Skip to main content

Nyelv nélkül élni?

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Beszélgetés Hidász Ferenc ferences szerzetessel Kárpátalja egyházi és szellemi életének kérdőjeleiről


Orosz nyelven prédikálni – magyar templomban?

Kényszerhelyzet szülte kényszermegoldás volt: a fiatalok egy része magyarul egyáltalán nem értett volna meg. Nagyon kevés településen van magyar tannyelvű oktatási intézmény, a magyar gyerekek többnyire ukrán vagy orosz iskolába, óvodába járnak. A rádióban, televízióban szintén orosz vagy ukrán szavakat hallanak, közvetlen környezetükben pedig – különösen a ruszinok lakta falvakban – a ruszin nyelv dominál. Így aztán a magyar nyelv használata olyannyira háttérbe szorul, hogy nagyon kevesen tudják magyarul jól érthetően kifejezni magukat. A nagyobb tragédia akkor következik be, ha időközben oroszul vagy ukránul se tanulnak meg olyan szinten, hogy az nyilvánosan is vállalható legyen. És ez nagyon is reális veszély: Kárpátalján lassan felnő egy nemzedék, amelyik szinte a szó szoros értelmében nyelv nélkül él…

Az itt élő magyarok magyarnak vallják magukat, annak ellenére is, hogy anyanyelvüket nem, vagy alig használják nyilvánosan?

Természetesen. És ott, ahol nincs magyar iskola, a magyar nyelvű könyvek, újságok mellett épp a templomnak lenne igen nagy szerepe a magyarságtudat és a magyar nyelv őrzésében. Bár egyelőre, keserű iróniával ugyan, de azt kell mondanunk, hogy bizonyos helyeken az orosz nyelv a magyarságtudat őrzésének közege. S ezt a paradox helyzetet tovább bonyolítja, hogy maguk az itt élő magyarok sem fogadják egyértelműen, ha oroszul hangzik el a szentírás a templomban. Egy idősebb asszony például azt mondta, hogy neki ilyenkor mindig eszébe jut, hogyan fosztogattak, erőszakoskodtak náluk az orosz katonák a háború alatt. Sokuk számára az orosz nyelvet valóban nehéz elválasztani az átélt sérelmektől, megaláztatásoktól. Természetesen az efféle feszültségeket is figyelembe kell vennünk, amikor eldöntjük, milyen nyelven mondjuk ki a hit szavát.

A helyi szovjetek elöljárói viszont nyilvánvalóan örömmel üdvözlik az orosz nyelv használatát…

Nem, épp ellenkezőleg. Az az álláspontjuk, hogy aki oroszul akar misét hallgatni, az menjen a pravoszláv templomba. Ebben a kérdésben szinte átláthatatlanul összefonódtak a nyelvi, felekezeti, hatalmi, nemzeti ellentétek. Jól példázza ezt a görög katolikusok helyzete. Mint ismeretes, a közel 400 éves múlttal rendelkező nyugat-ukrajnai görög katolikus egyházat 1946-ban erőszakosan a pravoszláv egyházhoz csatolták – az utóbb napvilágra került dokumentumok tanúsága szerint közvetlenül Sztálin parancsára. (Kárpátalján csak valamivel később, 1948-ban került erre sor, mert itt önálló, Ukrajnától független püspökség létezett, Munkács székhellyel.) Aki az 1946-os – koncepciós pernek beillő – lvovi „zsinat” határozatát nem fogadta el, azt letartóztatás, láger, kényszermunka várta. Templomaikat vagy bezárták, vagy lerombolták, vagy átadták a pravoszláv egyháznak. Az erőszakos beolvasztási kísérlettel szemben is fönnmaradó, „illegálisan” működő egyház hívei az elmúlt évben Moszkva utcáin tartottak nyilvános istentiszteletet, és éhségsztrájkkal tiltakoztak a törvénytelen állapot ellen. A görög katolikus egyház Ukrajnában de facto még ma sem létezik. A templomok visszaadása megindult ugyan, de nagy botrányokat kavarva. A lvovi népképviselők kezdeményezésére például ez év áprilisában adták vissza a lvovi Szent György görög katolikus katedrálist, ám az ukrajnai pravoszláv egyházfő, Filaret metropolita azonnal tiltakozott a lépés ellen: a „Kárpáti Igaz Szó” című magyar nyelvű lapban is közzétett nyilatkozatában egyenesen „sztálinista eljárásnak” minősíti a lvovi honatyák döntését. Ez a feszültség a kárpátaljai falvakban is érezteti hatását. Itt a görög katolikus hívek kisebb hányada magyar, a többségük ruszin. Sokan közülük szintén a római katolikus templomba járnak, hiszen a pravoszlávokat szakadároknak tartják. Kintjártamkor találkoztam egy görög katolikus püspökkel, aki egyébként nagyon szépen beszél magyarul. Tőle tudom, hogy április elején komoly incidensre került sor az egyik kárpátaljai városban. A görög katolikus hívők eddig az egykori görög katolikus templom mellett emelt oltárnál, a szabadban tartották istentiszteletüket, ám most a pravoszlávok lerombolták az oltárt. A következő miséhez kivezényelték a rendőrséget – csak így lehetett megakadályozni a rendbontást. Az efféle konfliktusok mögött megint csak nem pusztán felekezeti ellentétek húzódnak meg, hanem egyebek közt az állam és az egyház viszonyának tisztázatlansága.

Milyen állami szervek gyakorolják az egyházak felügyeletét?

A közvetlen irányítást a Minisztertanácsnak alárendelt Vallásügyi Tanács végzi (a nálunk már megszüntetett Állami Egyházügyi Hivatal megfelelője, amelynek minden városban van képviselete: Kárpátalján Ungváron székel a központjuk. A plébániák közvetlen „ellenőrző szerve” az ún. „húszas tanács”, ők felügyelik az egyházközségek működését a pénzügyektől kezdve a templomok fenntartásáig: a plébánosoknak jószerivel semmibe nincs beleszólásuk. A hívek érdekképviseletére hivatott világi tanács tagjait sokszor a helyi elöljáróság által „diktált” szempontok alapján választották ki. A helyi elöljáróságok egyébként olyan látszólag apró ügyekbe is beleszólnak, hogy például mikor kezdődjön a húsvéti szentmise. Az egyik helyen a tanácselnök-helyettes mindenképpen azt szerette volna, ha a mise – a pászkaszenteléssel együtt – legkésőbb reggel hétre véget ér, még mielőtt teljesen megvirradna, hogy senkinek ne tűnjön fel, milyen rengeteg ember megy a templomba. Az ottani plébános azonban ennek ellenére is a szokásos időben, 9-kor kezdte a szertartást… Egy másik településen az iskolaigazgató virágvasárnap délelőttjére berendelte az iskolába az összes gyereket – szülőkkel együtt –, csak hogy ne a misére menjenek. Ott szolgáló papunk csak a helyi Magyar Kulturális Szövetség képviselőinek segítségével tudta megakadályozni az „akció” végrehajtását…

Van-e már változás a hitoktatás terén?

Egyelőre még mindig az a vallásügyi törvény van érvényben az egész Szovjetunió területén, amely nemcsak a templomba járást tiltja a 18 éven aluliaknak, hanem a hitoktatást is. Kárpátalján működő papjaink ezért ahhoz folyamodnak, hogy a vasárnapi mise után külön a gyermekeknek is tartanak istentiszteletet, ahol voltaképp vallásoktatás folyik, ha nem is így nevezik. Egyébként itt egyúttal magyar nyelvre is tanítják a gyerekeket, amiben a helyi magyar pedagógusoktól és értelmiségiektől is nagy segítséget kapnak. Ma már egyre több szülő meri elvinni gyermekét a templomba: szerencsére lassan oldódni kezd a korábbi görcsös félelem. És ebben nagy szerepet játszik Paskai László tavalyi látogatása is: jelenléte mintegy fölszabadította az embereket, megbizonyosodhattak róla, hogy nem jár következményekkel, ha nagy tömegben összegyűlnek a templomban, sőt jeles ünnepeken még a magyar himnuszt is elénekelhetik. Paskai László tárgyalásai után megindult a templomok visszaadása is – igaz, elkeserítő állapotban vannak: az egyikben például „ateista múzeum” működött, s Krisztus képe helyén sarló és kalapács díszelgett. Törvényesen átvihetünk a határon szentírásokat, imakönyveket, katolikus sajtótermékeket, az itteniek előfizethetnek az Új Emberre is.

Milyen kapcsolatban áll az egyházi misszió a világi szervezetekkel?

A Kárpátalján élő magyarság kulturális önazonosságának megőrzéséért nagyon sokat tesz a tavaly alakult Magyar Kulturális Szövetség, melynek tagjai szoros kapcsolatban állnak missziónkkal is. Lapjuk, a „Háromágú síp” legutóbbi száma részletes beszámolót közöl a kárpátaljai egyházak életéről Csáti József esperes-plébános tollából. Tudunk jó néhány hazai világi kulturális misszióról is: az Esztergomi Kulturális Egyesület például épp Nagyszőlőst választotta testvérvárosának, s most különféle cserelátogatásokat, közös rendezvényeket szerveznek, könyvcsomagokat juttatnak ki.

El lehet-e választani ebben a munkában az egyházi és a nemzeti szolgálatot, illetve a vallási és kulturális missziót?

Nem. És nem is hiszem, hogy szükség lenne rá. Egy dologban azonban mindegyik missziónak meg kell egyeznie, bármilyen céllal kezdeményezik is. A szovjet rendszer negyven éve ezen a vidéken talán azzal okozta a legnagyobb kárt, hogy kiirtotta az emberekből az élet és az ember iránti elemi tiszteletet, s szétrombolta a hagyományos, szilárd morális támpontokat nyújtó családi és egyéb együttélési formákat. Az itt élő emberek nagy része eljár dolgozni a Szovjetunió távoli vidékeire (ahogy errefelé mondják: „megyünk nagyoroszba”), mert ott négyszer annyit tudnak keresni, mint otthon, s ez szinte teljesen lehetetlenné teszi a stabil életforma kialakítását. Mindezek ellenére úgy gondolom, az egyházi misszió is részt vállalhat a hit azon elemi formájának megteremtésében, amely minded vallásos hitet meg kell hogy előzzön, s amely nélkül szerintem éppúgy nem lehet élni, mint nyelv nélkül…
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon