Skip to main content

Két német tartományi választás / Elnökvadászat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Két német tartományi választás

Vasárnap mintegy 13,7 millió polgárt próbáltak az urnákhoz csalogatni a német pártok Észak-Rajna-Vesztfáliában, a legnagyobb tartományban és Brémában, a legkisebb tartományi jogú városállamban, hogy döntsön a tartományi parlamentek összetételéről. A német tartományi választásokat sosem helyes puszta „helyi” választásokként letudni – ahhoz a tartományok túlságosan hatalmasak –, de az utóbbi időben ráadásul még túl is mutatnak önmagukon, mivel mindenki arra akar következtetéseket levonni belőlük, milyen formában szilárdul meg a cseppfolyóssá vált német pártrendszer.

A „klasszikus” (nyugat-)német pártrendszerben a jobboldalt a két keresztény testvérpárt, a bajor CSU és az ország többi részében aktív CDU alkotta, a baloldalt az SPD, a kis liberális FDP pedig a mérleg nyelvének szerepében eldöntötte, melyik oldallal koalícióban akar a kormányban részt venni. Ez igen praktikus berendezkedés volt: az FDP-nek a (persze németül olvasott) klasszikus liberalizmus értékei iránti elkötelezettsége és a pénzügyekben tanúsított megfontoltsága fékezte a nagy néppártokban mindig jelenlévő hajlandóságot a centrumból való elkószálásra, korlátozta e pártok más-más területeken megnyilvánuló, de egyformán heves szociális lelkiismeretét, és ha semlegesíteni nem is tudta, de több-kevesebb sikerrel ellensúlyozta a CDU/CSU-ra és az SPD-re egyaránt jellemző szabályozási szenvedélyt.

A „bevett” pártok dicséretes demokratikus szolidaritása sokáig lehetetlenné tette, hogy ezt a berendezkedést a szélekről felforgassák. Csakhogy a nyolcvanas évek elején megjelentek a zöldek – a balszél felől ugyan, de vadonatúj tematikával. Őket sem bedarálni, sem elszigetelni nem sikerült. Parlamenti jelenlétük eleinte csak beszűkítette a „bevett” pártok játékterét, de miután kiheverték gyermekbetegségeiket és respektabilitásra tettek szert, posszibilis partnereivé váltak eleinte a szociáldemokratáknak, majd a liberálisoknak és újabban egyre inkább a CDU-nak is. Mivel a nyugatnémet alkotmányos konszenzust az új keleti tartományokra nem lehetett egy az egyben átvinni, a német újraegyesülés egy új pártot, az utódpárti PDS-t is felhelyezte a német pártpalettára. Ezzel párhuzamosan meggyengült az FDP, és csökkent a nagy néppártok támogatottsága is, ami leginkább a választásoktól való növekvő arányú távolmaradásban, néha a szélsőjobboldali republikánusok sikereiben, vagy a helyi szinten ad hoc módon a tiltakozás szándékával létrehozott, meglehetősen ideológiamentes állampolgári választási szövetségek jó szereplésében nyilvánul meg.

A fentiek miatt a vasárnapi tartományi választásokon a CDU és az SPD egymáshoz viszonyított szereplése (ami a „klasszikus” korszakban majdnem mindent eldöntött: a sikernek az FDP ritkán tudott ellenállni) csak első volt a sok egyenlő fontosságú kérdés között. Az elemzők és a politikusok legalább ekkora izgalommal várták a válaszokat olyan kérdésekre, hogy sikerül-e megkapaszkodnia az FDP-nek: hogy milyen eredményt érnek el a zöldek; sikert arat-e valamilyen protestáló egylet vagy szélsőséges csoportosulás (folytatódik-e a pártrendszer „balkanizálódása”); és végül arra, hogy milyen koalíciós megoldásai lehetnek (tartományi és – kivetítve – szövetségi szinten) az egyre több ismeretlent tartalmazó német politikai képletnek.

Észak-Rajna-Vesztfáliában a szociáldemokraták célja az abszolút többség megőrzése volt. Az SPD 1967 óta van kormányon a tartományban, 1980 óta abszolút többséggel, koalíciós partner nélkül. A miniszterelnök, Johannes Rau tizenhét éve, 1978 óta ül székében. A CDU – egyszerre dacosan és érthető kishitűséggel – a szociáldemokrata pátriárka megdöntését tűzte ki célul: az FDP-vel koalícióban akartak kormányra kerülni. Az FDP – annak tudatában, hogy egy keresztény-liberális koalíció az álmok világába tartozik – nem tett koalíciós ígéretet, és elsősorban a parlamentben való bennmaradásra koncentrált, amit egy erősen polémikus antizöld kampánnyal vélt elérhetőnek. A zöldek sem kenyérrel dobtak vissza: rendezvényeiken előszeretettel taglalták annak előnyeit, amit az FDP parlamentből való kiebrudalása jelentene. Egyébként pedig jóval a választás előtt kidolgozták és nyilvánosságra hozták azokat a célokat, amelyeket a szociáldemokratákkal folytatandó koalíciós tárgyalásokon el akarnak érni.

A szavazatok összeszámlálása után kiderült, hogy a választások egyedüli győztesei a zöldek. Az SPD ugyan 46 százalékos szavazatarányával magasan az első helyen végzett, de oda az abszolút többsége. A CDU ugyan mikroszkopikus mértékben javított pozícióján, de 37,7 százalékával csillagászati távolságra maradt a hatalomtól. Különös tekintettel arra, hogy az FDP, a lehetséges koalíciós partner, egy százalékkal alatta maradt az öt százalékos bejutási küszöbnek. A zöldek viszont csaknem megduplázták szavazatarányukat (10 százalékot értek el), és az SPD-nek szükége van rájuk.

Brémában a szociáldemokratákból, liberálisokból és zöldekből álló „közlekedésilámpa-koalíció” (a pártok színei után nevezik így ezt a kombinációt) összeomlása miatt idő előtt írtak ki választásokat. Első helyen itt is az SPD végzett 33,4 százalékkal, de 1991-hez képest több mint öt százalékot vesztett, és alig előzte meg a CDU-t. A rossz szociáldemokrata szereplést az okozta, hogy jobboldali szociáldemokraták egy „Munka Brémáért” (AfB) nevű választói kezdeményezést hoztak létre, amely szenzációs, 10,7 százalékos eredményt ért el. A zöldek tiszteletre méltó 13,1 százalékot szereztek, valamivel többet mint 1991-ben. Az FDP 3,4 százaléka (1991: 9,5%!) meghiúsította az esetleges CDU–FDP–AfB koalíció létrejöttét. Nem jutott be a városi parlamentbe a PDS sem, amely pénzt, időt, fáradságot nem kímélve próbálkozott Brémában azzal, hogy nyugaton is eredményt mutasson fel.

Észak-Rajna-Vesztfáliában a szociáldemokrata-zöld koalíciónak aligha van alternatívája. A kérdés inkább az, hogy Rau egy koalíciós kormány élén is rendelkezésére áll-e pártjának, ugyanis ő ki sem állhatja a zöldeket. Brémában viszont a nagykoalíció látszik elkerülhetetlennek. Egy szociáldemokrata–zöld koalíciónak elvben ugyan egy fős többsége lenne, de ez a kombináció aligha lenne teherbíró.

A két tartományi választásnak Bonnra nem lesznek azonnali következményei. Az FDP kettős kudarca természetesen megkérdőjelezi a bonni kormánykoalíció fenntarthatóságát. Az FDP-nek a tizenhat tartományi parlamentből már csak négyben van képviselete, a zöldeknek tizenötben. Számtani alapon az uniópártoknak kézenfekvő lenne az FDP-t a zöldekre lecserélni. Ennek a CDU-ban lennének is hívei, de mások – különösen a bajor testvérpártban – ezt „szörnyű gondolatnak” tartják. Mivel úgy látszik, hogy a vérszemet kapott zöldeknek is a jelenlegi kormány leváltása a legfőbb ambíciójuk, az uniópártoknak fel kell készülni arra, hogy egyedül lesznek kénytelenek egy szociáldemokrata–zöld szövetséggel szembeszállni. De ennek sikere – véli a Frankfurter Allgemeine – Kohl nélkül elképzelhetetlen.

Még az is lehetséges tehát, hogy Kohl 1998-ra tervezett nyugdíjba vonulásából nem lesz semmi.

(–)

Elnökvadászat

Meciar pártja, a Demokratikus Szlovákiáért Mozgalom elnöksége néhány napja határozatban szólította fel Michal Kovác államfőt az azonnali lemondásra. Ezzel a jelek szerint végső fázisába érkezett a köztársasági elnök elleni hajtóvadászat, mely a tavalyi parlamenti választások után egyre erősödött.

Mint ismeretes, Szlovákiában az államfőt a parlament választja háromötödös többséggel (90 szavazat a 150-ből), ötéves időtartamra. Lemondatására csak abban az esetben van lehetőség, ha bizonyítottan hazaárulást követett el, vagy megrendítette a demokrácia alapjait, de ekkor is csak 75 képviselő írásbeli indítványa alapján fosztható meg posztjától, ha az indítványt legalább 90-en megszavazzák: mandátuma időtartamának lerövidítésére alkotmányt kellene módosítani, s ehhez ugyancsak 90 szavazatra van szükség. Természetesen az államfő önként is lemondhat, ha azt szükségesnek látja.

A jelenlegi kormánykoalíció és személyesen Vladimír Meciar miniszterelnök egy pillanatig sem titkolja, hogy Kovácnak távoznia kellene. Ennek érdekében kétfrontos harcot folytatnak az államfő ellen: egyrészt megpróbálják megszerezni a leváltásához szükséges 90 szavazatot, valamint a leváltáshoz szükséges alkotmányos indítékokat, másrészt anyagi és pszichikai nyomást gyakorolnak Michal Kovácra, hogy önkéntes lemondásra kényszerítsék. A leváltáshoz szükséges indítékokat megszerzése érdekében leváltották a korábban éppen Meciar által kinevezett Vladimír Mitrót, a titkosszolgálat vezetőjét, s helyére Ivan Lexát, Meciar leghűségesebb hívét ültették. A személycsere érdekében a parlament törvényt is változtatott, s megfosztotta az államfőt a személycserébe való beleszólás jogától. Ugyanakkor a törvényhozásban létrejött a titkosszolgálatot ellenőrző parlamenti bizottság, melynek azonban egyetlen ellenzéki tagja sincs. Ez a bizottság nemrég közzétett egy titkos jelentést, melyben álnéven szereplő állítólagos titkosszolgálati ügynökök arról vallottak, hogy vezetőik megbízásából figyelték a jelenlegi koalíció pártjait, Meciart és mozgalma más vezetőit, majd az információkat egyenesen a köztársasági elnöknek szállították. A zárt tárgyaláson elhangzott jelentés alapján a kormánykoalíció 80 képviselője politikai nyilatkozatot fogadott el arról, hogy Michal Kovác elvesztette bizalmukat. Ezt követően bejelentették, hogy az egész ügyet átadták a legfelsőbb ügyésznek és a bűnüldöző szerveknek.

A parlamenti ellenzék kétségbe vonta a vizsgálat jogosságát, törvényességét és objektivitását, azzal érvelve, hogy a vizsgálóbizottságnak nem volt egyetlen ellenzéki tagja sem, hogy az állítólagos titkosszolgálati ügynökök nem voltak felmentve titoktartási kötelezettségük alól, s hogy a parlamentnek nem állt jogában bizalmatlanságot szavazni az államfőnek. Maga Michal Kovác parlamenti beszédben utasította vissza a vádakat, melyeket a Demokratikus Szlovákiáért Mozgalom vezetése a Watergate-botrányhoz hasonlított. Erre reagálva a pozsonyi USA-nagykövetség nyilatkozatot adott ki, melyben leszögezte, hogy Nixon elnök kétpárti kivizsgálás, nyilvános tárgyalások és politikailag semleges ügyészségi vizsgálatot, valamint a bizonyítást követően mondott le posztjáról. Az utalás egyértelmű: mindez Szlovákiában hiányzik. Ugyancsak rendkívül szokatlan lépésre szánta el magát a katolikus klérus is, melyhez hasonlóra 1943 óta nem volt példa. A püspöki kar nyilatkozatot adott ki, melyben elítéli a Kovácot ért méltatlan támadásokat, teljes támogatásáról biztosítva a posztot és annak betöltőjét, Michal Kovácot.

Meciar most minden bizonnyal folytatja majd a pszichikai hajtóvadászatot az államfő ellen, miközben valószínűnek látszik, hogy az Ivan Lexa vezette titkosszolgálat mindebben hathatós segítségére lesz anyagok gyártásával, megfigyeléssel, s más titkosszolgálati eszközök bevetésével. Kovác megtörésére a kormányfő szempontjából nagy szüksége van. Mivel nem valószínű, hogy a parlamentben bárki is megszerzi a megválasztáshoz szükséges 90 szavazatot (főleg ha Meciar nem akarja), az államfő minden joga a poszt esetleges üresedése után a kormányra, vagyis egyenesen Vladimír Meciarra száll. Ezt követően megszűnik a kormány visszahívhatóságának lehetősége, és Meciar teljhatalmú úr lesz Szlovákiában, miközben két koalíciós partnere a neofasiszta Szlovák Nemzeti Párt és a szélsőbaloldali Munkásszövetség.

Vajda György


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon