Skip to main content

Ünnep a fegyenctelepen

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Könyvek négyszemközt


Genet majd negyvenöt éve írt, s nálunk csak most megjelent könyve nehéz és kegyetlen olvasmány. Nehéz és kegyetlen folyamat, míg birkózunk vele. A regény végén egy vásári tükörteremben botladoznak a figurák, s alig találnak ki belőle. Akkorra már valamiképpen – elfogadtuk az író világát vagy nem – mi is ott vagyunk az útvesztőben. Erről a belső tükörteremről szól A tolvaj naplója.

1.


„Várom, hogy az ég a pofámba hulljon. A szentség annyit tesz, mint szolgálatra fogni a szenvedést. Kényszeríteni az ördögöt, hogy Isten legyen. Kivívni a Gonosz elismerését.” Majd: „Egy pillanatra szeretném élesen megfigyelni azt a tényt, hogy a kétségbeesésben a legmagasabbrendű boldogság rejlik.”

Ezek A tolvaj naplója önvallomásos és filozofikus esszékulcsai. A könyv, bár főleg a vége felé bőven tartalmaz a legjobb esszé- és aforizmaírókhoz, egy Cioran színvonalához méltó gondolatokat, mégsem esszé, hanem regény. Naplóregény, mondjuk erősebb hangsúllyal a szó első felét. Természetesen a nyers valóságból merítő naplóval, s nem a tisztánlátóan megfogalmazott paradoxonokkal szemben támad erős viszolygásunk – gondolom, nem egészen a szerző szándéka ellenére.

A tolvaj naplója a Rossz szentségének az útirajza. A szentség vágya a rossz útján erősödik. S a rossz útján elérhető-e a szentség? Dosztojevszkij- és Pilinszky-művek nagy kérdése ez, és Genet rokon vonása velük meg is ragadja az olvasót.

A szentség vágya nemes; a tanulatlan fegyenc-író modora és stílusa, ha nem is választékos, de fegyelmezett, olykor klasszicizáló, elemző: még ha trágár szavakat használ is. A Napló azonban durva, nyers, szemérmetlen, provokatív. E kettősség állandóan ott feszül a szövegben, s olykor e kettősség feszültsége ad mélységet a könyvnek, olykor viszont csikorogva vagy komikusan széttöri, megszünteti, gyengíti hatását. Talán felesleges volna titkolnom, hogy tőlem végig idegen maradt, bár nagy súlyát és erejét nem tagadhatom.

„Fölállt a farkam a bűntől” – rögtön a könyv elején szerepel ez a kulcsmondat, mely bizonyára megérteti a lényeget. Genet maga zárja ki az élményből olvasói egy részét: „csak az az olvasó érthet meg, aki cinkosom lesz” – adja tudtunkra.

2.


Nehéz Genet cinkosává válni. Maradjunk hát csak olvasói.

„Beérném azzal, hogy csurgassam rá a nyálam, gondoltam, túláradva a szeretettől. Csurgassam a nyálam a hajára, vagy a tenyerébe hányjak” – áradozik ily bizarrul egy anyja emlékét idéző vén tolvajnőről.

Szándéka, élet- és írásának célja, hogy „lelkiismerete legyek a lopásnak, melynek költeményét írom itt most” – hirdeti, és tolvajutazásra hívja olvasóját. Barcelona–Katowice–Antwerpen–Brünn–Jugoszlávia–Itália–Marseille az útvonal, tele börtönökkel, verésekkel, menekülésekkel. De a belső történet a fontos, a városok, a külső kalandok mind csak háttér. „Egy aszkézis szigorúan pontos jegyzőkönyve” – írja másutt.

Az önfeltárulkozó naplóíró tolvaj és homoszexuális. Arra büszke, hogy nem tartozik a feltételezett olvasó világához. Ezért is talán, többször fölényesen, sértegető hangsúllyal szól hozzánk.

Legvarázsosabb szerelme egy Stilitano nevű félkarú tolvaj: „Bár félkézzel, de azért jól begombolt slicce éjszakájában úgy tündöklött, mint amilyen fényességet hordozója maga árasztott” – büszkélkedik. Egyszer, a könyv vége felé fehér rózsát dob egy börtönudvaron álldogáló rab sliccére. A könyv elején valamelyik figura szőlőfürtöt tart nadrágjában a slicce mögött. Egy másik buzikurva szekfűt helyez a seggére, hogy kliensét felizgassa. A bűn költészetére büszke igazán Genet, arra a dallamra, mely csak ebből csendül ki.

Visszataszító akar lenni, s ez gyakran sikerül is: meglehetősen taszító például, ha minduntalan rabul ejti a nácik, az SS-ek szépsége: „Tőlem azt is mondhatják rólunk, hogy seggbe baszattuk magunkat Hitlerrel, szarok rá” – idézi az egyik volt SS-legény nyegle durvaságát ájult erotikus bámulattal, vagy ravaszul elhitetve e bámulatot.

Meghökkentő, hogy milyen mély érzéke van az elvont, spirituális, filozofikummal, etikai problémákkal átitatott gondolatiság iránt. Erkölcsi traktátust olvasunk vagy regényt? Genet talán fütyül rá, pedig e kérdőjel néha zavar a könyv olvasásakor. Kiválóan elevenít meg figurákat, ha akar, de sokszor nem akar, mert nem a megjelenített figura érdekli, hanem a helyzetek és figurák kínálta eszme, tanulság, etikai „érzet”. Stilitano, Java, Michaelis, Arman, Robert, Lucien és a többiek, számtalan férfiszeretői nem megelevenedő figurák, hanem az alávetettség, a hódolat, a Rossz különböző inkarnációi.

A könyv háromnegyede táján hivalkodó szerkezeti törés zökkent ki, önálló esszébetétsor és határozott kommentárhang nyomja el a fikciót. Mintha dühödten s végleg félretolná az alakteremtés fikciós eszközeit. Erkölcstant ír, hivalgó és taszítani vágyó antietikát. „A francia Gestapo ezt a két megigéző mozzanatot foglalta magában: az árulást és a lopást. Ha ehhez még hozzáadta az ember a homoszexualitást, elkápráztató, támadhatatlan lett” – tér vissza újból egyik fő motívumához. (Az az igazi áruló, aki szerelemből lesz áruló, mondja másutt, és sokféle szemszögből, hangsúllyal, példával illusztrálja mindezt.)

Genet stílusa, hangneme a durvaságok ellenére fennkölt. S ha lemond a láttatásról az elemzés javára, teheti, mert egyaránt kiváló mindkét terepen. „Mit csinálsz az arcommal? – Csomókra kötöm.” Mélyre hasító, de gyomorkavaró megfigyelések és felvillanások váltják egymást. Időbontásos technikája olykor ügyetlen, mert nem tud szerkeszteni, máskor épp az ügyetlenség hitelesíti, a darabosság, a nyílt színi birkózás nyersanyagával.

3.


Genet-t Sartre fedezte fel, majd ideologikus ízű nagy tanulmányban mutatta be: Szent Genet, komédiás és mártír címen. A rossz útján a szentséget kereső bűnöst, a „bűn szentségét” nem nehéz felfedezni, nem kell hozzá ideológiai masinéria, sartre-i lelemény. Áthatja a könyv minden jelenetét, egész világát, de Genet maga megfogalmazza többször is.

A bűntudat drámája azonban nem bomlik ki. Ott gomolyog végig a könyv láthatárán, de, mint fekete, lomha felhőtömeg, nem érkezik meg, hogy viharrá tisztuljon. A bűntudat vágya, lehetősége, igénye persze végig ott lappang a könyvben, de paradox módon valamiféle „bűnhivalgás” takarásában…

A bűntudat vágya, a vezeklés megtalálásának reménytelensége és mindennek túl hangos deklarálása olykor kimódolttá, zavaróvá teszi az olvasmányt: a valódi őszinteséget sebtépő, hivalgó narcisszizmus helyettesíti. Mint maga az író mondja a zárópasszusban: „heroizálta” történetét. „Vágyom rá, hogy elismerjetek, hogy felkenjetek” – zengi büszkén.

A bűntudatot egyáltalán nem etikai, még kevésbé vallási, inkább esztétikai szempontból hiányoljuk, mint egy színt, dallamot, regényformát és regényfordulatot, a fikció törvényei szerint feltámadó katarzist. Enélkül a könyv nagyszabású monumentum, csodás kövület, nyugtalanító, súlyos jelenség lesz, de írójának rendkívüli gondolati ereje és nem csekély megfigyelő-láttató képessége ellenére is: nem egészen műalkotás. Talán több, talán kevesebb. Őrzi a magánnaplók esztétikumon túli s egyszersmind esztétikumon inneni fekete varázsát és visszataszító, kékes fényeit, a fegyenctelep képzeletének tűzijátékát, a rablét labirintusát – ahonnan, miként Bresson szigorúan csendes filmjeiben, csak a halál kapujában lesz szabadulás, mert ott a megváltás, a tükörlabirintuson kívül.

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon