Skip to main content

Visztula, Moldva, Duna

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


„Az egyesült Németország NATO-tagsága volt a legtöbb, amihez 1990-ben szovjet hozzájárulást lehetett kapni… A Keleti-tenger, az Adria, a Fekete-tenger közötti államok biztonságpolitikai státusa bizonytalan maradt, és az lesz a következő években is” – írja Michael Stürmer, a publicisztika területére is szívesen kiruccanó német történész!

Írását – amelynek címe Visztula, Moldva, Duna; a magyar, csehszlovák, lengyel érdekközösségre utal – a csodálkozást és némi megrökönyödést kiváltó szovjet okmány, az úgynevezett Falin-emlékirat tette időszerűvé. E dokumentumot most hozták nyilvánosságra, talán nem egészen függetlenül attól, hogy Besszmertnih a kontinens jövőjére vonatkozó szovjet elképzeléseket fog ismertetni az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlethez tartozó 34 ország külügyminisztereinek jövő heti, berlini tanácskozásán. Talán az sem teljesen független a berlini elővezetésre váró javaslatoktól, hogy a Szovjetunió – egyes moszkvai lapok szerint – engedélyezni akarja a barterügyleteket. Vagyis meg akarja könnyíteni a kereskedést a volt szocialista országokkal.

Kedvezmények adása azért volna politikus, mert javíthatná a légkört, mielőtt még a szovjet külügyminiszter előadná elképzeléseit. Falin, volt németországi szovjet nagykövet emlékirata ugyanis arra enged következtetni, hogy ezek az elképzelések nem tölthetik el örömmel a helyüket kereső, de nem lelő közép-európai országokat. Különösen, ha már kellőképpen elrontotta a szájízüket a legutóbbi NATO-tanácskozás: Baker amerikai külügyminisztert megkérdezték Koppenhágában, mi történnék, ha invázió zúdulna valamelyik közép-európai reformországra. Erre Baker – a Neue Zürcher Zeitung szerint – világosan leszögezte, hogy nincs „biztonsági pajzs” Közép-Kelet-Európa számára. „Az Észak-atlanti Szövetség működési érvényét nem terjesztették ki; ami »out of area« volt eddig, ezután is az.”

Gorbacsovot meghívják a Hetek csúcsértekezletére, ez befejezett tény. De a vita a szovjet gazdaság megsegítéséről, még nem befejezett tény. Még javában zajlik, sőt új elemmel bővül; érintkezik az új szovjet geopolitikai koncepcióval, a volt szocialista országokhoz fűződő kapcsolatok újrafogalmazásának igényével.

A Szovjetunióban folyó hatalmi harc vétójoggal ruházza fel az új gondolkodás, a visszavonulás, a fegyverzet-ellenőrzés bírálóit. Ez kifejezésre jutott például abban is, hogy – szemben az előzetes feltevésekkel – valószínűleg még egy ideig vámi kell az interkontinentális rakéták számát csökkentő START-egyezmény aláírására. A Falin-emlékirat nemcsak arra szolgál, hogy a közép-európaiakkal tudassa, Moszkva szerint mi az a határ, ameddig elmehetnek. És nemcsak arra, hogy figyelmeztesse a Nyugatot. Funkciója az is, hogy megnyugtassa a háborgó konzervatívokat.

Lényegét tekintve pedig törekvés – írja a koronként változó, de mindig megújuló európai egyensúly szakértője a „gazdasági eszközökkel megvalósított egyensúlypolitikára''. A Falin-emlékirat hangsúlyozza: „A kelet-európai térségből semmilyen körülmények közt sem irányulhat reális vagy potenciális fenyegetés a Szovjetunió katonai biztonságára. Bármiként is alakulnak az események a térség országaiban, területükön nem lehetnek külföldi támaszpontok és külföldi haderők.”

A volt szocialista országok vissza akarnak térni Európába, amilyen gyorsan csak lehet. De ez – sugallja a moszkvai üzenet – számos „objektív akadályba” ütközik. Gyönge geostratégiai helyzetük, történelmükkel való viaskodásuk és nyomorúságos gazdasági helyzetük megbénítja őket. A Falin-memorandum hűvös józansággal méri föl gazdasági helyzetüket. „A nyugati piacok föltárását akadályozza a gyengén kiépített infrastruktúra, a nem versenyképes termelés, a technológiai lemaradás, a külső eladósodás. Külföldi tőkeberuházásokra nem számíthatnak.”

A Nyugattól segítséget váró Szovjetunió segítséget ígér Közép- és Kelet-Európának. Azok az országok – sejteti az SZKP külügyi osztályának papírja –, amelyek hajlandóak tekintettel lenni a szovjet biztonsági érdekekre, a jövőben ismét „baráti” feltételekkel vásárolhatnak szovjet energiahordozókat. Az emlékirat leszögezi: „A Kelet-Európába irányuló energiaexport ügyét a térségre vonatkozó stratégiánk nagyon fontos részeként kell kezelni.”

A történész-publicista következtetése: „A Szovjetunió túllépve a merő válságmenedzselésen, el akar jutni az új Kelet-Európa-koncepcióhoz. A szovjetek ma nem csupán azt szeretnék, törekszenek, hogy új egyensúly jöjjön létre határaiktól Nyugatra: befolyási övezetre is törekszenek.” Valójában arról van szó, létrejön-e új európai rend az 1989/90-es fordulatból. Stürmer úgy látja: ahhoz, hogy saját erejükből sorsuk urai lehessenek, túlságosan múltjuk áldozatai a kelet-európai országok. A nyugat-európaiaknak meg kell érteniük, hogy Közép- és Kelet-Európában a saját jövőjük is kockán forog.

A Frankfurter Allgemeine Zeitungban közzétett cikkhez két megjegyzés kívánkozik. Az egyik: a Falin-memorandumot hiba volna félvállról venni. De nem észrevenni, hogy beépül az egyik tromfként a szovjetek és a Nyugat közötti alkuba – függetlenül attól, hogy eredetileg odaszánták-e vagy sem –, ugyancsak hiba volna. A térség három országától (amelyet immár mind a Nyugat, mind a Kelet egy egységként szemlél) napkeletre elterülő hatalmas birodalom létével és szempontjaival nyilván ezentúl is számolni kel. A „konyec” mindenképpen korai volt kissé. De jelenleg Moszkva szempontjából az az elsőrendűen lényeges, hogy gazdaságát nyugati segítséggel átszervezze; ahelyett, hogy sok tekintetben harmadik világi ország legyen, „Felső-Volta-rakétákkal”, modern, az informatika új technikai korszakába beleférő civil társadalommá alakuljon át.

Közelebbről, hogy Gorbacsov megkapja a hét legfejlettebb ipari ország vezetőinek londoni csúcsértekezletétől azt a támogatást, amivel elindulhat e célok felé. Jelenleg, mintegy öt héttel a londoni csúcs előtt a következő a helyzet: a leginkább segítéspárti németek álláspontját kifejtő Möllemann szerint a Szovjetunió számíthat rá, hogy hitelhez jut fizetési mérlege kiegyensúlyozásához (amit szükségessé tesz, hogy a múlt évben jócskán megcsappant az exportja), ezt azonban Németországnak és szövetségeseinek közösen kell folyósítania. A gazdasági miniszter két feltételt szab: a hitelek feltétele a gazdasági reform, illetve a közös nyugati tehervállalás. Japán a másik ország, amelynek sok kölcsönadható pénze van; de Tokióban mereven elzárkóznak. „Japánnak területi követelései vannak a Szovjetunióval szemben. Amíg ezt nem rendezték, Japán nem nyújt pénzügyi segélyt” – jelentette ki az ország pénzügyminisztere. Az angolok sem hívei az adakozásnak. A németországi Halléba látogató Hurd külügyminiszter azt mondotta: „Senki sem képzeli, hogy a csúcskonferencián ígéretet tesznek a pénzügyi segítségre. Londonban tanulmányozni fogják a gazdasági folyamatokat, és az új tervek meg a szükségletek megvizsgálása alapján eldöntik, milyen segítségre van szüksége a Szovjetuniónak.” Az amerikai álláspont még nem formálódott ki; a kereskedelmi minisztérium szakemberei adakozóbb kedvűnek látszanak a pénzügyi kormányzat reprezentánsainál.

Václav Havel a bártfai értekezletről beszámolva azt mondta szokásos vasárnapi rádiónyilatkozatában: a Szovjetuniónak adott hitelek segíthetik az egykori szövetségesek gazdaságait is. „A kölcsönök egy részét a mi kivitelünk fedezetéül használhatnák fel. Ha a Szovjetuniónak van konvertibilis valutája, ez segítheti a mi gazdaságaink átalakulását is.”

A másik észrevétel: talán nem örök időkre szóló végzet, hogy a térség országai áldozatai legyenek önnön történelmüknek. A nemzeti történelem önazonosságunk forrása és kiformálója. De az nem lenne jó, ha a történelem agyonnyomná a jövőt. Ha a jövőre vonatkozó igények jogalapjának tekintenék. Minden nappal jobban bebizonyosodik, hogy – ha tetszik, ha nem – a térség országai mindenekelőtt egymásra vannak utalva. Talán nem ártana, ha a múlt rabjai megpróbálnának felnőni az időhöz. Ha lemondanánk a gyermekes – a kezdő és többnyire nem túl megnyerő – autóvezetők megmosolyogni való előzési, elsőbbségi vágyáról.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon