Skip to main content

Arccal a kapitalizmus felé!

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Fordulat és felemelkedés


Öt év persze mostanság nagy idő. Lassan lezajlik egy MDF-es ciklus, amely némelyeket fölemelt vagy legalábbis jótéteményben részesített, másoknak pedig sérelmeket okozott. Így a pártprogramok kínálta világképek villódzását most elhomályosítják a meztelen érdekek. A programok alkotói most inkább csavarhúzót vesznek elő világkép helyett, hogy egyes helyeken húzzanak, másutt meg eresszenek a rendszer srófjain.

„Csehországgal, Szlovéniával szemben elvesztettük az 1989-es induláskor fennállt előnyünket” – így a szabaddemokrata-diagnózis. A nemzeti termelés egyre csak zsugorodik, állandósult a kétjegyű infláció, s 1992 ősze óta „kimerültek az átmeneti javulás forrásai”, s az addig javuló irányzatok is romlásba csaptak át: az exportexpanzió kifulladt, a külkereskedelmi egyensúly felborult, így nemigen csökkenhetnek tovább külföldi nettó adósságaink. Közben a hazai megtakarítások növekedése is lelassult, s e forrásból immár nem finanszírozható teljes mértékben az ugrásszerűen megnőtt költségvetési hiány.

Ekképp a választóknak be kell látniuk (és ez talán általánosságban nem is esik nehezükre): a szigorú költségvetés-politika és a gazdasági gyarapodás feltételeinek megteremtése nemzeti érdek. A „Fordulat és felemelkedés”, a szabaddemokrata-hagyományokhoz híven, fukarkodik az üres ígéretekkel. A program, a külső eladósodási hullám és az inflációs robbanás veszélyét (sőt, rémét) tartva szem előtt, határozott megtakarításösztönző és külfölditőke-becsalogató kurzust hirdet meg; egyszersmind kimondja, hogy a költségvetési kiadások (a kamatfizetéseken kívül) csak lassabban nőhetnek a bevételeknél. Evégből fogyókúrára kell fogni az országos és a középszintű apparátusokat, és hozzá kell kezdeni a haderő reformjához. A nem rászorulóknak juttatott szociális kiadásoknál akad némi lefaragnivaló; a program e téren annyit említ meg példaként, hogy csak a gyerekek üdültetését kellene támogatni, meg hogy fokozatosan meg kellene nyirbálni a magas jövedelműeknek juttatott „családi és más támogatásokat”. Zászlajára tűz az SZDSZ egy olyan nyugdíjreformot is, amely a juttatásoknak egy alapszintjét állampolgári jogon, az efeletti összeget viszont a kötelezően, illetve az önkéntesen befizetett járulékoktól függően biztosítja.

Mindemellett az SZDSZ, szemben a ’90-es választási programjával (Beszélő, 1990. március 15.) nem fűz ahhoz reményt, hogy az egy számjegyű infláció „egyik napról a másikra” elérhető volna. Általánosabban fogalmazva: immáron nem hisz a keresletkorlátozás átütő erejében. A keresletkorlátozó elképzelés, amelyet 1990-ben az SZDSZ-en kívül az Antall-kormány egy-két tagja is vallott, azon alapult, hogy a pénzügyi szigor majd rábírja a gazdaság aktorait a hatékonyság fokozására és a jó külpiaci szereplésre. Csakhogy a földuzzadt költségvetési deficit és a külpiaci gondok szertefoszlatták a visszafogáson alapuló átalakítás reményeit. Így például az SZDSZ nem látja értelmét a reálfelértékelő politikának (vagyis annak a tipikusan keresletkorlátozó fogásnak, hogy a forintot kevésbé értékelik le, mint kellene). Helyesebb ennél a „folyamatos árfolyam-karbantartás”, ami inflatorikus hatású ugyan, de kedvez némiképp az exportőröknek. A pénzügyi szigor ma már inkább kényszerű korlát, keserű pirula, semmint az átalakulás mozgatórugója. De azért aktuális. A szabad demokraták szerint például az állam évente legfeljebb 2-3 bajba jutott nagyvállalatot segíthet ki (ellentétben a mostani kormány által meghirdetett adóskonszolidációval).

De akkor hol a mozgatórugó? Hol van, ha ráadásul – mint az SZDSZ a szigor fellazulásának veszélyétől tartva leszögezi – „nem szabad meghirdetni a növekedés »beindítását«, s kiváltképp nem szabad meghirdetni ennek közeli időpontját, miként azt a korábbi és a jelenlegi kormány számos alkalommal megtette”? (Ennek az intenciónak némiképp ellentmond a program más helyén található megállapítás, mely szerint „1996-ban már a gazdaság általános teljesítményében is lehet növekedés”.)

Az SZDSZ szerint az emeltyűk a magángazdaságban keresendők. A „Fordulat és felemelkedés” államtalanító, vállalkozásösztönző, privatizációgyorsító program.

Privatizációügyben a programkészítők jócskán visszaszorítanák az állami bürokráciát. Hiszen a korrupció vagy legalábbis az önkényesség, amelynek kiküszöbölésére a bürokrácia kiépült, most az állam testén belül burjánzik. Az állami-vállalatvezetőkbe vetett bizalmat helyre kell állítani, helyzetüket vezetői szerződésekkel is meg kell erősíteni, s a mainál jóval nagyobb teret kell hagyni nekik a privatizáció lebonyolításában. A külföldi befektetőit részvételét fokozni kell, s „a szabad demokraták elutasítanak mindenféle hangulatkeltést” velük szemben. Ellenzik, hogy az állam politikai, erkölcsi szempontokat érvényesítsen a privatizáció során, sőt „a vagyon valamiféle igazságos megosztását” sem tekintik a privatizáció céljának. (Ezúton vissza is vonják az SZDSZ-frakciónak a kárpótlási törvény ’91-ben lezajlott vitájában tett javaslatát az állampolgári jogon történő vagyonjegy-szerzésről.) Indokolatlannak tartják a „tartós állami tulajdont”, a kezelésére létrehozott ÁV Rt.-t pedig azonnal megszüntetnék. Elvetik az „előbb feljavítani, azután eladni” jelszót is, amelyet a vagyonügynökség vall azért, hogy megtarthassa a feljavítandó vállalatokat, és ezáltal létjogosultságát is bizonyítsa. Ehelyett mindjárt a parlamenti ciklus elején meghatároznák, mely vállalatok magánkézbe adását halaszthatja el átmenetileg az állam; a többi cég esetében viszont a mielőbbi privatizációra törekednének. Viszonylag alacsony árat kell szabni, ugyanis nem a magas állami bevétel a legfontosabb, hanem az, hogy az új tulajdonos befektessen a cégbe. Ha pedig belföldi a vevő – márpedig az SZDSZ szélesebb körben alkalmazná a menedzseri és az ehhez kapcsolódó dolgozói kivásárlást –, akkor még többet engednének az árból: a jelenleg alkalmazott privatizációs hitelek, ha mégoly kedvezményesek is, agyonnyomják a vállalatot.

Az SZDSZ „masszív” adókedvezményekkel segítené a vállalkozások munkahelyteremtő, exportfejlesztő és gépberuházásait. Sürgősen olyan helyzetet teremtene, amelyben az állampolgárok tartós megtakarításai nem értéktelenednek el (ennek érdekében pedig a forrásadó mérséklését vagy elengedését ígéri). Eltörölné a minimáladót, bevezetné a kisvállalkozók számára az átalányadózást. Több állami hitelgarancia-társaságot működtetne, segítve a vállalkozók hitelhez jutását. A kisvállalkozók versenyhátrányait a piacra lépés költségeinek részbeni átvállalásával enyhítené.

Az SZDSZ-es állam leépítené a fölösleges jogszabályokat (dereguláció), viszont annál erőteljesebb szabályokat vezetne be ott, ahol megengedhetetlen bizonytalanság fenyeget (pl. felelőtlen eladósodás); kivonulna a gazdaságból, kimondaná, hogy a parlamenti képviselők és az állami tisztviselők vezető gazdasági pozíciókat nem tölthetnek be; megerősítené a gazdasági igazságszolgáltatást és az adóbeszedő apparátusokat, bevezetné a hazai választott bíráskodást. Támogatná a vállalkozói érdekképviseleteket, nem utolsósorban azért, hogy legyen kire támaszkodnia a jogsértő üzleti tevékenységek visszaszorításában. A szakszervezeteknek egyfelől „távlatilag is nagy jelentőséget tulajdonítana” (szemben a kormánypártokkal és a Fidesszel), másfelől viszont – eltérően egy esetleges MSZP-s kormánytól – nem szívesen fonódna össze velük, hanem inkább keresné a „hangsúlyozottan külső, ugyanakkor korrekt, állandó párbeszéd” lehetőségét. Kezdeményezné, hogy megköttessék a szociális paktum az érdekképviseletekkel (az ellenvéleményt lásd interjúnkban, a 24. oldalon).

Mintegy a vállalkozók államának képe rajzolódik elénk. Az érdekhordozók tehát a vállalkozók; a kérdés már csak az, hogy rajtuk kívül hányan látják be, hogy az ő érdekeiket is hordozzák. De hozzá kell tennünk: az SZDSZ továbbra is a jóléti garanciarendszer részének tekinti a lakosság egészét átfogó nyugdíj-és egészségügyi ellátást, a munkanélkülisegély-rendszert, a hátrányos helyzetűek lakáshoz jutásának támogatását, a közoktatás ingyenességét és a felsőoktatásban való részvétel kiterjesztését.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon