Skip to main content

Jakab Károly „meggyógyult”

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Beszélő-sikertörténet


Előtörténet


Emlékeznek még első számunkra? Ilyesmi nálunk nem fordulhat elő címmel, egy hazai politikai pszichiátriai ügyet ismertettem, a „paranoiássá” nyilvánított Jakab Károly szátoki lakosét.

Jakab 1917-ben született, okleveles mezőgazdász, jelenleg nyugdíjas és éjjeliőr. 1948-ig a Nemzeti Parasztpárt járási vezetője volt 1956-ban újjáalakult pártja megyei titkára. A Rákosi-korszakban két évet töltött börtönben, 1974-ben ismét letartóztatták, „államellenes izgatás” címén. A vád szerint a munkásszálláson, ahol lakott két-három nemkívánatos politikai kijelentést tett. Emiatt 1975-ben hat hónapi felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. (Elvégezvén az ilyenkor szokásos vizsgálatokat teljes mértékben beszámíthatónak találták.) 1978-ban a helyi tanács levelet kapott Jakabtól, amelyben a demokratizmus hiányát és a közbizalommal való visszaélést vetette a tisztségviselők szemére. „Hatóság megsértése” címén újabb per indult ellene, mondván: a levél „kijelentései alkalmasak voltak arra, hogy a tanács működésével kapcsolatban a bizalmat megingassák”. De ekkor a vádhatóság már nem börtönt kért a bíróságtól, hanem kényszergyógykezelést elmebeteggé nyilváníttatta Jakabot. Ezzel sem elégedett meg az ügyészség, 1979-ben cselekvőképességét korlátozó gondnokság alá helyeztette. A szükséges szakvéleményt dr. Bácsik Katalin balassagyarmati pszichiáter adta, aki szerint „rendszerezett politikai tartalmú téveszmék” indokolták a kényszergyógykezelést és a gondnokságot. Jakabot ezután többször beidézték a helyi idegosztályra, hetekig, hónapokig benn tartották. Gyógyszerezték a magatehetetlenségig, elektrosokkolták. A zárójelentések (szó szerint közöltük őket)[SZJ] fenntartották a „politikai téveszmékkel” kapcsolatos diagnózist.

Jakab nem törődött bele sorsába. Gondozóinak tudta nélkül önként befeküdt a budapesti Országos Ideg- és Elmegyógyászati Intézetbe. Egyhetes vizsgálat után, 1980 decemberében Kapusi Gyula pszichológus és osztályvezető főorvos ilyen véleményt adott róla: „Nem tartjuk elmebetegnek. Ügyei önálló vitelére alkalmasnak tartjuk.” Jakab kérelmezte a gondnokság alóli fölmentését. De a „Lipót” véleménye nem „igazságügyi szakvélemény”, ezért nem fogadták el.

1981 szeptemberében, amikor az ügyéről szóló beszámoló készült, Jakabot ismét benn tartották a balassagyarmati kórház zárt elmeosztályán. Akkor telefonon beszéltem dr. Bácsik Katalinnal. Beszámolóm a doktornő szavaival zárult „Jakab gyógyíthatatlan. Ez a fajta betegség gyógyíthatatlan.”

A felülvizsgálatok


Jakabnak nemhogy betegségtudatot nem sikerült kifejlesztenie magában, hanem úgy látta, hogy a balassagyarmati pszichiátria „kezelései” tönkreteszik. Rendszeresen megfosztották öntudatától. Legutóbbi bentlétekor, 1981 szeptemberében a zártosztályi folyosón (túlzsúfoltság miatt ott is voltak ágyak és matracok) tűrhetetlen mellkasfájdalommal tért magához. Nem mert szólni róla, nehogy „elmebetegségből” fakadó vádaskodásnak vegyék panaszát. Kivárta, míg elengedik; a röntgen tíz nap után is bordarepedést mutatott ki.

Csak találgatni lehet, mi okozta a sérülést elektrosokkos rángás mellékhatása-e, vagy az, hogy a folyosón botorkálók ráléptek a magatehetetlen emberre.

Megújította tehát a gondnokság eltörlése iránti bírósági keresetét, s addig is új gondozót igyekezett találni. Kérésére 1981 végén a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetem átvállalta felügyeletét; orvosa dr. Gerevich József lett. Ezután már csak havonta egyszer kellett a klinikán megjelennie. Dr. Gerevich jelentését később csatolták a bíróság számára készült szakértői jelentéshez; beszélgetéseik és vizsgálatai alapján sem gyógykezelésre, sem gondnokság alatt tartásra nem látott indokot. Ő sem „igazságügyi szakértő” azonban, véleménye így csak adalék lehetett a bíróságon.

Időközben elkészült a bíróság által kinevezett igazságügyi szakértő, dr. Samu István salgótarjáni pszichiáter szakvéleménye. A tanulmányt, mint minden más periratot is, Jakab Károly a rendelkezésünkre bocsátotta. Dr. Samu kimerítő vizsgálatokat végzett, és ezekhez elvi záradékot fűzött a pszichiátria és a politika viszonyáról (alább – dokumentumként – közöljük a szakvéleménynek ezt a fejezetét).

Maga a vizsgálat „teljes mértékben betegség nélkülinek” tartja Jakab elmeállapotát Samu szerint vagy azok a korábbi vizsgálati eredmények a helytállóak, melyek egészségesnek tekintették Jakabot, vagy Jakab azóta tökéletesen meggyógyult.

Hírlapi közjáték

Két hónapra rá, hogy Jakab megújította keresetét a Nógrád Megyei Főügyészség ellen, 1982. augusztus 7-én cikk jelent meg róla a Nógrád c. napilapban. Tartalmánál csak a szerző személye meglepőbb. Ezt a cikket is közöljük dokumentumként, de tájékozódás végett hozzáfűzünk egyet s mást.

Tudomásunk szerint ez az első közlemény a magyar sajtóban, amely nem sorok közötti utalásokban, hanem nyíltan vitatkozik a Beszélővel. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a cikk szerzője olvasta is, amivel vitába száll: interjúnak, beszélgetésnek mondja a Jakab-ügyről szóló beszámolónkat. Ha olvasta volna, azt sem állíthatná, hogy Jakabot nem politikai véleménye miatt nyilvánították elmebetegnek. Hiszen cikkünk bőségesen idézett a bírósági, szakértői és kórházi iratokból, amelyek mind „politikai téveszmékkel” indokolták a „paranoia” diagnózist, a kényszergyógykezelést és a gondnokság alá helyezést. A Nógrád állításával ellentétben Jakab bizony politikai üldözést szenvedett 1948 óta is. A kényszergyógykezelést is politikai per során, újabb börtönbüntetés helyett indítványozta az ügyészség.

Ennyit a propagandisztikus torzításokról. De ennél fontosabb, hogy a cikk súlyosan sérti Jakab személyiségi jogait. Nyilvánosság előtt elmebetegnek nevezni valakit még akkor is törvénybe ütköző, ha az illető valóban az volna, s egyúttal módjában állna megvédeni magát.

Mi tagadás, az „üldöztetési tébolyban” elmarasztalt Jakabnak eszébe ötlött, hogy pert indítson a cikk szerzője ellen. Nem kétséges, hogy ezt a pert – elvben – csak megnyerni lehetett volna. Most a nyilvánosság előtt vállalom a felelősséget, amiért lebeszéltem őt erről.

(Valamiféle magánelégtételt azért kapott Jakab. Levelet írt a cikk szerzőjének, aki válaszolt neki. A válaszlevél leszögezi, hogy nem volt szándékában Jakabot emberi méltóságában megsérteni, s csupán azért ragadott tollat hogy cáfolja egy illegális ellenzéki lap, ill. a Szabad Európa Rádió híreszteléseit.)

De talán mégsem lett volna annyira könnyű futam a per. A bíróság esetleg a Beszélő sajtóperének vélhette volna az ügyet. Ráadásul: hol talált volna Jakab olyan bírát Nógrád megyében, aki elfogulatlan a cikk szerzője iránt?

Ugyanis – s talán ez a legstílusosabb a Nógrád cikkében – a szerző nem más, mint dr. Horváth János megyei bíró. Annak a megyei bíróságnak a tagja, amely Jakab már megindított gondnoksági perében a fellebbviteli fokozat; az esetleges hitelrontási perben pedig itt kellene bemutatni a kifogásolt cikket. Van-e olyan fairplay-szabály, amelyet dr. Horváth ne szegett volna meg a cikk megírásával? Ítéljék meg kollégái.

Amikor a cikk megjelent, a járási bíróság már kitűzte a tárgyalás napját Jakab gondnokságának ügyében. Senki sem csodálkozott azon, hogy a tárgyalást elnapolták. Furcsa helyzetben kellett döntést hoznia a bíróságnak: a megyei pártlapból már ismerte a fellebbviteli fórum ellentmondást nem tűrő álláspontját.

Az ítélet


Örömmel jelentjük: van független magyar bíróság. Mégpedig ugyanaz, amely Jakabot korábban elmebeteggé nyilvánította.

Októberben és decemberben megtartották a tárgyalást; azért két részben, mert az ügyész – saját bevallása szerint olvasatlanul – visszautasította dr. Samu István szakvéleményét. A bíró megkérdezte tőle, miért nem fogadja el a jelentést. „Csak a következtetéseket olvastam – hangzott az ügyész válasza –, nem tudom, hogy azok ellentmondanak-e a vizsgálatnak. De ellentmondanak néhány eddigi szakvéleménynek!” A bíróság ellenszakértőt jelölt ki, mégpedig az országban lehetséges legmagasabb fokon: az Igazságügyi Orvosszakértői Intézet dr. Boda Lívia kapta a megbízást.

Decemberben került sor a végtárgyalásra. Már nem voltam egyedül a hallgatóság padján, ott ült mellettem a megyei bíróság elnöke is. Dr. Boda szakvéleménye szintén egészségesnek mondja Jakabot. Az ügyész ezt a jelentést sem fogadta el. Nagyjából így hangzott a bíró és az ügyész párbeszéde:

Bíró: Alperes képviselője, fenntartja-e álláspontját a megismételt szakértői vizsgálat után is?

Ügyész: Fenntartom.

Bíró: Ezt azért indokolni kellene.

Ügyész: Nem vitatkozom a szakértőkkel. Az ügyészség álláspontja szerint a felperes gondnokság alatt tartása indokolt és a közérdeket szolgálja. A bíróság feladata, hogy mérlegeljen, mégpedig minden szempontot figyelembe véve.

Bíró: Az ön álláspontja szerint van itt más szempont is, mint az orvosi?

Ügyész: Nincs hozzátennivalóm. Mérlegeljen a bíróság, az a feladata.

Bíró: (Nem utasítja rendre az alperest.)
Háromévi „elmebetegség” (kényszergyógykezelés, többszöri zárt osztály és elektrosokk, nyilvános megbélyegzés) után a rétsági járásbíróság megszüntette Jakab Károly gondnokság alá helyezését, megítélt számára 250 Ft perköltséget, és figyelmeztette, hogy ismét büntethetővé vált. Az ügyészség nem fellebbezett. Az ítélet 1983. január 20-án jogerőre emelkedett.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon