Skip to main content

Válasz az európai németkérdésre

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Amikor a szövetségesek legutóbb a NATO kiterjesztését vitatták, leragadtak a Rubicon közepén a békepartnerség tervével, ami ugyan segítette a kelet-európaiakat, de elodázta a tagságukkal kapcsolatos döntést.

Sok olyan változás következett be a békepartnerség januári bejelentése óta, ami a status quo fenntartását tovább már nem teszi lehetővé. Akkor az volt a központi dilemma, miként lehet egyensúlyt teremteni a Nyugathoz való csatlakozás közép-európai vágya és Oroszország felbosszantásának veszélye között. Mára azonban a német vezetők új geopolitikai csavart adtak a dolognak. Volker Rühe német honvédelmi miniszter – Kohl kancellár áldásával – kinyilvánította, hogy a NATO gyors kiterjesztése a szuverén, egyesült Németország létfontosságú nemzeti érdeke. Rühe azt akarja, hogy a szövetség decemberi miniszteri találkozóján nevezzék meg a tagság várományosait, és állítsanak fel részletes menetrendet. Az Egyesült Államoknak azt kell eldöntenie, segíti-e irányítani a bővítést, vagy pedig megkockáztatja, hogy Európában eljelentéktelenül, és stratégiailag elidegenedik legfontosabb szövetségesétől.

Ez a felismerés Washingtonban is teret nyert, miután Richard Holbrooke, a volt németországi nagykövet lett a külügyminisztérium európai ügyekért felelős osztályvezetője. Ő fogja – helyettesével, John Kornblummal együtt – ellensúlyozni a Strobe Talbott és a Pentagon által vezetett Oroszország először! jelszó híveit. Az amerikai vezetők kezdik észrevenni, hogy ha a négy visegrádi országot, mindenekelőtt Lengyelországot felveszik a NATO-ba és az Európai Unióba, ez történelmi megoldást kínálhat a „németkérdésre”, amely ez idáig folyton aláásta a kontinens stabilitását. A NATO kiterjesztése megakadályozná az eljövendő Molotov–Ribbentrop-paktumokat, mivel német helyett transzatlanti üggyé tenné a keleti irányba történő expanziót.

Ütköző víziók

Berlinben rögtön az amerikai csapatok távozását követő napon világossá váltak a frontvonalak az Új tradíciók című konferencián, melyet Holbrooke szervezett a két ország hidegháború utáni érdekközösségének manifesztálására. Rühe azt hangsúlyozta, hogy a NATO-t ki kell terjeszteni Lengyelország keleti határáig, ezt a folyamatot Európának és az Egyesült Államoknak közösen kell irányítania, és Lengyelországot lehetőleg még azelőtt fel kell venni a NATO-ba, mielőtt az Európai Unióhoz csatlakozna. Ez biztosítaná az amerikai részvételt, és Németországnak is juttatna valami olyasmit, amivel a második világháború óta nem rendelkezett: egy ütközőzónát és egy keleti katonai szövetségest.

Rühe szerint a Nyugatnak világosan meg kell mondania az oroszoknak, hogy együttműködést felajánlhat nekik a szövetség, de integrációt nem, mivel Oroszország túl nagy, és túl sok ázsiai gondja van (mint például hosszú kínai határa, amit a NATO nem tud védelmezni). „Helytelen lenne olyan politikát folytatni, amelyet a lehető legnagyobb fokú kétértelműség határoz meg” – mondta, közvetlenül támadva a jelenlegi amerikai külpolitikát.

William Perry amerikai védelmi miniszter, aki Rühe mellett ült a pódiumon, kétértelmű választ adott. Ez mutatja, milyen furcsa szövetség alakult Rühével szemben: benne vannak a Pentagon vezetői, akik nem akarnak új biztonsági kötelezettségeket vállalni, és benne vannak a német külügyérek, akik azt akarják, hogy a francia–német barátság jegyében az Európai Unió vezesse a keleti irányú expanziót. A Pentagon Oroszország 20 ezer darab nukleáris fegyverére és továbbra is instabil politikai helyzetére összpontosítja figyelmét, ami szerintük a NATO kiterjesztése ellen szól, mivel ez Jelcin Nyugat-ellenes ellenfeleit erősíthetné. Kételkednek abban is, megvan-e Németországban az akarat arra, hogy forrásokat szabadítson fel Kelet-Európa védelmére.

De a nagyobb probléma valószínűleg az amerikai bizalmatlanság: a katonák és egyes tisztségviselők Rühét német nacionalistának tekintik, aki csak azt akarja, hogy Washington segítsen neki kelet felé kiterjeszteni a teuton befolyást. Egy amerikai szakértő szerint a jelenlegi bizalmatlanság arra emlékeztet, ahogyan a hatvanas évek végén Brandt kancellárt és keleti politikáját kezelték.

Az igazság azonban az – és ez kezdi a német álláspont felé tolni a vitát –, hogy Rühe politikája (bármi is legyen a motívuma) egybevág az amerikai érdekekkel. Kétségtelenül abban reménykedik, hogy amerikai szövetségesei segítenek neki a német külügyminisztérium ellenállásának megtörésében. De csak Németországnak és az Egyesült Államoknak vannak meg az eszközei – és csak nekik nemzeti érdekük –, hogy a demokrácia és a piacgazdaság keleti irányú kiterjesztésével konszolidálják a hidegháborúban aratott győzelmet. A Drang nach Osten, a hagyományos német keleti nyomulás, ami Lengyelország hitleri lerohanását és a Szudéta-vidék bekebelezését vonta maga után, most pozitív cél – a közös érdekek előmozdítása – javára kamatoztatható. Van abban némi irónia, hogy bár az amerikaiak évtizedekig aggódtak a német–orosz titkos paktumok miatt, most, amikor a NATO kiterjesztése végleg biztosítaná, hogy Németország soha többet nem köt különalkukat Moszkvával, annyi amerikai ellenzi ezt.

Az elkövetkező hetekben az Egyesült Államok és európai szövetségesei megpróbálnak választani a NATO kiterjesztésének három modellje között. Ezek durván a következőképpen körvonalazhatóak:

Válasz a válságra. Ezt a modellt a katonai tervezők és az Oroszország először jelszó hívei részesítik előnyben. Szerintük a NATO-t mindaddig változatlan formában kell fenntartani, amíg az orosz medve el nem kezd helytelenkedni. E modell előnye, hogy nem ad muníciót az oroszországi Nyugat-ellenesek kezébe, és a NATO kiterjesztésével fenyegetve elveszi az oroszok kedvét az elfogadhatatlan magatartástól. E megközelítés hívei azzal érvelnek, hogy Kelet-Európát alig fenyegeti veszély, Oroszország sínen tartására viszont nagyon nagy szükség van. Szerintük a békepartnerség elegendő ahhoz, hogy felkészítse a kelet-európaiakat a Nyugattal való együttműködésre egy esetleges válsághelyzetben.

E megközelítés hátránya, hogy egyfelől a NATO fejlődési iránya kijelöletlen marad, másfelől a kelet-európaiak beleragadnak a biztonsági vákuumba. További hátrány, hogy a NATO jövője így Oroszország kezében lesz. Ráadásul történelmi tapasztalataik birtokában a lengyelek aligha akarnak attól függeni, hogy az utolsó pillanatban megérkezik-e a szövetség lovassága.

Az Európai Unió az első. Ezt a megközelítést a francia Quai d’Orsay szereti leginkább, mivel ez a partvonalon túlra szorítja az amerikaiakat, és az Európai Unió foglalhatja el a sofőrülést. Az a logika húzódik mögötte, hogy most a gazdasági integráció fontosabb, mint a védelemről való gondolkodás. Éppen ezért a közép-európai országok „fejlődés” útján válhatnak NATO-tagokká, miután befogadták őket az Európai Unióba.

Ez a megközelítés azzal a problémával szembesíti a közép-európai országokat, hogy NATO-tagságuk elodázódik, gazdasági kritériumok függvényévé válik, ami kedvez a cseheknek, de hátrányosan érinti a lengyeleket, akik a leginkább kívánják a NATO-hoz való csatlakozást. Washington számára az a veszélyes ebben a megközelítésben, hogy miközben a tagságról hozott döntéskor csak a másodhegedűs szólama jut neki, a biztonsági garanciák megadásakor mégis neki kell a főszerepet játszania. „Fontos, hogy Amerikának ne az legyen benyomása: beleszólása nélkül, az Európai Unió kiskapuján keresztül kerülnek be új tagok a NATO-ba” – mondta Rühe Berlinben.

A stabilitás kiterjesztése. A Rühe-tervezet amellett érvel, hogy a szövetség kiterjesztésében ne az Európa Unió, hanem a NATO játssza a vezető szerepet. Így Németország, Franciaország és Amerika közösen látna neki a probléma megoldásának. E megközelítés előnyei közé tartozik, hogy véget vet a németkérdésnek, erősíti a transzatlanti kapcsolatokat, és olyan konkrét rendezést helyez kilátásba a közép-európaiaknak, amely integrálja őket a nyugati világba, és azokat a szavazókat is megnyugtatja, akik egyre nagyobb mértékben fordulnak a posztkommunista és nacionalista pártok felé.

Csakhogy ezt a tervet a legnehezebb megvalósítani. Új stratégiai gondolkodást követel, és alkudozást mind a szövetségen belül, mind az oroszokkal. Pavel Gracsov honvédelmi miniszter a németekkel folytatott magánbeszélgetéseiben jelezte, hogy az oroszoknak négy feltételük van:

Először is elvárják, hogy a NATO nagyhatalomként kezelje őket, és számítson részvételükre, ha biztonsági problémák vannak napirenden. Másodszor: szeretnének beszállni a NATO területén kívüli válságok megoldásába, ahogy ez ex-Jugoszláviában történt. Harmadszor: alkalmanként ott akarnak lenni a NATO-hadgyakorlatokon. Negyedszer: állandó és „bizalomteli” dialógust óhajtanak folytatni a tizenhat NATO-tagállammal, a külügy- és a honvédelmi miniszteren keresztül jelen akarnak lenni a NATO-megbeszéléseken. Ezenkívül nem szeretnének hiányozni a németek, britek, franciák és amerikaiak négyoldalú, a NATO-találkozókat megelőző konzultációiról sem, ahol – miként ezt az oroszok okkal gyanítják, a legfontosabb döntések születnek meg.

Hogyan lehet kielégíteni az oroszok kívánságait?

„Ezért a hollandok és a többiek nem fognak túlzottan lelkesedni” – mondja egy amerikai szakértő. Szerinte az oroszok kívánságait úgy kell kielégíteni, hogy mégse legyen vétójoguk, és ne legyenek képesek a NATO politikájának formálására.

Az oroszok még többre is törekedhetnek. Olyan egyezményt akarnak majd, amely megakadályozza, hogy az újonnan felvett közép-európai tagországok területén támadó jellegű NATO-csapatok állomásozzanak. Be fogják jelenteni igényüket egy NATO–Oroszország megnemtámadási szerződésre; olyan értelemben kívánják majd kiegészíteni a létező egyezményeket a konvencionális fegyverek ellenőrzéséről, hogy joguk legyen több katonát állomásoztatni a Kaukázusban, új határvidékükön. A legtöbb aggodalomra az ad okot, ha az oroszok az egyezményekbe olyan nyelvi formulákat erőltetnek bele, amelyek de facto érdekszférájukhoz tartozóknak minősítik a balti országokat és Ukrajnát.

Mindezek ellenére Rühe úgy véli, hogy Oroszország le fogja nyelni a NATO kiterjesztését. „Minél konkrétabbá válik a NATO és Oroszország közötti stratégiai partnerség tartalma, annál inkább hajlandó lesz Moszkva keleti szomszédaink integrálásának akceptálására” – mondja. Részben ezért egyezett bele Rühe abba, hogy 1996-ban orosz csapatok vegyenek részt nyugatnémet területen tartandó hadgyakorlatokon. A miniszter mosolyogva jegyezte meg: figyelmeztette az oroszokat, ezúttal kisebb létszámmal jöjjenek, és ne maradjanak olyan soká.


Hivatkozott cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon