgát vagy bármi más műtárgy igénybevétele), amely anélkül valósulna meg, hogy az elterelés előtti állapothoz közelítene, azt sugallva ily módon, hogy a magyar fél belenyugodna… a fennálló vagy ahhoz közeli állapotba…” Mi több – kockáztatta meg Szénási, nemzetközi jogi szakértők véleményére hivatkozva – „minél kevésbé hasonlít egy megoldás a szlovákok által javasolthoz, annál könnyebb azt védeni”. A külügy azonban bekért más külföldi jogászvéleményeket is, és a Horn–Meciar-találkozó előestéjén, január 23-án meg is érkezett egy olyan állásfoglalás, mely szerint nem lesz semmi baj a fenékküszöbbel, ha egyúttal a szlovákok garantálják, hogy több vizet kapunk. Horn aztán habozás nélkül ezt az útmutatást követte.

A külügy jogásza, Torzsa István úgy nyilatkozott a múlt héten az Objektívnek, hogy a fenékküszöb, mint ideiglenes megoldás nem rontja hágai pozíciónkat. Hirtelen az „ideiglenes” jelzőre tevődött át a nemzetközi jogászi hangsúly, ennek örve alatt a dunakiliti zsilip is üzembe helyezhető, mivel „fő létesítmény” mivolta szintén ideiglenessé lényegül át. Ugyanakkor a vízügy – legalábbis Jakus György, az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság vezetője – nem ideiglenes dimenziókban gondolkodik. Az Objektív kérdésére, miszerint a vízlépcső megépítése tulajdonképpen hasznos-e a Szigetköznek, az igazgató így válaszolt: igen, hasznos.

A kulcs tehát a külügy kezébe került, s örve alatt a vízügyért felelős tárca – élén az SZDSZ-es Lotz Károly miniszterrel – parlamenti határozati javaslattal szorgalmazza a korábbi szivattyúpárti álláspont megváltoztatását. A javaslat január 30-án került a Ház asztalára, és másnap már meg is szavazták rá a sürgősséget (senki nem észrevételezte, hogy e szavazást a házszabály szerint csak egy hét múlva ejthették volna meg). Február 1-jei ülésén a környezetvédelmi bizottság nehezményezte ugyan, hogy az előterjesztés a „keresztgát” kifejezést használja a létesítendő objektum megjelöléseként – a vízügy a beterjesztett terminus technicust akként védelmezte, hogy a „keresztgát” szó nem lényegileg, hanem csak a „fordítás miatt” mutat eltérést a „fenékküszöb” megjelöléstől –, összességében azonban simán átment az előterjesztés, bár a jelen lévő szabad demokrata képviselők nemmel szavaztak a tárgyalásra alkalmasság kérdésében. A szocialista képviselők legtöbbje a helybéliek kívánságára hivatkozott. Valóban, a szigetközi önkormányzatok és a Győr-Sopron-Moson megyei önkormányzat megjelent képviselői amellett törtek lándzsát, hogy, mivel eddig nem született kielégítő megoldás, „eddig senki nem hallgatta meg a szigetköziek véleményét”, legyen fenékküszöb. Lám, a kormány-előterjesztés is azt írja: „a korábban elfogadott szivattyús víztáplálás nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket”. Baráth Etele bizottsági elnök – és nyomában a bizottság – annyiban módosította a diagnózist, hogy a „szigetközi vízpótlás érdekében hozott korábbi országgyűlési határozatok végrehajtása nem volt kielégítő”. Finom fülekre szabott szövegezés ez – nem föltétlenül a választott megoldással, inkább a végrehajtással volt baj –, de nem sokat változtat a lényegen. Mint ahogy az sem, hogy az SZDSZ-es frakció, tekintettel az egyszerre feszítő koalíciós pozícióra és környezetvédelmi vonzalmakra, nem írta elő kötelezően tagjai számára, hogy egyetértsenek a Lotz által jegyzett javaslattal. (Egy próbaszavazás tanúsága szerint a frakció valamivel több, mint fele egyetért, kb. tíz százaléka nem ért egyet az előterjesztéssel, a többiek tartózkodnak.)

Hogy miképp dönt majd a parlament, az aligha kérdéses. Esetleg, módosítva a határozati javaslatot, a kormányra bízza a vízpótlás mikéntjének „részletkérdését” – a döntés ez esetben is könnyen megjósolható. De vajon megkapjuk-e a szlovákoktól buzgalmunk jutalmaként az ígért vízmennyiséget? Szóban kaptunk erre garanciát, az írást február végéig kell produkálni, külügyes szinten. Ha előbb meglesz a parlamenti határozat – márpedig, figyelve a nagy buzgalmat, nem zárhatjuk ki ezt –, a vízmegosztási ígéret könnyen mézesmadzaggá válhat. Az átengedett vízmennyiségről eddig is módszeresen nagyobbat mondtak a szlovákok, mint a magyarok. A fejlemények baljósak: azt tükrözik, hogy hátrább léptünk a hágai oppozícióból a „peren kívüli” egyezkedés felé. Ha tovább hátrálunk, akkor Európa végképp nem szabhat már gátat a Meciaroknak és Bindereknek.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon