Skip to main content

Kísért a múlt

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Délvidéki kísértetek


Magyar–horvát kapcsolatok a Horthy-érában

A Trianon utáni magyar külpolitika célja a területi revízió, s ennek érdekében a kisantant – a csehszlovák–román–jugoszláv szövetség – széttörése volt. Ebben a stratégiában Jugoszlávia mindig előtérben állt mint olyan ország, amelynek révén a magyar külpolitika a legkönnyebben megbonthatónak tartotta az utódállamok blokkját. Taktikailag kétféle elképzelés érvényesült. Az egyik szerint Magyarország békülékeny gesztusokkal leválaszthatná Jugoszláviát a kisantantról, s vele szövetkezve megváltoztathatná a térség erőviszonyait. Ebből a szemléletből fakadt a 20-as évek közepén a két ország átmeneti közeledése (a kereskedelmi szerződés megkötése, a mohácsi csata 400. évfordulóján elhangzott békülékeny Horthy-beszéd), majd a Teleki-kormány idején az „örök barátsági” szerződés (noha konkrétan e szerződés már nem a kisantant-ellenességhez kapcsolódott, hanem az angolszász kapcsolat biztosítását célozta).

Ezzel a felfogással párhuzamosan mindvégig jelen volt az a külpolitikai vonal, amely Jugoszláviának mint a legkisebb belső kohézióval bíró kisantantállamnak a felbomlására aspirált, ebben vélve megtalálni a kisantant szétzilálásának első lépcsőjét. A királyi Jugoszlávia történetét ui. végigkísérték a nemzeti-államjogi viták. Az új állam „trialista” – szerb–horvát–szlovén – indíttatása ellenére Nagy-Szerbiaként lépett fel. Politikai-közigazgatási értelemben a szerb hegemónia jellemezte, szellemiségét pedig az ún. integrált jugoszlávság képezte, amely a „három törzsből álló közös nemzet” gyors homogenizálására törekedett. A centralista-nemzetegyesítő politika radikalizálta a nemzeti mozgalmakat, különösen a horvátok körében, akik viszonylag nagy létszámuk és saját állami tradícióik folytán lehetőséget láttak az önálló államiságra is, de mindenképpen igényt tartottak az autonómiára. Ezekhez a törekvésekhez próbált kapcsolódni a magyar külpolitika, feltételezve, hogy a nyolc évszázados horvát–magyar állami közösség emléke megalapozhatja a két nép „természetes szövetségét”. Ezért már a 20-as évek elején kapcsolatot keresett a horvát nemzeti ellenzék mindhárom ágával: a Habsburg-párti emigrációval (Horvát Komité), a föderatív köztársaságért küzdő parasztpárttal, valamint a szeparatistákkal (Horvát Jogpárt). E mozgalmak közül a Horvát Republikánus Parasztpárt nem volt magyarbarát, és Horthyék számára elég jobboldali sem, a másik kettő pedig csekély befolyással bírt, így a magyar külpolitika átmenetileg letett a nemzeti ellenzékkel való manipulációról. Az ilyen kísérletek 1927-től újultak fel, amikor Magyarország a Jugoszláviával szemben ellenséges Olaszország szövetségese lett. Ekkortól Magyarország újra támogatni kezdte a szeparatistákat (az A. Pavelics vezette Jogpártot, majd az ennek utódaként létrejött usztasamozgalmat). Ennek megfelelően hozták létre a jankapusztai usztasatábort (1931), s így keveredett bele a magyar kormány a jugoszláv király és a francia külügyminiszter életét kioltó marseille-i merényletbe (1934). Az usztasák legfőbb támogatója egyébként nem Magyarország, hanem Mussolini Olaszországa volt, de az usztasakapcsolatot a magyar kormány Marseille után is fenntartotta, bár óvatosabb formában.

Annak ellenére, hogy Magyarország támogatta Pavelics mozgalmát, s hogy már kikiáltásának másnapján elismerte az ún. Független Horvát Államot, a magyar–horvát „természetes szövetség” realizálása Jugoszlávia feldarabolása (1941) után is akadályokba ütközött. Az usztasa bábállam nem mutatkozott „hálásnak”. A Muraköz hovatartozásáról és a lakosságcseréről folytatott viták újra és újra felmerültek. Emellett Magyarország attól tartott – nem is alaptalanul –, hogy a Hitler kegyeiért folyó versenyben a Horthy-kormányzatot túllicitáló Horvátország, Szlovákia és Románia immár német támogatással tömörülhet egy kisantant jellegű szövetségbe.

1945 után a magyar–jugoszláv viszony két korszakban vált kritikussá: 1949–53 és 1956–60 között, amikor Magyarország igazodott a szovjet–jugoszláv viszony megromlásához, illetve a „proletár internacionalista külpolitika” szellemében a mindenkori szovjet állásponthoz. Azonban nincs értékelhető adat arra vonatkozóan, hogy ezekben a konfliktusokban – vagy később, az 1971. évi horvátországi válság idején, amikor a Tito-korszak nemzeti-államjogi vitái csúcspontjukra jutottak – Magyarország akár önös szempontból, akár Moszkvától kapott feladatként a szerb–horvát ellentétek kihasználásával kísérletezett volna. Ehelyett a Tito-ellenes ortodox kommunisták támogatásával próbálkozott, a belgrádi szemrehányásokból kikövetkeztethetően utoljára valószínűleg 1971-ben.

A szarajevói csúcstalálkozó

A „nemzeti szellemű” külpolitikához visszatérve az Antall-kormány az említett két variáns közül a megbontás tradícióihoz kapcsolódott (feltéve persze, hogy egyáltalán volt valamilyen logika tetteiben). Az önmagában nem vitatható, hogy a magyar külpolitikának számolnia kell Jugoszlávia szétesésével is, mert ez valóban nem kizárt. Ellenben az „aktív rásegítés” politikája több okból is elhibázott. Egy ilyen politika ui. szükségszerűen szerbellenes, márpedig Szerbiában él a jugoszláviai magyarság 90 százaléka. Ezenkívül egy ilyen politika lebecsüli a jugoszláv köztársaságok közötti történelmi, gazdasági és etnikai összekötő szálakat, nem számol a külvilág Jugoszlávia-képével (a szlovén és horvát vezetők külső szövetségest kereső útjaikon rendre azt a választ kapták, hogy a Nyugat, bár nincs elkötelezve semmilyen irányban, Jugoszlávia egyben maradásában érdekelt), ráadásul illúziókba ringatja magát az esetleges hasznot illetően, mert a horvát politikai színtéren semmiféle magyar orientációjú szervezet nincs. Az pedig egyenesen nevetséges, ha a kormány úgy képzelné, történelmi feladata egy esetleges Moszkva–Belgrád neokommunista tengely létrejöttének megakadályozása.

A fentiek fényében érdemes pillantást vetni az elmúlt hét jugoszláv belpolitikai fejleményeire. Jósolni persze lehetetlen, de figyelemre méltó, hogy a köztársasági elnökök szarajevói értekezlete (febr. 22.) két és fél év óta először csillantotta fel a megegyezés lehetőségét: elvi egyetértés született a szövetségi rendszer aszimmetrikus felépítését illetően. Eszerint Horvátország és Szlovénia konföderatív módon kapcsolódna az államszövetséghez, a többi négy köztársaság viszont szorosabb szálakkal. Függetlenül attól, hogy sikerül-e gyakorlatilag kivitelezni egy ilyen bonyolult államjogi rendszert – többek között mert részben ellentmond a szlovén parlament két nappal korábbi szuverenitási határozatának –, semmilyen későbbi fejlemény nem adhat még utólagos igazolást sem a kormány úgymond „eljárási” és „kezelési” baklövéseire.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon