Skip to main content

Kilátás a mosdótálból

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Építeni márpedig kell!


 Az Ön szakmai pályafutásának első igazán jelentős állomása – harmincéves korában – a Balatoni Intéző Bizottság főmérnöki posztja volt, ahol 1957-től 1960-ig dolgozott. Ezt az időszakot az ott dolgozók közül ma is sokan nosztalgiával emlegetik.

– Építészeti szempontból nagyon kedvező időszak volt. A közigazgatás akkor még szét volt verve, ugyanakkor a forradalom utáni konszolidáció az idegenforgalomban más területeknél hamarabb elindult. Három évig mi gyakorlatilag azt csináltunk, amit akartunk. Ezután azonban minden olyanná vált, mint egy húsipari beruházás.

Mi a Balaton terhelhetőségéből indultunk ki, ami az infrastruktúrának is a függvénye. Határozott célunk volt, hogy a települések nem nőhetnek össze, közöttük zöldterületeknek kell lennie. Kikötöttük, hogy a települések nem nőhetnek föl a dombokra, akkor azok még hegyeknek néznek ki. Ha a házak ránőnek, akkor ez elvész.

Ösztönösen egy óvatos, „puha” stratégiát akartunk megvalósítani, amellyel a legkisebb mértékben avatkozunk be a környezetbe.

Egy populista ideológia keretében túlléptek ezen. Azt mondták, a tó mindenkié, nem tartották be a korlátozásokat, rablógazdálkodás kezdődött. Én ezért mentem el aztán Afrikába.

 Megérte a váltás?

– Feltétlenül. Akkor kerültem kapcsolatba az angolszász építészettel és szemlélettel. Úgy kellett nekünk ott tervezni, hogy ne mi kényszerítsük másokra az elképzeléseinket, hanem a változó igények befolyásolhassák a bővítést.

 A következő állomás Nigéria volt, ahol egy hatalmas népességrobbanás mellett kellett terveznie a fővárost.

– A terveket folyamatosan be kellett mutatnunk, elmagyaráznunk az érdeklődőknek, legvégén a törzsfőnökök tanácsának. De ott is az történt, mint ami mindenütt. Modern technológiákkal az épült meg, ami a bankok, az üzlet érdekeit szolgálta. Amíg gátra, autópályákra volt központi pénz, addig ez folytatódott, utána pedig visszatértek a hagyományos technológiákra.

 Az 1968-as reform után a fővárosi tanács városrendezési főosztályának vezetője lett. Miért jött haza dolgozni?

– Újra lehetett építeni, s hazahívtak, hogy szükség van rám. Ekkor indult el Budapest történetének második legnagyobb építkezési hulláma.

 Sok rossz tapasztalatot is hozott ez a hullám.

– Egyáltalán nem, indokolatlanul rossz ennek az időszaknak a sajtója. Új lakásokra volt szükség, mert az átlagos családnagyság a korábbi felére csökkent. Tíz év alatt minden negyedik ember új, egészséges lakáshoz jutott Budapesten. Épült két új metróvonal, s mi lenne most nélkülük?

A falvakban volt pénz az egyedi lakásépítésre, a városban nem. Itt akkor csak közlekedésre és lakásépítésre volt pénz, ezzel lehetett infrastruktúrát, vizet, iskolát vinni Budapest külvárosaiba.

Az akkori lakótelepek – a nagy fehér fal, amit körben látunk a városban – akkor még zöld területekre épült. Itt egészségesebb lakáshoz jutottak az emberek, mint a Mártírok útján, vagy akár az egész Belvárosban.

 A kritikusok felvetették, hogy ez a városfejlesztés műszaki szemléletű volt. Nem figyeltek arra például, hogy a lerombolt városrészekben korábban esetleg sokkal egészségesebb társadalmi élet volt, mint ami a lakótelepeken kialakulhatott. Vizsgálatok azt is bizonyítják, hogy még a leromlott területeken is sokan szeretnének maradni. Különösen akkor, ha azok fejlesztésére lehetőség nyílik.

– Ez már későbbi időszak, sajnos ilyen is volt. Budapest nem „romlott el”. Rosszabbodott sok mindenben, például a város átszellőzése. Budapest egy mosdótál, amit a hegyek körbe zárnak. Ma a Duna a város egyetlen szellőző csatornája. De a pozitív oldalon több van. A lakók is elfogadták a lakótelepeket. Az óbudai lakótelepek miatt sem a lakók tiltakoznak, hanem azok, akik tanulmányt írnak róla.

Nekünk kevés helyen kellett bontani. Az új építésekhez viszonyítva harminc százalék bontást engedélyeztek: ez a százalék már az útépítések és időközben életveszélyessé vált épületek miatt magától megvolt.

A lakótelep-építés egyébként akkor a tanácsok dicsőségének számított. Újpest például úgy erőszakolta ki, hogy újjáépítsék.

A város egésze folyamatosan megújul, „fölújítja magát”. A főutak mentén a házakat igenis mindig lerombolják, s magasabban újjáépítik őket. A mögötte lévő területeken esetleg maradhat minden változatlan.

A városban akkor csak lakásépítésre és közlekedésre volt pénz, semmi másra. Mi azzal a széllel vitorláztunk, amivel lehetett, de ezt nagyon tudatosan tettük. Csak azt építettük meg a lakótelepek 500 méteres körzetében, amire ott feltétlenül szükség volt: iskolát, óvodát, ABC-t. A többi pénzt „kivettük”, s ott központosítottuk, ahol a metró, a tömegközlekedés különböző vonalai integrálódtak, így csináltunk az egy központú Budapestből többközpontút. Például Óbudát, az Örs vezér teret. A Körtérhez csak a Skálát kellett odatennünk.

Én minden éves jelentésemben leírtam azt is, hogy a használt házépítési technológia jó, de a házgyárak zsaluzatát ötévente meg kellene újítani, hogy a típusokat változtatni lehessen. Ezt mindig kihúzták. A másik nagy hiba az volt, hogy a rendelkezésre álló pénz harmadából lett volna csak szabad lakást építeni. Egy másik harmadot a felújításra kellett volna fordítani, a többit infrastruktúrára.

A ’68-as reform hamar kifulladt, s én akkor megint visszamentem Afrikába.

 Itt Budapesten közben egyre nagyobb problémát jelentett a centralizáció, a zsúfoltság. A városmag beszűkült.

– Tíz-tizenöt éve megváltozott a lakásépítési stratégia. Pénz nem lett több, de az a magánépítkezésekhez került. Ha valaki megkapja azt az érzést, hogy maga épít, akkor ő nem megy ki már a lakótelepre, ahova én utat, metrót építek! Azonnal tönkrementek a budai hegyek. Egy villában nem egy-kettő, hanem négy-nyolc lakás épült. Viszonylag olcsón, de nagyon drágán a közösségnek.

 Ez a budai fejlődés is a városközpontot terheli meg.

– Pontosan ez a másik probléma. A centralizált lakásépítéseket fölváltotta a decentralizált. Tíz éven belül a főváros lakosságának fele a Hungária körúton kívül lakik majd. Decentralizált városszerkezet alakul ki. S ekkor már nem biztos, hogy a városközponton áthaladó metróvonalakat kell megépíteni, ami még nagyobb terhet visz a túlterhelt központra. A közlekedés javítása ennél sokkal olcsóbb, a város nagyobb részére kiterjedő, felszíni tömegközlekedéssel. A gyorsvillamos tizedannyiba kerül, mint a metró.

 Ma egyre hátrébb szorul a tömegközlekedés.

– Budapestnek hagyományosan jó tömegközlekedése volt. A személygépkocsik ezt tönkreteszik. Kedvezőbbé kell tenni – különpályákkal, a gépkocsiközlekedés korlátozásával. A másik lehetőség a tömegközlekedés anyagi támogatása. Ha ezt támogatom, máshol megtérülhet: kevesebb utat kell építeni.

A másik tendencia a centralizáció. Budapest középpontja a Duna. Nemcsak az idegenforgalomé, hanem az üzleti életé is. A centralizációt tehát a Duna tengelyére kell szerveznem.

 Erre épül a korábban kidogozott, Dunára telepített világkiállítási koncepciójuk is.

– Minden szálloda előtt horgonyozhat egy szállodahajó, s minden uszoda előtt egy uszodahajó, amivel növelhető az idegenforgalmi kapacitás. De ezek csak apróságok.

Az üzleti élet, az irodaházak igenis toronyházakat kívánnak. A Belvárosban nem lehet, tönkretenné azt. De a Duna mentén már meg lehet csinálni. Például a Kopaszi-gáton. Ott meg lehet valósítani egy új városkaput. De egy toronyház nem toronyház, tíz már igen. El kell érni a kritikus tömeget.

– Tehát elfogadja, hogy Csepel északi részén, a Lágymányoson épüljön egy új City.

– Mindenképpen a város tengelyén, a Duna mentén van a helye. De meg is kell csinálni.

A város most abban a fázisban van, amikor építeni kell, a közép-európai konkurenciánál kedvezőbb feltételeket kell teremtenünk. Csepelre is nagyszerű terveket lehet készíteni, de elegendő tőkét csak akkor tudok vonzani, ha elég nagy a koncentráció. Ezért lenne első lépés a Kopaszi-gát, s utána Csepel. Nem szabad elforgácsolni a lehetőségeket.

Terveink szerint magához a gáthoz nem nyúlnánk, minden fát meghagynánk. A talaj amúgy is rossz, tehát cölöpökre kellene építeni, a vízre. Olyan szerkezetet lehetne megépíteni, ahol az első két szint a garázs, a hármadik-ötödik az utca, fölötte lennének az irodák.

Óriási lehetőségek vannak a vízi közlekedésben. Ha például használnánk a tököli repülőteret, onnan szárnyashajóval 18 perc alatt a Lánchídnál lehetne lenni. A Duna mellett van két metrómegálló, s a partján villamosvonal. Ez nagyon fontos tartalékot jelent a csődben lévő közlekedésünk számára.

- A franciák felajánlották, hogy értékes ingatlan fejében megépítenék. S ha már a telekgazdálkodásnál tartunk, a világkiállítást is úgy szervezik, hogy érintetlenül hagyják a kuszált tulajdonviszonyokat. Például az érintett területen kezelői joggal rendelkező vállalatokét.

– Én még nem hallottam olyan városfejlesztésről, amit ne kísért volna telekspekuláció. Az én kikötésem, hogy a spekuláció a város hasznát szolgálja, neki jusson a legtöbb. Ehhez megvannak a megfelelő jogosítványai, szervezési képessége. A város dönthet például arról, hol, mit lehet építeni. Egy telek eladása nem hazaárulás. A telekérték attól függ, mit engedek építeni rá: ezt a lehetőséget ki kell használni.

Ma nálunk minden beruházót elriasztanak azzal, hogy semmit nem lehet elintézni, illetve minden utólagosan megkérdőjelezhető. A vállalatok, intézmények kezelői, használói jogával kapcsolatban úgy vélem, az ügyet röviden le kell zárni. A terület az államé, s a városnak kell adni, hogy az szabadon gazdálkodjon vele. Egy külön alapot kell létesíteni, amely a kártérítési igényeket tárgyalja.

 Ön liberálisnak tartja magát. Létezik-e liberális várospolitika?

– Budapest arculata a Ferenc József-i negyven év alatt alakult ki. A császárság székhelye Bécs volt, az egyházé Esztergom, ezt a várost a polgárság építette.

Én lúdbőrös vagyok például a főépítészi címtől. Nem lehet olyan szabályozást bevezetni, hogy csak a főépítész ízlésének megfelelően lehessen építeni.

Az más kérdés, hogy a szabadság nem szabadosságot jelent, a demokrácia szabályok nélkül demagógia. Az ellenőrző mechanizmusokat ki kell építeni, s tudni kell, hogy mihez, milyen határok között van jogom. A város nem épülhet tovább az eddigi módon, amikor az egyes ágazatok sora benyújtották a számláikat. Ha nem adtok ennyi és ennyi pénzt, nem lesz áram, nem lesz víz. S ha valaki valamit elhatározott, akkor azt a tervezőknek meg kellett oldani. Ehelyett az alternatívákat úgy kell kialakítani, hogy a hatóságoknak, a magántársaságoknak, az egyéneknek az legyen az érdeke, hogy minél több konfliktust megoldjanak, s a legtöbb kockázatot elkerüljék. Ezt értem liberális tervezés alatt.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon