Skip to main content

A Slosár-ágyúk is besülnek

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Az MVA-dosszié


1991. január – Törlik a cégbíróságon az MVA kuratórium első elnökét, Zwack Pétert, mivel külszolgálatba lép.

1991. májusNagy Elek kormányfőtanácsosnak, a Magyar Kis- és Középvállalkozói Fórum vezetőjének javaslatára Slosár Gábort választják az MVA-kuratórium elnökének. Az új elnök (aki korábban távozni kényszerült a Magyar Villamos Művek Tröszttől, majd igazgatója volt a tönkrement Provízió Kft.-nek) az MDF gazdaságpolitikai  bizottságának ügyvivője, és elnöke a Magyar Vállalkozói Kamarának (ahol – Nagy Elekkel együtt – hamarosan vizsgálat és belügyminisztériumi nyomozás indul ellene, amelyben tisztázza magát).

1991 ősze – Slosár Gábor az Állami Vagyonügynökség ügyvezető igazgatóhelyettese lesz.

1992. március – Az ingatlanforgalmazással  foglalkozó Tilla Kft. bejelentkezik a cégbíróságon; a 81 millió forint törzstőkéjű kft.-t Ujj Magdolna és Ujj Katalin jegyzi, 50–50 százalékban részesednek az alaptőkéből. (Az alapítók állítólag ismerősei az MVA ügyvezető igazgatójának, dr. Holló Zsuzsának.)

1992. április 6. – Az MVFA és a Tilla Kft. megállapodást köt arról, hogy az MVA elad a Tillának 560 millió forint névértékű Központi Váltó- és Hitelbankkötvényt (ami egy kézben példátlanul nagy összeg) egy április 9-i keltezésű 200 milliós váltóért (mögötte egy az ÁB-Generalival kötött biztosítás áll fedezetül), amely október 6-án jár le.

1992. április 9. – Adásvételi szerződés születik az MVA és a Tilla Kft. között, amelynek értelmében a kft. eladja az 560 milliós kötvénycsomagot 166 millióért az MVA-nak.

1992. szeptember 28. – Az újabb Tilla–MVA-megállapodás értelmében az alapítvány meghosszabítja a váltót: a Tilla ennek értelmében megvásárolja saját váltóit, s cserébe újat ad, amely 1993. április 6-án jár le. A váltó mögött azonban ezúttal már csak az 1 milliós törzstőkéjű Kaméleon Glovest Kötő- és Kereskedelmi Kft. Váci utcai és Petőfi Sándor utcai üzleteinek bérleti joga áll fedezetként. A kft.-ben Ujj Magdolna és Ujj Katalin 250-250 ezer forint erejéig tulajdonosok. A Tilla Kft. vállalja, hogy 1992. december 1-jéig készpénzben befizet 25,7 milliót az MVA számlájára.

1992. november 12. – Elhalasztják az MVA alapítói értekezletét. Kupa Mihály ugyan nem indokolja a halasztást, de jólinformáltak szerint a következő hétre összehívott alapítói értekezleten változás várható a kuratórium összetételében (Náray László PM-főosztályvezető-helyettes időközben lemondott kuratóriumi tagságáról), sőt olyan hírek terjengnek, hogy Slosárt is menesztik (egyelőre azon folyik a vita, hogy lehet-e a kuratórium elnöke és társelnöke államigazgatási szerv képviselője). Slosár Gábor nem tud arról, hogy fel kellene állnia az MVA elnöki vagy az ÁVÜ igazgatóhelyettesi székéből.

1992. november 14. – Hírek szerint a novemberben megtartott kuratóriumi ülésen Slosár Gábor néhány miniszterre hivatkozva követelte dr. Holló Zsuzsa ügyvezető igazgató fejét, mivel az MVA csak 100 millió forinttal járult hozzá Garanciaalap Rt.-hez, s nem 1,5 milliárddal, miként azt a kormányzat kívánta. (Az MVA időközben 6,5 milliárd forintra növekedett tőkéjének nagy részét állampapírokban, ill. hosszú távú befektetésekben tartja. Az ilyen típusú befektetések minden 1 milliárdja után 170 millió a kamat. Az alapítvány likvid tőkéje mintegy 1 milliárd, ezt használhatja váltóvásárlásokra, amelyek után viszont 400 millió a kamat.)

1992. november 26. – Minden híresztelés ellenére botrányoktól mentesen zajlott le az MVA alapítói értekezlete. A kuratórium megfelelőnek tartotta az alapítvány elmúlt évi üzletpolitikáját azzal, hogy a jövőben javítani kell a pénzügyi ellenőrzést és a belső információs rendszert. Az értekezleten vita kerekedett arról, elnök maradhat-e Slosár Gábor. Kelemen Géza (Controll Rt.) kuratóriumi társelnök szerint az alapítói okirat csak a köztisztviselőket, és nem általában az államigazgatási szervnél dolgozókat zárja ki a kuratóriumból. Vita folyik arról is, hogy az elnök milyen szerepet töltsön be a jövőben az alapítvány gazdasági életében. Az alapszabályzat szerint ugyanis ő a szervezet vállalkozásainak „legfőbb őre”. A kuratórium szerint a jövőben nagyobb nyilvánosságot kell kapnia az alapítványi döntéseknek.

1992. december 1. – Újabb Tilla–MVA-megállapodás: a kft. 10,4 millió forintot átad az MVA-nak az adóalapból levonható támogatásként. (A további 15 milliós tartozás befizetéséről nincs hír.)

1992.  december 28. – Holló Zsuzsa-interjú a Népszabadságban: „ha valaki szerint ez a döntési mechanizmus (ti. a támogatások odaítélése – T. P.) visszaélésekre és felelőtlenségre ad lehetőséget, az valószínűleg téved. Nem tagadom, a folyamat kissé nehézkes… Ami az alapítvány esetleges politikai függőségét illeti, azt egyszerűen nem értem. Az emberek manapság a gazdaság minden területén politikai beavatkozást sejtenek. Higgye el, én lennék az első, aki felállnék a székemről, ha valóban látnék esélyt a beavatkozásra.”

A cégbíróság elutasítja a Tilla bejegyzését. Formai hibák miatt nem kerül sor a Kaméleon Glovest Kft. bejegyzésére sem: alaptőkéjét ugyan időközben 50 millió forintra emelték, de 20 millió felett felügyelőbizottságra van szükség, amelyet nem alakítottak meg.

1993. január 12. – Az MVA-kuratórium zárt ülése úgy dönt, hogy felfüggeszti állásából dr. Holló Zsuzsa ügyvezető igazgatót. Indoklás: „Bizonyos tevékenységek szakszerűtlen végzésével kapcsolatban anomáliák kelelkeztek”; „a hiányosságok a biztosítékok elfogadásának folyamatában és a források kihelyezésére elfogadott fedezetek értékelésében jelentkeztek.” Kiderül: a Price Waterhouse (PW) tanácsadó cég december óta vizsgálja az MVA-t, s „több száz millió forintos szabálytalanságot fedezett fel”. Slosár Gábor, miután „titkosította” a PW jelentését, nem nyilatkozik.

1993. január 13. – Slosár Gábor és Kelemen Géza ultimátumot intéz Holló Zsuzsához: vagy közös megegyezés, vagy felmondás, de szedje a holmiját, és távozzon. Indok: eddig nem okozott kárt az alapítványnak, ám ha marad, akkor ártana az ügynek. Holló nem érti, miért kell olyan sebtében távoznia, miért nem nézhetett bele abba a vádló anyagba, amelyhez ő szolgáltatta a dokumentumokat; olyan ügyben akarják felelősségre vonni, amelyben döntési joga sem volt; bejelenti, hogy bírósághoz fordul.

1993. január 15.Csanádi Ágnesnek, az MVA-kuratórium tagjának írása a Magyar Hírlapban: a Holló-ügy nem több és nem kevesebb, mint munkakörben elkövetett gondatlanság, ami várhatóan több száz milliós veszteséget okoz az MVA-nak. Nincs mögötte politika. Az írás nem említi a PW-jelentést.

1993. január 16. – Hírek szerint nem elképzelhetetlen, hogy Holló után Slosár Gábornak is mennie kell, ugyanis mindkettőjük aláírása szerepel bizonyos kétes kifizetésekről szóló szerződéseken, melyekről még a kuratóriumi tagok sem tudtak. A még mindig „titkosított” PW-jelentés szerint: a kihelyezések jogilag és szakmailag kifogásolhatók, a szerződések sem külalaki, sem tartalmi követelményeiben nem felelnek meg a jogszabályoknak, a befektetéseket nem készítették elő, nem előzte meg pénztechnikai vizsgálat a kölcsön odaítélését, s a pénzfelvevők nem rendelkeztek megfelelő fedezettel. Slosár Gábor erősen kifogásolja, hogy a PW „titkos” jelentését valaki felhasználta, ugyanakkor elismeri: az ő ellenjegyzésével történhettek a tranzakciók, s azt is, hogy sem a Tilla, sem a Neményi Rt. nem teljesítette a fizetési határidőket. Az elnök szerint azonban az ügyletekről a kuratórium tagjainak is tudniuk kellett.

1993. január 18. – Egy héttel későbbre halasztják az MVA-kuratórium ülését, mert ki kell deríteni, kit terhel a felelősség azért, hogy az alapítvány váltót adott ki a Tillának és a Neményi Rt.-nek. (Egyébként váltóvásárlás révén jutott pénzhez a Cél Leasing Kft., a Wosala Kft., az Aréna Kft. és a Budapesti Építőipari Vállalat is.)

1993. január 20. – Holló Zsuzsa szerint minden váltó mögött legalább 200, esetenként 300 százalékos ingatlanfedezet volt, amelyet egy osztrák–magyar cég véleményére alapoztak. Ő már kora ősz óta nem írt alá megállapodásokat. A szabadságra távozó Slosár Gábor közli az MTI-vel, hogy a Tilla Kft. december 1-je óta nem fizeti sem a kamatokat, sem a törlesztő részletet, a likviditási gondokkal küzdő Neményi Rt. viszont fizeti a kamatokat. A kuratóriumi elnök nem kíván lemondani, mondván: „én a pénzkihelyezésekről nem döntök, csak ellenjegyzem a likviditási menedzser és az ügyvezető igazgató előzőleg szignált javaslatait.”

1993. január 20. – Több napilap szerint az MVA kuratóriumi elnökének legitimitása problematikus, mert nem jegyezték be a cégbíróságon. Máig tisztázatlan, hogy a testület határozatképes volt-e megválasztásakor, készült-e az ülésről jegyzőkönyv. A cégbíróságon nincs jele egyetlen 1991. május óta hozott kuratóriumi döntésnek sem. (Slosár Gábor másfél éves elnöksége alatt kb. 5-6 milliárd forintot helyezett ki az MVA.)

1993. január 21.Pálfy Dénes, a Zala megyei közgyűlés elnöke: „az MVA megszegte ígéretét”, amikor nem folyósította a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványnak a megígért 10 millió forintot, s kijelentette, hogy csak akkor ad pénzt, ha alapító tagként vehet részt a munkában. A megye saját erőből is hozzájárulna 10 millióval az alapítványhoz. Lakézi Gábor szerint Vas megyében nem fordulhat elő a zalai eset, a megye ugyanis teljesítette az MVA feltételeit (alapító tagság és egy kuratóriumi hely).

1993. január 25. – Alapítói értekezleten vitatják meg az MVA helyzetét. Slosár Gábor bejelenti, hogy bár nem érzi magát felelősnek de – megkönnyítendő a vizsgálatot – lemond elnöki tisztjéről. Az MVA alapítói közlik, hogy 1. kizárták a kuratóriumból Csanádi Ágnest, mert információkat közölt a PW „titkosított” jelentéséről; 2. várhatóan feljelentéssel élnek a Tilla-ügy kapcsán.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon