Skip to main content

A Nyugat megint elhibázta

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Gorbacsov nyugati imádói, köztük John Major, nem hittek nekem, amikor azt írtam, hogy Sztálin óta Gorbacsov a legnagyobb hatalmú diktátor. Azt sem hitték el, amikor azt írtam, hogy Gorbacsov – annak ellenére, hogy a KGB, amely Brezsnyev utolsó éveiben minden ellenőrzést kicsavart a Kommunista Párt kezéből, óriási hatalmat ruházott rá – nem számít. Két héttel később George Bush Moszkvában volt, hogy aláírjon még egy jelentéktelen le-szerelési egyezményt.

Ha Gorbacsov nem, akkor mi számít?

A Pentagon által 1989-ben hivatalosan kijelölt, a világ katonai egyensúlyának alapját képező 22 stratégiailag létfontosságú technológiából a Szovjetunió a Pentagon mai bevallása szerint a Nyugat előtt jár légvédelemben, rakétaelhárításban, szatellit-hadviselésben, kémiai és biológiai hadviselésben és akna-technológiában. A Pentagon most már elismeri, a Szovjetunió fölényben van impulzusvezérlésű erők terén és egy szinten a hipergyors lövedékeket, nagy energiasűrűségű anyagokat és fegyverrendszereket illetően.

A Pentagon örök optimista. Keveset, vagy semmit sem tud a növekvő szovjet fölényről olyan területeken, mint nagy energiájú mikrohullámú rendszerek és irányított energiájú fegyverek. Becsukja a szemét ama tény előtt, hogy a szovjet stratégiai előrelépés lehetővé tette az Andropov–Gorbacsov-peresztrojka idején, 1986-ban a Mir nevű állandó űrállomás kilövését, ami olyan bravúr, amelyet az USA 1996-ban remél megismételni. Ez a haladás az alapja a szovjet tengeralattjáró-építési programnak is, amelynek Alfa osztálya titániumot, az űrfémet használja hajótestépítésre. Öt új rakétakilövő tengeralattjáró osztályt terveztek meg a Szovjetunióban a peresztrojka kezdete, 1985 óta, szemben az egyetlen amerikaival 1964 óta.

Talán fárasztó ez a temérdek részlet. Sajnos, azonban, sokkal inkább van közük Gorbacsov felemelkedéséhez és bukásához, mint az elmúlt öt év kremlinológiai bölcsességeinek együttvéve. Minden szovjet „vezető”, legyen egyszemélyi totalitárius diktátor, mint Sztálin, vagy a totalitárius oligarchia előretolt embere, mint Gorbacsov, erősebb katonai infrastruktúrát hagyott maga után, mint amilyet örökölt.

Az, hogy a vezetők mennyire képviselték a totalitárius valóságot, természetesen a rendszer katonai-ipari infrastruktúrájának relatív erejétől függött. Amikor az infrastruktúra globálisan gyenge volt a Nyugat ipari hatalmához képest, Hruscsov azt dörögte, hogy az oroszok „úgy készítik a rakétát, mint a kolbászt”. Hazudott. Amikor az infrastruktúra megerősödött, és megelőzte a Nyugatot számos stratégiai területen, Gorbacsov azt bizonygatta, hogy a Szovjetunió „a káoszba rohan”. Ő is hazudott.

Nyugat-Európa leszereléséhez vezetett az a hazugság, hogy a Szovjetunió gyenge, s ehhez már csak díszlet volt az üresen tátongó polc. Cserébe Gorbacsov „felszabadította” Kelet-Európát.

A boltok tavaly voltak a legüresebbek, pont amikor a szovjet gabonabetakarítás meghaladta a 200 millió tonnát. Abban az évben, amikor Sztálin kifejlesztette az atombombát, a szovjet gabonatermés nem érte el az 50 millió tonnát.

Ahelyett, hogy a totalitarizmus valóságát vizsgálnák, a hagyományos űrt a virágzó katonai-ipari szféra és az ínséges polgári szféra között, a nyugat szovjetológusai és döntéshozó establishmentje inkább a szovjet ideológia „példátlan” változásaira figyelnek. Úgy vélik, amit most tapasztalhatunk, „visszafordíthatatlan”.

Az is. A Gorbacsov-féle kapitalista maszkú totalitarizmusnak s a nyugati tudomány és technológia masszív beáramlásának köszönhetően a növekvő szovjet katonai-ipari erő a közös Eurázsiai Házban megnyitotta az utat a visszafordíthatatlan szovjet dominancia előtt. Ha Gorbacsov végleg elvesztette volna a KGB-oligarchia kegyeit, és egy Tienanmen-jelenség alakulna ki, akkor is teljesen valószínűtlen, hogy a nyugati üzlet, amely 1986 óta nagy ütemben adja el Moszkvának mindazt a tudományt és technológiát, amit a „peresztrojka” előtt visszatartottak, most egész egyszerűen irányt változtathat. És a Nyugat konzervatív kormányai, amelyek nem feledkezhetnek meg arról, hogy benne van a pénzük ebben az üzletben, nem értékelhetik át egykönnyen külpolitikájukat.

Gorbacsov sok jót tett KGB-s munkaadóinak. Hirtelen elbocsátásának semmi köze a „Szovjetunió széthullásához”, amit a Nyugat olvasott bele a Szövetségi Szerződésbe. Gorbacsovot oligarchián belüli okok miatt űzték el, mihelyst alkalmazói rájöttek, hogy az uralkodó KGB-től független hatalomra akar szert tenni. Ugyanúgy, ahogy Hruscsovot is elűzték, aki pedig szintén sok jót tett a kommunista pártbeli munkaadóinak, amikor személyes hatalma a Politbüro kollektív vezetését veszélyeztette.

Lehet, hogy Washington most egy „újabb hidegháború” elé néz, amivel Gorbacsov nemrégiben gyakran fenyegette a Nyugatot? Vagy könyörögjön Moszkvának, hogy hozza vissza azt az embert, akivel a Nyugat „értelmesen tud beszélni”? Sokkal valószínűbb, hogy a Nyugat úgy fogja értelmezni Gorbacsov bukását, mint átmeneti ráncot az egyébként sima Kelet–Nyugat-konszenzusban. Andropovot, a volt KGB-főnököt, Gorbacsov mentorát és a peresztrojka eredeti építőjét végül is csak váratlan halála fosztotta meg attól, hogy a vágyteljesítő gondolatú Nyugat dédelgetettje legyen. Az uralkodó titkosrendőrség minden kétséget kizáróan előkerít majd egy új dédelgetnivalót, és a szovjetológusok elfecserészhetnek a futam szerencsés győztesének személyiségéről, ugyanolyan behatóan, mint ahogy egész eddig a régivel kapcsolatban tették.
A fenti Gorbacsov-nekrológot eredetileg az augusztus 20-i Guardian közölte. A januárban kelt szöveg egyetlen mondatát sem változtattam meg: ez a puccs olyan dimenziót tárt fel a peresztrojka-rejtélyben, amely szeptembertől a Nyugatot végképp a halál és a teljes szolgalelkűség felé tereli. Amikor ezeket a sorokat írom, épp azt olvasom, hogy eltörölték a COCOM-ot, a nyugati tudományos és technológiai exportkorlátozások NATO finanszírozta őrét. A nyugati újságok még csak azt sem írták, hogy Gorbacsov kérte ezt londoni látogatása alkalmával. A Pravdában olvasom.

Ami meg Gorbacsovot illeti – aki úgy jött vissza a Krímből, ahogy Sztálin túlélte a zsidó orvosok összeesküvését, és ha nem is akasztatta fel őket nyilvánosan a Vörös téren, bíróság elé állította az aljas börtöntöltelékeket, hatalma nagyobb, mint valaha. Még ha a teátrális puccs egyetlen célja a COCOM szétzúzása volt is, és nem a titkosrendőrség teljes körű és azonnali felújítása és a páneurázsiai szervezetbe való beépítése, amely Keletet és Nyugatot irányítja a szürreális demokrácia vékonyka borítása alatt, elég lett volna ahhoz, hogy véget vessen a nyugati autokráciának. A nagyobbik sikerhez viszonyítva, a COCOM bukása olyan, mint Róma bukása a történelem tragédiáihoz képest.

Miközben ezeket a sorokat írom, olvasom, hogy a Pentagon szóvivője úgy jellemezte a puccsot, mint amit „a Marx testvérek szerveztek meg”, s nem Marx. Jóllehet a nyugati kormányok és tömegkommunikáció egyaránt továbbra is úgy értelmezik, mint a jó kézzelfogható és titáni győzelmét a gonosz felett. De nem ezt mondták Sztálin Hitler felett aratott győzelméről is? Próbálják csak ezt mondani Kelet-Európának.

A valóságban még semmit sem lehet tudni a puccsról, csak azt, hogy Gorbacsov szervezte. Azt mondhatjuk, tehát, hogy 1991 augusztusában Gorbacsov szakított a KGB-vel, amelyik Andropov óta táplálta és védelmezte őt. Miként Sztálin szakított 1934-ben a Kirov elleni merénylet idején a pártapparátussal, amelyet létraként használt az abszolút hatalom eléréséhez. De mi a helyzet Jelcinnel? Lehetséges, hogy egy újabb „katonai, jobboldali junta” Jelcin elleni merénylete nincs is messze. Nem kételkedem abban, hogy Gorbacsov meg fogja találni a bűnös összeesküvőket, és bíróság elé állítja őket. Hacsak az összeesküvők fölébe nem kerekednek, mert akkor baleset érheti őket, mint Kirov gyilkosát, Nyikolajevet, vagy Pugót, hogy frissebb esetet említsek.

A kommunista pártot, amely 1985 óta hasznavehetetlen ballaszt Gorbacsov számára, most úgy, ahogy van, el lehet hagyni. Hivatalos lapja, a Pravda, amely már régóta csak kárt okoz, ha másért nem, hát azért, mert én és a hasonszőrűek olvassák, csatlakozni fog a többi szovjet újsághoz abban, hogy olyan távol lesznek a szovjet totalitarizmus valóságától, mint a nyugati lapok. A szovjet hadsereget megfontoltan megtisztítják, hogy biztosak lehessenek benne, mostantól fogva csak Gorbacsovnak fog engedelmeskedni, akárcsak a rendőrség. Még jobb átszervezni azt, ami a „Vörös Hadsereg” volt, valami hivatásos, modern haderővé. A KGB belső csapatait felszívó egymillió fős „Béke Hadtest” lenne a világ legerősebbje. Próbáljuk csak meg elképzelni, hogy egy nyugati politikus tiltakozik a védelmi költségvetés csökkentése ellen, miután a Kreml bejelentette, hogy nincs többé sorozás!

Semmi sem világos még a krími mutatvány körül, csak az, hogy elejétől végig KGB provokáció volt, amelyikben Borisz Jelcin, akarva vagy akaratlanul a Nép szerepét töltötte be, mint Lech Walesa Lengyelországban. Akarva vagy akaratlanul Krjucskov, Jazov és Pugo játszották a Gonoszt, akit Jagoda játszott Sztálin alatt, Berija Hruscsov alatt és Selokov Andropov alatt. Világosabb most, mint valaha, hogy sem a Nép, sem a Gonosz nem több egy vaudeville-i figuránál, és hogy bárhol lesz is a valódi hatalom a jövőbeli Szuverén Kapitalista Köztársaságok Szövetségében, rejtettebb és rémisztőbb lesz, mint egy orwelli rémálom.

A szovjet birodalom, amelynek neve most Közös Európai Haza, új titkosszolgálata egy évtizeddel ezelőtt született Andropov bimbózó rendőrségéből, Gorbacsov vezetése alatt tovább ámította a Nyugatot a demokrácia kilátásaival Közép-Európában. Most, hogy bolonddá tette az embereket otthon, rátérhet arra, hogy bebizonyítja magáról, „demokratikusan legyőzhetetlen”. Bebizonyíthatja, hogy mint a kapitalizmus az állam által korlátozott demokrácia megfér együtt a totalitarizmussal. Egy dolog biztos. Az ellenőrzője volt, van és lesz Európa minden „demokratikus fejlődésének”, a jövőnek, amelyet Tamás Gáspár Miklós a múlt héten „még névtelen”-nek nevezett.Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon