Skip to main content

Részletek egy titkos tanulmányból

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Budapesten nem csak közlekedési problémák vannak.

Nagyon sokféle probléma van, a riasztó mértékű pénzügyi egyensúlyhiánytól, a fejlesztési források ezzel is összefüggő fogyatkozásától a hatásköri tisztázatlanságokon át a slumosodó városrészekig, a zsúfoltságig, a levegő elszennyeződéséig. Ezek a problémák egy problémamegoldásra lényegénél fogva alkalmatlan gondolkodási rendszer miatt éleződtek így ki. (A politikai-hatalmi szféra pedig nem volt egyéb, csupán e gondolkodási rendszer adekvációja.) E gondolkodási rendszer lényege: a világ formállogikai alapú felosztása, ennek megfelelő hivatalok és hatáskörök megállapítása, ahol mindenki a saját és csak a saját rögzített feladataiért felel. A problémamegoldáshoz pedig központi forrásokat kell szereznie, hiszen ilyesmikkel ő nem rendelkezik.

Így azonban élesen elválnak egymástól a problémák és egy, kezdetben valamilyen szinten meglévő egyensúly mindinkább felborul. Minden probléma egyre megoldhatatlanabb és forrásigényesebb. A régi rendszer igazából ebbe pusztult bele.

Nekünk viszont, kiknek egy új rendszerben szembe kell néznünk az öröklött súlyos problémahalmazzal, új problémamegoldási technikákat kell alkalmaznunk. A hatáskörök szerint fölszeletelt és ilyen konstrukcióban érdemileg nem megoldható problémákat együtt és összefüggéseikben kell vizsgálni, és ennek megfelelően kell megtenni a javaslatot a megoldásukra.

Közlekedési problémák és megközelítési irány

A közlekedési gondok (is) igen súlyosak, és a jelenlegi helyzet sokban hozzájárul a város általános nehézségeihez. A megoldást azonban komplex úton kell keresni.

A főváros egészére a nagyságrend, a várható fejlődés, az ilyen szerepű európai metropolisokkal való összehasonlítás kirajzol bizonyos jövőképet – kirajzol ilyet a közlekedésfejlesztés területén is. Nem szabad ezt a jövőképet elhanyagolni – mert például ebben az esetben könnyen „elépíthetjük” a saját jövőnket. (Legyen rá elrettentő aktuális példa az M0-s autópálya kialakítása körül kibontakozó elkeseredett veszekedés – aminek a fő kiváltó oka e nyilvánvaló problémakör vészes elhanyagolása hosszú évtizedeken át.) Más szempontból is érdekes ez: lehetővé teszi, hogy egy hosszabb távú igényrendszert is magunk előtt látva, abba mintegy lépésenként illeszkedjünk.

A legfőbb bizonytalansági tényező, hogy fogyatékos ismereteink vannak a lehetséges forrásokról, fejlesztő szándékokról – holott az egyes fejlesztő lépések konkrét megvalósítása jórészt ezektől függ. Általánosságban javasolni tudok egy ezzel kapcsolatos marketingmunkát, a tényleges fejlesztések intézésére pedig a megfelelő holdingok-részvénytársaságok megszervezését. (Azzal kellene kezdeni, hogy a főváros önkormányzatai mérjék föl, mijük van egyáltalán, mert csak azután lehet elkezdeni gazdálkodni.)

Ahhoz, hogy „közlekedési probléma” megoldásáról egyáltalán beszélhessünk, a problémák együttes vizsgálatának feladatát kell először elvégezni. A három legfontosabb témakör:

– vagyongazdálkodás;

– általános városfejlesztés;

– környezetvédelem.

Vagyongazdálkodás és közlekedés

Budapest városfejlesztésére az elmúlt fél évszázadban az volt a jellemző, hogy minden problémát a városszerkezet központosításával próbáltak megoldani. Az egyéni és a tömegközlekedés, sőt a közúti teherforgalom is a szűk belső területre összpontosult, a kintebbi térségek pedig egyrészt nem tehettek szert valódi komplex metropolisi funkciókra, másrészt elhanyagoltakká és értéktelenekké váltak, a kétszáz évvel ezelőtti „ipari forradalom” sivár külvárosainak a mintájára. Sőt nemritkán valóságos szeméttelepek jöttek létre, Budapestnek szinte a szívében.

A helyzet megváltoztatásának a kulcsa sok tekintetben az úthálózat és közlekedésszerkezet megjavítása. Ez eredményezheti a városterület nagy részében a funkcionális lehetőségek bővülését és ezzel a terület- és ingatlanérték emelkedését is. Az értéknövekedés pedig forrást képezhet magához a fejlesztő akcióhoz.

Általános városfejlesztés és közlekedés

A városfejlesztéssel kapcsolatos fő probléma abból adódik, hogy az elmúlt fél évszázad „városként” csupán a millennium korában kialakult kompakt várostestet tekintette, intézmények, magasabb funkciók, esztétikai igények csak e területtel kapcsolatban voltak egyáltalán felvethetők. Így az elmúlt néhány évben a megnövekedő beruházási igények hallatlan súllyal nehezednek erre a viszonylag kis területre, és komolyan veszélyeztetik már az itt fekvő teljes zöldövezetet – mert más beépíteni való már nem maradt. Holott a zöldövezeti arány itt, más európai metropolisokkal összehasonlítva, eredetileg is kedvezőtlenül alacsony volt. De a századfordulós eklektikus városkép egészét is veszély fenyegeti – az ugyanis, hogy más építési lehetőség híján, hamarosan felhőkarcolók épülnek majd a történelmi Belvárosba, amelyek Budapestnek egyébként is könnyen sérthető városképét teljesen elronthatják, és megszüntethetik a város identitását.

Ez a városfejlesztés – más oldalról – alvófunkciójú lakótelepek gyűrűjét, illetőleg hatalmas közbülső „holt zónákat” eredményezett.

A városépítési megoldása e problémáknak: a történelmi városközpont kibővítése, részben városnegyed-rehabilitációval, részben úgy, hogy integráljuk a „holt zónákat” a városszövetbe. Az alvóövezetben pedig elő kell mozdítani a működő helyi alcentrumok kiépítését.

Ez a közlekedésszerkezettől függ, mert alcentrumok nem létezhetnek kommunikációs és forgalmi gócpontok nélkül. A városszerkezetet tehát az érintőirányú forgalmi vonalak kiépítése befolyásolhatja előnyösen.

Környezetvédelem és közlekedés

A közlekedésfejlesztési akciók fő irányába – megítélésem szerint – ennek az összefüggéseit kell állítani. Már csak azért is, mert a helyzet az itt élőket már közvetlenül veszélyezteti. Ha az egészségkárosításról szóló beszámolók nagyobb publicitást kapnának, s ha az emberek fölmérnék, mit is jelent egy kisgyerek szervezetében a harmincszoros ólomszennyeződés, akár tömeges menekülésre is számítani lehetne.

A fő probléma tehát a zsúfoltság és annak következményei, valamint a levegő szennyezettsége.

A közlekedési rendszer, illetve a vele összefüggő városfejlesztés szemszögéből ez a következő két megoldandó fő feladatot veti föl:

Először is csökkenteni kell az egyéni közlekedés városon belüli arányát.

Másodszor pedig: a tömegközlekedésen belül amennyire csak lehet – az autóbuszok részarányát visszaszorítani.

Három fő szempont játszik itt szerepet

1. A zsúfoltság általános csökkentésére szükség van a központosított városszerkezet fellazítására. Ez a forgalom számára irányváltozást, a belső városrészek elkerülését eredményezi. Azonban – a városnegyedek átfunkcionálásával – általános forgalomcsillapító hatást is kifejthet, mivel komplexebb övezetek, területileg kompaktabb funkciórend alakul ki.

2. Átgondolt gépkocsi-parkolási rendszerre van szükség, amely a zsúfolt belső kerületek megközelítésében inkább a tömegközlekedésre támaszkodik.

3. A tömegközlekedési rendszerek integrált kezelésmódjára és az eddigi prioritásoknak a felülvizsgálatára van szükség. Ennek jegyében törekedni kell a MÁV-vonalak tömegközlekedési kihasználására; a Duna mint tömegközlekedési elem („vaporetto”-rendszer) bekapcsolására, hegyi trolibuszok rendszerbe állítására. A villamosközlekedés általános rehabilitációra szorul, amihez korszerűsítés és új vonalak kiépítése egyaránt hozzátartozik. Ezek az új vonalak aztán segítséget nyújtanak a városszerkezet decentralizálásában is.
A mintegy 50 oldalas tanulmány a továbbiakban problémakörönként tételes javaslatokat ad a megvalósítandó fejlesztésekre, városszerkezeti és közlekedésszerkezeti összefüggésekben. A javaslatok a tömeg- és egyéni közlekedés, az átmenő forgalom, a parkolás, a közlekedési díjszabás problémáit is tartalmazzák, a belső kerületek zsúfoltságából adódó problémák enyhítésén kívül a peremkerületek problémáit is tisztázni próbálják, mindezt a vázolt három alapösszefüggés figyelembevételével. Az érdemi javaslattétel fő szempontja a középtávú megvalósíthatóság, e célból a finanszírozási forrásokat is megjelöli. Úgy tűnik, a feladatok döntő többsége megvalósítható a vagyonérték növekedéséből, és költségvetési források csak minimális mértékben szükségesek.

Amiért most mérhetetlenül elkeseredett vagyok: e tanulmány 48. oldalán, a finanszírozásról szóló fejezetben az alábbiakat javasoltam:

„4.1. Kiépíteni a metrót Káposztásmegyerig, megcsinálni az északi remízt.

A forrása bizonytalan. Talán lehet rá költségvetést szerezni, hivatkozva arra, hogy enélkül nem komplett és üzembiztos a beruházás? De a káposztásmegyeri területfelértékelő hatása hatalmas, esetleg abból lehet szerezni forrást. A forrásigény egyébként már nem nagy, elenyésző a megépült szakaszokéhoz képest.”

Még csak fél év telt el, hogy leírtam, és ez a lehetőség máris elúszott. A nyilvánvalóan jó szándékú Fővárosi Közgyűlés, amely azonban tájékozatlan volt – a fentebbi javaslatot publicitás híján nem ismerhette –, jóváhagyta Káposztásmegyer rendezési-fejlesztési tervét, amely az ehhez szükséges területeket más célra engedi meg felhasználni, ezzel pedig eltűnik az a vagyonérték, ami a koncessziós megvalósításhoz szükséges volna. Káposztásmegyer, Külső-Újpest, Rákospalota számára most már csak akkor épülhet Metró, ha valaki valamilyen költségvetésből ki tud e célra préselni néhány milliárd forintot (államiból, fővárosiból). Előbb-utóbb muszáj is lesz a fenyegető üzemviteli csődhelyzet miatt… (Ez a gondolkodásmód hej, de ismerős a közelmúltból!) És a közgyűlés most megint olyan ponton áll, hogy jóváhagyjon egy fejlesztést, ami 15-20 milliárdjába kerül majd valakinek, ahelyett hogy 40-50 milliárd hasznot hozna.

Mikor lesz vége ennek? Mikor fejeződik be milliárdoknak az ablakon való kidobálása?

Hivatkozott cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon