Skip to main content

Türelmi küszöb

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Az 1843-as folyamkilométernél épül a küszöbgát. A hivatalos adatok szerint 450 millió forintba fog kerülni, és július 15-én már lehet „használni”. Az építési költség a felét sem éri el a szivattyúzás évi költségének. Az április 19-én létrejött megállapodás szerint a 60 ezer m3 kőből, zúzalékból és kavicsból készült, 300 méter hosszú, 100 méter széles gát legfeljebb 1997-ig állhat fenn, ha kedvező döntést hoz Hága.

Néhány hónappal az „ádáz” parlamenti csaták után a politikusok ugyanolyan egykedvűen fogadják az építkezés megkezdését, mint általában az emberek, akik fittyet hányva a Duna Kör mozgósításának, nem tolonganak sem az építkezés helyszínén, sem a Parlament előtt, hogy tiltakozzanak az állami környezetrombolás eme újabb megnyilatkozása ellen. Kétségtelen, hogy a mai gazdasági kényszerintézkedések közepette a környezetvédelem – miután politikai aktualitását elvesztette – az emberek tudatában egy kissé hátrébb szorult, de mégsem ez vagy a Duna-ügy iránti közömbösség tartja vissza őket az utcára vonulástól, hanem a kétely, hogy a bolondját járatják velük. Mindez elsősorban annak köszönhető, hogy mindabban, ami történt, nem látnak semmi meglepőt. A Duna-ügyet lefutottnak vélik: a küszöbgát építése és a Duna végleges el- vagy visszaterelése között pedig nem fedezhető fel összefüggés.

Amikor Horn kormányra került, már látható jelei voltak, hogy a vízlépcsőkérdésben lépni fog, és megkísérli „kimozdítani” az ügyet a holtpontról. A miniszterelnök nem titkolta, hogy a hágai bíróság döntésétől nem sokat vár, az ügyet a két ország kormányának kell rendeznie, mégpedig tárgyalások útján. Horn, aki nem elkötelezettje a Duna-védelemnek, ezt a kérdést mindig érzelemmentesen tudta kezeim. Mint emlékezetes, 1988-ban az ő javaslatára döntött úgy a parlament – pusztán külpolitikai megfontolásból –, hogy nem szabad leállítani a nagymarosi építkezést. A kormány tehát elszánta magát a különmegállapodásra, de elsősorban nem a vízlépcsőlobby nyomására, hanem mert a bősi konfliktus az alapszerződés megkötését akadályozta. A szocialisták számára persze jó apropó volt a szigetköziek tiltakozása és a korábbi nem éppen szerencsés döntés a szivattyús vízpótlásról.

A fenékküszöb vagy keresztgát építésének ügye mégis szimbolikus jelentésűvé vált. A parlamentben olyan heves vita bontakozott ki, annyi műszaki, jogi és ökológiai érvet hozott fel az ellenzék ez ellen a hágai döntésig álló ideiglenes létesítmény ellen, hogy még azt is megkockáztatom: a politikusok most tíz évvel az ügy kipattanása után teljes mélységben megértették a vízlépcsőszindrómát. A logikus műszaki érvek, a nem minden érzelemtől mentes politikai kifakadások azonban sorra lepattantak a koalíciós pártok képviselőinek a többségi helyzetet kihasználó, indoklás nélküli elutasításáról.

Ha a vízpótlás céljára átengedett vízmennyiség nem is éri el a magyar szakértők által szükségesnek vélt mennyiséget, és az Öreg-Duna természetesen ennyi víztől nem válik hajózhatóvá, sőt a keresztgát egyenesen lehetetlenné teszi bármilyen vízi jármű áthaladását: a mellékágak valamennyire felfrissülnek. Vagyis a Horn-kormány egy különalkuval már két-három évvel a bíróság ítélete előtt eléri a hágai per során elérhető követeléseket, illetve azok nagy részét.

A hivatalos kormányzati vélemény persze tagadja, hogy a hágai per feleslegessé vált volna. Éppen ezért a parlamenti ál-vita akörül csúcsosodott ki, hogy az „ideiglenes vízpótlásnak” csúfolt megállapodás mennyiben csökkenti a Hágában beadott bírósági keresetünk esélyeit.

Elsősorban ezt a kérdést vizsgálta Eörsi Jánosnak a Beszélő ’95. V. 4-i számában megjelent legutóbbi vízlépcsőcikke is („A vízpótlás tünékeny joga”), de említhetném a Magyar Narancsban megjelent Vargha János-interjút és más írásokat is. Eörsi például aggódik: az „Egyes ideiglenes műszaki intézkedésekről és vízhozamokról” szóló szerződés preambulumában ugyan nincs benne, hogy ez a vízpótlás nem része annak a vízmegosztásnak (amiben a két fél még a per előtt megegyezhetne), de mi van akkor, ha a hágai bírák nem beszélnek magyarul, nem értik meg a finom árnyalatok közötti különbséget? Máshol, más cikkekben azt olvasni, hogy a keresztgát miatt Magyarországnak esetleg milliárdokat kell fizetni, hiszen valójában annak a létesítménynek (a dunakiliti duzzasztónak) az üzemeltetésére épít a vízpótlásnál, amelyet a keresetében feleslegesnek ítélt.

A szerzők és a nyilatkozók, csakúgy, mint a parlamenti vita résztvevői, egyszerűen megfeledkeznek arról, hogy miről is döntenek majd Hágában. Emlékeztetőül, Magyarország és Szlovákia az alábbi három kérdés eldöntését kérte a hágai bíróságtól:

1. Joga volt-e Magyarországnak 1989-ben leállítania részvételét az 1977-ben aláírt bős–nagymarosi megállapodás megvalósításában?

2. Az akkori csehszlovák szövetségi állam jogosan valósította-e meg az úgynevezett ideiglenes üzemeltetési módot, vagyis a „C” variánst?

3. Jogszerűen járt-e el Budapest, amikor felmondta a szerződést?

A halandók és jogi kérdésekben járatlanok felfogása szerint egy kérdésre igen vagy nem válasz adható. A jogászi válaszok azonban lehetnek igen, de… vagy nem, de… típusúak is, immár csaknem átláthatatlanná téve a lehetséges pozitív vagy negatív döntések megjövendölését. (Természetesen azt a kérdést, hogy kinek van igaza, bíróságról lévén szó, nem vettem figyelembe.) Sajnos ezt a tényt jogászaink és a mozgalmi aktivisták is elhallgatták a nyilvánosság előtt, pedig a kérdésekből nyilvánvaló, hogy bármi is legyen a válasz, csak azt tudjuk meg majd, hogy melyik állam és milyen mértékben szegte meg azokat az általános nemzetközi jogszabályokat, amelyek betartására nem kötelezheti őket senki. Persze a jogi válasznak, illetve (feltéve, hogy a magyar fél számára előnyös a válasz) a válaszon alapuló követelések negligálásának lehetnek politikai következményei, de megállapodni a konkrét lépésekről a két országnak kell. Ez pedig akár végtelenségig is húzható, és mindenképpen kompromisszumot igényel. Nos, ilyen kompromisszum lehet a vízmegosztás is, amit aztán az akkori sajtó akár a Duna visszaterelésének is nevezhet. Ennyi, semmi több nem várható Hágától, sem az építmények lebontása, sem az energiatermelés korlátozása, sem az ivóvízkészlet megmentése. No persze, addig még sok idő telik el, a többkötetnyi kereslet megírásáért sok honoráriumot lehet kifizetni, és a fenékküszöb jogszerű megépítéséről is tonnányi cikket lehet írni.

Mindenesetre addig sem kell szembenézni a szomorú ténnyel, a Duna elterelésének konszolidációjával és az ebből következő többi hátránnyal.

Szeretném azonnal kijelenteni, hogy a keresztgát építését felesleges, elhamarkodott és ostoba lépésnek tartom, ahogy a Duna szabályozásának más, nem az ökológia elveinek figyelembevételével végrehajtott módszereit is. Azt azonban nem tartom elfogadhatónak, hogy az ellenzéki pártok és az állami pénzeken gazdálkodó és tiltakozó Duna-védők a fenékküszöb építését úgy állítsák be, mint egyedüli akadályt, amelyik megnehezíti vagy lehetetlenné teszi a szigetközi rehabilitációt, a Duna visszaterelését. A másik részről pedig nem fogadható el a fenékküszöb mint a Szigetköz megmentésének egyetlen alternatívája. Ki kell mondani: a jelenlegi gátvita nem az eredeti Duna-ügy egyenes folytatása, ezért nem szabadna elhitetni a társadalommal, hogy itt egy olyan lényeges lépésről van szó, amely hosszú időre kihat a Duna sorsára.

A fenékküszöb nemcsak az eddigiek miatt nem ronthatja a hágai esélyeket, de azért sem, mert a vízpótlás mértékében való peren kívüli megegyezés a hágai keresetben szerepel. Másrészt azt sem ártana figyelembe venni, hogy Dunacsúnnál az elterelés óta folytatódik az árvízlevezető betonlétesítmények építése, ami ellen egyetlen magyar kormány és környezetvédő szervezet sem tiltakozott, sőt a hágai alávetési nyilatkozat szerint „a felek egyöntetűen lemondtak arról, hogy ideiglenes intézkedések elrendelését” kérjék a hágai bíróságtól a per megkezdését megelőzően. Egy kavicsgát felhúzása csökkentené a „hágai esélyek”-et? Mindezek a csúsztatások vezetnek inkább oda, hogy „Hágára várva” véglegessé és visszafordíthatatlanná váljon az építkezés.


Hivatkozott cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon