Skip to main content

Ki választotta? A nép vagy a Kreml?

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

„Nem a fasizmus fertőzte meg az orosz népet”


Októberben még nagy hangon emlegették a vörösbarna veszélyt, a kommunisták és az általuk támogatott nacionalisták fenyegetését, ám két-három hónap se kellett neki, hajszál híján már egységfrontra is hajlandóak velük lépni a gajdarista demokraták, hogy együtt szánjanak szembe, úgymond, a fasisztákkal.

Ő orosz Oroszországot akar, én német Németországot


Németország és Oroszország közeledése az egész világ érdekeit szolgálja: más államok németellenes politikája nem ok arra, hogy ellenséges legyen köztünk a viszony. Zsirinovszkij most jóval nagyobb hatalommal és befolyással rendelkezik, mint én, biztos vagyok benne, hogy a parlamenti struktúrákban még tovább nő az ereje. Anyagi támogatásunkra már nincs szüksége. Vlagyimir, Volfoviccsal jó barátok vagyunk, megértjük egymás törekvéseit. Ő orosz Oroszországot akar, én német Németországot.

Gerhard Frey (a Német Nemzeti Szövetség elnöke)
Bohóc?


Az, bohóc – és még csak nem is különösebben tehetséges. Bohóc, akiért a lakosság alig 10 százaléka rajong. Mindenütt vannak hasonló mentalitású emberek, mint ahogy szexuális kisebbségek képviselőit is mindenütt látni… Amikor egy ilyen alak, akinek legfeltűnőbb jellemvonása a megállíthatatlan, véget nem érő beszédfolyam, betör a politikába, mindig visszhangra talál. Olasz barátaim szerint, ha náluk szerepelne a tévében, mint a hiányos öltözékben képviselő-jelöltségre apelláló hölgyemények, ugyanilyen arányban szavaznának rá.


Először fordult elő a totalitarizmus évtizedei alatt Oroszországban, hogy megfordult a nép és a politikai elit kapcsolata: a nép nem azt választotta, amit az elit előírt neki. Mi történt valójában? Újabb előre gyártott forgatókönyvvel van dolgunk, vagy „zseniális” történelmi improvizációval? Az utóbbi hónapok közvélemény-kutatásai és szociológiai felmérései alapján mindkét feltételezés valószínűsíthető.

1991 óta, amikor az elnökválasztáson Jelcin mögött második helyen végző Zsirinovszkij 6 millió szavazatot szedett össze, most viszont 12 millióan támogatták, kolosszális változások zajlottak le az országban, különösen a „periférián”. A helyi hatalmak központtól való függetlenedési törekvései azt eredményezték, hogy az egyébként is mélységesen passzív közvélemény rendkívül széttagozódott, s rendkívül könnyen megvásárolhatták a legkülönbözőbb pénzügyi-bürokratikus-ipari körök. A demokraták viszont épp azt az előnyüket vesztették el, amivel 1993 áprilisában, de még októberben is élhettek: bármikor mozgósíthatták a Jelcint támogató közvéleményt. Decemberben ez már nem működött. Teljes politikai és értékrendszerbeli vákuum keletkezett. Az őszi közvélemény-kutatások adatai szerint a lakosság 52 százaléka nem rokonszenvez egyik politikai párttal vagy társadalmi mozgalommal sem. Mi több, a lakosság 80 százalékának fogalma sincs az uralkodó politikai kurzus lényegéről, s meg vannak győződve arról, hogy az állam az égadta világon semmiféle gondot nem fordít az egyszerű emberek érdekeinek érvényesítésére.

A politikai apátia növekedésének jele az is, hogy míg 1993 áprilisában Oroszország polgárainak 35,5 százaléka nem vett részt a Jelcin és kurzusának megítélésére kiírt, „bizalmi” népszavazáson, addig most decemberben az alkotmány elfogadásáról döntő népszavazáson már az orosz állampolgárok 46,2 százaléka nem vett részt. Zsirinovszkij egyebek közt ezt a hangulatot lovagolta meg: „Ma Oroszországban nincsenek valódi pártok: az embereknek elege lett az SZKP-ból. Az orosz politikai kultúrából egyébként is hiányzik a párt, mint politikai forma” – mondta számtalan interjúinak egyikében. Szavait ezúttal megerősítik a közvélemény-kutatási adatok: a felnőtt lakosság csaknem 60 százaléka nem bízik egyik pártban sem.

Számtalan kételkedő vélemény elhangzott az utóbbi hetekben azzal kapcsolatban, hogy tudott-e a „Kreml”, Jelcin és környezete Zsirinovszkij pozícióinak ilyen szédületes ütemű növekedéséről: alig hihető ugyanis, hogy Jelcin politikai tanácsadói nem vontak le következtetéseket a Liberális Demokrata Párt vezérének országjáró körútjaiból, nagygyűléseiből.

Zsirinovszkij győzelmét persze a kommunisták és az agrárpártiak diadalával együtt kell kezelni: a nacionálkommunista blokkra együttesen 28,5 millió ember adta szavazatát. Ha figyelembe vesszük, hogy Oroszország 106 millió lakosából 58 millió ment el szavazni, akkor ez a szám már az összlakosság egyharmadát fogja jelenteni. Bár Zsirinovszkij lépten-nyomon hangoztatja, hogy semmi köze a kommunistákhoz és az agrárpártiakhoz, világos, hogy épp ez a hármas mért döntő csapást a reformátorok fő erejére, a Gajdar vezette Oroszország Választása blokkra.

E hármas „ellenzék” bázisa igen nehezen megragadható szociológiailag. Első közelítésben „a reformok kárvallottjait” sorolhatjuk ide: főként a vidéki-falusi lakosságot, akikről a tradicionálisan „urbánus” orosz-szovjet politikai elit mindig is hajlamos volt elfeledkezni. Az árliberalizálás, az ipari diktatúra teljesen megbénította a mezőgazdasági termelést. Ez már az áprilisi referendumon érezhető volt: Jelcin személyét és kurzusát a vidéki lakosság ellenezte legnagyobb számban. Ezt a negatív értékítéletet azonban a Jelcin-kurzus később sem vette figyelembe: 1994 januárjára az állam már 700 milliárd rubellel tartozott a parasztoknak az előző évi gabonáért. Mihail Lapsin agrárpárti elnök szerint az 1993-ban az államnak eladott mezőgazdasági termékekért járó tartozás jelenleg 1,5 trilliárd rubelt tesz ki.

A potenciális „kárvallottak” második csoportja az ugrásszerű áremelkedés miatt hihetetlenül elszegényedett, többségében munkanélküli városi lakosság. Becslések szerint a termelés az utóbbi két év alatt 60 százalékkal csökkent, s bár hivatalos adatok a munkanélküliségről sincsenek, számukat általában 7-12,5 millió között sejtik. A létminimum 1993 decemberében havi 54 ezer rubel volt: e határ alá tartozott összesen mintegy 45 millió ember, az orosz lakosság 30 százaléka. A szegénységi küszöb (a fizikai létminimum) alatt, amelyet 28 ezer rubelben jelöltek meg, a lakosság 5 százaléka él. A hivatalos adatok szerint a leggazdagabb orosz állampolgárok 20 százaléka rendelkezik jelen pillanatban a teljes pénzjövedelem 43 százalékával, míg a legszegényebbek 20 százalékára mindössze 7 százalék jut.

Hihetetlen nagy elégedetlenségre ad okot az orosz hadsereg állapota: a hadsereg, illetve a hadiipari komplexum a szavazóbázis legstabilabb része. Az oroszországi stratégiai kutatóintézet adatai szerint az orosz fegyveres erők tisztikarának 57 százaléka azzal magyarázza elégedetlenségét, hogy képtelen családja „normális” eltartására, 51 százalék a létszámhiány miatti rettenetes túlterheltséggel, 34 százalék azzal, hogy túl gyakran vezénylik ki a tiszteket is gazdasági munkára. A törzsállomány 35 százaléka szorong és bizonytalan, mivel jövőjüket illetően semmiféle garanciával nem rendelkeznek, nem informálják őket a fegyveres erők „fölülről” indított reformjának részleteiről, a létszámcsökkentés mértékéről. Oroszország nagyhatalmi pozícióinak vélt megrendülése és nemzetvédelmi képességeinek gyengülése ugyancsak hozzájárul a hadseregen belüli „pesszimista” vélekedések terjedéséhez. Egy 40 faluban és 14 városban végzett 1992-es felmérés szerint az érintettek 47,1 százaléka gondolta úgy, hogy az ország biztonsága csökkent. 13,1 szerint a korábbi szinten maradt, 36,8 százalék nem tudott választ adni, s mindössze 3 százalék ítélte növekvőnek. Ezeket a válaszokat természetesen mindenekelőtt a politikai rokonszenv határozta meg. A legborúlátóbban a szélsőséges katonai szervezettel, az Orosz Tisztek Szövetségével szimpatizálók nyilatkoztak: 85,7 százalék szerint romlott a biztonság, a kommunista mozgalom szimpatizánsaiból 73,3 százalék, a patrióták közül 67,5 százalék állította ugyanezt.

Az „elégedetlen kárvallottak” következő nagy rétegét az egyes régiók alkotják. A már említett vidéki lakosságon kívül idetartozik az egész észak és Szibéria. Az előbbi mindig is a „konzervatív” nagyipari elit, a „védelmi lobby” és az „olajbányászok” fő bázisa volt: a valamikori „fejlett szocializmus” tartópillére.

A legutóbbi adatok szerint 1994-ben a lakosság a leginkább az elkótyavetyélt értékek – stabilitás, rend, életszínvonal, presztízs – visszaállításában reménykedik. 60 százalék tartja fontosnak a gazdaság stabilizálását, 47 százalék a maffiával, a korrupcióval való leszámolást, 39 az életszínvonal emelését, 20 az orosz világhatalmi státus helyreállítását, 18 az erős vezéreket, 10 a szociális igazságosságot, 5 a nemzeti eszmények újjáélesztését.

A nemzeti-kommunista hármas e várakozások mindegyikének teljesítésére ígéretet tett. Így győztek.

(Moszkva)

(Szerzőnk szociológus, a moszkvai Lomonoszov Egyetem professzora)


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon