Skip to main content

Mókamesterek

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
A Parabola kontra Köznevelés per


A képernyőn Nagy Feró szónokol: „Kun elvtárs, vagy akarom mondani demokratikusan, Kohn úr, nagyon hiányzott a legutóbbi Charta-tüntetésről. Ugyanarról az emelvényről beszéltek, mint ahol Ön állt nemrégiben.”

„Hacsek és Sajó” csevegése (valamiféle árjásított változatban):

– Tudja maga, hogy mi a Co-Nexus?

– A Nexust tudom, a Co(hn)t csak sejtem.

Bodor Pált „Singerként”, Julius Binder szlovák politikust – a német filmrendező nevével tréfálózva – „Julius Fasz Binderként” emlegetik.

Kónya Imre és Kutrucz Katalin „beszélget” – a kép alá vágott párbeszéd a következő:

– A Gadó kivándorolna Izraelbe, de nincs rá pénze. Adjuk oda neki a malacperselyt.

– Az nem kóser.

– Ne a malacot, hanem a pénzt adjuk oda. (Alávágott nevetés.)

Társadalmi visszásságok és emberi gyengeségek

Kónya Imre és Kutrucz Katalin nem láttak okot arra, hogy tiltakozzanak a „szájukba adott” tréfa ellen. Chrudinák Alajos azonban úgy érezte, betelt a pohár, amikor kezébe került a Művelődési és Közoktatási Minisztérium hetilapjának október 8-i száma. A lap főszerkesztője ugyanis TV-NEM-AJÁNLÓ címmel jegyzetet írt a külpolitikai főszerkesztőség „megújult” műsoráról, amelyben javasolja a pedagógusoknak, hogy beszéljék meg az antiszemitizmus és általában a gyűlöletkeltés problémáját tanítványaikkal. Az írás óvatos, körültekintő, visszafogott hangnemű, csak hát szerzője köntörfalazás nélkül leírja azt, ami nyilvánvaló.

Chrudinák először telefonon fenyegette meg Szunyogh Szabolcsot, mondván, hogy amennyiben a lap nem közöl „helyreigazítást”, akkor pert indít. A lapszerkesztő ez utóbbit ajánlotta kollégájának, mire Chrudinák „Milyen kedves, hogy megengedi!” – kiáltással lecsapta a telefont.

Néhány héttel később dr. Deák Zsolt vezető jogtanácsos aláírásával a tévé Elnöki Hivatalának levele is megérkezett, amely szerint a kérdéses cikk „azt sugallja, hogy a társadalmi visszásságokat és az emberi gyengeségeket csípősen ostorozó Parabola című műsorunkat nyíltan faji gyűlölet szítására használtuk”. Ezek alapján a következő „helyreigazító” szöveg szó szerinti közlésére kéri a lapszerkesztőt:

„Szunyogh Szabolcs TV-NEM-AJÁNLÓ címen, a lapunkban (sic!) 1993. október 8-án megjelent cikke olyan valótlan állításokat tartalmazott, amelyek alkalmasak a Magyar Televízió lejáratására. Nem felel meg a valóságnak, hogy az 1993. július 31-én és szeptember 25-én sugárzott Parabola című műsorunkban (sic!) nyíltan és gúnyosan olyan kifejezések hangzottak volna el, amelyek alapján a Köznevelés főszerkesztője minden alapot nélkülöző, szélsőséges indulatokat gerjesztő megállapításokat tett, és valótlan következtetéseket fogalmazott meg.”

A főszerkesztőt a levél nem várt interpretációs nehézségek elé állította. Első olvasatban nem volt számára világos, hogy vajon az, hogy valaki zsidó, csupán emberi gyengeség, vagy ilyen esetben társadalmi visszássággal állunk-e szemben. Annak eldöntése is időt igényelt, hogy ő lett-e a Parabola főszerkesztője, vagy ellenkezőleg, Chrudinákot bízták meg a Köznevelés szerkesztésével. Közben asztalán ismét megcsördült a telefon. Egy jogász udvariasan érdeklődött, hogy közli-e a lap a szöveget. „Értse meg, én magukkal értek egyet, de tudnom kell a választ, mert perelnem kell!”

Szunyogh Szabolcs röviden válaszolt: „A közlésre ajánlott szöveg képtelen és a valóságnak nyilvánvalóan ellentmondó megfogalmazásokat tartalmaz, így kérelmével érdemben foglalkozni nem áll módomban.” November 22-i keltezéssel a Pesti Központi Kerületi Bíróságra megérkezett a Köznevelés elleni kereset, amelyben a Magyar Televízió mint felperes a Ptk. 79. §-a alapján „helyreigazító szöveg” közlését követeli.

Illetlenség

Aligha véletlen, hogy Chrudinák éppen a minisztérium apolitikus, szakmai hetilapja ellen mozgósította a tévé vonakodó jogászait. Fenyegető üzenetének igazi címzettje a művelődési kormányzat. A Köznevelés a pedagógustársadalom megszokott, bejáratott olvasmánya. Tizenötezer példányban jelenik meg, eljut minden iskolába. Valamennyi lapszám foglalkozik a határokon túli magyar oktatással, illetve szlovák, román, szerb, német stb. nyelven a hazai nemzetiségi iskolákkal. Kétezer példányt ingyen postáznak a határon túli magyar iskolákba. Ez a tény különösen érzékenyen érinti Chrudinákot.

1990 tavasza óta a magyarországi közéleti publicisztika része a „ráutaló” antiszemita nyelvezet, amely a Magyar Fórum hasábjairól indult csendes diadalútjára. Lényege, hogy zsidóként igyekszik leleplezni mindent, amit aktuálisan leleplezni szükségesnek vél. Minden létező és a társadalmi tudattalanban leülepedett antiszemita fordulatot citál, anélkül hogy tárgyával kapcsolatban kiejtené a „zsidó” szót. Ha az olvasó netán „értelmezné” az üzenetet, akkor igazolja a legfontosabb vádat, a rágalmazást, ami nemcsak nem tanácsos, hanem a kialakult illemkódex súlyos megsértése. Ez a retorika lopakodva beivódott a politikai köznyelvbe is; politikusok elejtett félmondataiban éppúgy találkozunk vele, mint a jobboldali sajtóban.

Szunyogh Szabolcs jegyzete nem bennfentes írás, szerzőjének őszinte, spontán elszörnyedését tükrözi. A főszerkesztő tényleg azt hitte, hogy ilyesmi nem fordulhat elő, legalábbis nem a tévében, és nem főműsoridőben. Tényleg azt hitte, hogy a szélsőjobboldal és a kormánypárti main-stream között világos választóvonal húzódik. Nem akart frontot nyitni, csak tisztességes volt, ezáltal azonban óhatatlanul felrúgta az elmúlt négy évben kialakult „játékszabályt”: minden teketória nélkül leírta a nyilvánvaló tényt, hogy a Parabola antiszemita, „zsidózik”, és a nyilas publicisták stílusát idézi. Rá is mozdult azonnal Chrudinák, és feljelentette a „rágalmazót”.

Precedens

Az események nem egészen a felperes várakozásának megfelelően alakultak. A Köznevelés ártatlannak tetsző írásával akaratlanul is jogi precedenst „provokált”. Ha ugyanis bárki a Parabola ellen kívánt volna feljelentést tenni vagy keresetet előterjeszteni, akkor minden bizonnyal kudarcot vall. Az Alkotmánybíróság 30/1992. (V. 26.) AB határozata a Btk. 169. § 2. bekezdését, azaz a közösség megsértése tényállást megsemmisítette. Bár az AB az idézett jogszabály 1. bekezdését, tehát a közösség elleni izgatás tényállását hatályában fenntartotta, a bírói gyakorlat azt csak elvétve alkalmazza.

A hazai joggyakorlat, illetve alkotmányértelmezés nagyjából azt az elvet követi, hogy a sajtónyilvánosság elé nem lehet normatív jogi korlátokat állítani. Mértékadó alkotmányjogászok szerint veszélyesebb dolog a büntető törvénykönyvbe iktatott tilalmakkal és szankciókkal felidézni a cenzúra rémét, mint tudomásul venni uszító sajtóközlemények megjelenését. Összehasonlításképpen, ha a Holocaust-revíziót hirdető „tanulmányokat” közlő Hunnia-füzeteket Németországban vagy Ausztriában jelentetnék meg, vagy éppen a Parabolát sugározná egy ottani adó, szerzőik többéves börtönbüntetést kockáztatnának.

Kézfogás

A bíróság megtekintette a Köznevelés által bemutatott Parabola-műsorrészletet, és ezek után elutasította a felperes keresetét, mivel álláspontja szerint a cikkben nincs olyan tényállítás, amely helyreigazítás tárgya lehetne. A szerző kritikai véleményét fogalmazta meg, amely legfeljebb csak a Ptk. 76. §-a, illetve 78. §-a alapján indított személyiségjogi per tárgya lehet. Az ítélet indoklása azonban utal arra, hogy a megtekintett műsorrészlet alapot ad a cikkíró megállapításaira.

A felperest képviselő dr. Varga Ferenc az ítélet elhangzása után kezet nyújtott Szunyogh Szabolcsnak. A tévé vezetői várhatóan csak az ítélet kézbesítése után döntenek a következő lépésről.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon