Skip to main content

Miért nem szereti a globalizáció Budapestet?

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

 

György Péter: A válság (ma)gyarló gárdája – Beszélő, 2007. szeptember

Az események hevében az a megtiszteltetés ért, hogy a prágai Respektbe írhattam elemzést a Magyar Gár­dá­ról. Ez a hetilap körülbelül olyan, mintha az ős-Be­szé­lő­ből lett volna a HVG, szoros együttműködésben az Economisttal. Összefoglalva: nem tartozom azok közé, akik összefüggést sejtenek Karádi őrmester csapatának felbukkanása és a mélyebb társadalmi folyamatok között. Tévesnek tartom Orbán Viktornak azt a né­zetét, hogy a gárda „rossz válasz a Magyarországon tapasz­talható válság megoldására” (vegyük észre a fogalmazás freudi szépségét – nem a válságra, hanem a megoldására válaszolnak a fekete lajbisok). Ugyancsak nem osztom György Péter elgondolását arról, hogy a paramilitáris szervezet „a liberális baloldal hosszú évek óta tartó szellemi hanyatlásának… köszönheti a létét” (A válság (ma)gyarló gárdája. Beszélő, 2007. szeptember). Az ok szerintem a politikai szféra belső, szükségszerű mozgásában keresendő: a legkisebb pöccintés elég volt ahhoz, hogy egy politikai konstruktumról, a lényegében egységes – és egyöntetűen szalonképes – jobboldal mítoszáról lepotyogjon a hazugságvakolat, és előtűnjék a szerkezet a maga ronda valójában. A pöccintés a Jobbik becsvágya, a vakolathullás feltétele pedig a hitvány anyagminőség és a gravitáció. Utóbbin azt értem, hogy Ausztria és Románia, Szlovákia és Szerbia között nincsenek politikai csodák, a szabályszerűségek itt is érvényesülnek. Abban az országban, ahol a nemzeti lét alapélménye nem a függetlenség vagy a területgyarapodás mámora, hanem a jóvátétel nélküli megaláztatás; ahol a nép egy méretes kisebbsége még a kérdezőbiztosok előtt sem titkolja fajgyűlöletét; ahol az antikapitalizmusnak éppolyan mély gyökerei vannak, mint az antikommunizmusnak – ott nem azért nincs, mondjuk, egy tízszázalékos „nemzeti radikális” párt, mert az a magyar néplélektől annyira idegen, és mi már túlléptünk ezen a kulturális lépcsőfokon. Hanem mert a Fidesz, stratégiai és taktikai megfontolásokból, benyelte egy ilyen párt lehetséges szavazótáborát. Azóta egy a tábor, noha ebből néha a Szent György térihez hasonló kognitív gubancok adódnak.

De nem ezért kezdtem a Respekttel. Annak a számnak a címlapgrafikáján, amelyben a cikkem megjelent (2007/37.), egy aranygombos öltönyös egyén és egy tigrismintás akárki jattja látható, a képfelirat az „itt a kezem, nem disznóláb” cseh megfelelője. A kiemelt cikk címe pedig így szól: A globalizáció szereti Prágát. A belső képaláírás: „Jött, látott, a csehek győztek.” György Péter szerint a globális kapitalizmus – miközben amúgy is válságban van – Magyarországon „problémákat vet fel”, továbbá „kritikai kulturális identitásokat” kellene kialakítani „a globalizációval szemben”. Behatolásának kö­vet­kezménye a fiatalok munkanélkülisége, diplomájuk értéktelensége, a szülők „baromi munkával végigdolgozott” életének csődje, a falvak tengődése. És erre válaszolnak a gárdisták, mivelhogy a liberális baloldali értelmiség nem világosította fel a társadalmat a globális kapitalizmus állapotáról.

Nos, a helyzet ennek éppen fordítottja. Tudtommal például Indiában alábbhagytak a Nyugattal szembeni kritikus hangok, amióta az ország a globalizáció áldozatából (Bhopal) annak nyertese lett (Bangalore). A szlovákok sem tiltakoztak az autógyártó multik képében megjelenő globalizáció ellen, amikor felszívta a megszűnt szocialista hadiipar kiválóan képzett munkanélkülijeit. Az igazán liberális Respekt nem kritikus, hanem éppenséggel örvendező elemzése szerint a multik fontossági sor­rendben a következő okokból választják Prágát és Brnót, mondjuk, Krakkóval vagy Budapesttel szemben: 1. Kel­le­mes és nyugodt a társadalmi klíma, sok a kulturális prog­ram, alacsonyak a megélhetési költségek. 2. Nem csupán angolul, de németül, oroszul és franciául is tudnak az emberek. 3. Van elegendő szakképzett munkaerő. Egy­­felől már eleve volt, másfelől a multik szorosan együttműködnek a felsőoktatási intézményekkel, azok pedig olyan képzéseket hirdetnek, amelyeket ők kérnek. 4. A kertek alatt van Nyugat-Európa, vagyis nem kell messze költözni a cégek központjaitól. 5. Kiegyen­sú­lyo­zott a gazdaság.

Nem, a György Péter által felsorolt bajok nem ab­ból származnak, hogy a globalizáció szétveri a fe­le­lős­ség és a szolidaritás értékeit, hanem abból, hogy a globalizáció nincs eléggé jelen. „Nem jön be.” Nincs rá kulturális fogadókészség. Annyi se, mint a nacionalizmusa miatt nálunk általánosan lenézett szlovák vagy román társa­dalomban. Tizennyolc év telt el azóta, hogy eldőlt: Ma­gyar­országon képviseleti demokrácia lesz, és kapitalizmus, nem pedig valami más (mellesleg ebből nyolc évig a baloldali, sőt többnyire a liberális baloldali értelmiség kezében volt az oktatási, illetve a kulturális kormányzat). Ez már történelmi időtartam; ennyi év alatt a rend­szer­váltó elit, beleértve annak liberális szegmensét, talán mégiscsak tehetett volna valami érdemlegeset a foga­dó­készség ápolására, a köz-, szak- és felsőoktatás gya­lázatos állapotának javítására, például. Ehelyett kultúr­harccal és a társadalmi klímát elviselhetetlenné tévő törzsi villongásokkal volt elfoglalva.

Én még emlékszem arra az időre, amikor az értelmiségi holdudvarral övezett SZDSZ a nyugatosság, a modernizáció, a „szürkeállomány” pártja volt. Továbbá arra is emlékszem, hogy 1989 táján senkit sem érdekelt a kapitalizmusnak a mainál mélyebb globális – és nem csak kulturális – válsága, mindenki kezét-lábát törve igye­kezett csatlakozni „Európához”, „a szabad világhoz”. Mi maradt? A lépéselőny elvesztegetése, önsajnálat. Száz­nyolcvan fokos fordulat: a kudarc áthárítása a hajdani eszményképre. Annak örökös keresése tizennyolc év után is, hogy mi a baj a képviseleti demokráciával és a kapita­lizmussal. Egyvalamiben egyetértek György Péterrel: felelősségtudatnak, következésképpen valódi szolidaritásnak kevés nyoma van.

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon