Skip to main content

Terézinvestitura

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Változatok tömbrehabilitációra a Terézvárosban


Az érintett terület átfogó rehabilitációjának terve közel tízéves. A máig érvényes koncepció azon alapul, hogy a Belváros feltételezett terjeszkedése lehetővé teszi a lerobbant belső terézvárosi lakóépületek felújítását, részben az „A” tömbbe ékelődött üres telek hasznosítása, részben a városrész általános felértékelődése révén. Az érintett területre egy City Center Budapest nevű gigantikus szolgáltató központot kívánnak építeni szállodával, irodaházakkal, üzletekkel. A Káldy Gyula utca mögött lévő három tömbben összesen 1053 lakás van, a különböző időpontokban készült dokumentációk a lakóépületeket vegyes funkciójú épületekként képzelik el.

Vegyük tekintetbe, hogy a rendkívül szűk Király utca túloldalán tervezik a Madách-sétány megvalósítását. A VII. kerületi önkormányzat az érintett terület felértékelődését teljes funkcióváltás és lakosságcsere révén kívánja „garantálni”, és ezáltal reméli, hogy vonzó befektetési lehetőségeket kínálhat a külföldi vállalkozóknak. Joggal feltételezhetnénk, hogy a terézvárosi oldalon kapva kapnak az alkalmon, és a nagyszabású project „árnyékában” kihasználják azokat a lehetőségeket, amelyeket a környék számukra „ingyenes” felértékelődése kínál. A valóságban nem ez a helyzet. Az „A” tömb hasznosítható telkei időközben kikerültek a kerület tulajdonából, és így az önkormányzat már nem tekintheti azokat gazdaságilag egységes rehabilitációs területnek. A Király utca közepén húzódó „országhatár” élesen elkülöníti a két városrész fejlesztési érdekeit. Terézvárosban a Madách sétány-koncepciót a VI. kerületi elképzelések riválisának tartják, bár a sétány felépülésében nem nagyon bíznak. A két városfejlesztési project összehangolása fel sem merült.

A két szomszédos kerület „rehabilitációs közelmúltja” jelentősen különbözik egymástól. Az elmúlt években a VI. kerület városrehabilitációs erőfeszítéseit nem kísérte szerencse, Terézváros felújítási elképzelései csak a szomszédos Erzsébetvárosban folyó munkálatok árnyékában bontakozhattak ki. Miközben a VII. kerületi Ingatlankezelő Vállalat a nyolcvanas években nagyszabású és többnyire nagyarányú lakosságcserével járó felújítási munkákba kezdett a belső Erzsébetvárosban, a Majakovszkij/Király utca túloldalán nem sikerült biztosítani a fővárosi pénzforrást a hasonlóan drasztikus elképzelésekhez.

Ennek ellenére az „A” tömbben elkezdődött a felújítás, ám a munkálatokat műszaki szükséghelyzet miatt félbeszakították: az Arany János Gyermekszínház kritikus állapota halaszthatatlanná tette a beavatkozást, és bár a „C” tömb átfogó felújítására nem került sor, a Király u. 38. és a Paulay u. 37. épületét sikerült helyrehozni. A Paulay u. 33. épületében a folyamat csak a lakók kiköltöztetéséig jutott el, a ház ma is üresen áll. Később a Budapesti Városépítési Tervező Vállalat elkészítette a felújítás második ütemének menetrendjét is, amely a tömbben található 342 lakást bontások, összenyitások és átépítések révén 278-ra kívánta csökkenteni. A „B” és a „D” tömbre vonatkozóan a Stúdió „R” Tervező Kft. készített hasznosítási javaslatot 1991-ben.

Vállalkozó IKV

A kerület vezetői 1986-ban kezdeményezték a Revital Rt. létrehozását, belátván, hogy komoly fővárosi pénzforrásra nem számíthatnak. A részben osztrák tőkével létrejött részvénytársaság egyike volt az első ilyen jellegű vegyes vállalatoknak. Kifejezetten abból a célból alapították, hogy igyekezzék vállalkozási alapon, részben külföldi tőke bevonásával előmozdítani a kerület revitalizációját. A Revital Rt. 82 millió Ft. alaptőkével alakult, a VI. kerületi IKV, amely ma a részvények 18,3%-ával rendelkezik, telekapporttal szállt be, pontosabban az „A” tömbben lévő öt telek 15 éves használati jogát vitte be az rt.-be. A telkeket azóta hasznosították. A Paulay u. 1. épületét felújították, és ma a Hungária Biztosító Rt. tulajdona. A Király u. 6. megújult épületében ma az Országos Kereskedelmi és Hitelbank számítóközpontja található, a Király u. 16. üres telkén pedig a Budapest Bank központját építették fel. A két bank épülete között található az a nagy kiterjedésű üres telek, amelyen a City Centernek kell felépülnie.

Az apportként bevitt telkek tehát két ütemben kerültek ki a kerület tulajdonából. A megrendelő megvásárolta a Revitaltól a kérdéses telek és a rajta lévő romos épület 15 éves használati jogát, és egyúttal megbízta a vállalatot az építkezések megtervezésével és kivitelezésével. Ezt követően külön szerződés keretében megvásárolta a telkeket az önkormányzattól.

Csiszolatlan gyémántok

A Revital Rt. nyereséges vállalat, városszerte számos épület felújításának volt fővállalkozóként a kivitelezője. Renoválták a XII. kerületben a Panoráma Szállót, Zuglóban a MIOK Amerikai úti szeretetkórházát, Erzsébetvárosban felújították a Dohány utcai Zsinagógához tartozó Hősök Templomát, a VIII. kerületi önkormányzattal létrehoztak egy Jovital nevű vegyes vállalatot, amely a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár épületét és a mögötte lévő tömböt fogja revitalizálni. Az Rt. telket vásárolt, és építkezett a Rózsadombon, a VII. kerületben és Pesterzsébeten – csak éppen a VI. kerülettel nem sikerült egyetlen üzletet sem realizálni az elmúlt három évben.

A Revital igazgatója elmondta, hogy a vállalat már régóta szeretné megvásárolni a Káldy u. 5. sz. alatti üres telket, de az önkormányzat hallani sem akar arról, hogy ezt a „csiszolatlan gyémántot” eladja. A Revital 1990-ben tervezetet dolgozott ki az évek óta üresen álló Király u. 32. épületére, illetve az egész B tömbre vonatkozóan, de az önkormányzat válaszra sem méltatta a részben saját tulajdonú vállalatának ajánlatait. Az önkormányzat egyetlen megrendelése a Káldy u. 4. ugyancsak üres épületnek felújítására vonatkozott: itt kapott volna helyet a tervezett Terézvárosi Bank, ám a testület elvetette a bankalapítás ötletét, különösen azt követően, hogy a kibocsátott kötvények egy része odaveszett az Ybl Bank összeomlásakor.

Minden érintett fél különösnek tartja, hogy egy kerület bojkottálja saját vállalatát. (Még bizarrabb a szituáció, ha tudjuk, hogy az Rt. felügyelőtanácsának tagja az MDF-es alpolgármester is.)

A Revital igazgatója ellentmondásos önkormányzati magatartásról beszél. Szerinte az önkormányzat mint részvényes profitot vár el a vállalattól, ugyanakkor magasnak tartja a Revital árait. Az SZDSZ-es alpolgármester szerint a polgármester, a képviselők egy része, illetve az apparátus ellenérdekeltsége okozza azt, hogy az önkormányzat „nem hozza helyzetbe” a Revitalt. Az IKV érintett vezetői a korábbi „rossz tapasztalatokra” hivatkoznak. Úgy vélik, hogy a Revital valójában a régi tanácsi vezetés által kreált, „vagyonátmentő” szervezetként alakult, az Rt. elnöke az egykori tanácselnök. Megbocsáthatatlannak tartják, hogy „egy tanács által létrehozott vállalat azzal a vagyonnal, amit azért kapott fillérekért, hogy azzal a kerület revitalizációját finanszírozza, voltaképpen a saját tőkéjét gyarapította”. Az „A” tömb telkeinek eladásával a vállalat éppen azt a vagyont herdálta el, ami arra adott volna lehetőséget, hogy az egész területet egységes „akcióterületként” újítsák fel. A City Centert így a telkeket birtokló bankok valósítják majd meg saját hasznukra.

Lakásprivatizációs vita

Az elmúlt évek terézvárosi tömbrehabilitációja korántsem tekinthető sikertörténetnek. Az önkormányzat megalakulása óta a városfelújítás kérdése főként a lakásprivatizációval kapcsolatos vitákban merült fel.

A kerület mintegy 26 000 lakásából eddig 5350 lakást adtak el bérlőiknek. 1991-ben a kerület 1100 épületére kiterjedő vizsgálatot készíttettek, és ennek alapján a testület nagyobbik része arra a következtetésre jutott, hogy az elidegenítés a korábbi feltételek szerint, tehát a 32/1969 (IX. 30.) kormányrendeletet követve nem folytatható. A polgármester nem osztotta ezt a véleményt, mint ahogy nem osztották azok a vásárolni szándékozó bérlők sem, akik 1991 őszén az önkormányzat épülete előtt tüntettek az átmenetileg kiterjesztett tilalmi lista ellen. Az eset kapcsán a lappangó ellentétek önkormányzati válságba torkolltak, a polgármester tartósan szembekerült az alpolgármesterekkel és a testület többségével.

A polgármester úgy véli, tisztességtelen és szerencsétlen dolog, ha egy közhatalmi jogosítványokkal felruházott önkormányzat vállalkozásba fog. A vállalkozás a vállalkozók, tehát végső soron a polgárok feladata, akiket minél előbb vagyonhoz, azaz lakáshoz kell juttatni.

A másik oldal érvei szerint a kerület lakói képtelenek a lakások megvásárlása nyomán nyakukba zúduló felújítási, karbantartási terheket állni. A városrehabilitáció kizárólag tervszerű önkormányzati politika, illetve vállalkozás eredménye lehet. A lakásprivatizáció következtében kialakuló vegyes tulajdonú társasházakban viszont akár egyetlen új tulajdonos is megakadályozhat bármiféle építkezést.

A házingatlanok eladási árainak megállapításáról szóló 10/1991. (XI. 19.) terézvárosi rendelet szerint a házingatlanok vételárát a tényleges forgalmi érték szerint kell megállapítani. Az ár 50%-kal csökken, ha a bérlő a vevő, további 20%-kal, ha az eladási ajánlat kézhezvételétől számított kilencven napon belül a bérlők több mint 50%-a bejelenti vételi szándékát. Az összes csökkentő tényező alkalmazásával kialakított vételár sem lehet alacsonyabb azonban a teljes forgalmi érték 20%-ánál.

Még inkább tükrözi a testület többségének szándékát az elidegenítés lebonyolítására kidolgozott „intézkedéscsomag”. Más kerületekkel ellentétben az óvatosabb privatizáció mellett érvelő csoport nem elsősorban az árbevételt szerette volna növelni, hanem a rehabilitáció elől kívánta elhárítani az akadályokat. A nem lakáscélú helyiségek hasznosításáról szó sem lehet, így az új tulajdonosok nem számolhatnak azzal, hogy a helyiségekből nyert bérbevétel a karbantartás alapjául szolgálhat. A lakások eladása előtt felmérik az épület hasznosítható padlás- és pincehelyiségeit, és garanciát kérnek a vásárolni szándékozó bérlőktől arra, hogy tulajdonosként nem fognak akadályokat gördíteni az önkormányzat hasznosítási, vállalkozási vagy éppen rehabilitációs szándékai elé. Az eredeti szándék szerint a vételár egészét kívánták visszaforgatni a lakóházak felújítási alapjába, ám ebből eleddig semmi nem valósult meg.

IKV-s vállalkozás

A privatizációs gyakorlat következtében az IKV lett a várostervezés tényleges döntési központja, amellett megtarthatta a bérbevételei 80%-át „termelő” nem lakáscélú helyiségeit, illetve megőrizte a helyiségek feletti, de facto rendelkezési jogát. A privatizáció előkészítését, az elidegenítések előterjesztését ugyanis az az épülethasznosítási csoport végzi, amely az IKV Rehabilitációs Főmérnökségéből alakult. Abból a Rehabilitációs Főmérnökségből, amelynek vezetője lesz a most bejegyzés alatt álló Terézinvest francia–magyar vegyes vállalat egyik ügyvezető igazgatója.

A Terézinvest feladata, hogy végre megvalósítsa a négy tömb revitalizátióját. (Pályáztatásról, tendereztetésről szó sem volt, a Revital labdába se rúghatott.) A vegyes vállalat névleges, tízmilliós alaptőkével bír, az önkormányzat ezúttal nem készpénzzel, de nem is telekapporttal szállt be, hanem a tömbökre korábban elkészíttetett tervdokumentációval. A francia cég, amely egy évet kapott a hasznosíthatósági tanulmány elkészítésére, a korábbi tervdokumentáció alapján kezd dolgozni, de az abban tervezett lakásszámoktól, illetve épületek funkciójára vonatkozó elképzelésektől eltekinthet.

Az önkormányzat azért arról sem mondott le, hogy beleszóljon a City Center megvalósítási terveibe. A tulajdonos bankok egy német és egy francia beruházócsoport között ingadoznak, a vitát azonban a részletes rendezési terv jóváhagyása és az építési engedélyek kiadása révén az önkormányzat dönti el. (A kerületben az a gyakorlat, hogy a részletes rendezési terveket igazítják a befektetők igényeihez, nem pedig fordítva.) A Terézinvest ügyvezető igazgatója szerint a City Centert ugyanaz a francia cég fogja megvalósítani, amely a négy tömb felújítását is végzi majd.

Az évek óta tartó tömbrehabilitációs háborúból Terézvárosban az Ingatlankezelő Vállalat kerül ki győztesen, azaz korszerűbb, vállalkozási formában, de alapvetően az IKV-s érdekek mentén alakul a VI. kerület új arculata.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon