Skip to main content

Párhuzamos történet

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


A lakóhely szabad megválasztásának joga

Ha a Nyájas Olvasó – biztos van ilyen – a fenti sorok olvastán kezdi nem érteni, hogy miről van itt szó, igazat adok neki. Hogyhogy el kell költöznie? Hát a Magyar Köztársaság nem az emberi jogok betartására vállalt nemzetközi kötelezettséget? Nem jogállam netán, ahol a sorkatonákon és szabadságuktól bírói ítélettel megfosztottakon kívül mindenki szabadon választhatja meg a lakóhelyét? Kénytelen volt felhívni a községházánál tüntető lakosok és az önkormányzati képviselők figyelmét a megyei főkapitány erre a körülményre Kétegyházán. S mivel Magyarország jogállam, az előzetes letartóztatásból szabaduló cigányok maguk kérték, hogy a fogdából ne Kétegyházára vigye őket a rendőrautó, hanem hajítsák ki belőle egy útba eső község határánál… (Beszélő, 1992. 38. és 51–52. sz.)

A gádorosi falurosszai egyenlőre még előzetes letartóztatásban ülnek. Épp most hagyta jóvá a bíróság a 30 napon túli meghosszabbítást. De egyszer csak kijönnek. Éppen ezért a falu polgármestere levélben fordult az ügyészhez: tájékoztatja a T. Ügyészséget, hogy a gádorosi önkormányzati képviselők helyesnek látnák, ha mellékbüntetésként a két A.-t kitiltással sújtanák. Mindegy, hová, csak ne Gádorosra! „Gádoros úgy kapta meg Kancsalt Öcsödről, hogy az ottani rendőrök egyszerűen kiírták a személyi igazolványából a címet, és beírták a gádorosit” – tör fel a magyarázó érv a polgármesterből, aki közel húsz évig volt tanácselnök a faluban, mielőtt függetlenként polgármesterré választották. Maga is tudja, hogy a Kancsal-megoldás, ezúttal Gádoros javára, merő ábránd. Azóta jogállam lettünk. Szerény pótlék a levélművelet, aminek a hatékonyságát alighanem a polgármester is szkeptikusan ítéli meg.

De foglaljuk össze az előzményeket, ismerjük meg a szereplőket.

Lovak, nemzetségek, erőszak

A valóságot persze szinte lehetetlen megismerni. Aki kívülről csöppen bele, csak morzsáit szedegetheti össze, aki benne él, azt elvakítják kötődései, indulatai és érdekei.

Gádoroson, ebben a 4500 lelkes békési községben mintegy 40 cigány család él, alföldi viszonylatban inkább kevés, mint sok. (A cigány kisebbség aránya Kétegyházán is hasonló.) A legalább két, egymással nem házasodó nemzetségi csoportot alkotó, de cigány nyelvüket egyaránt őrző romák szétszórva laknak a faluban saját erőből vásárolt-épített házakban. (Csakúgy, mint Kétegyházán.) Telep, ha volt is valaha, emberemlékezet óta nincs. Ez a települési sajátosság általában a kisebbség beilleszkedését jelzi, a nyelvi hagyomány és a hagyományos lótartó és kereskedő életforma megőrzése ellenére. A mai, legtöbbször bizony kényszerűen vállalkozói világ sokkal otthonosabb környezet a kupeckedéshez, mint az elveszített bérmunkáslét, s némely tradicionális cigány család aránylag sikeres. Csak persze, míg korábban a lovak s egyéb javak csereberéje gyanús és idegen tevékenység volt a szervezeti függésben élő többség szemében, most, mikor a fél világ kupec lett, a cigány kereskedő: versenytárs. A törvényt pedig cigány és nem cigány egyaránt lazán kezeli.

Gádoroson a napfényes decemberi délelőttön mindenesetre több gumirádlis kocsi is robogott fel-alá a hátuljához kötött csikókkal. A bakon ülőket látva nyilvánvaló, hogy nemcsak cigányok foglalkoznak lóval. Nagy erejű kötekedők is akadnak mind a cigányok, mind a nem cigányok közt. Kétegyházán a két cigány testvér volt feltűnően erős, Gádoroson H. Sándor, egy „magyar”, teherautó-sofőr, G. Ferencnek, egy kényszerűen önállósult gazdálkodónak a szomszédja. G. Feri, mint annyian manapság, minden lehetséges munkát elvállal, hogy némi jövedelemhez jusson. Így ment el istállót betonozni a cigány A. Sándorékhoz, akik nemcsak lovat, hanem bikát is tartanak. A munka nagy közös ivásban ért véget, s A. Sándorék alkudni kezdtek G. vad hírben álló kancájára. Sötét este volt már, G. Feri hótrészegen feküdt, amikor A. Sándor és rokona, József megjelentek a háznál a lóért. G. anyját, aki útjukat akarta állni, félrelökték, és vitték a lovat. G. néni kétségbe volt esve. A ló 70 ezer forintot ér. Másik lovuk nemrégiben törte a lábát, nagy kárt kellett lenyelni a gazdaságnak. Átrohant a szomszédba, a nagy erejű H.-ért. Előbb a cigány A.-ék házához mentek, és verték az ablakot; adják az ő csődörüket, hiszen G. elcserélte a kancáját velük! Nem adták, G. néni és az erős K. mentek a rendőrért.

A helyi őrsről nemrég szerelt le a nagy tekintélynek örvendő körzeti megbízott, Sebők Oszkár. Utóda, Elek László törzszászlós rögtön hívta az orosházi kapitányságot, az A. portára már a nyomozókkal együtt jöttek. Rácz őrnagy rendelkezett: a lovak maradnak, ahol vannak, amíg a két A.-val a kapitányságon tisztázzák a helyzetet. A.-ékat magukkal vitték. Csakhogy közben felébredt G. Feri, egyedül találta magát, s lassan derengeni kezdett a lóügy. A lova sehol. Másik ló sincs. Ezt nem hagyhatja annyiba! A.-ék házát üresen találta. Ott volt kikötve a lova az udvaron. Fogta, hazavitte. Másnap visszavitt 70 ezer forintot A.-éknak. A csizmaszárában találta, fogalma sincs, hogy került bele. Nem emlékszik, hogy pénzt vett volna át, ő nem egészen tiszta fejjel lócserébe ment bele, nem eladásba.

Nem világos a történet, Nyájas Olvasó? Nem csoda. Hogy ki kit akart átvágni, és hogyan? Nem tudom. A két üzletfél verziója persze különbözik. Tény, hogy a szereplők – mind az emberek, mind a lovak, mind a pénz – szerencsésen hazakerültek, az ügy ezzel lezárult. Vagyis nem teljesen, mert a falu képviselő-testülete – egyetlen pártfrakció működik benne, a torgyánista kisgazdáké 5 fővel – valahogy meg akarta rendszabályozni a cigány A.-ékat. Főleg a fiatal A. Józsefet, aki csak jó fél éve került haza nagyanyjához a börtönből. Korábban a helyi gyámügyi hatóság igyekezett kordában tartani, mert rettenetesen sok baj volt vele. Végül állami gondozásba vették, de hiába, örökké szökésben volt. Tökölön született a börtönben, az édesanyja meghalt, az apja új családot alapított, a gyerek a nagyanyja és az apja között hányódott, míg az apja is meg nem halt.

Szóval, a falu választott képviselői csinálni akartak valamit választóik békessége érdekében. Megjegyzendő, cigány kisebbségi képviselő nincsen, ahogyan Kétegyházán sincs, ahol a képviselő-testület szintén kisgazdatöbbségű. És a másik cigány nemzetségből való alkalmi szószóló itt is akadt, mint Kétegyházán, akire hivatkozni lehet, aki a cigányok nevében követelte A.-ék pacifikálását.

Jó, de mit csinálhatnak a választott képviselői? Kalodájuk, egyéb fegyelmező eszközük nincsen. Idézték, na nem, nem idézték – mert erre, mint a falu jegyzője figyelmeztette őket, nincs joguk –, meghívták (írásban) a testület színe elé az öreg A. nénit ( úgy sejtették, hogy a családban nagy tekintély), A. Sándort és A. Józsefet, de azok persze nem jöttek el. Erre a jegyzővel levelet írattak, nekik. A képviselő-testület felhívja a figyelmüket, hogy tartsák be, a társadalmi együttélés normáit. (A jegyző kínosan vigyázott, hogy a személyiségi jogok sorompóin belül maradjon, ugyanis A.-éknak kitűnő ügyvédjük van Gyulán.) Ez a levél is elment. Vajon mit reméltek tőle a képviselők? A gyámügy óvó-védő intézkedéseinek kötelező sorrendjének emléke kísértett?

Néhány héttel később G. Feri bikákat adott le a felvásárlónak. (Itáliába közvetít, egész jó árat ad.) Szomszédja, az erős K. segített neki a szállításban. A jól sikerült eladás után betértek inni egyet a Hét bagoly nevű kocsmába. Csak ketten voltak benn, mikor benyitott két A. Innen kezdve a történet ismét kétfelé ágazik, attól függően, hogy ki meséli. Ki kezdte? Tekintve, hogy mindkét térfélen ketten voltak, s hogy K. nevezetesen erős férfi, elég esztelen dolog lett volna K.-t és G.-t megtámadni. Ráadásul a lovagiasság szabályai szerint elszámolnivalója inkább K.-nak volt, aki annak idején nem tudta visszaszerezni G. lovát. A verekedésnek az vetett véget, hogy az erős K. csúnyán, veszélyesen megsérült. Egy bárszék vaslábával úgy hasította be a fejét valamelyik A., hogy összetört a koponyacsontja is. Hála istennek, Gyulán sikeresen megoperálták, otthon dolgozik a gazdaságában, de volán mögé nem ülhet legalább egy évig. Viszont a nyomozás jelenlegi állása szerint ő ütött először.

Gádoroson most polgári önvédelmi egyesületet, vagyis éjszakai gépkocsis járőrszolgálatot szervez egy e tárgyban már tapasztalt vállalkozó, Géczy Mihály. Érezze az, aki settenkedni akar, hogy a polgárok figyelik. (Kétegyházán tavaly decemberben szervezték az önvédelmi egyesületet. Cigányt nem vettek be.)

Analógiák

A kétegyházi történettel való párhuzamot nem a Beszélő erőlteti, hanem a gádorosi hangadók s nyomukban a megyei sajtó. (Pl. Délkeleti Krónika, 1993. dec. 2.) Kétségtelenül van is, ahogy a történet leírása során igyekeztem érzékeltetni. Hasonlóak a helyzetek, az üzletek, a kenyérkereső férfiakat az etnikai elkülönülést áttörve összefűző szövevényes viszonyok. De azért a párhuzamosság főleg szándék, a többséget képviselők akarata. Kétegyháza a büntetlen pogrommal, a Csurár családok irgalmatlan kiűzésével példa lett, vonatkoztatási pont. Ezért írtam meg az egyébként (sajnos?) nem különösebben kirívó történetet.
Hivatkozott cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon