Skip to main content

Újra válaszút előtt

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

 
Késő-kádári koalíció

A Horn-kormány pártjai messzemenően igazodnak a késő-kádári társadalom politikai kultúrájához. A szocialisták fellépése, nyelvhasználata mindenben megfelel a politikai elitről a 80-as években kialakult képnek. A szabad demokraták beléptek a kormányba, de belső ellenzékként folytonosan kibeszélnek a hatalomból. Az ellenzék jobbközép pártjai nem különösebben vonzzák a kormánykoalíció szavazóit, az önkormányzati választásokon a szocialistáktól inkább a szabad demokratákhoz áramlott a közönség. Az egyébként is kettős kötődésű technokrata-, vállalkozó- és alkalmazotti csoportok dinamikusabb tagjai részben az SZDSZ felé fordultak. Néhány nagyvárosi önkormányzatban a szabad demokrata polgármester hívhatta koalíciós partnernek a szocialistákat. Akár azt is gondolhatnánk: a „bent is vagyunk – kint is vagyunk” politikáját a választók visszaigazolták, az SZDSZ a koalíción belüli erőviszonyokat lassanként a maga javára fordíthatja.

A pénzügyminiszter lemondásával kialakult első valódi koalíciós válság Bokros Lajos és Surányi György jelölésével – az ország számára is kedvezően – hamarjában megoldódni látszik. A neoliberális közgazdaság-tudományon iskolázott energikus szakemberek vélhetőleg szívósabb ellensúlyai lesznek az állami költekezés híveinek, mint Békesi László lehetett. A feladatot elvállaló meggyőző jelöltek választékának hiánya, a bizalomvesztés megfékezésének sürgetése, a fizetésképtelenség réme immár haladéktalan döntésre szorította a Brüsszelbe készülő kormányfőt. A nagy ijedelem után a történtek nem is alakulhattak volna a szabad demokraták számára előnyösebben. A jelöltek mindig is a reformszocialisták és a demokratikus ellenzék közötti erőtérben tevékenykedtek. Hasonló módon gondolkodtak, mint az SZDSZ közgazdászai. Mégsem hiszem, hogy kinevezésük a szabad demokraták nyomásának köszönhető. Személyükben a miniszterelnök nem a karakteres reformközgazdászt, hanem a szocialista színeket 1990-ben is vállaló országgyűlési képviselőt, illetőleg a Németh-kormány államtitkárát választotta.

Törésvonal az MSZP-ben

Tévednek azok a jórészt ellenzéki elemzők, akik a kormány liberális gazdaságpolitikáját egyszerűen a szabad demokraták hatásának tulajdonítják. Az egykori állampártnak már 1953-tól léteztek piaci reformokat követelő áramlatai. A Nemzetközi Valutaalapba hazánk még Kádár János vezetése alatt lépett be, a magyar kapitalizmus alaptörvényét, a társasági törvényt a Grósz-kormány fogalmazta meg, a spontán privatizáció még a Németh-kormány leleménye volt. A szocialisták választói között lényeges szerepet töltenek be a piaci átmenet nyertesei. A Horn-kormány politizálását alapvetően az MSZP belső erőviszonyai, erősen tagolt választóközönségének érdektörekvései alakítják.

Az SZDSZ alig-alig módosított a kormány haladásának fő irányán. A folytonos koalíciós ütközések rendszerint kisebb jelentőségű ügyekben, mellékhadszíntereken folynak. A szabad demokraták a legfontosabb gazdasági vitákban inkább hallgatnak, azok jobbára a szocialisták belső irányzatai között zajlanak. Az SZDSZ a koalíciós megállapodással lassítja a döntéshozatali eljárásokat, de nem helyezheti zárójelbe a szocialisták 54 százalékos többségét, háromszoros parlamenti túlsúlyát. A miniszterelnök apró lépésekkel hétről hétre teremt a koalíciós megállapodástól eltérő precedenseket. Az együttműködést feltehetően eleve Kádár János és Aczél György viszonyának mintájára képzelte el, ahol a hatalomgyakorlás meghatározója, a végső döntések szuverén gyakorlója a pártfőtitkár, aki meghatározott területek részben autonóm irányítását partnerére bízza.

Horn Gyula nyilatkozatait, hatalmi igényeit majd’ minden esetben tartalmilag jól megokolhatóan illették nyilvános bírálattal az SZDSZ vezetői. A szabad demokraták eljárása ugyanakkor nyilvánvalóan ütközik a parlamentáris együtt kormányzásnak a szolidaritáson és az egyetértés vélelmén alapuló logikájával. Az alkotmányjogi kézikönyvek szigorú regulái szerint a miniszterek, a koalíciós partnerek tulajdonképpen csupán lemondásukkal, az együttműködés felmondásával tárhatnák a közvélemény elé a miniszterelnökkel való lényegi egyet nem értésüket. Jóllehet nálunk általában nem nagyon szívelik a pártok polémiáit, sokan mégis a demokrácia érvényesüléseként értékelik a szünet nélküli koalíciós ütésváltásokat. Politikai kultúránkban az SZDSZ magatartásának eddig inkább az előnyeit élvezte, de vajon a miniszterelnök meddig tűri törekvéseinek folytonos kontrázását?

Mindenütt ellenfél

Az SZDSZ véleményformáló elitje már régóta gyűlöletteljes viszonyban áll a korábbi kormánypártokkal. Egy ideje a Fidesz vezetői is jórészt osztják ezeket az érzelmeket. Lehet hosszan elmélkedni, mennyire megalapozottak az SZDSZ felé irányuló indulatok, mégis most sürgetőbb észrevenni, hogy hasonló vélemények terjednek a szocialisták döntéshozói között is. Az SZDSZ a partnereit gátlástalanul cserbenhagyó, hatalmi céljait kíméletlenül érvényesítő pártként jelenik meg az MSZP jelentékeny része előtt. Az ellenzék pártjai láthatóan készek lennének támogatni a kormányfőt a magyar közélet legveszedelmesebb szereplőjének gondolt SZDSZ megzabolázásában. A miniszterelnök rendszeresen jelzi jó szándékát a különböző ellenzéki pártokhoz kötődő érdekcsoportok felé, közte és az oppozíció között működik a beszélő viszony. A szocialisták jócskán találnának csendestársakat az SZDSZ-elithez kapcsolódó gazdasági, kulturális és médiacsoportok erőforrásának újraelosztásához. A közös érdekek könnyen megalapozhatják a taktikai szövetséget a kultuszminiszter támadásában, a privatizáció kérdéseiben vagy akár a médiaügyekben. Az ilyen összjáték nem eleve kizárható a közelgő köztársaságielnök-választás esetében sem. A szabad demokratáknak túl sok az ellenségük ahhoz, hogy szakadatlanul ingereljék a miniszterelnököt. A kisebbik kormánypárt és a médiaértelmiség által nap, mint nap szorongatott kormányfő ki tudja hol áll meg az ellenzékkel való együttműködésben?

A kormánykoalíció stabilitását nem a koalíciós megállapodás betűje, hanem a két párt elitjének és szavazóinak részbeni kulturális közössége biztosítja. Ugyan az SZDSZ véleményformálói jobbára a radikális baloldali értelmiségi hagyomány, az MSZP vezetői pedig inkább a kádárista, kisemberközpontú politizálás folytatói, mégis a két párt hívei körében jókora az átfedés. A szocialisták választóinak legalább egyharmada valamelyest az SZDSZ-t is támogatja. Ha az SZDSZ a szocialisták kettős kötődésű közönségének megnyerésére törekszik, akkor tulajdonképpen a közös kormányzás legfontosabb biztosítékát, az érdekközösséget kezdi ki. Az átmenet nyerteseinek elhódításával, illetőleg a baloldali értelmiség szavazataival a szabad demokraták még nem nyernek választást, ellenben rohamosan gyengülhet a két párt egymásrautaltsága. Az SZDSZ, még ha meg is erősödik, hovatovább egyedül marad. A vesztesek csoportjaira visszaszorított MSZP választóközönségének az érdekei már az ellenzék egyes csoportjaival történő kooperációt indokolnák.

Dönteni kell

Az új pénzügyminiszter kinevezése sem fogja önmagában más pályára terelni a Horn-kormány tevékenységét. A szabad demokraták kormányzati szerepvállalása ezután sem lesz lényegi hatással a szocialisták belső erőviszonyaira. Ma már nem csekély elszántságot követelne a koalícióból való távozás. Sokan változatlanul az MSZP–SZDSZ-koalíciótól várják az ország kormányzását, a közvélemény nincs felkészülve a szakításra. 1989 őszén az SZDSZ még egy négypárti szövetség vezető erejeként állhatta útját az MDF–MSZMP-összjátéknak. 1991–92-ben még jókora volt a szabad demokraták döntési szabadsága. A chartás politika ’94-re már csak rossz alternatívákat hagyott, de még maradt egy kis mozgástér. Ma már a Horn-kormányból kilépő SZDSZ a formálódó ellenzéki unió és az MSZP közé kerülne. Az ellenzék nem egyszerűen nem kedveli a szabad demokraták véleményformáló elitjét, hanem kifejezetten ellenérdekelt a koalíció felbomlásában. Az SZDSZ-re tulajdonképpen nincs szüksége, csupán a választóira. A szavazatokért folyó versengésben a jobbközép ellenzék legnagyobb riválisa épp az SZDSZ. Az 1990 ősze óta a szocialisták felé tett lépéseknek a visszaúton nagy árát fizetné az SZDSZ. A csapdáknak már csak az a szokásuk, hogy akkor zárulnak, amikor kifelé indulnánk belőlük.

A magyar polgárosodás igényei szerintem még ilyen áron is a hosszú átmenet késő-kádári koalíciójának felmondását követelik. Ugyanakkor az SZDSZ hivatalban lévő vezetőinek döntéseit nagyban befolyásoló elitcsoportnak nemigen van más esélye, mint a koalíció tartós vállalása. A gesztusok azonban egyedül aligha elegendőek. Ha a szocialisták egyszer elszánják magukat az ellenzékkel való taktikai együttműködésre, már késő lesz annak újabb és újabb lehetőségeit megakadályozni. Az SZDSZ irányítói ezért maguk kezdeményezhetnék a koalíciós megállapodás újragondolását, a döntéshozatalt lassító kötöttségek enyhítését. Még évekig nem lesznek nálunk választások, a koalíció mellett határozó párt nem mutathatja fel minduntalan másságát. Elvárható a nagyobb szolidaritás, a nyilvános nyomásgyakorlás csak kivételesen használt eszköz lehet. A háromszor erősebb partnerrel való koalícióban az önazonosság nem őrizhető meg csorbítatlanul.

Az SZDSZ aligha folytathatja eddigi politikáját. Az ellenpólus képzésére irányuló törekvések elkerülhetetlenül az ellenzékkel való együttműködés felé tolják a szocialisták centrumát. A szabad demokraták újra válaszút előtt állnak: ki kell lépniük a koalícióból, vagy jó időre visszavonhatatlanná kell tenniük elkötelezettségüket a Horn-kormány mellett. Ha nem változik az SZDSZ magatartása, a miniszterelnök fog dönteni. Az SZDSZ véleményformálói mindig is hajlottak riválisaik démonizálására, most a szabad demokraták kerülhetnek politikai vesztegzár alá. Így vagy úgy, de a koalíció sorsáról végre egyértelműen határozni kell.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon