Skip to main content

Vigalom völgye

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Prostitúció a Józsefvárosban és nem csak ott

zj [Zolnay János]: Pesti Broadway


A belső Terézváros felújítását a VI. kerület kulturális hagyományaira építve kívánja megvalósítani a Fővárosi Önkormányzat által kezdeményezett „pesti Broadway”-terv. Az elképzelések szerint az épületek rendbe hozását a meglévő, illetve telepítendő színházak, mozik, kabarék, lokálok, kávéházak, dzsessz-kocsmák, filmirodák forgalmából származó adóbevétel biztosítaná.

zj [Zolnay János]: Erzsébetvárosi vigasságok


Az erzsébetvárosi önkormányzat városfejlesztési koncepciója a Thököly út, Dózsa György út, Verseny utca által határolt háromszöget piroslámpás „vigalmi negyeddé” szeretné alakítani. A VII. kerületi „Csikágóban” egyelőre még csak szórványosan látni utcalányokat, az önkormányzat azonban –valószínűleg egyedülálló módon – maga szeretné szexnegyeddé „fejleszteni” a slum-területet. A képviselők zöme úgy ítéli meg, hogy a „rosszhírű” környék „megtisztítására” nincs mód, sajátos hasznosítására azonban igen.


Útvesztő

A Fővárosi Önkormányzat közlekedési ügyosztályának helyettes vezetője Sipos László úgy véli, szakmailag lehetetlen megindokolni az általa „közlekedési blődlinek” nevezett ideiglenes forgalomelterelés révén előállt helyzetet. Elmondása szerint a „kísérleti” útlezárásokat a kerület vezetése erőszakolta ki; a hosszú egyeztetések nyomán létrejött kompromisszumos megoldás a lányokat mustráló autósok „hagyományos köreit” kívánta megszakítani.

A koncepció kitervelői abban bíztak, hogy ha sikerül blokkolni az autósok bejáratott útvonalait, akkor megbéníthatják a prostitúciós forgalmat is. A kevésbé optimisták sejtették ugyan, hogy a lányok egyszerűen átsétálnak a szomszédos utcákba, de reménykedtek, hogy legalább „széthúzzák” a kialakult köröket. Sipos László szerint ez sikerült is: A prostituált negyed „hagyományos” tengelyének számító József utca éjszakai élete mit sem változott, viszont most már ott is vannak lányok, ahol korábban nem voltak. A Baross utca és a Horváth Mihály tér lüktetése a József utcáéval vetekszik, sőt, a tér lezárása miatt kerülőre kényszerített autósok átmenetileg a Práter utcai lakótelepet is „bevonták” az éjszakai vigalomba. A városházán megértéssel és kedvtelve olvasták a felbőszült lakók petícióját: azonnal intézkedtek, a téren helyreállt az eredeti forgalmi rend. A közlekedési ügyosztály, amely kezdettől meg volt győződve arról, hogy a prostitúció problémáját nem lehet közlekedésszervezési intézkedésekkel megoldani, reméli, hogy hamarosan véget vethetnek az egész „csacska kísérletnek”.

A józsefvárosi önkormányzat megalakulását követően tanácstalan volt. A lányok a körúttól távolabb húzódva rendezkedtek be – láthatóan tartósan. A József utca, Mátyás tér, Tavaszmező utca lakóinak életét egyre inkább pokollá tették a szűnni nem akaró éjszakai forgalmi dugók, a környékbeli lakások elcserélhetetlenné váltak, a lakásprivatizáció megfeneklett, hiszen a bérlők zöme még a jó minőségű lakásokat sem akarja megvásárolni. A „piros lámpás” övezet „természetes határait” csupán a szexipart ellenőrző csoportok megállapodásai húzták meg.

Elsőként a városrész részletes rendezési tervének készítői figyelmeztettek arra, hogy a megállíthatatlanul terjedő, rosszhírű negyed nem csupán turistacsalogató kedves színfolt, mint ahogyan sokan hiszik. A folyamat befagyaszthatja a középső Józsefváros ingatlanpiacát és megakadályozhatja a telkek, épületek vállalkozói értékesítését. Aki teheti, menekül a környékről: nemhogy felértékelődésről nem lehet szó, de a lerobbant, szegény kerületben veszélyes, mindeddig ismeretlen mértékű gettósodás kezdődhet.

A középső Józsefváros ma már nemzetközi forgalmat is vonz, a hazai és az ukrán csoportok között gyakoriak a verekedéssé fajuló konfliktusok. A lányoknak többé-kevésbé állandó standjaik „vannak”, „egzisztenciájukat” nemcsak a stricik, de a rendőrök is „vigyázzák”: nem egy közülük szolgálat után civilben kliensként tér vissza. A hatóság azokat zaklatja – például az „üzletet rontó” intézetis lányokat – akik nem ismerik, vagy nem fogadják el a játékszabályokat. Akinek sikerül gyökeret eresztenie, az bruttó nyolcvan-százezer forintot is megkereshet havonta. Az autós kliensek előre fizetnek, majd többnyire a Népligetet, vagy a Petőfi híd budai hídfőjét választják a vélhetően kevés örömöt nyújtó légyott lebonyolítására.

Elvágyódás

Az önkormányzat az Országgyűlés elnökéhez és a Belügyminisztériumhoz fordult segítségért. A kerület vezetőinek tanácstalanságára utal, hogy az esetleges „segítségről” messzemenően megoszlott a képviselők véleménye.

Többen Haraszti Miklós és Somogyi Tamás törvényjavaslatától várták a megoldást, amely törölni kívánta a szabálysértési kódexből az „üzletszerű kéjelgés” tényállását, és lehetővé kívánta tenni a legális keretek között folytatott prostitúció szabályozását. A Ház elnöke is arra utalt válaszában, hogy az önkormányzat felterjesztését az Országgyűlés illetékes bizottságához továbbította. A javaslat ellenzői viszont arra mutattak rá, hogy a tervezett lépés ellentétes az „emberkereskedést és mások prostitúciójának kihasználását” tiltó 1949-ben jóváhagyott New York-i Egyezménnyel, amelyet Magyarország is aláírt és becikkelyezett.

A Belügyminisztériumból érkezett válasz is törvény-előkészítésre utalt, az országos rendőrfőkapitány viszont arra biztatta az önkormányzatot, hogy helyi rendelettel igyekezzen gátat vetni az éjszakai életnek. A helyi politikusok körében teret nyert a „prohibíció” gondolata, azaz a választások közeledtével egyre több képviselő szerette volna alibi rendeletekkel bizonyítani, hogy rajtuk nem múlt…

A tavaly elfogadott józsefvárosi rendelet – a kabarészerzők és szatirikus lapok legnagyobb gyönyörűségére – tízezer forint bírsággal fenyegeti mindazokat, akik másokat leszólítanak, vagy akiknek felhívó öltözködése, magatartása alkalmas lehet arra, hogy mások vágyait felcsigázza. Az idei forgalomelterelést is hasonló megfontolásból kezdeményezte a testület. Tekintettel arra, hogy a forgalomszervezés a főváros hatásköre, az útlezárások követelése azzal a taktikai előnnyel is kecsegtetett, hogy általa sikerül „másokat” – a fővárost – is bevonni a probléma megoldásába. Bár az intézkedés a kurvanegyed további expanzióját eredményezte, a felelősséget mégiscsak sikerült megosztani, mondván, hogy a közlekedés blokkolása a fővárosi makacsság miatt nem volt elég radikális.

Kitelepítés – de hová?

A Népszigetre telepítendő dunai kupleráj gondolatát annak idején Demszky Gábor vetette fel. A főpolgármester politikai realitásérzékét dicséri, hogy azóta nem hozakodott elő ezzel a koncepcióval.

Józsefvárosban már csak a kerülethatárokon belül gondolhattak a lányok „áthelyezésére”. Lehetséges helyszínként felmerült a Népliget, a párizsi Bois de Boulogne mintájára, de a város egyik legnagyobb közparkjának tönkretételéért valószínűleg senki nem vállalná a felelősséget. A legátgondoltabb terv szerint az épülő és viszonylag gyéren lakott Hungária körút – a bécsi Gürtelhez hasonlóan – képes lenne ívben szétszórni az utcalányokat és klienseiket egyaránt. A várhatóan tényleg felértékelődő Hungária körúti telkekre anélkül építhetnének garniszállókat, hogy egyúttal nagy kiterjedésű lakóövezetet tennének tönkre. Kósza ötletként gondoltak a Józsefvárosi pályaudvar melletti elhagyatott Kőbányai útra, és a gondolatát is elhessegették annak, hogy a Kerepesi úti ügető elé költöztessék a lányokat.

Vigalmi negyed?

Csécsei Béla polgármester szerint eleve kudarcra ítélt minden olyan kísérlet, amely korlátozni, vagy kitelepíteni szeretné a prostitúciót. Úgy véli, el kell fogadni a kialakult helyzetet, informálisan ki kell jelölni néhány utcát – gondosan kikerülve az iskolákat és a közintézményeket – az ott élőknek pedig cserelakást kell felajánlani. Ha a kerület nem tud megszabadulni a terjeszkedő prostituált-negyedtől, akkor legalább igyekezzék hasznot húzni belőle. Ha a József utcából nem is lesz Amszterdam, azért megfelelő szabályozás esetén nem elképzelhetetlen, hogy a kijelölt utcák jövedelmező szexturizmust vonzhatnak. Mindennek csak jogszabályi kereteit kell megteremteni. A polgármester azt tervezi, hogy az új parlament megalakulását követően a képviselő-testület azonnal a törvényhozáshoz fordul, kérve a szükséges jogszabály-módosítást.

Peep-show a zöldségesüzletben

A „vigalmi negyed” koncepció látszólag a realitásokra épít, a kudarc mégis borítékolható – ha egyáltalán az önkormányzati választások előtt a kerület vezetése megkockáztatja a döntést. A burjánzó szexipar és a prostitúció csupán lenyomata annak a joggal balkanizálódásnak nevezhető folyamatnak, amely szétzilálta és lassan kormányozhatatlanná tette a várost. Az önkormányzatok huszonkétféle módon próbálnak megbirkózni metropolis léptékű problémáikkal, az építésügyi törvényesség a főváros és a kerületek érdekellentétének martalékává vált. A lakástörvény mit sem változtatott az önkormányzatok helyiségbérlőkkel szembeni kiszolgáltatottságán. A testületek a privatizáció és az évekig húzódó pereskedés között választhatnak, ha a bérlő hússzoros áron adja albérletbe üzlethelyiségét, módosítja tevékenységét, vagy éppen nem fizet bért.

A káoszba akadálytalanul nyomult be a busás hasznot hozó szexipar; senki sem hajlandó, vagy képes ésszerű korlátok közé szorítani. A szexboltok, peep-show-k ott ütik fel fejüket, ahol jónak látják, például iskolák, gyermekintézmények mellett. A József körúti Miami Show Center papíron ma is zöldségesüzlet, a bérlő nem tartotta szükségesnek zaklatni a polgármesteri hivatalt azzal, hogy közölje: albérletbe adta a helyiséget, az albérlő pedig nem paradicsomot árul. A prostitúció berendezkedett a józsefvárosi utcákon, az önkormányzat akkor sem tudna érvényt szerezni tragikomikus rendeleteinek, ha komolyan gondolná azokat. A forgalomkorlátozás ellen nemcsak a főváros berzenkedett; a rendőrség is vállát vonogatta, mondván képtelen betartatni a tilalmakat.

Az önkormányzat valószínűleg okosabban járna el, ha nem a jelenlegi helyzetet próbálná „vigalmi negyed” kialakításával rögzíteni, hanem inkább az új parlamentet ösztökélné a fővárosi törvény megváltoztatására.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon