Skip to main content

Lépvessző vagy mentőöv?

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Egy kórházprivatizációs kísérletről


Annak ellenére, hogy már jó két éve lehetőség van az egészségügy területén is közhasznú társaságok (kht.) létrehozására, az első ilyen társaságot csak a múlt héten alapította meg a dombóvári önkormányzat és a Rolicare Egészségügyi Szolgáltató Rt. Az is igaz viszont, hogy a törvényalkotó a kórházprivatizációban aligha szánt kulcsszerepet e társasági formának. A kht. közhasznú – a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereséges vagyonszerzési cél nélkül szolgáló – tevékenységet rendszeresen végző jogi személy. Üzletszerű gazdasági tevékenységet a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében folytathat; hiába az adómentesség, mert a társaság tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel a tagok között, azt minden esetben a közhasznú cél megvalósítására kell fordítani – rendelkezik a Ptk.

Ria, Ria, Galantéria!

A szigorúnak tűnő szabályozás láttán nem meglepő, hogy a profitérdekelt magánvállalkozások mindeddig nem siettek kht.-ket alapítani. Így annál különösebb, hogy a Rolicare Rt., a szerteágazó tevékenységével az egészségügy teljes területét lefedő Rolitron-csoport tagja, az őt érő éles támadások ellenére makacsul kitartott a kht.-alapítás mellett.

A cégcsoport az egészségügy teljes átszervezését célzó ambiciózus tervezetét, az úgynevezett Egészségügyi Menedzsment Rendszert (HMS) még 1993-ban a kormány elé tárta. A tervezet akkor még a 480 milliós alaptőkéjű Hi-Care Kereskedelmi és Befektetési Kft.-t jegyezte fővállalkozóként. De a gáláns ajánlat fényét emelendő, már ekkor szerepelt társvállalkozóként a „példamutató hazai egészségügyi menedzsment tapasztalatokkal bíró” Rolicare és a „világszínvonalú hazai informatikai megoldásokat garantáló” Rolitron – mindkettő a Rolitron-cégcsoport tagja. Nem kevesebbet vállaltak, mint hogy az általuk készítendő, az egyes kórházak testére szabott racionalizáló-optimalizáló tanulmány nyomán az intézmények éves kiadásaik 8-15 százalékát spórolhatják meg. A cégcsoport a megtakarítás realizálása érdekében meg is szervezte volna a kórház új működési rendjét, s a kórházak menedzselését is teljes felelőséggel átvállalta volna. Ellenszolgáltatásként csupán a kórházak évi összkiadásának 5 százalékát kérte volna – előre.

A HMS a megtakarított – ezek szerint „nettó” – 3-10 százalék racionális felhasználására is ötletet adott: ebből alakítson a racionalizáló cégcsoport és az immár racionálisan működő kórház tulajdonosa, az önkormányzat (51-49 százalékos tulajdoni arányban) „angol mintára” egy úgynevezett partner kórházat, mely majd különleges színvonalú ellátással nyereséget termelhet tulajdonosainak. Mindezt szerződésben rögzítették volna. Magyarán, míg a Rolitron-csoport 1993-as „optimalizáló” tanulmánya a kórházaknak közvetlenül az alapellátásba visszaforgatható megtakarítást nem ígért, addig a cégcsoport számára elősegíthette volna a „tőkekímélő” és kockázatmentes tulajdonhoz jutást.

Úgy tűnik azonban, az önkormányzatok akkor még óvatosak voltak; így a cégcsoport csak a Szent Imre Kórházzal állapodott meg partner kórház kialakításában.

Hálófonás

Az 1995-ben kidolgozott HMS már kapcsolódik a Horn-kormány által elfogadott egészségügyi cselekvési programhoz: a kórházak esetében az egészségügyben kialakítandó közhasznú társaságokra épít. Célja az 1993-asnál grandiózusabb és őszintébb, egy alternatív (nem állami irányítású, csak részben központi finanszírozású, részben magán menedzsmentű, majd később vegyes tulajdonú), integrált (négyszintű: háziorvos, ambuláns szakellátás, fekvőbeteg-ellátás, idősgondozás), országos kiterjedésű, szabványos működésű egészségügyi ellátó hálózat kiépítése. E koncepció jegyében átvennék az ország különböző területein működő kórházak teljes menedzsmentjét, majd ezen intézményeket egységes hálózatba szerveznék. A Rolicare jegyezte tanulmány azzal számol, hogy a kórházak kiadásainak túlnyomó részét ezután is az Országos Egészségpénztár állja majd, ugyanakkor a magasabb színvonalú szolgáltatások értékesítésével – egyre nagyobb arányban – kiegészítő forrásokat vonhatnak be.

A nagyratörő elképzeléseket számosan fanyalogva fogadták. Mikola István, a Magyar Kórházszövetség elnöke egyenesen úgy vélte, hogy a közhasznú társaságok bújtatottan profitorientáltak, s valójában nemhogy nem csökkentik, de éppenséggel növelik az egészségügy költségeit. (Népszabadság, június 6.)

Az ő kritikája még elüthető lenne azzal, hogy az érdekvédelmi szövetségek eleve a fennálló viszonyok konzerválásában érdekeltek, és iszonyodnak a változásoktól. Elképzelhetetlen számukra, hogy a kiadások lefaraghatók. Ráadásul Mikola a Rolitron-csoport egykori orvosigazgatójával, Lépes Péterrel sincs túl jóban; 1990-ben – mint állítják – ő fúrta ki a Kórházszövetség elnöki székéből.

Felszámolás után

Ám egy interpellációban Kis Gyula, a HMS-t egykor állítólag melegen támogató MDF egészségügy-politikusa is frontálisan támadta a Rolicare kht.-s privatizációját. A képviselő szerint az önkormányzatok és a cég között megkötendő társasági szerződések a kórházakra nézve számos előnytelen kitételt tartalmaznak. Egyrészt az 5-5 millióval létrehozott társaságok csúcsvezetésébe, a munkáltatói és munkaadói jogokat birtokló három ügyvezető közé az önkormányzat csak egy tagot delegálhatna, míg a vállalkozás kettőt. Ha a kht. más társasággal egyesül, vagy más társasági formába alakul át, „a végelszámolás után visszamaradó teljes vagyont a Rolicare és az önkormányzat között törzsbetéteik arányában, tehát fele-fele módon kell felosztani”. Így a kht. felszámolása után a magáncég megkaparinthatja az eddig az önkormányzat tulajdonolta kórház vagyonának a felét. Az ellenzéki honatya főleg azt nehezményezte, hogy miközben nem történik komoly tőkebefektetés, hisz az 5 millió egy megyei kórház 2-3 napi működési költségeit fedezi, addig az aránytalan szerződések előnyeit csupán a Rolicare élvezheti.

Szabó György népjóléti miniszter rávilágított, hogy Kis tévedett, szó sincs arról, hogy az önkormányzat tulajdont vinne a kht.-be, azt ugyanis csupán az intézmény működtetésére szervezik.

A miniszter válaszát 158 igen, 67 nem, 28 tartózkodó szavazattal elfogadták. A tartózkodók mindegyike kormánypárti volt: 17-en az MSZP, 11-en az SZDSZ soraiból; a két párt egy-egy képviselője, Donáth László és Mádai Péter pedig nemmel voksolt. A 10 orvosi végzettségű szocialista képviselő közül hárman nem szavaztak, hárman tartózkodtak, négyen (köztük Csehák Judit) nyomták az igen gombot. A kormánypárti honatyák „bizonytalan átszavazása” talán annak köszönhető, hogy a miniszter számos kényelmetlen részletre nem adhatott megnyugtató választ.

Darázsfészek

Mindenekelőtt Lépes Péternek, a Népjóléti Minisztérium (NM) 1994. december 1-jén kinevezett helyettes államtitkárának és a Rolitron-csoportnak korábbi szoros kapcsolata vált mára kényessé. Bár Lépes valóban annál a Rolicare-nél dolgozott, amely kidolgozta a kórházmenedzselési rendszert, de amint a minisztériumnál munkába állt, minden kapcsolatát felszámolta régi cégével – mondta Szabó György. Sőt, a miniszter, Lépessel egyetértésben, az összes Rolicare-rel kapcsolatos ügyből kizárta.

Elgondolkodtató mégis, hogy ha a kht.-alakítás ennyire egyszerű és nagyszerű, s számos potenciális egészségügyi befektető köröz a magyar piacon, akkor miért csak a Rolicare próbálkozik ezzel a módszerrel. A know-how mellett nem játszhat-e ebben szerepet a cégcsoport felső kapcsolata?

Tény, maga Lépes is elismerte, hogy régi cége visszavárja. És ma sem rejti véka alá jó véleményét az önmaga által is csiszolgatott HMS-ről: bízom benne, hogy ez egy jó megoldás.

Lépes tehát az NM gyógyító-megelőző ellátásért felelős államtitkára lett. De az sem elhanyagolható körülmény, hogy a Rolicare főtanácsosa az NM hajdani személyzetise, Belső László. (Világgazdaság, június 16.)

Lépes és a Rolicare rosszakarói tudni vélik, hogy a kilátástalan helyzetű kórházak leváltással fenyegetett vezetőinek és a mind szegényebb önkormányzatoknak tett ajánlatok mellett a Rolicare ügynökei nem felejtik el megemlíteni „nagykutya” barátaikat sem. A szűkülő lehetőségek mellett az egyre élesedő versenyben az intézményeknek élet-halál kérdése az évente kérelmezett befogadó nyilatkozatok megszerzése, amelyekkel az Egészségpénztár vállalja a finanszírozásukat.

Lépes és a miniszter többször is cáfolta, hogy a Rolicare jogosulatlan előnyt élvezne. A helyettes államtitkár egykori cége elnökéhez fordult, hogy tiltsa meg munkatársainak a rá való hivatkozást. A mintegy 140 önkormányzati tulajdonú kórházban erről azonban mit sem tudnak.

A cégtelevény haszna

A kívülálló számára nehezen követhető a szövevényes Rolitron-csoport felépítése is. A cégcsoport stratégiai és finanszírozó vállalata a Közép-Kelet-Európai Egészségügyi Befektetési Rt. Holding. A Rolitron nevet viszont már 1972-ben bejegyezték. A cég a kezdeti kisipari évek után a 80-as években már orvosi műszereket, művesekészülékeket, irodatechnikai berendezéseket gyártott és forgalmazott. Bár többször átalakult, új társaságokat alapított, a cégcsoport élén ma is Rózsahegyi László villamosmérnök áll.

A Rolitron a Tétényi úti kórházban (jelenleg Szent Imrének hívják, s ez a Rolicare társa a partner kórház kialakításában) 1988-ban felépítette az ország első magántulajdonú egészségügyi intézményét, a Rolitron Művese Állomást. Ekkor Lépes a Tétényi főigazgatója volt.

A művese-vállalkozás sikeres, mára már 9 állomásuk van, ám ezek már az Eurocar Rt. szervezeti keretei között működnek.

A csoport gombamód szaporodó és átalakuló cégei tanácsot adnak, integrációs szolgáltatásokat nyújtanak, oktatnak, foglalkoznak informatikával, rendszertervezéssel is. Tavaly ősszel megszerezték 11 kórház teljes gyógyszer-, kötszer-, alapanyag-, orvosisegédeszköz-ellátását is. A kórházakkal kötött szerződéseikről keveset tudni, a szerződő felek titoktartást fogadtak (a cégcsoport egyébként is sokat ad az őt övező csöndre – nem szívesen nyilatkozik, s ha igen, azt rögtön vissza is vonja), az azonban majdnem biztos, hogy a szerződés 10 évre szól és a kórházak hó elején fizetnek, egyben. Mindenesetre a cégcsoport a biztos megrendelésekkel a háta mögött megalakította saját gyógyszerkereskedelmi társaságát is, a Spiro-PharmaLine-t. A konkurencia és a beszállítók monopóliumtól tartanak, a csoportot a tb pénzének forgatásával vádolják.

A Lépes és munkatársai által kidolgozott HMS-tanulmány hosszasan sorolja a betegek, az önkormányzat, a kórházi vezetés és a dolgozók lehetséges hasznát, de a Rolicare-t homályban hagyja, így csak találgathatunk. A széles profilú cégcsoport szándékában állhat biztos piacot szerezni különféle vállalkozásainak, de az sem zárható ki, hogy a Rolicare mára letett a kényelmes, a tb-finanszírozta tulajdonszerzésre kifundált partner kórház koncepciójáról.

Persze, még az is megtörténhet, hogy a nagyívű próbálkozás megmozgatja az egészségügy állóvizét.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon